ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2019

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 43 2019

חדשות רויאל פלורהולנד

'מועצת החברים' דנה בחובת ההצטיידות ב'תווית קיימוּת'

'הנושא החם' המעסיק לאחרונה את חברי רויאל פלורהולנד הוא, כידוע, 'הקיימות'ּ. ובמונחים מעשיים: ההחלטה האסטרטגית של הנהלת הארגון לחייב את כל הספקים/מגדלים להצטייד ברישוי/תווית של ייצור בתנאי קיימוּת, כולל תאריך יעד: עד סוף שנת 2020.

הנושא הונח לראשונה לדיון ציבורי על שולחנה של 'מועצת החברים', המחליפה, כזכור, את האספה הכללית [על הרקע לדיון ראו דווח קודם בידיעון מס' 28] המועצה קיימה ב-10 באוקטובר דיון 'לא רשמי' להחלפת-דעות, ללא קבלת החלטות.

נציגי 'מועצת ההנהלה', ו'מועצת הפיקוח' הציגו בפני חברי המועצה את התוכנית האסטרטגית ושמעו את תגובותיהם. למעשה הובהר כי החובה להצטייד בתווית-סביבה-וקיימוּת כבר אינה נושא לבחירה חופשית, אלא הכרח המוכתב ע"י השוק, ולאחרונה גם ע"י ממשלת הולנד. יש להכיר במציאות, ולהיערך בהתאם.

התגובות שנשמעו במפגש התייחסו אפוא לקצב היישום ולאופן ביצוע המעבר. החברים הציעו לפעול בשני שלבים: א') עד סוף 2020 יהיה על כל חבר/ספָּק-תוצרת להירשם אצל גוף מוכר בתחום הקיימוּת, וב') עד סוף 2021 יהיה על כל אחד להיות בעל תווית מאושרת ותקפה. כלומר: המלצה לדחות את מועד הרישוי המאושר בשנה.

נציין כי כבר החלו להישמע התנגדויות לדחייה כזו. בין השאר מצד כלכלני בנק Rabobank שטענו כי "לא ייתכן" שרויאל פלורהולנד תקבל החלטה שמנוגדת ליעדים שהציבה התארגנות 'היוזמה לקיימות בענף הפרחים' FSI, אשר הציבה תאריך יעד לסוף 2020. [על היוזמות וההחלטות של FSI ראו בידיעון מס' 34].

כמו-כן נשמעה מצד חברי המועצה דרישה לדאוג לכך שהגוף המורשה MPS לא יהיה היחיד המעניק תוויות, ולגרום לכך שיהיו לו מתחרים, למען שיפור השרות והוזלתו. הדוברים דרשו גם לפשט ולשפר את תהליך הרישוי, ודרשו מרויאל פלורהולנד לסייע בהדרכה למי שנתקל בקשיים ביישום התהליך. כאמור – טרם התקבלו החלטות; הנושא יובא לדיון במפגשים האזוריים בחודש נובמבר.

בדיון העלתה ההנהלה גם את הצורך בהעלאה מזערית של תעריפי השירותים למגדל, בעקבות התייקרויות. הצעות אלה יובאו לדיון ואישור בדצמבר.

המקורות: אבנר שיר + FloralDaily 14/10/2109 + www.royalfloraholland.com 11/10/2019

הנהלת רויאל פלורהולנד חותרת ל'מהפכה דיגיטלית' כוללת

אם עד עכשיו נשמעו רעיונות מהפכניים באשר ל'עתיד השעונים', ו'מסחר מקוון', אשר זכו גם להתנגדות מאורגנת, ואפילו לכינוס אסיפה כללית מיוחדת, ובהמשך הקמת צוות מיוחד ל'חיזוק השעונים' [ראו בידיעון מס' 29] הרי שבשבוע שעבר נשמעו הצהרות מצד חברי הנהלת הקואופרטיב שהבהירו במפורש את הכוונות לגבי עתיד המכרזות.

