ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2019

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 38 2019

חדשות רויאל פלורהולנד

'מועצת החברים' התכנסה ליומיים של דיונים

בימים 4 ו-5 בספטמבר התכנסו חברי 'מועצת החברים' ליומיים מרוכזים של דיונים. המפגש הוקדש ברובו לדיון על יחסי הגומלין בין מועצת החברים (MC), לצוות הניהול (MT), ולמועצת הפיקוח (SB). זאת בעקבות הניסיון שהצטבר מתחילת עבודת המועצה, ובעקבות דיוני המועצה וועדותיה עד כה. המועצה מחליפה, כזכור, את האספה הכללית באישורי תקציב ומינוי חברי ה-SB [ראו על מועצת החברים ועבודתה בידיעון מס' 18].

הסיבה לשינוי סטטוטורי זה, הוא הרצון לערב את ה MC, כמדגם מייצג של החברים בקואופרטיב, בתהליכי השינויים הנדרשים בעקבות החזון הבינלאומי שאומץ בפרויקט 2020.

חברי המועצה דנו, בינם לבין עצמם, כמו-גם בשיחות משותפות עם נציגי MT ו-SB, בדרכים היעילות לשמור על קשר רצוף ויעיל בין הגופים, ועל הדרכים להחלטה על מיקוד תשומת הלב של המועצה, בכדי להשפיע באופן אפקטיבי על התנהלות הארגון. הדיונים גם התחלקו לקבוצות לפי נושאים כמו: אסטרטגיה, דיגיטליזציה, שרות למגדל, לוגיסטיקה, ומסחר-וכספים. הרושם בין החברים הוא כי מועצת החברים המתעצבת אכן תופסת את מקומה כמייעצת ומשפיעה על הנהלת הקואופרטיב.

המקורות: אבנר שיר + RFH News 12/09/2019

מפגשי החברים תמכו בחובת תוויות-איכות

בשורת מפגשי-חברים שנערכו ביוני, היה לנושא 'חובת הסמכה בתווית איכות' מקום מרכזי. במפגשים, ביוזמת 'מועצת החברים', שהתקיימו בהולנד, בבלגיה, בגרמניה, בקניה, באתיופיה, ובישראל – השתתפו 370 מגדלים-חברים.
רובם-ככולם תמכו ביוזמת הנהלת רויאל פלורהולנד להחיל חובת הצטיידות ב'תווית קיימוּת ואיכות' שתחול על כל הספקים, עד סוף שנת 2020.

החברים גם דרשו שרויאל פלורהולנד תסייע בידי החברים בתהליך הרישוי וההרשמה, והביעו חשש שרבים יתקשו לבצע את התהליך בעצמם. ההנהלה תהיה לכן בקשר עם הגופים המעניקים את התוויות השונות, במטרה לפשט את התהליך, להוזיל אותו, ולהנגיש אותו ע"י שיפור התקשורת עם המשתמש.
במגעים עם הגופים הללו תעשה רויאל פלורהולנד שימוש בהערות והעצות הרבות שהשמיעו החברים במפגשים של חודש יוני.

המקור: RFH News 01/09/2019

מתמודדים עם מחסור בעובדים בימי השיא

חודש ספטמבר בהולנד מתאפיין במחסור בידיים עובדות: התלמידים-בחופשה יצאו ממעגל העובדים, ואילו החופשות השנתיות של העובדים טרם הסתיימו כולן. המצב השנה עוד החמיר במקצת, לאחר ששיעור האבטלה במדינה המשיך לרדת, וכבר הגיע ל-3.5% בלבד.

גם רויאל פלורהולנד מתמודדת אפוא בימים אלה עם מחסור בידיים עובדות בימי השיא – יום שני ויום שישי. יש קושי להבטיח שכל התוצרת שנרכשה תגיע לכל הלקוחות בזמן שנקבע.

עם-זאת, מסביר איימה פאסמה Yme Pasma, מנהל התפעול ברויאל פלורהולנד, מצליחה המערכת לשמור על הרמה המובטחת. אם עד יולי היה שיעור המסירה-בזמן 96.2% מסך כל ההזמנות, הרי שבאוגוסט הייתה נסיגה זניחה בלבד, והשיעור עמד על 96.0%. הוא מאמין שהרמה הזו תשמר גם בספטמבר. ועכשיו מתארגנים בכל תחומי הלוגיסטיקה להיות מוכנים היטב לימי שיא הכמויות של אמצע אוקטובר.

המקור: RFH News 09/09/2019

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 36 מחירי הפרחים בשעונים היו גבוהים מאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על יותר מ-27 סנט לגבעול, 18%+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 35. וזאת כשהכמות הכללית הייתה קטנה במעט (1.4%-) מזו של השבוע שעבר.
בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב-17%-, בעוד הכמות הייתה זהה לזו של אשתקד.
המחיר היה נמוך בכמעט 6%- מזה שהיה בשבוע מס' 36 בשנת 2017.

