ידיעוני רויאל פלורהולנד 2020

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 07 2020

חדשות רויאל פלורהולנד

עוד מוצרים עוברים לשימוש בדלי החדש Fc588

החל ב-2 במרץ תתווסף עוד קבוצת פרחים לשימוש בדלי החדש Fc588, במסגרת המעבר בשלבים שהחל אשתקד [ראו מידע על התהליך בידיעון מס' 45-2019].

המוצרים הבאים יוגשו לשעונים, כמו-גם למסירה ישירה, אך ורק בתוך הדלי החדש Fc588, ובמידת הצורך עם המגביה/תומך/צווארון המותאם אליו Fc598, או בשילוב של שניהם Fc998.

ואלה 12 הפרחים:
Asclepias אסקלפיאס. Aster אסטר, Astilbe אסטילבה, China aster אסטר סיני, Campanula קמפנולה/פעמונית, Lepidium לפידיום, Ornithogalum נץ-החלב, Peony אדמונית, Ruscus רוסקוס, Sedum סדום, Trachelium טרכליום, Viburnum ויברונום.

כזכור, מיום תחולת המעבר אסור יהיה להגיש למכירה את המוצרים האלה בדלי הישן. השימוש בדלי החדש אסור עדיין למוצרים שטרם חל עליהם המעבר.
[הביצוע, כמובן, בידי הפורקים בהולנד]

המקור: RFH News 29/01/2020

מערכת Insights ממשיכה להשתכלל

כפי שכבר מסרנו כאן – ראו בידיעון מס' 45-2019 - נכנסה לפעולה ברויאל פלורהולנד מערכת Insights, אשר באה להחליף את מערכת FloraneXt, והיא למעשה חלק ממערכת Floriday.

המערכת מאפשרת למגדל, כפי שמעיד שמה, מבט מיָדי יותר מפורט, והבנה טובה יותר של התפתחות המחירים והמכירות. תצוגה ידידותית-למשתמש מראה את תוצאות המכירה בשעונים, מאפשרת סקירת הקניינים השונים, וגם השוואת התוצאה האישית של המגדל למכירות של כלל המגדלים בקבוצת המוצר שלו. ניתן לראות גם את התוצאות של מוצר מסוים במכרזות השונות. המערכת מאפשרת למגדל לייצר בעצמו דוחות סטטיסטיים עבור התוצרת שלו, והשוואתם לתוצאה הכללית, לאורך תקופה.

המערכת הזו ממשיכה להתעדכן ולהשתכלל כל הזמן. לאחרונה נוספה אפשרות מעודכנת במסגרת Market View, המאפשרת למגדל להפיק בקלות עקומה ורשימה של מחירים יומיים לקבוצת פרחים מסוימת. משהו מקביל לדוח המידע היומי שהיה קיים ב-FloraneXt. הדוח הזה מאפשר למגדל לעקוב אחרי תוצאות המכירה שלו, ולהשוותן לאלו של שאר המגדלים. מומלץ להשתמש במערכת ולשפר את המידע. לפרטים – נא לגלוש אל insights.floriday.com ולהרשמה לשימוש במערכת יש לגלוש אל www.floriday.io.

המקור: RFH News 05/02/2020

סדרת מפגשים אזוריים לדיון בנושא סוגי-חברוּת שונים

מזה זמן נערכים דיונים פנימיים ברויאל פלורהולנד אודות האפשרות לקיים כמה סוגים של חברוּת בקואופרטיב. הצורך באפשרות כזו התעורר בעיקר בגלל השינויים הקורים בשוק, וכאלה המתוכננים להתרחש, ובכדי להתאים את המבנה הארגוני של הקואופרטיב לשינויים אלה, תוך שמירה על איתנותו של הארגון. שיחות ראשוניות בנושא התקיימו גם כאן בישראל כבר במפגשי המגדלים עם נציגי ההנהלה ב-2017.

כעת יוזמים חברי 'מועצת החברים' שורה של דיונים בהשתתפות ציבור המגדלים-החברים, במסגרת מפגשים אזוריים שיתקיימו במרץ ובמאי, במטרה לגבש דגמים חדשים של חברוּת בארגון, לקראת שנת 2021. הנחת העבודה לדיונים היא שלמגדלים שונים קיימים צרכים שונים, ויש לתת לכך ביטוי בהחלטות. חברי 'מועצת החברים' רוצים לעודד אפוא את החברים לגבש הצעות ולהביאן לדיון במפגשים המתוכננים.

בשלב זה טרם התפרסמו הצעות מעשיות ליצירת סוגי-חבר נוספים לדגם החברוּת הקיים; אפשר להניח שהם יתחילו להתפרסם בזמן הקרוב. מועדי המפגשים בישראל טרם נקבעו, והם יפורסמו בקרוב. המועצה פונה אל כל החברים להשתתף במפגשים אלה, ולגבש הצעות לקראתם; בין השאר תוך קיום התייעצויות מוקדמות עם חבריהם.

