ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 01 2020

חדשות רויאל פלורהולנד

מסכמים בסיפוק שנה ראשונה ל'מועצת החברים'

בתחילת 2019 החלה לפעול 'מועצת החברים' של רויאל פלורהולנד; הגוף שהוקם כדי להחליף את האספה הכללית, וקִבֵּל את הסמכויות שהיו לה. במועצה 42 חברים, המייצגים את החתך המאפיין את כל חברי הארגון, והם אמונים על קיום מעורבות ציבור החברים בהחלטות של מוסדות הארגון. [על עקרונות 'מועצת החברים' ותפקידיה אפשר לקרוא בידיעון מס' 22-2018].

יו"ר המועצה, מרסל ואן טול Marcel van Tol [בתמונה] סיכם את השנה במכתב שנשלח אל כל החברים. לדבריו, המועצה "מתקדמת בכיוון הנכון" במטרה למלא את ייעודה. כמובן שהשנה הראשונה הוקדשה, בראש וראשונה, לגיבוש דפוסי עבודת המועצה, והקשרים שלה עם צוות ההנהלה ועם 'מועצת הפיקוח', כמו-גם עם קהל החברים. עדיין יש צורך להגדיר בדיוק באילו נושאים תעסוק המועצה, ומהם בדיוק 'גבולות הגזרה' בינה לבין הגופים האחרים.

במשך השנה התקיימו שני סבבים של מפגשים-אזוריים של מגדלים-חברים. מרסל כותב שהופתע לטובה מרמת המעורבות של קהל החברים – במצטבר השתתפו במפגשים אלה 1,100 חברים – ומהיעילות של מפגשים אלה, מבחינת 'הצפת' נושאים לדיון ולטיפול, ומבחינת השפעתם על עבודת המועצה. [דיווח מלא על המפגש האחרון בישראל ראו בידיעון מס' 49].

בתום השנה, קובע היו"ר, אפשר לומר שהמועצה מקבלת מידע סדיר ומלא, ומצליחה לקיים עין-מפקחת על עבודת הארגון. הוא רוצה להוביל את סדר היום של המועצה לעיסוק 'בתמונה הכללית'.

כזכור, במועצת החברים ישנו נציג ישראלי, אבנר שיר, והחברים יכולים לפנות אל המועצה באמצעותו, או דרך ירון כוכבי.

המקור: מכתב למגדלים ממרסל ואן טול

מתאימים את מערכת Floriday לצרכי המגדלים שמחוץ להולנד

בריאיון לביטאון הפנימי של רויאל פלורהולנד Grow שוחח בשבוע שעבר המנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה Steven van Schilfgaarde [בתמונה] על האסטרטגיה של הארגון כלפי הפעילות הבינלאומית, והסביר כי מערכת Floriday היא למעשה הבסיס הטכני עליו נשען המודל העסקי של פלורהולנד מול הספָּקים שלה מחוץ להולנד.

מערכת Floriday מאפשרת להגיע לכך שעד סוף שנת 2020 כל העסקאות בארגון יתנהלו באופן מקוון/דיגיטלי. "גם במישור הבינלאומי אנו מתקדמים עם המערכת הזו בהתאם לתוכנית. כיום יש לנו כבר יותר מ-120 ספקים בינלאומיים שמחוברים למערכת Floriday, מהם כ-40 בקניה.

הצרכים של מגדלים מחוץ להולנד מהמערכת הזו הם שונים בחלקם מאלה של האירופאים, ולכן בנינו עבורם תת-מערכת מיוחדת.
מחזור המכירות השנתי של מגדלים מחוץ להולנד עומד כיום על 718 מיליון € בפרחי-קטיף, ועוד 88 מיליון בצמחים. את המגדלים האלה אנו שואפים להפוך לחלק אינטגרלי של פעילותנו", מצהיר המנכ"ל.

ברויאל פלורהולנד הוקם צוות מיוחד, שתפקידו לבנות הצעה על הדרך בה יטפל הארגון בצרכי המגדלים הבינלאומיים. כל הפעילות מבוססת כאמור על מערך Floriday, והיא תאפשר לכל מגָדל לקיים קשר יעיל וישיר עם כל הלקוחות. וזה כולל גם השתתפות שלהם בעסקאות 'הספקה מתוך מלאי' [אין בריאיון התייחסות מפורשת לנושא 'מכירה בשער המשק' של מגדל מחוץ ליבשת אירופה].