בשבוע מס' 37 מחירי הפרחים בשעונים היו דומים לאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על 27.6 סנט לגבעול, 0.8%+ יותר מהמחיר הממוצע של השבוע מס' 36. וזאת כשהכמות הכללית הייתה קטנה ב-1.5%- מזו של השבוע שעבר.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל] היה המחיר הממוצע נמוך ב-2%-, בעוד הכמות הייתה קטנה ב-6%- מזו של אשתקד.

המחיר היה נמוך בכמעט 10%- מזה שהיה בשבוע מס' 37 בשנת 2017 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכללי המצטבר של רויאל פלורהולנד מראשית השנה עומד עתה על 1.5%+ ביחס לזה של אשתקד (פרחי קטיף בלבד = 0.4%+) והוא גבוה ב-1.1%+ מזה של 2017.

המקור: RFH Markt Informatie

ימי פרחים בשנת 2019

מקרא:  = קונים פחות פרחים מהרגיל    = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד
החודש היום החג / אירוע במדינות
ספטמבר      
ספטמבר 22 יום הולדת הנסיכה מרתה-לואיז נורבגיה
ספטמבר 23 היום השווה הסתווי יפן
ספטמבר 24 יום רופרט הקדוש אוסטריה
ספטמבר 27 יום הקהילה הצרפתית בלגיה
ספטמבר 28 יום ייסוד המדינה צ'כיה
ספטמבר 27-29 פסטיבל הגסטרונומיה צרפת
ספטמבר 28-29 סוף השבוע של הלקוחות בלגיה
ספטמבר 30 ראש השנה היהודי מורגש גם בארה"ב
ספטמבר 30 יום האח והאחות הולנד
אוקטובר      
אוקטובר 1 החג הלאומי סין
אוקטובר 2 יום הסבתות והסבים איטליה, אירלנד, ספרד
אוקטובר 3 יום איחוד גרמניה גרמניה
אוקטובר 4 יום החיות הבינלאומי הולנד
אוקטובר 5 יום המורה העולמי אוקראינה, הולנד, רוסיה, ועוד...
אוקטובר 5 יום הרפובליקה פורטוגל
אוקטובר 5 יום הקדושה פלייר צרפת
אוקטובר 6 יום הסבתות והסבים בריטניה, הולנד, ספרד, צרפת
אוקטובר 6 יום מתן תודה (דתי) גרמניה
אוקטובר 6 יום הסב צרפת
אוקטובר 7 פסטיבל צ'ונג יונג סין
אוקטובר 9 יום ולנסיה ספרד
אוקטובר 12 חג לאומי ספרד
אוקטובר 14 יום מתן תודה Thanksgiving Day קנדה
אוקטובר 14 יום קולומבוס ארה"ב
אוקטובר 14 יום הבריאות והספורט יפן
אוקטובר 14 יום הסבתא והסבא צרפת
אוקטובר 14 יום הערכה למורה פולין
אוקטובר 19 'היום המתוק ביותר' ארה"ב
אוקטובר 23 יום הכרזת הרפובליקה הונגריה
אוקטובר 24 יום האו"ם ארה"ב
אוקטובר 24 יום רופרט הקדוש אוסטריה
אוקטובר 26 יום הקדוש דימיטרי יוון, רומניה
אוקטובר 26 החג הלאומי אוסטריה
אוקטובר 28 'יום הלֹא' יוון
אוקטובר 28 יום הסבתות והסבים רוסיה
אוקטובר 28 יום העצמאות צ'כיה
אוקטובר 31 יום הרפורמציה גרמניה, סלובניה
אוקטובר 31 האלוֹוין – ליל כל הקדושים אירלנד, ארה"ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, הולנד, סלובניה, צרפת, רומניה
נובמבר      
נובמבר 1 יום כל הקדושים אוסטריה, ארה"ב, איטליה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הונגריה, נורבגיה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פולין, פןרטוגל, צרפת, שוויץ
נובמבר 2 יום כל הנשמות אוסטריה, איטליה, ארה"ב, הונגריה, פורטוגל, סלובקיה, צ'כיה
נובמבר 3 יום כל הנשמות נורבגיה
 

מקרא:  = קונים פחות פרחים מהרגיל    = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד

ללוח השנתי 2019 - נא להקיש כאן

המקור: BBH

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

ענף הפרחים באוגנדה אינו מתרומם

למרות המאמצים של ארגון יצואני הפרחים של אוגנדה Ufea להניע את הממשלה ליצור תנאים שיעודדו פיתוח גידול פרחים ליצוא [ראו כתבה בידיעון מס' 23] – נראה שהענף במדינה אינו ממריא, ואף נתקל בקשיים של ממש.

