ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2020

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 29 2020

חדשות רויאל פלורהולנד

הסתיים סבב המפגשים המקוונים

בשורה של מפגשים מקוונים, באמצעות מערכת 'זום', התקיימו שיחות של הנהלת הקואופרטיב ו'מועצת החברים' עם כאלף חברים-מגדלים אשר לקחו חלק במפגשים הווירטואליים האלה. כל המפגשים התקיימו כמתוכנן, מלבד המפגש עם החברים באתיופיה, אשר נדחה בינתיים בגלל המצב הבלתי-יציב במדינה.
[על המפגש הישראלי ראו בידיעון מס' 28]

במרכז הדיונים עמד משבר מגפת הקורונה וההתמודדות אתו, ונמסר מידע על האסטרטגיה ועל המצב הפיננסי של הארגון. התגובות שהתקבלו ממשתתפי המפגשים היו חיוביות; נראה שהיו מרוצים מהשיחות. בהנהלה וב'מועצת החברים' רואים במפגשים אלה כלי חשוב ויעיל לשמירת הקשר והחלפת-הדעות עם קהל המגדלים. ניתן לצפות בסרטון מסכם [בהולנדית עם תרגום-כתוביות לאנגלית] בדף-המידע www.royalfloraholland.com/en/news-2020.

עכשיו מתכננים סבב נוסף של מפגשים לחודש נובמבר, אם יתאפשר עד אז – ישולבו גם מפגשים מוחשיים, לצד המפגשים הווירטואליים-מקוונים.

המקור: RFH News 07/07/2020

מקפידים על ריחוק-חברתי במכרזות

ברויאל פלורהולנד מקפידים לשמור על הנחיות משרד הבריאות ההולנדי, מבלי לפגוע בפעילות המכירות השוטפת. לכל אולם במכרזות השונות נקבעה קיבולת מרָבית, וצוות המכרזה מקפיד על כניסה מבוקרת, שתבטיח את העמידה בהנחיות.

מהדיווחים ניתן להבין שההגבלות אינן גורמות להפרעה ממשית לפעילות הקניינים. כמו-כן, קניינים רבים מעדיפים בימים אלה קניה מרחוק, ללא נוכחות באולמות השעונים, בכדי להתרחק מהתקהלויות.

שיעור המכירות המקוונות מתוך כלל המכירות במכרזות נמצא בעלייה, בין השאר מהסיבות הנ"ל. המכירות הישירות כבר מהוות כ-60% מכלל המכירות ברויאל פלורהולנד, ובשעונים נמכרים כ-40% בלבד. המגמה מובהקת יותר בפרחי-קטיף.

היקף המכירות חוזר בהדרגה לרמתו הרגילה שלפני פרוץ משבר הקורונה, אך מעריכים כי עד תחילת השנה הבאה עדיין יהיה פיגור. כבר ברור שהמכרזות תסבולנה מגירעון תפעולי בשנת 2020, אך אין עדיין הערכת-מצב ברורה.

HortiPoint 02/07/2020

נדחתה העלאת-שכר לעובדי רויאל פלורהולנד

על-פי הסכם השכר של רויאל פלורהולנד עם ארגון העובדים FNV, אליו משתייכים כ-3,000 העובדים-מן-השורה במכרזות, הייתה אמורה להתבצע ב-1 ביולי עליית-שכר כללית, בשיעור 2.5%+.

בהסכמה הדדית, אותה אישרו העובדים ברוב של 58%, נדחתה עליית שכר זו לחודש אוקטובר; נקבע גם שבספטמבר ידונו הצדדים שוב בנושא, כך שגם המועד החדש איננו סופי, למעשה.

הדחייה נעשתה לרגל הקשיים בהם נתקל הארגון כתוצאה ממשבר הקורונה. נמסר שדחייה זו של תוספת השכר תחסוך לארגון כשני מיליון €.

המקורות: HortiPoint 06/07/2020 + BPNieuws 01/07/2020

עוד תזכורת: ניתן להגיש מועמדות לחברוּת ב'מועצת החברים'

מי שמעוניין יכול להגיש מועמדות להיבחר ל'מועצת החברים'.

ראו את כל הפרטים בידיעון מס' 23.

השנה ייבחרו 5 חברים חדשים. במועצה 42 חברות וחברים.

הכל על המועצה ועל תהליך המועמדות אפשר לקרוא בידיעה זו.

פרטים נוספים בדף המיוחד באתר רויאל פלורהולנד.

 

בשוקי הפרחים באירופה

חודש יוני הצטיין במחירים גבוהים לפרחים

חודש יוני הביא למגדלי הפרחים והצמחים המשווקים דרך רויאל פלורהולנד פיצוי חלקי על הסכומים שהפסידו בימי מגפת הקורונה. זאת ע"י מחירים גבוהים במיוחד במשך החודש.

המחיר הממוצע לפרחי-קטיף היה בחודש יוני גבוה בכמעט 27%+ מזה של יוני אשתקד; מחזור המכירות היה גבוה ב-32.5%+.

בלטו במחירי-שיא החרציות שמחיריהן הוכפלו בהשוואה לאשתקד. מחירי הוורדים היו גבוהים ב-50% מאלה שהיו ביוני אשתקד.

