ידיעוני רויאל פלורהולנד 2021

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 08 2021

חדשות רויאל פלורהולנד

המנכ"ל מוכן להאט את קצב יישום השינויים, אך נחוש לבצעם

בהתייחסו לידיעות המתמשכות אודות השינויים המתוכננים בתוכנות התפעוליות וההסתייגויות מקצב יישומן [ראו כתבה בידיעון מס' 5] הבהיר לאחרונה המנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה Steven van Schilfgaarde כי הוא נענה לפניות הרבות ולבקשה של 'מועצת החברים' להאט את קצב היישום של השינויים המתוכננים. קצב היישום אמנם יואט, בכדי לאפשר לכל המעורבים להתאים את עצמם למערכות החדשות, כמו '100% דיגיטלי' ו-Floriday; אך הוא נחוש בדעתו לבצע את המעבר לזירות החדשות הללו.

אין לו ספק באשר לחיוניות הפלטפורמות הללו, כמו-גם 'שעון ארצי', חובת הצטיידות ב'תווית ייצור בר-קיימא', ומערכת ההובלה הפנימית Floriway. עלינו ליישם את השינויים תוך שיתוף-פעולה בין כל הגורמים במערכת, בכדי להתאים את עצמנו לשינויים בשוק, ולהבטיח המשכיות בהובלת הענף; כך המנכ"ל בטור אישי פרי-עטו. הוא מבהיר גם כי הוא מתייחס בחיוב להצעות שנשמעו בדבר שעון מיוחד בריינסבורג, ובאשר לשמירת מעמדם של מגדלים קטנים.

המנכ"ל מסביר כי הוא קשוב להתפתחויות הגלובליות באשר לשינויי אקלים ולמניעת פליטה של גזי-חממה, והוא מעריך שהאתגרים הצפויים לענף בעתיד הם מהותיים וגדולים יותר ממה שנדמה לנו. סתם ולא פירש.

המקור: HortiPoint 11/02/2021

עצומה קוראת לכנס את 'מועצת החברים' לבלימת השינויים שיוזמת ההנהלה

210802כפי שדיווחנו כאן בידיעון מס' 5, וכפי שכתב אבנר שיר בידיעון מס' 6, פעלה לאחרונה קבוצת-פעולה מבין מגדלי רויאל פלורהולנד, בשם FloriNee להחתמה על עצומה הדורשת כינוס אספה של 'מועצת החברים' לדון בריסון קצב יישום השינויים שמנהיגה ההנהלה, ובראשם מערכת Floriday, ולהבהיר את המקורות הכספיים שיממנו את הפעילות הזאת.

העצומה, תחת הכותרת 'בלם-חירום', אכן הוגשה להנהלת הארגון ול'מועצת החברים, ויו"ר המועצה מרסל ואן טול Marcel van Tol אישר את קבלתה. הוא הסביר שלפי התקנון עליו לבדוק שהדרישה אמנם מייצגת לפחות 5% מזכויות ההצבעה של החברים, ובהנחה שזה המצב – הוא יפעל לכינוס האספה במהירות האפשרית.

לא נמסרו עדיין הנתונים הסופיים אודות מספר החותמים, אך נודע כי עד אמצע השבוע שעבר חתמו כבר 750. נראה אפוא שהתהליך כבר נכנס לפעולה על-פי התקנון. עם-זאת, עדיין קשה להבין על מה בעצם הוויכוח... יש להניח כי מהות חילקי-הדעות תתברר כאשר המועצה אכן תדון בסוגייה.

המקור: RFH News 19/02/2021

היריד המסחרי המקוון בנאלדוויק בוטל גם הוא

בהמשך, ובניגוד למה שנמסר כאן בשבוע שעבר בידיעון מס' 7, היריד המסחרי המקוון בנאלדוויק, שתוכנן להתקיים ב-17-18 במרץ – בוטל גם הוא. זאת לאחר שמספר הנרשמים כמציגים ביריד היה נמוך, בהיקף שלא הצדיק את קיום האירוע. ברויאל פלורהולנד נחושים לקיים אירוע כזה מיד כאשר מצב המגפה יאפשר זאת.

בעקבות דרישה מצד מגדלים ולקוחות עובדים כרגע ברויאל פלורהולנד על 'שידור חידושים'; הקרנת סרטונים אודות מוצרים חדשים או מיוחדים, שמטרתם להביא לקהל היצרנים והסוחרים את החידושים האחרונים בענף. ההרשמה להקרנת חידושים כאלה תחל כבר בסוף חודש זה.

