ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 06 2021

חדשות רויאל פלורהולנד

סיכום תקופת כהונה של נציג ישראל ב'מועצת החברים'

עם סיום כהונתו כנציג הישראלי ב'מועצת החברים' של רויאל פלורהולנד, הכין אבנר שיר [בתמונה] סיכום בכתב שהוגש לעמיתיו במועצה, על התובנות שצבר מפעילותו. להלן קטעים מתוך סיכום זה:

השעון מול המסחר הישיר

אני מאמין שהשעון הוא שיטת המסחר הטובה וההוגנת ביותר לקביעת מחירים. קיוויתי שאותו המנגנון ישמש גם אתהמסחר הבינלאומי: שעון ב"ענן" ומרכזים לוגיסטיים מפוזרים בעולם, מהם יוכלו קונים לאסוף את הפרחים שקנו.

ההנהלה ומועצת החברים בחרו בפלורידיי Floriday כפלטפורמת מסחר בינלאומית, לסגירת עסקאות ישירות בין קונים למגדלים. הדאגה העיקרית שלי ממסחר ישיר זה היא דרך קביעת המחיר. מגָדל יציע מחיר וכשהוא יבין שמישהו אחר "סגר" את העסקה, יוריד את המחיר בפעם הבאה. להערכתי זו מתכונת להורדת מחירי השוק בניגוד לשעון בו המחיר נקבע ע"י מגוון סוגי קונים, חלקם "עוקפים" את הסיטונאים ודוחפים את המחיר כלפי מעלה.

ובכל-זאת. היתרון הטמון במסחר הישיר, הוא קיצור שרשרת האספקה מהמגדל לקונה. שיטות המסחר הישיר תצלחנה רק אם יהיה בהן ערך מוסף, גם למגדלים וגם לקונים.

אני רוצה להדגיש שבכל מקרה, יש לשמר שעון חזק שיהווה ייחוס (רפרנס), אמין עבור המגדלים לקביעת המחיר.

חיזוק השעון

הייתי חלק מהצוות הבינלאומי (דוברי האנגלית) שעסק בדרכים לחיזוק השעון. אני מציע שיהיה צוות משותף להולנדים ולמגדלים הבינלאומיים, בעיקר עבור המגדלים מוכווני השעון. רצוי לצרף לצוות לפחות כרוז אחד מנוסה, כיועץ מקצועי.

הגאונות של השעון הייתה תמיד העובדה שזהו מגרש מסחר שוויוני והוגן עבור כל המתחרים בו. בעל חנות מאלסמיר או "הולנדי מעופף" בעל קו-חלוקה, התחרו על הפרחים מול יצואן גדול. הקונים הקטנים האלה, שעקפו את הצורך במתווכים, דחפו את המחירים כלפי מעלה. במהלך השנים, קונים גדולים קיבלו הנחות, שנתנו להם יתרון מול הקונים הקטנים ובכך שינו את כללי המשחק.

יותר ויותר קונים קטנים, עברו לקנות בחברות Cash & Carry, חלקן גדולות מאוד כמו FleuraMetz. הלחץ על המחיר פחת. (היום, כתוצאה מהקורונה, שוב מחירים טובים, בזכות יצרני האגדים לאספקה ישירה).

ההנחות לקונים הגדולים וגם למגדלים וספקים גדולים מאוד, הפחיתו את הכנסות המכרזה מעמלות-מכירה בשעון ועכשיו נשמעת טענה שהפעלת השעונים יקרה.

חשוב להוסיף לזה את העובדה שפיתוח מערכת Floriday, עולה הרבה, והתקציב לכך מושת כנראה על כלל משתמשי רויאל פלורהולנד, למרות שהמערכת מפותחת עבור המכירות הישירות.

בשיחות האחרונות שקיימנו כמגדלים מול המכרזה היה רוב מוחלט שציין את חשיבות השעונים. מגדלים רבים ציינו שהמשך הפעילות שלהם מותנה בהמשך קיום השעונים.

מחירי השעון, כמייצגי מצב השוק, משמשים גם כלי-עזר, לקביעת מחירים בעסקאות.

קיימוּת

נושא הקיימוּת המקוונת הוצג לרוב חברי המועצה, בשלב מוקדם מאוד במעורבותנו. בשיחה הראשונה שקיימנו, הצעתי להתייחס לנושא מן ההיבט של תורם או לא לצמיחה. עם זאת הצבעתי עם הרוב, בלי להיות מודע להשלכות אליהן התוודענו בהמשך עם פרסום אמצעי האכיפה.