כישלונות ביצוא ירקות ופירות, ואיומים של הרשויות באיחוד האירופי לחסום יבוא תוצרת טרייה מאוגנדה בעקבות הגעת משלוחים נגועים, מאיימים גם על יצוא הפרחים. אולם נראה שזו אינה הבעיה העיקרית: המגדלים באוגנדה 'מתלוננים' על-כך שדרישות השוק באירופה משתנות, ועליהם להחליף את זני הוורדים שהם מגדלים, מזני סוויטהארט לזנים גדולי-פרח. הם מנסים לפתח שוק לוורדים שלהם בסין, כנראה ללא הצלחה גדולה.

[ניתן להבין מכך כי מצבם של המגדלים הקיימים אינו מעודד כניסה של משקיעים חדשים; מה-גם שהתמיכה המוצעת למשקיעים באתיופיה השכנה אכן מעודדת השקעות בענף]

בכל-זאת, הנתונים מראים שהיקף יצוא הפרחים עלה מ-57.5 מיליון $ בשנת 2014, לכדי 60.8 מיליון ב-2018, למרות שהמשקל הכולל של המשלוחים המוטסים דווקא ירד. אך המגמה כרגע אינה מבשרת גידול.

המקור: FloralDaily 09/09/2019

הודו: קוראים להחרים פרחי-פלסטיק

נראה שפרחים מפלסטיק, ופרחים מלאכותיים בכלל, הולכים ותופסים חלק משמעותי בקישוט אירועים בהודו. עד-כדי-כך שקבוצת מגדלים ואנשי מקצוע בענף הפרחים יצאה לאחרונה בקריאה פומבית להחרים את פרחי הפלסטיק, ולחתום על עצומה המונית נגד השימוש בתחליפים לפרחים הטבעיים.

"ענף גידול הפרחים בהודו נמצא תחת איום הולך וגובר מצד הפרחים המלאכותיים!" הם יוצאים בזעקה. "צריך לעצור את התהליך, להחזיר לעצמנו את כל הטוב שבפרח הטבעי, ולהגן על החקלאים מגדלי הפרחים". הקריאה כוללת, כמובן, פניה לרגש, ולסמליות של הפרח לתרבות האנושית.

היוזמים אינם מביאים נתונים על היקף הבעיה; הם רק קובעים שמדובר ב"תופעה נרחבת מאוד". יש להניח שיוזמה כזו לא הייתה מתעוררת אלמלא היקף השימוש בפרחי-פלסטיק היה באמת נפוץ בהודו.

המקורות: FloralDaily / www.change.org 11/09/2019

מוצרי פריחה – מבזקי מוצרים ומחקרים

באוסטרליה מפריחים אדמונית 'מחוץ לעונה'

כפי שכבר פרסמנו כאן מספר פעמים [ראו בידיעון מס' 30] המאמץ לספק פרחי אדמונית לשוק במשך כל השנה נמשך בכל רחבי העולם; וזאת בגלל החשיבות של פרח זה בתרבות המערבית, כפריט הכרחי לחתונות, ובתרבות הסינית, כפרח הלאומי. הספקת פרחי אדמונית בעולם נודדת באופן שמדינות שונות מתחלקות, פחות-או-יותר, על-פני חודשי השנה: אירופה - איטליה, צרפת, פורטוגל, ובעיקר הולנד - מספקת בעיקר בחודשים מאי – יוני (וההולנדים מאחסנים פרחים בקירור אפילו עד אוגוסט); אלסקה, לאחרונה, מספקת ביולי-ספטמבר; בדרום ומרכז אמריקה הפריחה היא בחודשי נובמבר-פברואר; ישראל מופיעה בשוק בחודש ינואר, ונשארת במשך כל החורף והאביב, עד מאי. במקביל מגיעה אדמונית גם מצ'ילה, בחודשי דצמבר – מרץ; ומרוקו, מאזור הרי האטלס, מצליחה לספק באפריל, ממש לפני שהאירופים מתחילים.

כעת נוסף ספק חדש לחודשי אוגוסט-ספטמבר, אולי מתחרה לאלסקה, באזור קווינסלנד, אוסטרליה. מדענית צעירה, כריסטה בוגיאציס Krista Bogiatzis [בתמונה], מאוניברסיטת סאנשיין קוסט University of the Sunshine Coast במזרח אוסטרליה הכריזה כי הצליחה ליצור בחממה תנאים אשר 'מרמים' את האדמונית להרגיש תנאי אביב ולפרוח במועד שאין הספקת אדמונית בשוק; ממש בעונת החתונות באוסטרליה, וכמעט עד להספקה מדרום-אוסטרליה ומניו-זילנד שמופיעה בדצמבר.

[הערת העורך: אין המידע שכאן מבוסס על סקר מקיף ומקצועי, אלא על פרסומים שונים בתקשורת. אולם המאמצים שנעשים בכל העולם להאריך את עונת האדמונית אכן מעידים על חשיבותו המסחרית של פרח זה בשוק הבינלאומי]

המקור : 09/09/2019 www.usc.edu.au