המקור: RFH News 04/02/2020

בשוקי הפרחים באירופה

ינואר 2020 – קצת יותר פרחים, במחיר דומה לאשתקד

שנת 2020 במכרזות רויאל פלורהולנד החלה בסימן עלייה: מחזור המכירות של פרחי-קטיף גדל ב-3.3%+ לעומת ינואר 2019, כתוצאה מגידול בכמות שנמכרה.
המחיר הממוצע הכולל לפרחים היה כמעט זהה לזה של אשתקד – 23 סנט לגבעול. זאת למרות שאחד המוצרים המובילים, הצבעוני, הראה נסיגה של כ-13%- במחיר, מול עלייה של כ-14%+ בכמות.

בלט גם מחירו של כף הקנגורו שצנח ב-29%-, מול עלייה של 97%+ בכמות. בלטו במחיר גבוה במיוחד לעומת אשתקד: אגפנטוס (42%+), אנטוריום (31%+), קמפנולה (40%+), חמנית (80%+), וורדים (25%+), סקביוזה (35%+), וקאלה (39%+).

במגזר צמחי-הבית התמונה הכוללת הייתה מרשימה: צמיחה של כמעט 8%+ במחזור המכירות, נבעה מתוספת של 6.4%+ בהספקה, ומעלייה של 1.5%+ במחיר הממוצע, אשר הגיע לכדי 1.78 € לעציץ.

המקורות: Vakblad vd Bloemisterij/ VGB 03/02/2020

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 5 מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים מעט מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 25.7 סנט לגבעול, כ-3%+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 4. זאת בעוד הכמות הכללית הייתה גדולה ב-8.5%+ מזו של השבוע שעבר.
בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע ממש זהה, ואילו הכמות הייתה גבוהה ב-1%+ בלבד מזו של אשתקד.
המחיר היה נמוך ב-7.7%- מזה שהיה בשבוע מס' 5 בשנת 2019.

בשבוע מס' 6 מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים בהרבה מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על כמעט 34 סנט לגבעול, 31%+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 5. זאת בעוד הכמות הכללית הייתה גבוהה ב-16.3%+ מזו של השבוע שעבר.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב-6%+, ואילו הכמות הייתה נמוכה ב-5%- מזו של אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל].

המחיר היה גבוהה ב-3.5%+ מזה שהיה בשבוע מס' 6 בשנת 2019 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכללי המצטבר של רויאל פלורהולנד מראשית השנה הוא עתה עדיין כמעט זהה לזה של אשתקד: 0.6%+ (פרחי קטיף בלבד = 2.2%-) והוא נמוך ב-6.2%- מזה של 2018.

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

שוק הפרחים בגרמניה גדל – למרות 'כמעט נסיגה' בכלכלה

שוק הפרחים וצמחי הנוי הקמעוני בגרמניה, במגזר הפרטי והציבורי, גלגל אשתקד סכום-שיא של 8.9 מיליארד €; תוספת של כ-200 מיליון € לעומת 2018, מה שמהווה צמיחה שנתית בשיעור 2.7%+. כך נמסר מטעם ארגון סיטונאי ויבואני הפרחים הגרמנים BGI, שערך לאחרונה סקר מפורט על השוק בגרמניה. את המגמה הובילו פרחי-הקטיף, שצמחו בשיעור 4.7%+, בעוד מגזר הצמחים מדשדש, וחלקים ממנו אף רשמו נסיגה.

הסוקרים ציינו כי הופתעו, כי חששו מנסיגה במכירות, מאחר והכלכלה הגרמנית לא צמחה במיוחד. [וזקני הענף, גם אצלנו, זוכרים תופעה דומה גם במשברים כלכליים קודמים באירופה. אז הסבירו המומחים כי כאשר האזרחים אינם בטוחים כי רמת ההכנסות שלהם תשמר בעתיד הקרוב – הם ממעטים להשקיע בנכסים וברכוש המחייבים אותם בתשלומים חודשיים קבועים; ואז נותר בידם יותר כסף זמין בחיי היומיום, ומכך נהנים מוצרים של צריכה שוטפת ושל 'הנאות קטנות'. לכן, למרות שהפרח הינו מוצר מותרות, הוא אינו בהכרח מן הראשונים לסבול מנסיגה במכירות בעתות משבר כלכלי] .

