ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 39 2020

חדשות רויאל פלורהולנד

דנים בנושא 'סוגים שונים של חָבֵרוּת'

כפי שפרסמנו כאן [ראו בידיעון מס' 33] אכן התקיימו דיוני-התייעצויות, רובם מקווָנים, של חברי 'מועצת החברים' עם קהל המגדלים, אודות הנושא שהוגדר תחת הכותרת 'סוגים שונים של חָבֵרוּת'. למעשה נדונה המסגרת הארגונית של הקואופרטיב, אשר תותאם להתפתחויות בשוק.

כזכור, הוקם צוות-חשיבה מיוחד, בו חברים 12 מגדלים וקניינים, שתפקידו לגבש הצעות, לאחר התייעצות נרחבת עם קהל החברים, וכמובן עם ההנהלה והמנגנון. בתחילת ספטמבר התקיים גם דיון-מרוכז בן יומיים של חברי 'מועצת החברים' עם חברי צוות ההנהלה. הם דנו בכל ההיבטים של השינויים הצפויים בשוק ובענף, וכמובן בשינויים המתחייבים במבנה ובתפקוד של המכרזות מול המגדלים, וביחסים בין מגדלים לקניינים.

לפי שעה לא פורסם דיווח על תוכן הדיונים, והפרסומים הסתפקו בציון העובדה החיובית כי "המגדלים מעורבים בגיבוש ההחלטות על עתיד הארגון". כאמור, הובהר כי נושא 'סוגים שונים של חָבֵרוּת' תפס מקום מרכזי בדיונים אלה, מבלי שניתנו דוגמאות לסוגי חברות שונים. נרמז רק שהצוות מציע לאפיין את המגדלים ל-5 סוגים שונים, כפי שפרסמנו כאן לפי גודל שטח הגידול, ולפי מסלולי המכירה בהם הם משתמשים; ומכאן אולי צריך להגדיר את 'מודל החברוּת' של כל קבוצה.

בתוך כך הצהירה האחראית לשירותים-למגדל וענייני-האגודה ברויאל פלורהולנד, קלאודיה הולזל Claudia Hölzel [בתמונה], כי אין כרגע כל כוונה לשנות את העיקרון של חובת המכירה רק דרך המכרזה [או, אם תרצו, איסור מכירה מחוץ למכרזה] שחלה על חברי הקואופרטיב. "זה ממשיך להיות עקרון מרכזי של מבנה הקואופרטיב", הבהירה.

[כאמור, הרבה מידע על מסגרות הדיונים, וכמעט אפס-מידע על תוכנם... נקווה שההצעות השונות תיחשפנה בזמן הקרוב, ותשמשנה חומר למחשבה לכל חבר בארגון]

המקורות: RFH News 10+16/09/2020 + HortiPoint 09/09/2020

לקראת חובת הרשמה לתווית 'ייצור בר-קיימא'

ההיערכות לקראת חובת ההרשמה לתווית 'ייצור בר-קיימא', שתחול על כל ספקי רויאל פלורהולנד מסוף שנה זו, ממשיכה להעסיק את מוסדות הארגון ואת 'וועדות המוצר' השונות. כזכור [ראו בידיעון מס' 33] יש להירשם להסמכה לתווית 'ייצור בן-קיימא', בהתאם לאמנת 'יוזמת הקיימוּת בענף הפרחים' Floriculture Sustainability Initiative (FSI), עד סוף דצמבר השנה, ותהיה חובה לקבל הסמכה לתווית זו עד סוף שנת 2021.

כעת אפשר לקבל הסמכה לתווית דרך ארגון GlobalG.A.P, ובהולנד החל לפעול ארגון נוסף – GreenlinQdata. המצב בישראל עוד לא ברור. ירון כוכבי מבטיח לעדכן ברגע שתהיה אפשרות להירשם.

האחראית לנושא הקיימוּת ברויאל פלורהולנד, סטפני מילטנבורג Stefanie Miltenburg, מסבירה שהתווית מספקת לקניינים את השקיפות באשר למקור הפרחים, כפי שהשוק דורש בזמן האחרון. מולה ישנם מגדלים לא מעטים הטוענים כי על התווית להישאר בחירה חופשית של המגדל, ואין להופכה לחובה [ראו עוד בידיעון מס' 32]. נכון להיום עדיין רוב (56%) מהמגדלים המספקים תוצרת לרויאל פלורהולנד אינם רשומים לתווית מטעם GlobalG.A.P.