הייתי מודע לקשיי היישום עבור מרבית המגדלים בארץ, לכן נעשיתי מעורב מאוד ביחד עם ירון כוכבי, עם MPS, GlobalGap ועם ספקי תוכנה בארץ, בניסיון להגיע עד סוף 2020 עם רוב המגדלים בארץ ליעד הרישום הדיגיטלי. אולם בסוף שנת 2020, התברר לי ולחברי במועצה שאלפי מגדלים בארץ ובעולם אינם מתכוונים להיכנס לתהליך. יש דרך להוריד את הנטל בעיקר מהמגדלים הקטנים בעזרת הסמכה קבוצתית ע"י המכרזה. להערכתי, חברות המסחר הגדולות בהולנד יציעו פתרון זה למגדלים, וכך יהפכו אותם למחויבים אליהם, לפני המחויבות לשעון. השאריות מההספקה הישירה יופנו לשעון.

חברוּת

נושא זה, שעולה עכשיו אך טרם הוצג כהצעה לחברים, עלול להוביל להחלטות אשר ישָׁנו את מהות רויאל פלורהולנד כקואופרטיב הפועל לרווחת חבריו המגדלים.

קבָּלתם כחברים של ספקים, חלקם חברות מסחר גדולות הקונות ממגדלים ומוכרות חלק מהפרחים בשעונים, והפיכתם לבעלי זכות הצבעה, תקטין בטווח הארוך את השפעתם וכוחם של החברים המגדלים, ותהפוך בהדרגה את הקואופרטיב לחברה מוטית-רווח בניגוד למטרות ההקמה של המכרזות כפי שהן מופיעות בתקנון. התוצאה תהיה פרישׁה של חברים, והתארגנות באמצעות חברות בעלות מטרות ואינטרסים זהים מחוץ למכרזה.
זה התהליך שעבר על התארגנות מכרזות הירקות ההולנדיות, לאחר שהחליטו להתאחד עם חברות מסחריות. כתגובה הוקמו התארגנויות של מגדלים, והמכרזות נסגרו תוך זמן קצר. החלטה על כמה סוגי חברוּת מחייבת שינוי תקנון, שעלול לשנות את אופי ומטרות הקואופרטיב. אני מקווה שמועצת החברים, תשמור על מעמדם ומרכזיותם של המגדלים החברים בכל ההחלטות הנוגעות לחברוּת.

נכתב ע"י אבנר שיר, 'ערבה אופטימום'

עצומה לכינוס אספה מיוחדת של 'מועצת החברים'

ומוסיף אבנר שיר: בהזדמנות זו ארצה לעדכן על התארגנות שהתחילה בהולנד אצל מגדלים וקונים, לדרוש הערכה מחדש של החלטות רויאל פלורהולנד לגבי קיימוּת, עבודה עם פלורידיי, ויוזמת ההובלה פלוריווי.

תקנון רויאל פלורהולנד, מחייב כינוס אסיפה של מועצת החברים אם מוגשת בקשה של 250 חברים לפחות, המייצגים לפחות 1/20 מן הערך של הפקדות החברים. עד עכשיו חתמו על העצומה יותר מ-600 חברים. היוזמים מגייסים עוד חתימות חברים בכדי לעמוד בתנאי השני.

דרישות העצומה הן בדיקה עצמאית ובלתי תלויה של החיוב לשימוש ב Floriday, נגדה נטען שהיא עדיין לא ישימה, מסורבלת ויקרה. הם מבקשים שהמועצה תורה לבדוק:

  • התאמת המערכת, איכותה ואבטחת המידע שבה.
  • העלות עד כה והעתידית וההשפעה שלה על העלות הצפויה למגדל.
  • האם יש באמת צורך חוקי להפסיק את השימוש בתעודות העסקאות הקיימות.
  • האם יש צורך וסמכות לחיוב הצטיידות בתעודות קיימוּת (MPS, GlobalGap)
  • האם ההחלטות של ההנהלה ומועצת החברים, תואמות את מטרות הארגון כפי שהן מוגדרות בתקנון.

בגדול, יוזמי העצומה טוענים שחשוב לשמור על חופש הבחירה של מגדלים וקונים בשיטות עבודה, וכי על רויאל פלורהולנד לספק תמיכה, ולא לייצר מערכות קושרות ומחייבות.

הם מדגישים כי הם אינם מתנגדים ל-Floriday אלא לחיוב החברים להשתמש בה.

כפי שסיפרנו כאן בידיעון מס' 5 מן השבוע שעבר, פועלות עכשיו בהולנד שתי קבוצות למניעת שימוש-חובה במערכת Floriday, ובשמן מתפרסמים מאמרים וכתבות ברשתות החברתיות [כל פרסומי קבוצות אלה הופיעו רק בהולנדית; מה שמראה שאין להן שאיפה להשפיע על הקשרים של מגדלים מחוץ להולנד עם מערכות אלה]

'מועצת החברים' אכן פנתה להנהלת הארגון בדרישה ליישם בהדרגה ובזהירות את תכנית השינויים, וטענה שהן עדיין אינן בשלות לחלוטין.

