ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 52 2020

חדשות רויאל פלורהולנד

נבחרו חברים חדשים ל'מועצת החברים'

במהלך 'יום הקואופרטיב', ב-10 בדצמבר, הוכרזו הנבחרים החדשים לחברוּת ב'מועצת החברים' של רויאל פלורהולנד. ביניהם, כצפוי, שני נציגים מישראל: רותם דביר ואורי ברוק.

הנציג הוותיק של ישראל במועצה, אבנר שיר [בתמונה העליונה], פרש.

לדברי מרסל ואן טול Marcel van Tol, יו"ר המועצה, הנבחרים מייצגים את מגוון סוגי המגדלים, בגודל המשק, בסוגי הגידולים, ובמדינות השונות מהן הם באים. את ההתפלגות הזו אפשר לראות בתיאור גרפי בדף המיוחד בקישור זה.

רקע כללי על המועצה, מטרותיה ודרך עבודתה אפשר למצוא בידיעון מס' 1-2020.

כזכור, 'מועצת החברים' נוסדה בסוף 2018 והחלה לפעול ב-1 בינואר 2019. היא מונה 42 חברים. חבר שנבחר אמור לכהן ארבע שנים, עם אפשרות להיבחר לתקופה נוספת של ארבע שנים. בכדי למנוע החלפה של כל החברים בבת-אחת מתקיימת תכנית החלפה הדרגתית.

לפי תכנית זו, מתפטרים בסוף השנה הנוכחית 6 חברי מועצה, ובמקומם ייבחרו מחליפים ע"י כלל החברים.
לצידם, יעמידו עצמם לבחירה לכהונה חוזרת עוד 5 חברים, כאמור ברשימה הנ"ל. תהליך דומה יתקיים גם בשנה הבאה [ראו פירוט נוהל הבחירות בידיעון מס' 45].

בהתאם לנוהל, נבחרו בהצבעה גם חמשת החברים שהועמדו לבחירה לכהונה נוספת של 4 שנים.

נוסף לששת החברים שפרשו כתום כהונתם [ביניהם הנציג הישראלי אבנר שיר] פרשו שלושה נוספים מיוזמתם. המועצה מונה עתה 40 חברים. הכל על הבחירות ושמות הנבחרים והפורשים ניתן למצוא בחדשות רויאל פלורהולנד.

המקורות: RFH News 12/12/2020 + BPNieuws 15/12/2020

Floriway

205202בפרסומים השונים של רויאל פלורהולנד עוסקים לאחרונה לא-מעט בחברה החדשה Floriway, אשר רויאל פלורהולנד הקימה ביחד עם כמה חברות הובלה גדולות.

לשאלות של קוראים, נבהיר כי לפעילות זו אין למעשה נגיעה למגדלים בישראל.

החברה נוסדה ופועלת בכדי לייעל את ההובלה ממשקי המגדלים בהולנד אל המכרזות, ומן המכרזות אל הלקוחות בהולנד; כמו-גם מהמגדל ישירות לקניין, במקרה של עסקה ישירה.

אין לחברה כוונה לעסוק בהובלה בינלאומית, ובוודאי שלא בין-יבשתית.

המקור: RFH News 11/11/2020

הוכרזו הזוכים בתחרויות

כצפוי [ראו בידיעון מס' 41], ב'יום הקואופרטיב' שחל ב-10 בדצמבר הוכרזו תוצאות התחרויות שקיימה רויאל פלורהולנד בין המגדלים.

רשימות הזוכים בתחרות צבעוני הזכוכית, ובתחרות היצירתיות Greenovation Award 2020 זמינות עכשיו באתר האינטרנט של רויאל פלורהולנד.

אפשר לגלוש לקישורים האלה ולעיין בפרטי המוצרים והמגדלים הזוכים.
הפעם אין ביניהם מגדלים ישראלים.

המקורות: 11/12/2020 BPNieuws + FloralDaily

נזכיר שוב: הדרכה לשימוש במערכת Insights

בהמשך לידיעה בידיעון מס' 50 נזכיר כי היישומון Insights החליף לאחרונה את היישומון Floranext. הוא מאפשר מעקב אחר נתוני המכירה האישיים והכלליים. השימוש כרוך בתשלום 50 € בחודש.

ירון כוכבי הכין סרט וידיאו עם הסבר מפורט בעברית, בלוויית הדגמות, כיצד להשתמש במערכת המידע Insights.

אפשר וכדאי לגלוש דרך קישורית זו לצפות, להאזין, ולהתעדכן בכל החידושים האחרונים שבמערכת חשובה זו.