נראה שאת יריית הפתיחה נתן המנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה Steven van Schilfgaarde בראיון שנתן למגזין הענפי 'בלומיסטריי' בשבוע שעבר, בו צוטט כאומר, בין השאר, כי "השעונים הפיזיים הולכים להיעלם". הוא ציין זאת במסגרת הסבר נרחב שנתן על המערכת הדיגיטלית החדשה Floriday.

בשלב זה טרם נדונה בפומבי הצהרתו זו של המנכ"ל; אבל התקשורת הענפית כולה עוסקת בהרחבה בשבוע האחרון ביעד ברור שהציבה הנהלת הקואופרטיב: עד סוף 2020 תתבצענה כל המכירות באופן דיגיטלי דרך מערכת Floriday, שתמזג לתוכה את כל שאר הפלטפורמות הפעילות כיום.

במאמר/כתבה [באנגלית] באתר האינטרנט של רויאל פלורהולנד מיום 14 באוקטובר מצהירה הנהלת הארגון כי החל מסוף 2020 "תעבור 100% של ההספקה דרך מערכת Floriday" אשר תכלול בתוכה גם את FloraMondo ואת FloraXchange; וזה יכלול את ההספקה הן לעסקאות ישירות והן לשעונים.

בכתבה בכתב-העת הענפי, המצטטת את ההודעה הרשמית הנ"ל, מוסבר גם שמבנה תעודת המכרזה האלקטרונית של Connect ישתנה בהתאם. כל המגדלים יוכלו להציג את ההיצע שלהם רק דרך Floriday, וכי עכשיו עובדים על יצירת קישור ישיר למגדל למערכת זו. גם הקונים יוכלו להציג את הביקוש שלהם אך ורק דרך המערכת הזו. המגזין מצטט תגובות שליליות של מגדלים לתוכנית הזאת, בסגנון "מה רע במצב הנוכחי?". אולם קשה להבין מן הכתבה מהו היקף ההתנגדות בין המגדלים ההולנדים.

המקורות: RFH News 14/10/2019 + Vakblad vd Bloemisterij 15/10/2019

המפגשים האזוריים בנובמבר יעסקו בנושאים האסטרטגיים שעל הפרק

'מועצת החברים', יחד עם 'מועצת הניהול' ו'מועצת הייעוץ' יקיימו בחודש נובמבר שורה של מפגשים אזוריים של חברי הארגון. באופן טבעי, המפגשים יעסקו בשני הנושאים ה'כבדים' הנ"ל שעל הפרק. זוהי ההזדמנות של מקבלי ההחלטות בקואופרטיב לשמוע את תגובת ציבור המגדלים להצעות, המהפכניות יש לומר, המתגבשות לכדי החלטות מחייבות.

שני מפגשים בישראל, בהשתתפות נציגי הגופים הנ"ל, מתוכננים לימים 24-27 בנובמבר. פרטים יפורסמו בהמשך.

הנושא המרכזי יהיה, כאמור, 'המהפכה הדיגיטלית' על השלכותיה, ולוח הזמנים לביצועה [ראו בידיעה הקודמת בידיעון זה]. לצד זה יעסקו המפגשים גם בנושא 'חובת הקיימוּת' [ראו דיווח בראש גיליון זה של הידיעון] וגם בנושא 'המכרז הארצי' [שהוא למעשה מרכיב מרכזי בנושא 'עתיד השעונים']

נושא נוסף שנמצא בוויכוח ויכול לעלות במפגשים אלה, אם כי נראה שהוא עשוי להפוך בלתי רלוונטי: הטענה/עמדה שהביעו חברים למניעת גישה למערכת Floriday ממגדלים שאינם חברי רויאל פלורהולנד [ראו בכתבה בידיעון מס' 41] הצעה זו תהפוך בלתי מציאותית אם כל העסקאות במכרזות תתבצענה דרך הפלטפורמה הזאת; מאחר ומניעת גישה למערכת משמעותה תהיה מניעת כל אפשרות לסחור דרך רויאל פלורהולנד. אין זה מונע, כמובן, אפשרות לחייב ספקים שאינם חברים בעמלה יקרה מזו שמשלמים חברים, ובכך להעניק יתרון לחברוּת בקואופרטיב.

