ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2019

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 30 2019

חדשות רויאל פלורהולנד

המנכ"ל נפגע ונרעש ממעשה הגניבה שהתגלה

בטור אישי בשבועון הענפי כתב מנכ"ל רויאל פלורהולנד, סטיוון ואן סכילפחארדה Steven van Schilfgaarde כי הגילוי של גניבת הכספים הגדולה שהתגלתה בארגון [ראו בידיעון מס' 29] בהיקף של 4.3 מיליון €, גרמה לו להיות "פגוע עד עמקי נשמתו" ומודאג מאוד.

מגדלים ולקוחות הוכו בהלם; בצדק, לדבריו.

"כקואופרטיב מוטלת עלינו החובה לנהוג בשיא האחריות והזהירות בטיפול בכספי חברינו", מצהיר המנכ"ל, ומוסיף כי הוא חש פגוע, באופן אישי, מהפרת האמון שהתגלתה.

הוא מבהיר את נחישותו לפעול באופן שיבטיח מניעת הישנות מקרים כאלה בעתיד.

המקור: Vakblad vd Bloemisterij 16/07/2019

בינתיים אין הצטרפות המונית של מנויי Blueroots למערך המשותף

מתוך 15 הסיטונאים הגדולים שהקימו את מערך Blueroots למסחר-מקוון, עוד טרם הצטרף אף אחד למערכת המשותפת תחת מערך Floridayשל רויאל פלורהולנד, במסגרת המיזוג עליו הוחלט ונחתם [בתמונה] בפברואר השנה [ראו בידיעון מס' 9] מקווים שעד סוף השנה יצטרפו למערכת המשותפת לפחות שמונה סיטונאים גדולים.

המנהל הזמני של מערך Blueroots, באס ואן אמרום Bas van Amerom, מסביר בראיון למגזין הענפי כי בכדי להתחבר למערכת של רויאל פלורהולנד על הסיטונאים להחליף תוכנת-הפעלה, מאחר וכיום רובם עובדים עם מערכת-הפעלה שונה מזו של Floriday.

במערכת Blueroots, זו שטרם התמזגה עם הפלטפורמות של רויאל פלורהולנד, בוצעו עד כה כ-175,000 עסקאות מכירה. התחברות של מגדלים למערכת דווקא מתקדמת. כרגע מחוברים 2,400 מגדלים. מצפים שלאחר שהמערכת תדע לטפל גם במכירות בשעונים – יתחברו רבים נוספים.

כידוע, השרות של Floriday למגדלים מחוץ להולנד עדיין לא ממש עובד. זוהי אפוא מערכת בהתהוות, עם תקווה גדולה להיות כלי של המסחר העתידי. נמשיך לעקוב.

המקור: Vakblad vd Bloemisterij 11/07/2019

המערכת הלוגיסטית עומדת ביעדי ההשתפרות

בהמשך לדיווחים שהבאנו כאן בידיעון מס' 22, ולפני-כן בידיעון מס' 9, מסכמים ברויאל פלורהולנד בסיפוק את המחצית הראשונה של השנה, מבחינת העמידה ביעדים שהציבה לעצמה המערכת הלוגיסטית באשר ל'ימי השיא'.

ההיערכות התבטאה בעיקר בתכנון 4 ימי שיא בהם החלו המכירות בשעונים שעה מוקדם מהרגיל, ברכישת 15,500 עגלות מכרזה, ובשכירת 25,000 עגלות CC נוספות. אמצעים אלה, יחד עם שיפורים בארגון העבודה, הביאו לכך שבכל ימי השיא קִבּלו אחרוני הקונים את הפרחים שרכשו בלו"ז המתוכנן, ואף הסתיימה הפעילות כולה במועד המתוכנן; וחשוב מכך: לאיש לא חסרו עגלות בכדי להביא את כל תוצרתו למכרזות בימי השיא. בכל אחד מימי השיא המדוברים בוצעו בשלושת המכרזות הגדולות בין 160,000 ל-170,000 מכירות.

בסך-כל ימי המכירה בששת החודשים האחרונים קִבּלו הקונים בשעונים 96.3% מהתוצרת במסגרת לוחות הזמנים המתוכננים. זהו שיפור של 0.5% לעומת אשתקד. בתקופה האמורה היוו המכירות בשעונים כ-42% מסך כל מחזור המכירות; בדיוק כמו בתקופה המקבילה אשתקד; כלומר: נבלמה הנסיגה במכירות-שעון לטובת המכירות הישירות..