נמסר ע"י ירון כוכבי

תזכורת: נדחה מועד המעבר המוחלט ל- '100% דיגיטלי'

כפי שפורסם בידיעון מס' 50, ובהמשך למידע שהובא כאן בידיעון מס' 44, הוחלט לאחרונה לדחות את המועד הסופי למעבר לעבודה ב-'100% דיגיטלי' שתוכנן ל-1 בינואר, ליום 31 במרץ 2021. וזאת כדי לאפשר למגדלים ולקונים, יותר נכון לחברות המספקות להם תוכנות-תפעול, יותר זמן להיערך לשינוי.

תעודת המשלוח המסורתית Connect-EAB תתאפשר לשימוש גם לאחר המועד הנ"ל, אך עלות בשימוש בה תתייקר.

כזכור, '100% דיגיטלי' תהיה האפשרות היחידה לבצע עסקאות ישירות [ראו הסבר של ירון כוכבי על המשמעות עבור מגדלים מישראל בידיעון מס' 37 שם תמצאו גם קישור למדריך מפורט להתחברות למערכת]. ונזכיר: כל מגדל חייב להתחבר למערכת Floriday, משום שרק כך תתאפשר לפורק שלו גישה למערכת, לצורך הנפקת תעודת-מכרזה וכיו"ב.

למידע מלא ולהרשמה יש לגלוש אל www.royalfloraholland.com/members-information.

מי שמתכנן לבצע מכירות ישירות מול לקוחות, באמצעות מערכת ההתחשבנות והתשלום של רויאל פלורהולנד יכול להיעזר במידע ובהנחיות במדור שאלות ותשובות [באנגלית] ייעודי לנושא זה באתר רויאל פלורהולנד.

המקורות: HortiPoint 27/11+ 02/12/2020 + RFH News 02/12/2020

ועוד תזכורת: מועדים להחלת חובת הצטיידות בתווית 'ייצור בתנאים בני-קיימא'

כפי שפרסמנו בידיעון מס' 48, ובהמשך לידיעה שהבאנו בידיעון מס' 47, לאחרונה התקבלה ברויאל פלורהולנד החלטה לפרושׂ את לוח הזמנים לחובת רישום לתווית 'ייצור בתנאים בני-קיימא'. נקבעו מועדים שונים לשלוש קבוצות:

  1. מגדלים הולנדים שפדיונם השנתי גדול מ-100,000 € יחויבו להירשם עד סוף השנה הנוכחית.
  2. מגדלים מחוץ להולנד שפדיונם השנתי גדול מ-50,000 €, ומגדלים הולנדים שפדיונם בין 50,000 ל-100,000 € יחויבו להירשם עד סוף חודש יוני 2021.
  3. מגדלים שפדיונם השנתי קטן מ-50,000 € יחויבו להירשם עד סוף שנת 2021.

נמסר ע"י ירון כוכבי / RFH News

בשוקי הפרחים באירופה

'אופטימיות זהירה' לקראת מכירות חג-המולד

בשבוע שעבר ובשבוע הנוכחי שוק הפרחים רועש-וגועש לקראת חג-המולד, אחד משיאי הביקוש השנתי לפרחים במדינות המערב. עד כה לא התקבלו הערכות לגבי רמת הביקוש השנה, בהשוואה לשנים קודמות.

אולם בשבועות הקודמים נשמעו בקרב חוגי המסחר הערכות של 'אופטימיות זהירה'. מצד אחד הכלכלה העולמית נמצאת בעצירה לרגל מגפת הקורונה, ומאידך נתפשים הפרחים בתודעת הצרכנים כגורם "מנחם ומרגיע", וכאמצעי ראוי להביע איחולים וברכות, דווקא בעת שהמפגש האישי אינו אפשרי [ראו כתבה בידיעון מס' 51 מן השבוע שעבר].

בהתאם לכך ניכרה זהירות מצד הסוחרים, שנמנעו מלרכוש מלאים, והקפידו לקנות לפי התקדמות המכירות.

רובם העריכו כי "זה לא יהיה חג-המולד העמוס ביותר אי-פעם, אך כנראה שיהיה מעניין בהחלט". בימים הבאים נוכל לדעת אם האופטימיסטים אמנם צדקו...

נמסר ע"י ירון כוכבי / RFH News

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 50 מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים מעט מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 33 סנט לגבעול, 3.5%+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 49. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה דומה (0.6%+) לזו של השבוע שעבר.
בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב-9%+ מאשתקד, והכמות הייתה נמוכה ב-6%- מזו של אשתקד.
המחיר היה גבוה בכמעט 18%+ מזה שהיה בשבוע מס' 50 בשנת 2018.