המנכ"ל נשמע נחוש ליצור תנאים שיאפשרו למגדלים-ספָּקים מכל העולם להשתלב במערכת רויאל פלורהולנד, במטרה לשמור על חלקה של הולנד בשוק הפרחים הבינלאומי.

לריאיון המלא [באנגלית] אפשר לגלוש מקישור זה.

המקור: RFH News 24/12/2019

חב' הביטוח אישרה פיצוי מלא בגין הגניבה הגדולה

בעקבות התרמית הגדולה שהביאה לגניבת-ענק מכספי רויאל פלורהולנד, מוקדם יותר השנה, ע"י עובד החברה מוחמד ג.מ. [ראו בידיעון מס' 35] התקבל לאחרונה אישור מחב' הביטוח לתשלום פיצוי מלא של הנזק שנגרם לרויאל פלורהולנד. הגניבה הסתכמה, כזכור, לסכום של יותר מ-4.3 מיליוני €. סכום ההשתתפות-העצמית של רויאל פלורהולנד כמבוטחת הוא 250,000 €. [לא פורסם מהו הסכום אותו הצליחו לקבל בחזרה מהגנב].

מנכ"ל רויאל פלורהולנד, סטיוון ואן סכילפחארדה Steven van Schilfgaarde, הביע שביעות רצון מן האישור, והעריך שעד סוף השנה יוחזרו כל הכספים. הוא ציין שהגניבה הענקית הכתה בהלם אותו, כמו-גם את עובדי הארגון וחבריו, שחיו תמיד בתחושה שהארגון מתנהל על בסיס של יחסי אמון. למעילה הזו הייתה השפעה גדולה על ההתנהלות הכספית של רויאל פלורהולנד, אשר אמצה מאז נהלי-עבודה קפדניים למניעת אפשרות לאירועים כאלה בעתיד.

המקורות: RFH Nieuws + Vakblad vd Bloemisterij 19/12/2019

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 51 מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים בהרבה מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על כמעט 38 סנט לגבעול, כ-24%+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 50. זאת בעוד הכמות הכללית הייתה גבוהה ב-19%+ מזו של השבוע שעבר.
בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב-25%+, ואילו הכמות הייתה נמוכה ב-10%- מזו של אשתקד.
המחיר היה גבוה ב-18%+ מזה שהיה בשבוע מס' 51 בשנת 2017.

בשבוע מס' 52 מחירי הפרחים בשעונים היו, כצפוי, נמוכים בהרבה מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על כ-27 סנט לגבעול, 29%- מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 51. זאת בעוד הכמות הכללית הייתה כ-10%- פחות מזו של השבוע שעבר.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל] היה המחיר הממוצע גבוה ב-12%+, ואילו הכמות הייתה גדולה ב-38%+ מזו של אשתקד.

המחיר היה גבוה ב-6.5%+ מזה שהיה בשבוע מס' 52 בשנת 2017 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכללי המצטבר של רויאל פלורהולנד מראשית השנה, עומד עתה על 2.7%+ ביחס לזה של אשתקד (פרחי קטיף בלבד = 2.1%+) והוא גבוה ב-2.5%+ מזה של 2017.

המקור: RFH Markt Informatie

נתונים מצטברים לשנת 2019

בטבלה שלפנינו מובאים המחירים והכמויות של פרחי הקטיף בשעוני רויאל פלורהולנד, המצטברים לשנת 2019 כולה.

הנתון הבולט הוא רמת מחירים כללית ברמה גבוהה מזו של אשתקד, 0.27 € בממוצע לגבעול. לעומת 0.26 אשתקד. גם ב-2017 הוא עמד על 0.26.

בין הפרחים השונים היו, כמובן הבדלים גדולים בכמות ובמחיר בהשוואה לאשתקד; לעתים באופן קיצוני.

הכמות הכללית של פרחי קטיף בשעונים הייתה כ- 5.7 מיליארד גבעולים; נמוכה ב-5%- מאשתקד. אין בידינו נתון על הכמות הכללית שנמכרה במכירות ישירות [הנתון אינו נמסר לפרסום ברויאל פלורהולנד] מן-הסתם, חלק מהירידה בכמות נובע מירידה בחלק היחסי של המכירה בשעונים מכלל המכירות. אך המגמה בשעונים ודאי מצביעה גם על מגמה כללית של נסיגה קטנה בכמויות.