המקור: 19/02/2021 FloralDaily

בשוקי הפרחים באירופה

עדיין הביקוש עולה על ההיצע בשוק הפרחים העולמי

מאז שרויאל פלורהולנד חדלה לפרסם דוחות שבועיים קצת קשה להביא נתונים שבועיים מהשוק; אבל כל הדיווחים מצביעים על כך שהביקוש עולה על ההיצע. כמו-כן קיים כל הזמן מחסור בנפחי תובלה אווירית מאזורי הגידול בדרום-אמריקה ובמזרח אפריקה אל השווקים בצפון אפריקה ובאירופה. ככל שניתן ללמוד מהדיווחים – מדובר בעלייה ממשית בכמויות, לעומת אשתקד, בעוד המכירות גדלות בקצב יותר מהיר מהייצור וההספקה. להמחשה: כמות הפרחים שנמכרו במכרזות פלורהולנד בשבועיים הראשונים של פברואר הייתה גבוהה בשליש מזו של אשתקד. מחירי הוורדים היו גבוהים ב-25%+; והמגמה נמשכת.

אנו מתקשים כאמור, בשלב זה, לבטא את המגמה הזאת בנתונים מוחלטים; אבל זה גם לא ממש משנה, מנקודת מבטו של המגדל בישראל. העובדה המשמעותית היא שחסרים פרחים מכדי להדביק את הביקוש, וקיימת מגמה של עליית מחירים.

המחסור בנפחי תובלה נובע לא רק מעליית הכמויות הנשלחות, אלא גם ממחסור בטיסות פנויות, כתוצאה ממשלוחי החיסונים, ה'תופסים' את מטוסי המטען, ומביטול רוב טיסות הנוסעים, בגלל הסגר העולמי.

המקורות: FloralDaily + HortiPoint 15/02/2021

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

אנו מעצבים מחדש את דוחות המכירה; זאת לאחר שרויאל פלורהולנד הפסיקה את הפצת דוח המחירים השבועי, ועלינו 'ללקט' אותם מתוך בסיס הנתונים.

בטבלה שכאן מובאים הכמויות והמחירים הממוצעים לפרחים השונים לשבוע מס' 7 (15-19 בפברואר) עם השוואה לאשתקד.

עכשיו אנו מביאים שוב גם את עקומת המחירים השבועיים, הכוללת השוואה לשנתיים הקודמות.

דוחות חודשיים ומצטברים מתחילת השנה יתפרסמו בתחילת כל חודש, עם פרסומם ע"י רויאל פלורהולנד.

מערכת הידיעון

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

נזקי מזג-אוויר מוגבלים לענף

בהמשך למידע שמסרנו כאן בידיעון מס' 7 מן השבוע שעבר, מסתבר שגם עד עתה לא פורסמו נתונים על היקף הנזקים שנגרמו לחממות בהולנד ובגרמניה מסופות השלגים בסוף השבוע הראשון של פברואר. ממה שהתפרסם ניתן לומר כי גם אם לא היו אלה ממדי אסון-טבע, הרי שנפגעו כמה מאות משקי-חממות, שספגו נזקים בהיקף של כמה עשרות מיליוני €.

בהחלט היקף לא מבוטל, אולם לא כזה שישפיע על השוק בכללותו. נראה שהיקף הפגיעה בייצור והיקף הירידה בביקושים לפרחים – מתקזזים זה בזה.

ואילו בישראל לא נודע על נזקים של ממש מפגעי מזג-האוויר; זאת למרות שהיו משקים בהם החממות כוסו בשלג.
[ראו בתמונה חממות לגידול פרחי אדמונית בישוב יתיר שבדרום הר חברון]

המקורות:+ HortiPoint 18/02/2021 FloralDaily 17/02/2021

אי-בהירות מאפיינת את האווירה בשוק הבינלאומי

210809המגפה העולמית לא הביאה למשבר בשוק הפרחים. על-כך מצביעים כל נתוני המכירה והמחירים. אולם התחושה הכללית היא של חוסר-וודאות ואי-בהירות באשר למצב בשוק בטווח הקצר ובטווח הארוך. בינתיים, כאמור, המצב אפילו טוב מאשתקד; מוכרים יותר פרחים במחירים יותר גבוהים מאשתקד. אבל איש מבין העוסקים בענף, כולל הבנקים המלווים אותו, אינו מעז לפרסם תחזיות באשר להתפתחויות העתידיות. אפשר להגדיר זאת כאמור רק כאי-וודאות.

למצב המעורפל תורמת בעיקר העובדה שהממשלות באירופה, ובראשן גרמניה והולנד, אינן מפרסמות תכנית ברורה באשר לסגרים. עדיין אין איש יודע האם ומתי יוסרו ההגבלות על המסחר.

מעודדת העובדה שהביקוש לפרחים בקרב הצרכנים אינו פוחת. מסתבר שהצרכן האירופי רוצה לקשט את ביתו בפרחים ובצמחים דווקא כאשר הוא ומשפחתו מבלים את רוב הזמן בבית פנימה; ויש בכך היגיון...

ארגון סיטונאי הפרחים בגרמניה קרא לממשלה לפתוח את המסחר ב-1 במרץ. הקריאה הזו הצטרפה לדרישה דומה של הרבה ארגונים כלכליים בגרמניה ובאירופה. עד כה לא ברור מה תהיה המדיניות.

המקורות:+ HortiPoint 17/02/2021 FloralDaily 18+19/02/2021