בשבוע מס' 51 מחירי הפרחים בשעונים היו נמוכים מעט מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על פחות מ-33 סנט לגבעול, 1.8%- פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 50. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה גבוהה ב-15%+ מזו של השבוע שעבר.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב-14%- מאשתקד, והכמות הייתה נמוכה ב-9%- מזו של אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל].

המחיר היה גבוה ב-8.2%+ מזה שהיה בשבוע מס' 51 בשנת 2018 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכללי המצטבר של רויאל פלורהולנד מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ב-2.7%- מזה של אשתקד (פרחי קטיף בלבד = 6.9%-) והוא נמוך ב-0.5%- מזה של 2018.

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

השפעת המגפה על רווחיות הענף בהולנד פחותה מהמצופה

מפרסומים שונים בהולנד עולה התמונה כי פגיעת מגפת הקורונה בהכנסות של מגדלי הפרחים, עד כה, היא כנראה פחות חמורה מכפי שחששו והעריכו מראש. מנתוני המכון למחקר כלכלי של אוניברסיטת ווכנינגן עולה כי הרווחיות אמנם ירדה, אך המגדלים עדיין הרוויחו: ההכנסות היו השנה כ-4%+ יותר מן ההוצאות, לעומת 9%+ רווח שהיו אשתקד. הכלכלנים הסבירו כי הפגיעה המופחתת ברווחיות התאפשרה בזכות ירידה במחירי האנרגיה, שהוזלו למגדלים. אך כל אלה ידיעות מהתקופה של טרם הטלת סגר מוחלט בגרמניה ובהולנד בשבוע האחרון. הסגר הזה צפוי להימשך עד ל-19 בינואר.

אנשי 'צוות ניהול המשבר' שהוקם ברויאל פלורהולנד הודיעו למגדלים כי הם עוקבים אחר ההתפתחויות בשוק, ואם יהיה צורך – הם יפעילו הגבלות על ההספקה, בכדי למנוע מפולת במחירים בשעונים. בשבוע שעבר עוד לא נוצר מצב שהצריך צעדים כאלה. [על פעילותו של הצוות בראשית דרכו ראו בידיעון מס' 25, כלומר כבר לפני חצי שנה...].

בתקופה האחרונה שוררת בהולנד אי-בהירות באשר לצפוי בשוק, בעיקר בגלל אי-וודאות באשר להיקף והעיתוי של הסגרים בגרמניה, בהולנד, ובשאר מדינות מערב-אירופה. הארגונים המייצגים את המגדלים פנו לממשלת הולנד בבקשה לאפשר מכירת פרחים, למרות שאינם מוצרי-מזון. נודע גם כי למרות סגירת החנויות, ניתן למכור פרחים בדוכני-רחוב; מה שיכול לשמש פתרון חלופי, כל עוד מזג האוויר יאפשר זאת.

נראה כי את מידת הנזק לענף ניתן יהיה להעריך רק לאחר תום ימי החגים הנוכחיים.

המקורות: RFH News + BPNieuws 14/12/2020 + HortiPoint 14+17/12/2020

יצוא הפרחים מתורכיה התאושש (?)

הידיעות המגיעות מתורכיה אודות יצוא הפרחים הן סותרות, לעתים: מצד אחד מדווחים על הפסד של 30 מיליון $ כתוצאה מעצירת היצוא לאירופה, במיוחד לבריטניה, בגלל מגפת הקורונה, ומאידך מתפארים שהיצוא השנתי כבר הגיע ל-90 מילון $, והוא יגיע כנראה לרמה השנתית של אשתקד – 107 מיליון $.

היצוא, רובו ככולו מאזור אנטליה, נפגע קשות במרץ-אפריל, אך זכה להתאוששות יפה בחודש יוני, בזכות ביקושים שגדלו כתוצאה מהספקת-חסר מאיטליה ומספרד. עם-זאת, המגדלים מספרים שעלות התובלה האווירית הוכפלה בהשוואה לאשתקד. הם משלמים עכשיו 1.5 עד 2 $ לק"ג, מה ששוחק לחלוטין את רווחיות היצוא.

כך-או-כך, ארגוני המגדלים פנו לממשלת תורכיה בדרישה להגיש סיוע כספי לענף, "כדי לאפשר למגדלים לצוף ולהמשיך את הגידול ואת היצוא". טרם נודע אם הממשלה נענתה לפנייה זו.

המקורות: FloralDaily / Hurriyet + Kemergozcu + Sabah 02+03/12/2020