המקור: RFH Nieuws 15/10/2019

בשוקי הפרחים באירופה

היצוא מהולנד ממשיך לגדול

יצוא הפרחים וצמחי-הנוי מהולנד בשלושת הרבעונים הראשונים של 2019 הסתכם ל-4.8 מיליארד €. זה מהווה עליה של 3.5%+ לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יצוא פרחי קטיף גדל ב-2.9%+, בעוד מגזר הצמחים רשם עליה של 4.4%+. חודש ספטמבר תרם הרבה לצמיחה, היצוא צמח בו בשיעור 3.7%+ לעומת ספטמבר 2018.

פולין הובילה את שיעור הצמיחה בשלושת הרבעונים, עם גידול של 11.5%+; גם שכנותיה במזרח אירופה גדלו. גרמניה ואיטליה דשדשו עם ירידה קלה במכירות; [יותר מכך אין ארגון הסיטונאים VGB משחרר מידע, עקב מדיניות העמימות התמוהה בה הוא נוהג לגבי נתוני היצוא].

החשש העיקרי בקרב הסוחרים הוא בקשר להשפעה של פרידת בריטניה מהאיחוד האירופי, מה שנקרא Brexit. זאת משום שכיום קונה הממלכה המאוחדת כ-14% מהיקף יצוא הענף בהולנד. בינתיים היצוא לשם גדל בספטמבר ב-3.5%+. אם התהליך יתבצע תחת הסכם טוב – ההערכה היא שהיקף היצוא יגדל, בעיקר משום ששער הליש"ט ישתפר. אבל פרידה ללא הסכם עלולה להביא לירידה משמעותית ביצוא לאנגליה, שתשפיע כמובן על השווקים האחרים, ע"י הפרת האיזון בין היצע לביקוש. בינתיים, החדשות מסוף השבוע האחרון אינן מבשרות טובות...

לקראת תחילת נובמבר מתגברות המכירות לקראת 'יום כל הקדושים'. זהו בעיקר חגם של מדינות דרום-אירופה: איטליה, ספרד, ופורטוגל. יצואנים המתמקדים במדינות אלה מסבירים שעבורם זהו חודש השיא בשנה, והיקף המכירות למדינות אלה באוקטובר מגיע ל-14% מסך כל המכירה השנתית. ואכן, מחירי השבוע האחרון מבשרים טובות...

המקור: BPNieuws 02/10/2019

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 41 מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על יותר מ-29 סנט לגבעול, 13%+ מעל המחיר הממוצע של השבוע מס' 40. וזאת כשהכמות הכללית הייתה נמוכה בכמעט 8%- מזו של השבוע שעבר.
בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב-10%+, בעוד הכמות הייתה נמוכה ב-11%- מזו של אשתקד.
המחיר היה גבוה ב-9%+ מזה שהיה בשבוע מס' 40 בשנת 2017.

בשבוע מס' 42 מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 31 סנט לגבעול, כ-6%+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 41. וזאת למרות שהכמות הכללית הייתה גבוהה ב-4%+ מזו של השבוע שעבר.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל] היה המחיר הממוצע קגבוה ב-22%+ (!) בעוד הכמות הייתה נמוכה ב-13%- מזו של אשתקד.

המחיר היה גבוה ב-16%+ מזה שהיה בשבוע מס' 42 בשנת 2017 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכללי המצטבר של רויאל פלורהולנד מראשית השנה, עומד עדיין על 1.6%+ ביחס לזה של אשתקד (פרחי קטיף בלבד = 0.7%+) והוא גבוה ב-1.1%+ מזה של 2017.

