ידיעון רויאל פלורהולנד - המקור למידע בעברית עבור מגדלי רויאל פלורהולנד

  • ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 23 2020

    נערכים לסבב נוסף של 'שיח חברים' הנהלת רויאל פלורהולנד, בשיתוף 'מועצת החברים', יארגנו, החל מסוף חודש יוני, סבב של מפגשי-חברים עם נציגי המועצה וההנהלה, להעברת מידע ולהחלפת-דעות בכל הנוגע למשבר הקורונה ולהשלכותיו לעתיד. Read More
  • ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 22 2020

    המערכות עובדות עם המגבלות הנובעות מן המגפה כמו בכל העולם, גם בהולנד, וברויאל פלורהולנד בפרט, הוטלו מגבלות על התפעול השוטף של כל המערכות, במטרה למנוע ככל האפשר הדבקה בנגיף הקורונה. המכרזות נערכות ופועלות בהתאם להנחיות. למגדל בישראל ישנה, מטבע הדברים, Read More
  • ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 21 2020

    החזר מוקדם של 'הלוואת המגדלים' מ-2012 כפי שנמסר כאן בידיעון מס' 19, הוחלט ברויאל פלורהולנד לאשר החזר 'הלוואת המגדלים' משנת 2012 [החזר המותנה, כידוע, ביציבות פיננסית] ההנהלה בדקה כמה תרחישים לגבי השפעת הקורונה על החוסן הכספי של הקואופרטיב, Read More
  • 1
לקבלת הידיעון -