ידיעון רויאל פלורהולנד - המקור למידע בעברית עבור מגדלי רויאל פלורהולנד

  • ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 44 2020

    נערכים לעידן הדיגיטלי לקראת סוף השנה, מגדלים וסוחרים נערכים לפעילות בפלטפורמה הדיגיטלית Floriday של רויאל פלורהולנד. כידוע, זו תהיה האפשרות היחידה לבצע עסקאות ישירות, החל מתחילת שנת 2021 Read More
  • ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 43 2020

    לא כל חברי 'מועצת החברים' תמכו בחובת הרישום לתווית 'ייצור בר-קיימא' 'מועצת החברים' של רויאל פלורהולנד, בישיבתה ביום 8 באוקטובר, תמכה בהצעת ההנהלה לקיים חובת רישום לתווית 'ייצור בר-קיימא' שתחול על כל המגדלים המספקים תוצרת לארגון. Read More
  • ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 42 2020

    מומלץ להשתתף בסדנא מקוונת ללמוד את מערכת Floriday החל מסוף השנה הנוכחית כל העסקאות והתקשורת הישירה עם קניינים יוכלו להתבצע רק באופן מקוון דרך מערכת Floriday ראו הסבר אודות ההשתלבות במערכת של מגדלים מישראל בידיעון מס' 37.  לקראת מועד זה Read More
  • 1