המקור: RFH Markt Informatie

ימי פרחים בשנת 2019

מקרא:  = קונים פחות פרחים מהרגיל    = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד
החודש היום החג / אירוע במדינות
אוקטובר      
אוקטובר 24 יום האו"ם ארה"ב
אוקטובר 26 יום הקדוש דימיטרי יוון, רומניה
אוקטובר 26 החג הלאומי אוסטריה
אוקטובר 28 'יום הלֹא' יוון
אוקטובר 28 יום הסבתות והסבים רוסיה
אוקטובר 28 יום העצמאות צ'כיה
אוקטובר 31 יום הרפורמציה גרמניה, סלובניה
אוקטובר 31 האלוֹוין – ליל כל הקדושים אירלנד, ארה"ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, הולנד, סלובניה, צרפת, רומניה
נובמבר      
נובמבר 1 יום כל הקדושים אוסטריה, ארה"ב, איטליה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הונגריה, נורבגיה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פולין, פןרטוגל, צרפת, שוויץ
נובמבר 2 יום כל הנשמות אוסטריה, איטליה, ארה"ב, הונגריה, פורטוגל, סלובקיה, צ'כיה
נובמבר 3 יום כל הנשמות נורבגיה
נובמבר 4 יום אחדות העם רוסיה
נובמבר 5 ליל המדורות והזיקוקים בריטניה, צפון אירלנד
נובמבר 10 יום המטפלים בחולים כרוניים הולנד
נובמבר 10 יום ראשון של זכרון חללי המלחמות בריטניה
נובמבר 10 יום האב נורבגיה, פינלנד, שוודיה
נובמבר 11 יום מרטין הקדוש אוסטריה, גרמניה
נובמבר 11 יום השחרור מלחה"ע הראשונה בלגיה, בריטניה, צרפת
נובמבר 11 יום העצמאות  פולין
נובמבר 11 יום ותיקי המלחמות והכוחות המזוינים ארה"ב
נובמבר 11 יום הזיכרון לחללי מלחמות העולם בריטניה, צפון אירלנד
נובמבר 15 יום המורשת וחג הקהילה הגרמנית בלגיה
נובמבר 17 יום המאבק לחופש ולדמוקרטיה סלובקיה, צ'כיה
נובמבר 17 יום הזיכרון הלאומי גרמניה
נובמבר 17 יום הסבתא והסבא בלגיה
נובמבר 20 יום החרטה והמחילה גרמניה
נובמבר 23 יום התודה לעבודה יפן
נובמבר 25 יום קתרין הקדושה צרפת
נובמבר 25 יום ראשון של זכרון המתים גרמניה
נובמבר 25 יום האם רוסיה
נובמבר 28 יום מתן תודה Thanks giving ארה"ב, סין
נובמבר 30 יום אנדרו הקדוש בריטניה, רומניה, פולין, צ'כיה
דצמבר      
דצמבר כל החודש חודש מתנות החורף יפן
דצמבר 1 חג לאומי / יום האיחוד רומניה
דצמבר 1 יום השבת העצמאות פורטוגל
דצמבר 1 יום ראשון הראשון של 'אדוונט' גרמניה, הונגריה, נורבגיה, פינלנד, שוודיה
דצמבר 2 נר ראשון של חנוכה מורגש במיוחד בארה"ב
דצמבר 5 סט. ניקולאס / סינטרקלאס הולנד
 

מקרא:  = קונים פחות פרחים מהרגיל    = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד

ללוח השנתי 2019 - נא להקיש כאן

המקור: BBH

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

דוכני הפקעות באמסטרדם מואשמים בהונאת התיירים

ידיעה בעיתונות מסעירה את דעת הקהל. הכתבה מספרת כי בסקר שהתבצע ביוזמת עיריית אמסטרדם, בשיתוף ארגון מגדלי פקעות הפרחים KAVB והרשות ההולנדית להגנת הצרכן, נמצא כי מכל פקעות הצבעונים הנמכרות לתיירים בדוכני שוק הפקעות העירוני – רק 1% מגיע לפריחה... "מיליוני תיירים ועוברי-אורח נעשקים" קראה כותרת במהדורה ההולנדית של העיתון הבינלאומי The Guardian [ומן הסתם הגיעה גם לשאר מדינות אירופה...]

הסקר בוצע בעקבות תלונות מתמשכות בשנים האחרונות, על כך שהשקיות הנמכרות בשוק מכילות פחות פקעות מהמספר המופיע על האריזה, וכי הפקעות הן מאיכות נמוכה.

