ידיעון רויאל פלורהולנד - המקור למידע בעברית עבור מגדלי רויאל פלורהולנד

  • ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 18 2021

    מכינים את האספה המיוחדת של 'מועצת החברים' 'מועצת החברים' החליטה, כזכור, לקיים אסיפה מיוחדת של המועצה ביום 20 במאי הקרוב. כפי שכבר פירטנו בכתבה בידיעון מס' 17 מן השבוע שעבר, זו תהיה 'אספה-אינפורמטיבית' מיוחדת, כדי למסור מידע מלא, ולאפשר לחברים Read More
  • ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 17 2021

    גם היו"ר מאמין כי הכל תלוי באחדוּת יו"ר 'מועצת הפיקוח' של רויאל פלורהולנד [במונחים ישראליים זוהי 'מועצת המנהלים' של התאגיד] מגדל צמחי-הבית ג'ק חוסנס Jack Goossens [בתמונה], כתב לאחרונה בטור אישי כי הוא גאה ביציבות שהארגון הציג בשנה האחרונה. Read More
  • ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 16 2021

    רויאל פלורהולנד עוברת שינוי ארגוני שקט בזמן האחרון נכתבים לא מעט מאמרים בתקשורת הפנימית של קואופרטיב רויאל פלורהולנד אודות שינויים, לכאורה, במבנה הארגוני של הארגון. אלה נובעים בעיקר מהעברת סמכויות מן האספה-הכללית אל 'מועצת החברים'. Read More
  • 1