רק לאחרונה עודכנה התווית - MPS ABC 3.0 – לדרישות התנאים הסביבתיים. בינתיים גם התעריף להסמכה לתווית זו הוזל עבור המגדלים הקטנים בהולנד, בהתאם לגודל השטח שהם מעבדים. כעת עובדים על התאמות עבור מגדלים בשאר מדינות אירופה.

המקורות: RFH News 25/08/2020 + HortiPoint 07/09/2020

הושלמה החלפת השעונים במכרזת ריין-מאס

במכרזת ריין-מאס הגרמנית הושלם לאחרונה תהליך החלפת חזית השעונים לדגם המודרני, בטכנולוגית LED, המאפשר שימוש בכל השירותים החדישים המתוכננים.

התהליך החל ביוני, והשעונים הוחלפו בהדרגה, שניים בכל פעם [ראו דיווח קודם בידיעון מס' 23] ועתה שוב עובדים כל שמונת השעונים כסדרם.

במשך התהליך נאספו תגובות מן הקניינים, והוכנסו תיקונים והתאמות תוך כדי ההחלפה, במטרה להתאים ככל האפשר את התצוגה בשעון לנוחיות הלקוחות.

שני המנהלים, גונטר אסר Günther Esserהגרמני, וקייס הוקסטרה Cees Hoekstra ההולנדי, הודו לקהל הקניינים, אשר גילה סבלנות ושיתף פעולה לכל אורך תהליך ההחלפה.

המקור: BPNieuws 18/09/2020

בשוקי הפרחים באירופה

ענף הפרחים צפוי להמשיך ולהתרחב

על-פי הסקר שנערך לאחרונה ע"י בנק רבובנק Rabobank, ממנו הבאנו כאן כמה ממצאים בידיעון מהשבוע שעבר [בידיעון מס' 38] עולה גם שכלכלני הבנק צופים כי ענף הפרחים, הפקעות וצמחי הנוי ההולנדי יגדל בשנה הבאה. זאת בניגוד לענפי החקלאות האחרים, להם הם צופים דריכה במקום.

הבנק מודד, כמובן, את הצמיחה במונחי מחזור מכירות בלבד; הדוח נמנע מלהעריך את שיעור הצמיחה הצפוי.

המקור: Greenity 15/09/20

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 37 מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 38 סנט לגבעול, 6.1%+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 36. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה גבוהה ב-.3.8%+ מזו של השבוע שעבר.
בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב-38%+, והכמות הייתה נמוכה ב-10%- מזו של אשתקד.
המחיר היה גבוה ב-36%+ מזה שהיה בשבוע מס' 37 בשנת 2018.

בשבוע מס' 38 מחירי הפרחים בשעונים היו נמוכים מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על כ-35 סנט לגבעול, 8.7%- פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 37. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה גבוהה ב-1.9%+ מזו של השבוע שעבר.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב-29%+, והכמות הייתה נמוכה ב-11%- מזו של אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל].

המחיר היה גבוה ב-41%+ מזה שהיה בשבוע מס' 38 בשנת 2018 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכללי המצטבר של רויאל פלורהולנד מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ב-3.5%- מזה של אשתקד (פרחי קטיף בלבד = 7.7%-) והוא נמוך ב-2.0%- מזה של 2018.