ארגון המגדלים KAVB כתב באתר האינטרנט שלו כי התופעה נראית כמו 'כשל מִבְני', והוסיף כי הממצאים בדוכני המכירה בעיר ליסה Lisse, מרכז גידול הפקעות בהולנד, אינם טובים הרבה יותר. ראש הארגון הביע זעזוע מהממצאים, הפוגעים קשות בדימוי שלנו כ'ארץ הצבעונים'.

נציג הסוחרים בעיירה ליסה הגיב באומרו שאילו הממצא היה נכון – לא היינו זוכים לביקור של מיליוני תיירים מדי שנה. הוא אינו מאמין באמינות ממצאי הסקר הזה [וחייבים להודות שיש משהו בדבריו...]

המקורות:+ BPNieuws 16/10/2019 FloralDaily

יבוא הפרחים דווקא הרחיב את הגידול המקומי בארה"ב

בניגוד למה שהייתם מצפים, מסתבר שמאז שיבוא הפרחים השתלט על השוק בארה"ב, הייצור המקומי דווקא גדל. כך עולה מנתונים שפרסם לאחרונה ארגון מגדלי ומשָׁלחי הפרחים של קליפורניה CalFlowers.

בין השנים 1993 ל-2015 גדל יבוא הפרחים לארה"ב מדרום אמריקה בשיעור 168%+, ובאותה תקופת הזמן צמחה ההספקה מייצור מקומי בשיעור 22%+. יתר-על-כן, גם מספר מגדלי הפרחים בקליפורניה גדל באופן משמעותי: 57 מתוך 215 מגדלים חברי הארגון החלו את עסקיהם בתקופה שלאחר 1991, כאשר היבוא פרץ, בעקבות הסכם סחר-חופשי בין ארה"ב לקולומביה ואקוודור [הסכם שנכרת במטרה לצמצם את גידול הסמים במדינות אלה]

ההסבר לתופעה, על-פי הארגון, היא העובדה שהיבוא גרם לזמינות פרחים בשוק במשך כל ימות השנה, במגוון עשיר, ובמחיר שווה-לכל-נפש; כל אלה הגדילו את הצריכה באופן דרמטי, וכך נהנו ממנה גם המגדלים המקומיים.

המידע נמסר לרגל תערוכת הפרחים הבינלאומית Proflora בבוגוטה, קולומביה, שהתקיימה בימים 2-4 באוקטובר. לראשנה החזיקו חמשת ארגוני מגדלי הפרחים מארה"ב דוכן משותף בתערוכה זו, משום שרוב המבקרים המקצועיים בה הם סוחרי פרחים מארה"ב. מסתבר גם כי הארגונים האמריקאים מקיימים קשר רצוף עם ארגוני המגדלים של קולומביה Ascoflores ושל אקוודור Expoflores, והם נוהגים להיפגש כולם פעמיים בשנה, למען המטרה המשותפת של הגבָּרת צריכת הפרחים בארה"ב.

המקור: FloralDaily 09/10/2019

הדיגיטליזציה בשרות האגדים המעורבים

האמצעים הדיגיטליים מאפשרים כיום לקצר את הדרך מן המגדל לצרכן. תוכנה שפותחה בהולנד, ומופצת לאחרונה בארה"ב, מאפשרת להרכיב באופן וירטואלי אגדים מעורבים על-גבי מסך המחשב, ולהחליף בהם את הפרחים המרכיבים, הצבעים והזנים, אורך הגבעולים, וכיו"ב.

העברת התוצאה ללקוח מאפשרת להסכים על הרכב האגד המעורב, ללא צורך לייצר דוגמאות ולהחליפן; מה שחוסך כמובן הרבה מאוד זמן עבודה, ואף מאפשר קשר ישיר בין מגדל ללקוח שנמצא ביבשת רחוקה.

המעוניינים בתוכנה יכולים להשיג אותה דרך הקישור www.bloomypro.com

המקור: FloralDaily 02/10/2019