המקור: HortiPoint 09/07/2020

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 27 מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 32.5 סנט לגבעול, 8.1%+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 26. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה נמוכה ב-2%- מזו של השבוע שעבר.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב-56%+ והכמות הייתה נמוכה ב-12%- מזו של אשתקד.
המחיר היה גבוה ב-48%+ מזה שהיה בשבוע מס' 27 בשנת 2018.

בשבוע מס' 28 מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 34 סנט לגבעול, 5.2%+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 27. זאת בעוד הכמות הכללית שנמכרה הייתה קטנה ב-3.6%- מזו של השבוע שעבר.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב-47%+ (!) והכמות הייתה נמוכה ב-)%- מזו של אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל].

המחיר היה גבוה ב-68%+ מזה שהיה בשבוע מס' 28 בשנת 2018 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכללי המצטבר של רויאל פלורהולנד מראשית השנה הוא עכשיו נמוך ב-7.5%- מזה של אשתקד (פרחי קטיף בלבד = 12.4%-) והוא נמוך ב-6.0%- מזה של 2018.

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

ההספקה מאפריקה אינה יציבה לאחרונה

כפי שדווח כאן בשבוע שעבר, בידיעון מס' 28 , מהומות פוליטיות באתיופיה גרמו להפסקת משלוחי הפרחים למשך כמה ימים בשבוע הראשון של חודש יולי. בשבוע שעבר הם חזרו לסדרם, אך המשקים עדיין מתמודדים עם היעדרויות, והמצב במדינה טרם התייצב לחלוטין.

ואילו מקניה מגיעים לאחרונה רק כשני-שלישים מהכמויות הרגילות, וזאת כתוצאה מהפרעות מזג אוויר גשום וקריר, בשילוב עם מחסור חמור בנפחי תובלה אווירית, ועלות תובלה כתוצאה מכך. המחסור בנפח הובלה נגרם כאשר חלק ממטוסי-המטען שעבדו בשרות פרחי קניה נאלצו לחפש לעצמם עיסוקים במקומות אחרים, כאשר הקפאון בביקוש לפרחים בימי הקורונה צמצם את היקף המשלוחים מקניה לרמה אפסית. בכל-זאת, הכמויות גדלו בשבוע האחרון.

המחסור בתוצרת מאפריקה הביאו לעלייה ניכרת במחירי הוורדים במכרזות; אך בשיעור נמוך מזה שציפו לו המגדלים...

נוסף לכך נוצר גם מחסור מסוים בוורדים מהולנד, בגלל ירידה בהיקף השטחים המניבים, רובה בגלל תהליך החלפת-זנים; כלומר ירידה זמנית בהיקף השטח המניב.

המקורות: BPNieuws.nl 05+07/07/2020

קידום מכירות הפרחים יופעל במשנה-מרֶץ

המוסד ההולנדי לקידום מכירות פרחים BBH, אשר תקציבו מגיע בעיקר מגבייה ממכירות הפרחים ברויאל פלורהולנד (אכן-כן, גם ממגדלים ישראליים...) יחדש את פעילותו במחצית השנייה של השנה, ויממש את רוב התוכניות המקוריות.

בשׂיא המשבר של מגפת הקורונה קוצץ התקציב השנתי במחצית, וירד לכדי 8 מיליון €. עכשיו, לאור הערכות חדשות, הועלה התקציב ב-6 מיליון, לכדי 14 מיליון € שנתי. זה יאפשר לבצע בכל-זאת חלק מהקמפיינים שתוכננו כבר אשתקד, ואשר הוקפאו עם פרוץ המשבר. [בתמונה: כרזה 'חיה' הקוראת "יותר ביחד"]

כפי שדיווחנו כאן בידיעון מס' 27, הארגונים בענף החליטו לצאת בסתיו בקמפיין חדש תחת הסיסמה 'למלא ביופי את המרחק' Fill the distance with beauty. עכשיו הובהר שמבצע זה הוא בנוסף לתוכניות הקיימות, ולא במקומן, וכי גם המימון למבצע זה יגיע בחלקו ממקורות אחרים.

המקורות: BPNieuws + Bloemenkrant 07/07/2020

גידול פרחים בשטח פתוח בהולנד ממשיך להתרחב

היקף גידול הפרחים בשטח פתוח בהולנד הוא נרחב וממשיך להתפתח ולהתרחב. השנה הסתכם שטח גידול פרחי-קטיף לכדי 27,400 ד'; כ-1,200 ד' = 4.5%+ יותר משהיה בשנה הקודמת.
ב-2017 היה ההיקף הכולל עדיין 24,600 ד'; כלומר גידול של 11.5%+ בשנתיים. כך על-פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הולנד CBS.

בזמן הזה גידול האדמונית בשטח פתוח כמעט הוכפל: מ-5,800 דונמים ב-2017 לכדי 11,000 ד' ב-2020. רק שטחי 'פרחי-קטיף-שונים' הצטמצם השנה לעומת 2017.

לשם השוואה: שטח גידול פרחי-קטיף בחממות היה ב-2018 בערך 16,400 ד', והוא נמצא בירידה מאז שנת 2000.

שטח גידול שתילי עצים וצמחים-קבועים הסתכם השנה ל-169,000 ד' (!), ושטחי גידול פקעות פרחים השתרעו על-פני לא פחות מ-272,500 ד'; מהם כ-150,000 ד' פקעות צבעונים.

המקור: HortiPoint 19/06/2020