ידיעון פלורהולנד כל השנים

images/system/categories/cat.ydn2018.jpg

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 01 2022

ראיון עם מנכל רויאל פלורהולנד

מפעם לפעם מעמיד הידיעון של רויאל פלורהולנד מקום לשיחה עם מקבלי ההחלטות במכרזה – והפעם לסיכום שנת 2021 כמו גם לכוונות ולתכניות לשנת 2022 עם המנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה Steven van Schilfgaarde.

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 02 2022

המגמה החיובית בשוק גם בחודש דצמבר 2021

רויאל פלורהולנד מדווחת כי גם חודש דצמבר 2021, חודש החגים, הסתיים במגמה חיובית. מחזור המכירות של פרחי קטיף טריים בחודש דצמבר 2021 הסתיים בתוצאה הגבוהה ב- 18% מזו של מחזור המכירות לפרחים בחודש דצמבר 2020.

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 03 2022

סיכום שנתי משותף של הרבו-בנק ורויאל פלורהולנד

עם סיומה של שנת 2021 מפרסם בנק הרבו-בנק בהולנד את הנקודות העיקריות לתפיסתו במסחר בפרחי קטיף וצמחי בית בשנה שהסתיימה. המחקר נעשה בשיתוף רויאל פלורהולנד.

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 04 2022

כיצד נערכת רויאל פלורהולנד לתקופת שיא המכירות בנושא כוח אדם

ענף הנוי על כול חלקיו סובל זה תקופה ארוכה ממחסור קשה בכוח אדם. מאז הקיץ האחרון משקיעה רויאל פלורהולנד מאמצים רבים בשימור והרחבה של מאגר כוח האדם של המכרזה.

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 05 2022

עדכון מישיבת מועצת החברים – ינואר 2022

ישיבה ראשונה לשנת 2022 של מועצת החברים התקיימה בצורה מקוונת בימים 20 ו- 21 לחודש ינואר וכללה מפגש בזום של שני חצאי ימים. ולדברי המשתתפים, התקיימה במלוא האנרגיה!