המקור: 30/01/2020 Vakblad vd Bloemisterij

למגפת וירוס הקורונה ישנה השפעה גם על שוק הפרחים

ביריד הבינלאומי Fruit Logistica המתקיים בימים אלה בברלין נותר האולם הסיני ריק ממציגים וממבקרים. זוהי ההמחשה הבינלאומית הבולטת להסגר שגזרו על עצמם הסינים בעקבות התפרצות מגפת הווירוס 'קורונה'. כמו בשאר ענפי הכלכלה, כפי שאנו למדים מן החדשות בערוצי התקשורת, גם ענף הפרחים וצמחי-הנוי בסין סובל מהאטה חסרת-תקדים, אשר אם לא תחלוף במהרה – היא עלולה להיות בעלת השלכות הרסניות ממש.

ההסתגרות בבתים בערים הסיניות אשר בהן נדבקו אנשים בנגיף הקורונה, כמו-גם ביטול האירועים הציבוריים ברוב חלקי המדינה, הביאה להפסקה כמעט מוחלטת של רכישת הפרחים. וגם אם עוד יש יבואן שמזמין פרחים מחו"ל – הרי שהפסקת הטיסות הבינלאומיות צמצמה באופן דרסטי את האפשרות לשלוח תוצרת לסין.

מגדלים ויצואנים באקוודור, בקולומביה, ובקניה, אשר חלקם פיתחו לאחרונה שווקים בסין, נאלצים עתה להפנות את התוצרת לשווקים אחרים, מה שגורם לעתים להצטברות עודפים ולירידת מחירים ביעדים מסוימים.

מארגני תערוכת הפרחים הבינלאומית Hortex Vietnam שתתקיים בווייטנאם ב-26-28 בפברואר הביעו חשש להצלחת האירוע, לאור האיסור המוחלט של כניסת אזרחים מסין למדינה. חשש כבד כבר קיים לגבי קיומה של תערוכת הפרחים הבינלאומית Hortiflorexpo IPM בבייג'ינג בירת סין בחודש אפריל הקרוב.

לפי שעה לא נודע על השבתת משקי-גידול במרכז הגידול העיקרי של סין, במחוז יונאן שבמערב המדינה [ראו הידיעה הבאה בידיעון זה], אשר אליו טרם הגיע הנגיף. השאלה היא לאן ישלחו המגדלים את הפרחים שהם ממשיכים לייצר...

המקור: FloralDaily 05/02/2020

יונאן – המרכז החשוב באסיה לגידול פרחים

לרגל ההכרזה על הרשמת מציגים לתערוכת הפרחים הבינלאומית Kunming International Flower Expo - KIFE שתתקיים בקונמינג, בירת המחוז, זו הפעם ה-21, בחודש יולי השנה, נמסרו פרטים על היקף הייצור של פרחים במחוז הסיני הזה, השוכן בדרום-מערב סין, וגובל במיאנמר, בלאוס, ובוויטנאם.

במחוז יונאן פעילים כ-6,000 מגדלי-פרחים, המעבדים 996,000 דונמים. הם ייצרו 6.26 מיליארד פרחים, בערך כספי השווה ל-4.03 מיליארד € במחצית הראשונה של 2019.

במרכז השיווק הענק של פרחים בעיירה דונאן, הסמוכה לקונמינג, פועל שוק בסגנון מסורתי, ולצידו שתי מכרזות פרחים מודרניות, בשיטה ההולנדית. ראו סקירה קודמת על סין ועל יונאן בידיעון מס' 23-2019.

יריד KIFE האחרון, ביולי 2019, השתרע על-פני 50 דונמים, השתתפו כ-400 מציגים, מ-18 מדינות, ופקדו אותו למעלה מ-20,000 מבקרים, שבאו מ-18 מדינות שונות. היריד הבא יתקיים ב-10-12 ביולי 2020. מומלץ למציגים ולמבקרים! לפרטים: www.kmflowerexpo.com.

המקור: BPNieuws 30/01/2020

"נא לא להשמיץ את הפרחים"

לקראת יום וולנטין פנה ארגון הפלוריסטים האמריקאים SAF אל שורה של מפרסמים בבקשה שלא לפרסם את המוצרים שלהם תוך כדי המעטת-ערכם של הפרחים.

מסתבר כי לא מעט יצרנים ומשווקים של מוצרים היכולים לשמש מתנה לכבוד יום-האוהבים נוהגים לכלול במודעות הפרסומת שלהם אמירה כי המוצר שלהם "שווה" הרבה יותר מפרחים...

בעלי חנויות הפרחים פונים אל אלה באומרם: "נא לקדם את המוצר שלכם ע"י ציון יתרונותיו, ולא ע"י המעטת-ערכם של הפרחים".

[נראה כי תגובה זו, ובעיקר פרסומה בתקשורת, תרמה היטב לקידום מכירות פרחים, והחזירה 'שיימינג' למתחרים...]

המקור: Hortipoint 24/01/2020