לאחרונה החלו ברויאל פלורהולנד בהטמעת שיטת ניהול מחסן מתקדמת Warehouse Management System (WMS) המספקת מעקב דיגיטלי אחר כל משלוח, לכל אורך מסלול ההספקה. הצעד מחייב האחדת הסטנדרטים והמערכות הדיגיטליות בכל המכרזות. עכשיו התחילו בנאלדוויק; ריינסבורג ואלסמיר יצורפו בספטמבר.

כללי ההספקה לא ישתנו, אך האכיפה תוגבר; טעויות ואי-התאמות בין התעודה ותכולת המשלוח יגררו חיוב בהוצאות תיקון-הטעות. את נהלי הבקרה והאכיפה אפשר לקרוא בדף המיוחד, ואת כללי הספקת התוצרת אפשר למצוא במדור supply-regulations.

המקורות: RFH News 11+17+19/07/2019

תקלות בתקשורת הפנימית השביתו את המכירות בשעונים

ביום שלישי, 16 ביולי, החל מ-06:50, הושבת מערך המכירות במכרזות רויאל פלורהולנד למשך כ-55 דקות, בגלל תקלה בקווי סיבי-הזכוכית של התקשורת הפנימית; מה שמנע העברת הודעות על המכירות אל הלקוחות.

התקלה תוקנה ע"י החלפת הקו הפגוע.

ע"י קיצור זמני ההפסקות הסתיימו לבסוף המכירות ופיזור התוצרת באיחור של 20 דקות בלבד.

תקלות (אחרות) בקווי-תקשורת אלה אירעו פעמיים בתחילת יולי, אבל אז לא גרמו להשבתה כללית. ההנהלה התנצלה בפני הלקוחות, והודיעה כי שמה בעדיפות עליונה את איתור הסיבות לתקלות אלה, וכי המערכת עוסקת עכשיו בהחלפת התשתיות, במטרה להבטיח כי תקלות כאלה לא תקרינה בעתיד.

המקור: RFH News 17/07/2019

בשוקי הפרחים באירופה

היצוא ההולנדי של פרחים וצמחי-נוי ממשיך לגדול

193005במחצית הראשונה של שנת 2019 רשם היצוא ההולנדי של פרחים וצמחי-נוי עליה של כ-3%+, והסתכם, לראשונה, לכדי 3.5 מיליארד €. את המגמה הובילו הצמחים, עם 4%+ גידול, ואילו יצוא פרחי הקטיף גדל ב-2%+ בלבד לעומת אשתקד. כך נמסר מארגון סיטונאי הפרחים VGB, על-סמך נתוני ארגון-הבן Floridata.

התוצאה הנ"ל הושגה למרות הנסיגה של 5%- של יצוא פרחי-קטיף בחודש יוני, בעקבות גל החום באירופה.

את מגמת הגידול הובילו מדינות סקנדינביה, שהיצוא אליהן צמח ב-7%+. גם מדינות מזרח-אירופה גדלו מעט. לעומתן הסתמנה נסיגה בגרמניה (3%-), בעיקר בצמחים, ובאיטליה (1%-).

גם מחזור המכירות של רויאל פלורהולנד גדל בתקופה האמורה. הוא הסתכם ל-2.6 מיליארד €, 1.7%+ יותר מאשתקד. זוהי תוצאה של רמת מחירים גבוהה יותר: 1.7%+ בפרחים, ו-2.2%+ בצמחים; ואילו הכמויות היו מעט נמוכות יותר.

מכרזת ריין-מאס מכרה במחצית הראשונה של 2019 ב-198 מיליון €; סכום כמעט זהה לזה שהיה אשתקד.

המקורות: 17/07/2019 RFH Persbericht + Vakblad vd Bloemisterij / VGB

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 28 מחירי הפרחים בשעונים עלו עוד לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על יותר מ-23 סנט לגבעול, כמעט 11.5%+ יותר מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 27. וזאת כשהכמות הכללית הייתה נמוכה ב-7%- מזו של השבוע שעבר.
בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב-14%+, בעוד הכמות הייתה קטנה ב-5%- מזו של אשתקד.
המחיר היה גבוה ב-7.5%+ מזה שהיה בשבוע מס' 28 בשנת 2017.

בשבוע מס' 29 מחירי הפרחים בשעונים ירדו לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על 21.5 סנט לגבעול, 7.5%-פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 28. וזאת כשהכמות הכללית הייתה גבוהה מעט (1%+) מזו של השבוע שעבר.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל] היה המחיר הממוצע גבוה ב-17%+, בעוד הכמות הייתה קטנה ב-3%- מזו של אשתקד.

