ידיעוני רויאל פלורהולנד 2020

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 10 2020

חדשות רויאל פלורהולנד

כך עובדת וועדת-הכספים של 'מועצת החברים'

'מועצת החברים', הגוף החדש, יחסית, הפועל מראשית 2019, אשר לו הוענקו סמכויות האספה הכללית [ראו על מבנה המועצה וסמכויותיה בידיעון מס' 22-2018], מגבש עדיין את דרכי פעולתו, אך נראה שכבר ממלא את תפקידו באופן שוטף. למועצה ארבע וועדות-משנה: לאסטרטגיה, לכספים, לנאמנות-החברים, ולנושאים ארגוניים.

חברי המועצה נפגשים עם ציבור החברים במפגשים אזוריים. מדי-פעם מעדכנים חברי הגוף הזה את כלל ציבור המגדלים-חברים, ומספרים להם איך כל-זה עובד [ראו סיכום השנה בידיעון מס' 1 ודיווח של וועדת האסטרטגיה בידיעון מס' 3]. לאחרונה רואיין חבר וועדת הכספים נילס דה-חרוט Niels de Groot [בתמונה] וסיפר על עבודת הוועדה מנקודת ראותו.

הוועדה מורכבת מתשעה חברי המועצה. בכל הפגישות נוכח גם מנהל הכספים הראשי של הארגון, דויד ואן מכלן David van Mechelen. בעלי תפקידים נוספים, כמו-גם חברי 'מועצת הפיקוח, מוזמנים בהתאם לנושא הנדון. אנו נפגשים 4-6 פעמים בשנה, ואם יש צורך– גם לעתים תכופות יותר; ואכן בשנה הקודמת קיימנו 9 פגישות; בעיקר בגלל פרשת הגניבה/מעילה הכספית הגדולה שאירעה [ראו בידיעון מס' 1].

לאחר הגניבה הכספית שהתגלתה שאלנו את נציגי ההנהלה "כיצד זה יכול היה לקרות?". ההנהלה הביאה בפנינו תכנית מפורטת לשינוי הנהלים, באופן שימנע פרשות כאלה בעתיד.

עד להקמת 'מועצת החברים' פעלו בארגון רק 'וועדות מייעצות', אשר לא הייתה להן סמכות לקבל החלטות. המצב הזה השתנה לחלוטין. ההנהלה מערבת את וועדת הכספים בשלבים המוקדמים של כל החלטה עקרונית, כמו למשל שינויים בתעריפי השרות למגדלים. הוועדה שלנו מהווה ייצוג נאמן למגוון סוגי החברים, והאינטרסים הייחודיים של קבוצות שונות באות לידי ביטוי בדיוניה. בהחלטות תמיד לוקחים בחשבון גם את זכויות המיעוט. הוועדה מעדכנת באופן שוטף את שאר חברי 'מועצת החברים', והמועצה היא זו שמקבלת החלטות בהצבעה.

כעת דיוני הוועדה מתמקדים בדוח הכספי השנתי ל-2019. קבלנו תדרוך גם מנציג 'מועצת הפיקוח', שהיא זו שבודקת את הדוחות, ומפקחת על צוות ההנהלה. 'מועצת החברים' תצביע באפריל על אישור הדוח השנתי.

המסר המסכם הוא: חברי הוועדה מרגישים כי "יש להם מילה" בהחלטות הכספיות החשובות של הארגון.

המקור: RFH News 18/02/2020

תעריפי רויאל פלורהולנד למגדלים בשנת 2020

201002

מקימים בניין משרדים חדש באלסמיר

בניין המשרדים הוותיק של מכרזת אלסמיר אשר היה במשך כמעט 50 שנה 'הסמל החזותי' של האתר, כבר מזמן אינו עונה לצרכים, ולצידו הוקם מבנה חדש. עכשיו נגשים לשדרג את בניין הנוסף. לדברי ההנהלה המבנה החדש יהיה "מרשים, מודרני, ובריא".

היסודות, השלד, והחזית המעוגלת של המבנה החדש כבר נבנו, ושינו את החזית הפונה לכניסה הראשית של המתחם. השלמת המבנה והכנתו לשימוש צפויה ביולי/אוגוסט 2020.

כפי שדווח כאן [ראו בידיעון מס' 22-2019] הבניין לא יחליף ולא יסתיר את בניין המשרדים הוותיק, אשר בו יושבת כיום הנהלת הארגון. המבנה הזה, שהושלם ב-1972, יעבור בעתיד 'פיתוח מחדש'.