מחזור המכירות הכולל של רויאל פלורהולנד בשנת 2018 הסתכם לכדי 4.561 מיליארד €; כ-2.7%+ יותר מאשתקד. [אין זה עדיין הנתון הרשמי הסופי, הוא נלקח מהדוח האוטומטי השוטף].
מזה, מכירות פרחי הקטיף הסתכמו לסך של 2.513 מיליארד €, שהם 2.1%+ יותר מאשתקד [כאמור, עבור 5%- פחות גבעולים שנמכרו בשעונים].

מחזור המכירות הכללי מהווה עלייה של 2.5%+ לעומת מכירות שנת 2017.

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

יבוא הפרחים הוא הכוח המניע של שוק הפרחים בסין

התפתחות צריכת הפרחים בסין היא מרשימה ומבטיחה, ומתבססת על עלייה מהירה ברמת-החיים של מעמד הביניים במדינה. כפי שדווח גם כאן [בידיעון מס' 39]. הייצור המקומי מתפתח גם הוא, אך לא נראה שיצמח בקצב זהה לזה של הגידול בצריכה, ולכן קיים פוטנציאל לגידול ביצוא הפרחים לסין.

גורמים בענף בסין מסבירים כי הכוח המניע את התפתחות הצריכה של פרחים בעשור האחרון היה דווקא היבוא, והוא ימשיך להיות כזה. יבוא מהמדינות המובילות בגידול פרחים ברחבי העולם הביא לסין את המבחר המגוון של פרחים שלא היה מוּכָּר שם, ובכך גרם היבוא גם למגדלים המקומיים להשתכלל ולייצר מגוון יותר עשיר. הדינמיקה הזו תפעל גם בעתיד, לדעת מומחים. פרחי היבוא ימשיכו להביא לשוק הסיני מגוון יותר עשיר של זנים חדשים, ושל איכויות גבוהות, ואילו הצרכן הסיני מוכן כיום לשלם יותר עבור איכות גבוהה. ולכן הם מעריכים שצפויות בסין הזדמנויות מעניינות עבור יצואנים מרחבי העולם.

בביקור בשוק הפרחים של שנחאי בכל יום נתון אפשר למצוא פרחים שהגיעו מלא פחות מעשר מדינות שונות: וורדים וגיפסנית מאקוודור; צבעונים, הורטנסיה, ואדמונית מהולנד; היפריקום מאתיופיה; שושן מפרו; פרוטיאות מדרום-אפריקה, ועוד-ועוד, גם מקניה, מקולומביה, מניו-זילנד, אוסטרליה, ספרד, ואיטליה. רוב הביקוש מתרכז לקראת ימי-חג, אך הצריכה היומיומית השוטפת הולכת ומתרחבת; היא נשענת במידה רבה על מסחר-מקוון, דרך רשתות מתמחות המציעות פרחים במסחר אלקטרוני.

[מפרסומים שונים מהזמן האחרון ניתן להבין כי סין גם מייצאת פרחים, בעיקר מחוז יונאן, אך אלה הם כנראה ברובם עודפים של פרחים מאיכות ירודה, הנמכרים בזול במדינות השכנות. כלומר: השתכללות הצריכה המקומית גורמת הן ליבוא והן ליצוא להתפתח...]

המקור: FloralDaily / www.flowerexpochina.com 9/12/2019

שוק הפרחים במדינות דרום-מזרח אסיה מתפתח

אנו קוראים הרבה על התפתחות ענף הפרחים, הן בצריכה והן בייצור, בסין ובהודו. תחזיות מכל הסוגים קובעות כי הגידול העתידי של שוק הפרחים העולמי צפוי בעיקר במזרח אסיה. מידע רב, יחסית, מגיע מווייטנאם, שם מסייעות השקעות הולנדיות לפתח ייצור מודרני של פרחים [ראו כתבה בידיעון מס' 24] אך מסתבר שבמדינות רבות נוספות הענף מתפתח, אולי 'מתחת לרדאר', ולא תמיד מודעים לכך העוסקים בענף במערב.

מבנגלדש, למשל, הגיע בשנים האחרונות מידע על גידול למטרות יצוא המתפתח שם. אך לאחרונה נודע שהיצוא הצטמצם, למעשה כמעט נעלם כליל, בגלל גידול מתמיד בביקוש בשוק המקומי המתפתח בהתמדה, עד כדי כך שהגידול בייצור לא מצליח להדביק את הקצב.