המחיר היה נמוך בשיעור כמעט 2%- מזה שהיה בשבוע מס' 29 בשנת 2017 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכללי המצטבר של רויאל פלורהולנד מראשית השנה עומד עתה על 1.9%+ ביחס לזה של אשתקד (פרחי קטיף בלבד = 1.4%+) והוא גבוה בשיעור 1.9%+ גם מזה של 2017.

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

אם אתם בסביבה – אל תחמיצו!

'התהלוכה השַׁטָה' Varend Corso השנתית של אזור ווסטלנד תפליג, בפעם ה-22, בדרכי המים של האזור בימים חמישי, שישי, ושבת; 2, 3, ו-4 באוגוסט. כלומר כבר בסוף השבוע הבא.

ההכנות, כמובן, כבר בעיצומן. והנה כמה נתונים הממחישים את היקפו של הפרויקט המרהיב הזה: 56 סירות מקושטות ישוטו במסלולים הארוכים. הן תעבורנה תחת 65 גשרים. לצורך קישוט הסירות ישתמשו ב-450,000 פרחים, 120,000 צמחי-עציץ, ו-75,000 יח' פירות וירקות. מכינים עבור הצוותים המפליגים גם 3,500 ליטר מים, 4,500 ליטר קפה, 4,250 ליטר תה, ו-1,500 כריכים.

אשתקד צפו בתהלוכה לאורך מסלולה למעלה מחצי-מיליון אנשים (!) [ראו ידיעון מס' 33-2018. [במשך השנים צורפו לימי האירוע הזה פעילויות ספורטיביות נוספות, מה שהופך את זמן התהלוכה לחג אחד גדול.

התהלוכה השטה יוצאת מאזור מכרזת נאלדוויק, במשך שלושת ימי סוף השבוע, בכל יום לכיוון אחר; מה שמספק קילומטרים רבים של הזדמנויות לצפייה. את כל הפרטים על המסלול ולוחות הזמנים ניתן למצוא באתר varendcorso.nl שם גם ניתן לצפות בתמונות ובסרטים מן התהלוכות בשנים קודמות.

המקור: BPN 17/07/2019

שטחי גידול הפרחים בחממות בהולנד ממשיכים להצטמצם

לאחרונה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הולנד את נתוני שטחי החממות במדינה לשנת 2018. התמונה היא ברורה וחד-משמעית: שטחי פרחי-קטיף בחממות ממשיכים להצטמצם, שנה אחר שנה; זאת בניגוד לגידולי צמחי-עציץ, כמו-גם ירקות בחממה, ששומרים על יציבות, ואף רשמו עליה קלה, בשנים האחרונות.

סה"כ שטח החממות עם פרחי-קטיף בהולנד הסתכם ב-2018 לכדי 16,400 ד'; 500 ד' (= 3%-) פחות משהיה ב-2017. יש לציין כי בשנת 2000 היה שטח הפרחים עדיין 37,300 ד', וב-2005 עדיין היה כפול מהיום – 32,500 ד'.

שטחי צמחי-עציץ תפסו אשתקד 13,300 ד'; כאמור – סדר גודל דומה למה שהיה ב-15 השנים הקודמות, בשינויים קלים. שטחי הירקות בחממה הסתכמו לכדי 49,900 ד'; לעומת כ-42,000 בשנת 2000. שטח העגבניות בלבד הגיע אשתקד ל-17,900 ד'; יותר מכל שטחי הפרחים...

החרציות ממשיכות להוביל, עם 3,700 ד'; אחריהן קבוצת 'פרחים שונים' עם 2.800 ד', והוורדים שתפסו 2,300 ד' (לעומת 9,300 ד' וורדים שהיו בהולנד בשנת 2000). בשנה האחרונה דווקא גדלו שטחי החרציות, האדמוניות, הורטנסיה, ואמריליס.

גם מספר המגדלים ממשיך לקטון, כמובן. ב-2018 היו בהולנד 830 מגדלי פרחי-קטיף פעילים; 100 פחות משהיו ב-2017. בשנת 2000 היו עדיין 4,110 מגדלי פרחים, ומאז מספרם קטן בהתמדה, מדי שנה. אך למגמה הזו שותפים גם ענפי העציצים והירקות, ואולי בעצם כל ענפי החקלאות בעולם המערבי.