נמסר ע"י אבנר שיר, ומתבסס על פרסומים רבים באתר האינטרנט של רויאל פלורהולנד

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

אנו מעצבים מחדש את דוחות המכירה; זאת לאחר שרויאל פלורהולנד הפסיקה את הפצת דוח המחירים השבועי, ועלינו 'ללקט' אותם מתוך בסיס הנתונים.

בטבלה שכאן בהמשך מימין מובאים המחירים הממוצעים לפרחים השונים לשבוע מס' 5 (1-5 בפברואר). חסרות כאן שורות הסה"כ – הן יתווספו החל מהשבוע הבא.

מן השבוע הבא נביא גם את עקומת המחירים השבועיים, הכוללת השוואה לשנתיים הקודמות.

דוחות חודשיים ומצטברים יתפרסמו בתחילת כל חודש. היום מצורף הדוח לחודש ינואר, בהשוואה לינואר2021. ראו בהמשך בשמאל.

מחזור המכירות של רויאל פלורהולנד בינואר 2021 היה גבוה ב-15.3%+ מזה של ינואר 2020 (פרחי-קטיף = 13%+)

מערכת הידיעון

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

ההולנדים קנו יותר פרחים ברשת

הקנייה המקוונת של פרחים בהולנד כמעט הוכפלה בשנת 2020, בהשוואה ל-2019. כך לפי הנתונים שפרסם האתר Topbloemen.nl. המגמה מיוחסת, כמובן, לסגרים הממושכים שמנעו הזמנה מחנויות הפרחים.

בלטה העובדה שחלקם של הגברים ברכישת הפרחים גדל השנה לכדי 39%, לעומת 30% אשתקד.
היה גם גידול של 85%+ בכמות האגדים המוכנים שנמכרו.
לדעת מנהל חברה גדולה לשיווק מקוון של פרחים, אשר ערכה את הסקר – אנשים רואים בפרחים דרך נאותה להביע את רגשותיהם ולשמור על הקשר עם חבריהם, במיוחד כאשר פגישה פנים-אל-פנים אינה מתאפשרת, בגלל מגבלות המגפה.

המקור: Bloemenkrant 27/01/2021

מתגברים על מחסור בנפחי תובלה אווירית מאפריקה לאירופה

בהמשך למידע שהבאנו כאן בשבוע שעבר בידיעון מס' 5 נודע כי חב' התעופה הקנייתית Kenya Airways החליטה להסב למטען מטוס נוסעים מדגם בואינג 787 [בתמונה], ובכך מתאפשרת הטסת כל הפרחים מקניה לקראת יום-וולנטין. נמסר כי המטוס היה מושבת זה-זמן, בגלל ביטול טיסות הנוסעים.

מנהל 'מועצת הפרחים של קניה' KFC, מר קלמנט טולזי Clement Tulezi, מסר כי בשבוע שלקראת יום וולנטין משלוחי התוצרת החקלאית באוויר הגיעו להיקף של 5,500 טונות, כפול מן ההיקף בשבוע רגיל.

מגדלי פרחים ציינו כי הביקוש לקראת יום וולנטין השנה היה טוב מזה שהיה אשתקד. הם טענו שנאלצו לשלם מחיר כפול מהרגיל עבור ההובלה האווירית בשבוע שלפני יום וולנטין. תנאי מזג האוויר בקניה היו מיטביים לאיכות הוורדים בתקופה האחרונה.

[עד כה טרם מצאנו דיווחים על הספקת הפרחים מאתיופיה לאחרונה, לקראת יום וולנטין]

המקור: FloralDaily 3+4/02/2021

אחסון פרחים תוך הקטנת כמות החמצן

חברה צרפתית בשם Janny MT פיתחה תיבות לאחסון פרחים וירקות, המאפשרות הפחתת שיעור החמצן בתיבה, תוך שחרור דו-תחמוצת-הפחמן.

החברה טוענת שהצליחה לאחסן פרחי אדמונית למשך 10-12 שבועות, מבלי שאיכות הפרחים נפגעה. האחסון אִפשר למגדלים לספק פרחים מחוץ לעונה המרכזית, ולזכות במחירים טובים.

כמות החמצן בתיבה הייתה 5% או פחות.

המתעניינים יכולים למצוא פרטים ולתקשר עם החברה דרך האתר www.jannymt.com.

המקור: FloralDaily 14/01/2021