המקור: RFH Markt Informatie

ימי פרחים בשנת 2020

מקרא:  = קונים פחות פרחים מהרגיל    = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד
החודש היום החג / אירוע במדינות
ספטמבר      
ספטמבר 25 יום העמים הילידים ארה"ב
ספטמבר 26-27 סוף השבוע של הלקוחות בלגיה
ספטמבר 27 יום הקהילה הצרפתית בלגיה
ספטמבר 28 יום ייסוד המדינה צ'כיה
ספטמבר 28 יום הגבר פולין
ספטמבר 30 יום האח והאחות הולנד
אוקטובר      
אוקטובר 1 החג הלאומי ופסטיבל אמצע הסתיו סין
אוקטובר 2-7 חג שבוע-הזהב סין
אוקטובר 2 יום הסבתות והסבים ספרד
אוקטובר 3 יום איחוד גרמניה גרמניה
אוקטובר 4 יום הסבתות והסבים איטליה, אירלנד, בריטניה, הולנד, צרפת
אוקטובר 4 יום המת תודה (דתי) גרמניה
אוקטובר 5 יום המורה העולמי אוקראינה, הולנד, פולין, רוסיה, ועוד...
אוקטובר 5 יום הרפובליקה פורטוגל
אוקטובר 5 יום הקדושה פלייר צרפת
אוקטובר 9 יום ולנסיה ספרד
אוקטובר 12 יום מתן תודה Thanksgiving Day קנדה
אוקטובר 12 יום קולומבוס ארה"ב
אוקטובר 12 חג לאומי ספרד
אוקטובר 16 יום הבוס (הערכה למנהל) ארה"ב
אוקטובר 17 'היום המתוק ביותר' ארה"ב
אוקטובר 23 יום הכרזת הרפובליקה הונגריה
אוקטובר 24 יום האו"ם ארה"ב
אוקטובר 26 יום הקדוש דימיטרי רומניה
אוקטובר 26 החג הלאומי אוסטריה
אוקטובר 28 'יום הלֹא' יוון
אוקטובר 28 יום הסבתות והסבים רוסיה
אוקטובר 28 יום העצמאות צ'כיה
אוקטובר 29 יום הולדת הנביא מוחמד הקהילות המוסלמיות בעולם
אוקטובר 31 יום הרפורמציה גרמניה, סלובניה
אוקטובר 31 האלוֹוין – ליל כל הקדושים אוסטריה, אירלנד, ארה"ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובניה, צרפת, שוודיה
נובמבר      
נובמבר 1 יום כל הקדושים אוסטריה, ארה"ב, איטליה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הונגריה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פולין, פןרטוגל, צרפת, שוויץ
נובמבר 2 יום כל הנשמות אוסטריה, איטליה, ארה"ב, הונגריה, פולין, פינלנד, צ'כיה, צרפת, שוודיה
 

מקרא:  = קונים פחות פרחים מהרגיל    = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד

ללוח השנתי 2020 - נא להקיש כאן

המקור: BBH

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

מספר חנויות הפרחים בהולנד אכן מצטמצם

מאז פרצה מגפת הקורונה הלך מספר חנויות הפרחים ההולנדיות ופחת. כיום פעילים בהולנד 3,070 קמעונאים, לעומת 3,115 שפעלו בסוף 2019. כלומר: 45 עסקים הפסיקו להתקיים. רוב אלה שנאלצו לפרוש הם כאלה שהתמחו בהספקה ושרותי-קישוט לאירועים.

בנוסף לסקר שערכו כלכלני בנק רבובנק [ראו דיווח בידיעון מס' 38 בשבוע שעבר] גם חברה המתמחה בארגון חתונות ערכה סקר ומצאה גם היא כי אחד מכל עשרה בתי-עסק המתמחים בהספקת פרחים לאירועים חושש שיאלץ להיסגר עד סוף השנה. הנסקרים דיווחו על ירידה במחזור העסקים של יותר מ-50%-.

[נציין כי שיעור הירידה הנ"ל אינו מתייחס להיקף הכללי של מכירת פרחים בהולנד, אלא לענף האירועים בלבד]

המקורות: 08/09/2020 V vd Bloemisterij / Greenity

אזרחי הולנד תומכים בשמירה על זכויות החקלאים בקרקע

רוב רובם של אזרחי הולנד [למעלה מ-75%] רואה בדאגה אובדן קרקע חקלאית לטובת תעשיה וטכנולוגיה, ומאמין שעל הממשלה להגן על זכויות החקלאים בקרקע.

הציבור רואה בחקלאים גורם חיוני בשמירת הנוף והטבע במדינה. האזרחים מתנגדים לבניית אזורי-מגורים על אדמות חקלאיות, ודורשים גם למנוע הצבת פנלים לאנרגיה סולארית על שדות חקלאיים.

סקר מפורט שנערך ע"י מכון המחקר Direct Research, בהזמנת ארגון החקלאים LTO, כלל שורה רחבה של נושאים, להגדרת היחס של הציבור ההולנדי להיבטים שונים בחקלאות. בשלב זה טרם פורסמו כל הממצאים; מלבד, כאמור, העובדה שרוב הציבור רואה בחקלאים גורם חיוני שיש להגן על קיומו.

[הלוואי עלינו...]

המקור: Greenity 11/09/2020