נזכיר כי התוכנית שהוצגה אשתקד, לפיה היה הבניין הישן צפוי להיהרס, עוררה בזמנו זעם רב מצד וותיקי הענף, בגלל ערכו ההיסטורי. ולבסוף ירדה מן הפרק, גם בגלל שהריסתו הייתה מחייבת פגיעה מוחלטת בתשתיות התקשורת והחשמל של הקמפוס כולו.

המקור: RFH News 29/01/2020

בשוקי הפרחים באירופה

וירוס הקורונה מכה גם את שוק הפרחים

ההאטה הכלכלית הנגרמת בימים אלה בהשפעת התפרצות הווירוס COVID-19 אינה פוסחת, כמובן, גם על שוקי הפרחים. אולם עד כה קשה לאמוד את היקף הנסיגה במכירות. אמנם בסין כבר מדברים על צפי של ירידה של 70%- לפחות במכירות לקראת יום האישה הבינלאומי (8 במרץ), ומאיטליה נשמעות הערכות דומות, אבל אין בינתיים נתונים של ממש.
אין ספק כי המגדלים בסין הם הנפגעים ביותר, וכי כל מי שמייצא פרחים לסין סובל מפגיעה משמעותית; אך בשאר השווקים בעולם הפגיעה היא בעיקר במקומות בהם נמנעים הצרכנים לצאת לקניות, או שהם נמצאים בבידוד.

היקף המכירות במכרזות רויאל פלורהולנד בשבוע שעבר נמוך ב-5%- מזה של אשתקד, ועתה צופים במתח לראות מה יקרה בשבוע הנוכחי, שבסופו חל יום האישה.
רוב המכירות לחג זה מיועדות לרוסיה ולמדינות מזרח אירופה, ושם כידוע עדיין לא שוררת בהלת הווירוס בעוצמה. גם בארה"ב לא הייתה עדיין השפעה להתפרצות הווירוס.

 

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 8 מחירי הפרחים בשעונים היו נמוכים מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 29.3 סנט לגבעול, 9%- פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 7. זאת בעוד הכמות הכללית הייתה נמוכה בשיעור 1.4%- מזו של השבוע שעבר.
בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב-3%- וגם הכמות הייתה נמוכה ב-3%- מזו של אשתקד.
המחיר היה גבוה ב-5.3%+ מזה של שבוע מס' 8 ב-2018.

בשבוע מס' 9 מחירי הפרחים בשעונים היו נמוכים מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 27.3 סנט לגבעול, 6.5%- פחות מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 8. זאת בעוד הכמות הכללית הייתה גבוהה ב-20%+ מזו של השבוע שעבר.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב-7%-, והכמות הייתה גבוהה ב-4%+ מזו של אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל].

המחיר היה גבוה ב-5.5%+ מזה שהיה בשבוע מס' 9 בשנת 2018 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכללי המצטבר של רויאל פלורהולנד מראשית השנה היה דומה (0.4%+) לזה של אשתקד (פרחי קטיף בלבד = 0.3%-) והוא גבוה ב-0.7%+ מזה של 2018.

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

האדמונית באלסקה ממשיכה להתפתח, למרות הקשיים

שטחי גידול פרחי אדמונית לקטיף באלסקה גדלו בעשור האחרון בקצב מזורז. כיום פעילים שם כ-100 מגדלים. וזה קרה בגלל סיפורי הצלחה שהציפו את התקשורת במדינה, לאור הצלחה מסחרית יפה של ראשוני המגדלים. עכשיו מסתבר שאין זו 'חבית ללא תחתית'...

כותרות כמו "אלסקה הופכת למרכז גידול אדמונית", או "פרח האדמונית יהיה יצרן המזומנים החדש של אלסקה", נפוצו באלסקה וגרמו לרבים לנסות את מזלם בענף. לפני כ-20 שנה פרסמה חוקרת באוניברסיטה של אלסקה, פרופסור פט הולווי Pat Holloway את העובדה כי האדמונית פורחת באלסקה בשיא עונת החתונות בארה"ב, יולי-ספטמבר, בעת שאינה פורחת בשום מקום אחר בעולם [ראו כתבה קודמת בנושא בידיעון מס' 30-2019] ואכן מגדלים לא מעטים ראו ברכה בעמלם.

