ידיעון רויאל פלורהולנד - המקור למידע בעברית עבור מגדלי רויאל פלורהולנד

  • ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 04 2020

    מתחילים בצעדים מעשיים לקראת 'שעון ארצי' ביום חמישי, 30 בינואר, יחולו במכרזת נאלדוויק שינויים בסדרי עבודת השעונים. זהו צעד לקראת הפעלת פילוט של תוכנית 'השעון הארצי', המתוכננת, שתפעיל מכירה בו-זמנית בשלוש המכרזות הגדולות. Read More
  • ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 03 2020

    רויאל פלורהולנד מגדירה את 'אסטרטגית הקיימוּת' שלה לשנת 2020 פעילות בתנאים ידידותיים לסביבה היא אחד מעמודי התווך של רויאל פלורהולנד. לאחרונה גובשה בארגון אסטרטגיה להתנהלות בת-קיימא לשנת 2020. זו מבוססת על ארבעה יעדים... Read More
  • ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 02 2020

    מתנגדים להטלת חובה להציג 'תווית קיימוּת' במכרזות הנהלת רויאל פלורהולנד קִבּלה, כזכור, החלטה להטיל חובת הסמכה בתווית קיימוּת שתחול על כל המגדלים מסוף השנה הבאה החלטה שבאה לאחר דיון והמלצה של 'מועצת החברים'. Read More
  • 1
לקבלת הידיעון -