על שוק הפרחים במיאנמר [בורמה] לא ממש שמענו עד היום. לאחרונה התקיים שם יום-עיון 'פורום הפרחים' ביוזמת שגרירות הולנד ומשרד החקלאות המקומי. באירוע הופיעה יזמית מקומית, מיה תוואי יֶי Mya Thway Yee [בתמונה] אשר סיפרה כיצד הענף מתפתח לאחרונה. מסתבר שהבחורה חזרה למיאנמר ב-2016, אחרי שלמדה ועבדה מספר שנים בהולנד. היא עבדה כיועצת בחברה לפיתוח ענף החלב. לדבריה היא גילתה להפתעתה כי מגדלי פרחים רבים במחוז שָאן מתקשים לשווק את תוצרתם, בעוד השוק המקומי מלא בפרחים המיובאים מסין ומתאילנד. היא תהתה מה הסיבה למצב המוזר הזה, וגילתה שסוחרי מכרזת הפרחים בקונמינג, בירת יונאן השכנה, מפנים למיאנמר עודפי פרחים שלא הצליחו למכור בשוק הסיני, באיכות נמוכה כמובן, ומציפים את השוק במחירים נמוכים, אשר אינם מאפשרים למגדלים המקומיים להתחרות. הסינים גילו את העובדה שהצרכנים במיאנמר אוהבים פרחים, זהו חלק בלתי נפרד מהתרבות והמסורת שלהם, ורוכשים אותם על בסיס יומיומי. ואילו המגדלים המקומיים לא ידעו להגיב בהתאמת המבחר והאיכות; בעיקר הם חסרו את הידע שיאפשר להם את גיוון הייצור.

הגברת החלה אפוא לייבא מהולנד פקעות וחומר-ריבוי של זנים מודרניים וניסתה להדריך את המגדלים המקומיים בשיפור רמת הגידול שלהם. בתחילת השנה הנוכחית היא הקימה חברה משלה, שהחלה לגדל פרחים בשטח של כ-40 דונמים, ובשיתוף-פעולה עם חברות מובילות מהולנד היא ממשיכה לייבא מהולנד חומר-ריבוי ולקיים הדרכה למגדלים מקומיים. היא מחדירה לשוק סוגי פרחים שחסרים בו, כמו ציפורן למשל. שם המשחק הוא עכשיו תחרות מול ההיצף הסיני ע"י הספקת פרחים איכותיים לשוק. נראה שהיא מצליחה 'להפיח רוח חיים' בענף, וגם לגייס גורמים מסחריים וממשלתיים מהולנד לסייע בפיתוח הענף.

מן-הסתם מתרחשים סיפורים כאלה גם במדינות אחרות באזור; ודאי נשמע על-כך מדי-פעם.

המקור: FloralDaily 16/12/2019

יצוא הפרחים מאפריקה ומדרום-אמריקה ב-2019 דומה לזה של אשתקד

נתונים חלקיים ולא רשמיים אודות היקפי היצוא ב-2019 מהמדינות המובילות בשוק הפרחים הבינלאומי מראים על היקפים דומים מאוד לאלה של 2018.

בקניה מסתמנת נסיגה; עד סוף ספטמבר היה הפדיון מפרחים כ-8%- פחות מאשתקד; לא נמסרה הערכה לשיעור הפיגור עד סוף השנה, וגם לא הערכה כמותית. כך שקשה להבין מה היקף הנסיגה השנתית.

הפדיון מיצוא הפרחים של אקוודור גדל בפחות מ-2%+. הוא נבע כולו מעליית מחירים (4.3%+) שקוזזה בירידה בכמות הפרחים (2.3%-). צמצום הכמויות נגרם ברובו בגלל השביתות ואי-שקט פוליטי שעברו על המדינה ב-2019. הם חשים כי צפויה הספקת-יתר של פרחים בעולם, אשר תגרום לירידת מחירים, אך מאמינים שיצליחו להגדיל את היצוא שלהם ב-2020, בעיקר לארה"ב, שם הביקוש גדל בקצב מהיר יותר מהגידול בייצור המקומי של פרחים.

היצוא מקולומביה הסתכם, ככל הנראה, בהיקף זהה לאשתקד. כאן סבלו מירידה בכמויות בראשית השנה בגלל פגעי מזג-אוויר. הם מגדירים את השנה כ"קשה", אך מציינים לטובה את השיפור בלוגיסטיקה: שרות יותר טוב בהובלה האווירית, והתפתחות יפה בהובלה ימית, אשר תלך ותתרחב בשנה הקרובה.

המקור: FloralDaily 24/12/2019