כעת מתחילים לצוץ גם כישלונות... מה שהביא את יו"ר ארגון מגדלי האדמונית באלסקה דיויד ראסל David Russell, להסביר שההצלחה מותנית בביצוע מוצלח של כל שלבי הגידול, ובשיווק מוצלח. אי אפשר להרוויח אם לא מבצעים באופן מוצלח את כל השלבים.

עם-זאת, ולמרות שלא פורסמו נתונים, נראה שהמגדלים באלסקה מאמינים שהשוק העולמי לתוצרתם עדיין צפוי לגדול, ואין בכוונתם לעצור את הפיתוח. הם יזמו גם מחקר מעמיק על השוק העולמי של פרחי אדמונית עד שנת 2026, אשר ניתן לרכישה ברשת האינטרנט דרך הקישור www.bccourier.com/peony-market-2019.

המקור: FloralDaily 05/02/2020

מגדלי פרחים מעלימים-מס בקניה

הארגון ההולנדי Investico, העוסק בתחקירים עיתונאיים על פעילות הפוגעת בדמוקרטיה, פרסם לאחרונה מחקר שערך בקרב 32 חברות המחזיקות משקי-גידול בקניה, רבים מהם בבעלות הולנדית.

התחקיר מצא כי לפחות 14 מהם מתחמקים מתשלום מס בקניה, ע"י הקמת חברות-קש במדינות שהן מקלטי-מס, כמו איי-בהאמה, ג'רסי, איי-הבתולה, ועוד.
לפי הפרסום, קניה מפסידה מיליונים בכל שנה ע"י תרגילי ההתחמקות האלה.

הארגון טוען כי מדינות אפריקה מפסידות, להערכת האו"ם, 92 מיליארד $ בשנה מהעלמות-מס של חברות זרות.

התחקיר המלא פורסם באתר האינטרנט של הארגון, ותמציתו נמסרה לעיתונות בהולנד
[יש להניח, אפוא, שהחברות ההולנדיות המעורבות בגידול פרחים בקניה יזכו לביקורת חריפה בתקשורת בזמן הקרוב. נמשיך לעקוב...]

המקור: FloralDaily 26/02/2020

גם תערוכת הפרחים באיטליה נדחתה

בהמשך לידיעות על דחיית תערוכות וירידים בסין [ראו בידיעון מס' 8] נודע עתה כי גם באיטליה (כצפוי) דחו את מועד קיום תערוכת Myplant & Garden שיועדה לימים 26-28 בפברואר במילאנו.
הכוונה היא לקיימה בחודש ספטמבר. הפרטים על אירוע זה נמצאים באתר myplantgarden.com.

יצואנים הולנדים מספרים על הפסקת המשלוחים לצפון איטליה באופן מוחלט, משום שהיבואנים במילאנו אינם יכולים למכור, ואפילו אינם מגיעים למחסנים שלהם.

מרחבי איטליה מגיעים דיווחים על ירידה דרסטית במכירות. סיטונאים-יבואנים מספרים על ירידה של 30-40% מהיקף העסקים הרגיל, והם גם נמנעים מהזמנות גדולות לקראת 'יום האישה הבינלאומי', אשר באיטליה הוא מהווה 'חג פרחים' חשוב.

המקורות: 24/02/2020 + FloralDaily 26/02/2020 + Vakblad vd Bloemisterij 27/02/2020 Greenity

הפריחה הטבעית בהולנד מקדימה השנה במיוחד

חודשי ינואר ופברואר חמים מן הרגיל הביאו לכך שפרחי בר רבים פורחים בהולנד מוקדם מן הרגיל. האביב מקדים השנה ב-5 שבועות את המועד הממוצע בחמישים השנים האחרונות, וב-2.5 שבועות את הממוצע מאז שנת 2000.
הטמפרטורה הממוצעת בינואר ופברואר הייתה 6.8°; הגבוהה ביותר מאז נרשמו המדידות בהולנד ב-1901.

הקביעה של המועד 'הנורמלי' של תחילת האביב אינה אחידה; תלוי את מי שואלים. אך מדיווחי מתנדבים העוקבים במשך השנים אחרי מועדי הפריחה של צמחי-בר עולה כי כמה מהם פרחו 35 ימים לפני המועד הרגיל, וכי אביב 2020 הוא אחד המוקדמים מאז ומעולם.

עד כה טרם פורסמו הערכות לגבי מועדי ההספקה המסחרית של פרחים משטח פתוח; אך ברור שתהיה הקדמה, ולכן יש להניח שתהיה לכך השפעה גם על השוק ועל המחירים. נמשיך לעקוב.

המקור : 24/02/2020 Hortipoint