ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 44 2020

נערכים לעידן הדיגיטלי

לקראת סוף השנה, מגדלים וסוחרים נערכים לפעילות בפלטפורמה הדיגיטלית Floriday של רויאל פלורהולנד. כידוע, זו תהיה האפשרות היחידה לבצע עסקאות ישירות, החל מתחילת שנת 2021

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 43 2020

לא כל חברי 'מועצת החברים' תמכו בחובת הרישום לתווית 'ייצור בר-קיימא'

'מועצת החברים' של רויאל פלורהולנד, בישיבתה ביום 8 באוקטובר, תמכה בהצעת ההנהלה לקיים חובת רישום לתווית 'ייצור בר-קיימא' שתחול על כל המגדלים המספקים תוצרת לארגון.

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 42 2020

מומלץ להשתתף בסדנא מקוונת ללמוד את מערכת Floriday

החל מסוף השנה הנוכחית כל העסקאות והתקשורת הישירה עם קניינים יוכלו להתבצע רק באופן מקוון דרך מערכת Floriday ראו הסבר אודות ההשתלבות במערכת של מגדלים מישראל בידיעון מס' 37.  לקראת מועד זה תתקיימנה בתחילת נובמבר סדנאות מקוונות להדרכת המגדלים בשימוש במערכת זו, תחת הכותרת Flori2days.

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 41 2020

עובדים על אפשרות לסחור במטבעות שונים דרך רויאל פלורהולנד

בימים אלה עמלים ברויאל פלורהולנד להקים מנגנון שיאפשר עסקאות-ישירות בין מגדלים מחוץ להולנד לקונים מחוץ להולנד, כשהתשלום מתבצע במטבע שאינו €, בעוד ההתחשבנות נערכת דרך מנגנון המכרזה.