למתעניינים: כל הנתונים זמינים באתר הלשכה ההולנדית לסטטיסטיקה.

המקור: Vakblad vd Bloemisterij 10/07/2019

אוסטרליה מחמירה את הפיקוח על יבוא הפרחים

אוסטרליה ייבאה פרחים בערך של כ-70 מיליון $ בעונת 2017-18; עלייה של 10% לעומת העונה הקודמת. רוב הפרחים הגיעו מקניה, מקולומביה, ומאקוודור; העובדה שאלו ארצות טרופיות, אשר עלולות להעביר מזיקים ומחלות שאינם נמצאים באוסטרליה, החלה להדאיג את החקלאים המקומיים; לאו דווקא מגדלי פרחים. הלחץ שהפעילו מגדלי התבואות במערב אוסטרליה השפיע על הרשויות, וממשלת אוסטרליה הכריזה על תקנות חדשות, שייכנסו לתוקף ב-1 בספטמבר הקרוב.

ההחמרה העיקרית היא חובת בדיקה של הגנת-הצומח בארץ המוצא, ובמידת הצורך טיפול באיוד לפני המשלוח, וכן חובה להצטייד ברישיון יבוא. הרישיונות יוענקו, לפי הרשויות, ליבואנים אשר מקפידים היטב על כל ההוראות.

יצואנים בקניה הגיבו בחשש כבד לעצם המשך היצוא לאוסטרליה. לדבריהם אין בידיהם את התשתית הדרושה לעמידה בדרישות. לפי שעה לא הופיעו תגובות מדרום-אמריקה. ימים יגידו כיצד ישפיעו התקנות החדשות על היקף יבוא הפרחים לאוסטרליה.

[לכאורה – אין כאן איום ישיר על היצוא מישראל; אולם אסור לשכוח כי כל חסימת שוק בפני קניה וקולומביה תגרום מיד להפניית כמויות נוספות מיצרנים אלה לשווקים המסורתיים שלהם-שלנו]

המקורות: The West Australian 09/07/2019 + FloralDaily 24/06/2019

מוצרי פריחה – מבזקי מוצרים ומחקרים

האדמונית באלסקה מקדימה לפרוח השנה

גם בצפון הרחוק, באלסקה, שורר השנה גל חום לא רגיל. כתוצאה מכך, מדווחים מגדלי הפרחים שם, האדמונית מקדימה לפרוח. ברוב הזנים הפריחה הגיעה כשבועיים לפני המועד הרגיל, ובזנים מסוימים ישנה הקדמה של חודש. כפי שפרסמנו כאן בעבר [ראו בידיעון מס' 47-2017 וגם מס' 18-2014] גידול אדמונית באלסקה התפתח לאחר שהתברר שהם מסוגלים לספק פרחי-קטיף אלה בחודשים יולי – ספטמבר, בזמן שאף מדינה אחרת אינה יכולה לספק. מאחר ואדמונית מבוקשת מאוד במיוחד לטקסי חתונה בארה"ב, הביקוש לאדמונית מאלסקה נותר חזק ויציב, והם רואים ברכה בעמלם. כעת הם מודאגים מהאפשרות שיאלצו לאכזב את לקוחותיהם לקראת סוף העונה הרגילה שלהם.

הספקת פרחי אדמונית בעולם נודדת באופן שמדינות שונות מחליפות זו-את-זו, פחות-או-יותר, על-פני חודשי השנה: אירופה - איטליה, צרפת, פורטוגל, ובעיקר הולנד - מספקת בעיקר בחודשים מאי – יוני (וההולנדים מאחסנים פרחים בקירור אפילו עד אוגוסט); אלסקה, כאמור, מספקת ביולי-ספטמבר; ישראל, כידוע, מופיעה בשוק בעיקר בחודשים נובמבר-דצמבר; אחריה מגיעה אדמונית מצ'ילה בחודשי מאי- מרץ, ומרוקו, מאזור הרי האטלס, מצליחה לספק באפריל, ממש לפני שהאירופים מתחילים.

מסתבר אפוא ששינויים במזג האוויר יכולים להשפיע לא מעט על לוח ההספקה הזה... בינתיים, עמותת מגדלי האדמונית ההולנדים מסכמת בסיפוק את העונה הנוכחית, כפי שפרסמנו כאן לאחרונה, בידיעון מס' 28.

* בשבוע שעבר נודע כי אזרחי סין בחרו באדמונית כפרח הלאומי של מדינתם. פרטים ייוודעו השבוע.

המקורות : 09+18/07/2019 FloralDaily