ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2019

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 27 2019

חדשות רויאל פלורהולנד

סיכום המפגשים עם נציגי רויאל פלורהולנד בישראל

אבנר שיר, הנציג הישראלי ב'מועצת החברים' אשר גם הנחה ביחד עם ארנוד ואן דר קנאפ את המפגשים, מסכם:

מפגשי חברי רויאל פלורהולנד (RFH) נערכו ב-19 וב-20 ליוני בגבעת-ח"ן ובתלמי-יוסף. אלה היו המפגשים הראשונים שנקראו מטעם ובוצעו ע"י 'מועצת החברים', שנבחרה בנובמבר כמחליפה לאספה הכללית, ופועלת מינואר. מטרת הפגישות הייתה להפגיש בין החברים בארץ לבין חברי המועצה ונציגי ההנהלה, לעדכן, ולדון בנושאים שעל הפרק.

תפקידי מועצת החברים

א. דיאלוג עם החברים הכולל עדכון, קבלת משוב והתייעצות. הדיאלוג מתבצע באמצעות מפגשים ושיחות ישירות בין חברים לחברי המועצה, המעלים את הנושאים בפני המועצה במפגשיה ובפני המנהלים ישירות.
ב. ייעוץ לצוות המנהל ומעורבות בתהליכים. מנהלי RFH מערבים את חברי המועצה בשלב מוקדם בתהליכי בדיקה ופיתוח, כדוגמת כיוונים אסטרטגיים, מערכות מכירה, נכסים והשקעות.
ג. החלפת האספה הכללית בקבלת החלטות. החלטות כגון תעריפים, בחירת חברי הצוות המפקח (דירקטוריון) ואישור מאזנים.

מבנה מועצת החברים

יושב ראש המועצה הנבחר הוא Marcel van Tol. מגדל פרחי קיץ שהיה פעיל במסגרת וועדת המוצר והוועדה לקידום מכירות. המועצה הקימה מתוכה ארבע וועדות ושני צוותי תיאום:

  1. וועדת כספים - בחינת נתונים כספיים לפני אישורי השקעות, מאזן ותעריפים ע"י כל מועצת החברים.
  2. וועדת אסטרטגיה - מעורבות בהחלטות על כיווני פיתוח בשיווק ונדל"ן.
  3. וועדה לענייני קואופרטיב / אגודה - תקנון, ובדיקת מועמדים למועצה ולתפקידים.
  4. וועדה לנושא 'נאמנות חברים' - קביעת כללים לנאמנות ובחינת מעמד חברים.
  5. צוות תיאום 'חיזוק השעון'.
  6. צוות תיאום לנושא קיימוּת.

עדכון אסטרטגי - הוצג ע" איימה פאסמה Yme Pasma, מנהל התפעול של RFH

התוכנית האסטרטגית נבנתה על פי ניתוח המצב הקיים והמגמות העתידיות:

א. ירידה בכמות ומחזור הפרחים העוברים דרך המכרזות בחמש השנים האחרונות.
ב. 80% מהגידול שחל לאחרונה במסחר הפרחים והצמחים העוברים דרך הולנד, נסחר מחוץ ל RFH. יעד התוכנית הוא הפיכת RFH, לספק השירותים המוביל בענף הפרחים וצמחי הנוי.

שלבי התוכנית: הגבָּרת האמון אצל הקונים, ושיקום היקף המסחר עד סוף 2020, והפיכת RFH לספק השירותים המוביל בעולם עד 2024, בעזרת פלטפורמות המכירה הקיימות והעתידיות, שבמערכת Floriday.

Floriday ומערכות קשורות - הוצג ע" איימה פאסמה Yme Pasma

מערכת Floriday, היא פלטפורמת הגישה החדשה של המגדל לכל מסלולי המכירה הקיימים והחדשים של RFH. המגדל, בכניסתו למערכת, יוכל למלא תעודות ולהציע פרחים במערכות הקיימות - שעונים ופלורהמונדו. בנוסף, הוא יוכל להתחבר למערכת Blueroots החדשה, ולהציע את פרחיו לקונים המחוברים למערכת.
Blueroots, היא זירת מסחר מקוונת בפרחים, המפותחת במשותף ע"י החברות ההולנדיות הגדולות כגון DFG, (הבעלים של OZ וIntergreen- המוכרים לנו), Hilverda De Boer , FleuraMetz – בשיתוף עם RFH. הזירה כבר פעילה חלקית, ומחברת בין קונים למגדלים. למערכת זו פוטנציאל להוות זירת מסחר גם לשוק המקומי בארץ.

מדיניות הספקת-יתר

דווח על הנעשה ב-RFH במטרה למזער את הנזק מתופעה זו, הפוגעת בשוק. הודגש הצורך ביותר שיתוף פעולה בין הכרוזים למגדלים, על יישום הכללים לחישוב הכמויות העודפות, ועל טיפול במקרים בהם ההיצף אינו נובע מסיבות כגון תנאי מזג אוויר לא צפויים. ב-RFH פועלת וועדה משותפת לחיזוק השעונים העוסקת, בין השאר, בקביעת כללים למקרים של היצף.

עדכון לוגיסטי - הוצג ע" איימה פאסמה Yme Pasma

איימה הציג את החזון והתוכניות של RFH לניהול שרשרת האספקה בין המגדל לקונה. הוא הציג את האפשרויות למכור מתוך מלאי מנוהל, שיאפשר אספקה לקונים גם מחוץ לשעות האספקה הרגילות. המעבר למכירה בשיטות חדשות יחייב התארגנות למשיכת מוצרים מהמגדל והעברתם ללקוח לעומת ה'דחיפה' מהמשקים הקיימת היום.

קיימוּת Sustainability – הוצג ע"י סטפני מילטנבורג Stefanie Miltenburg מצוות התיאום המשותף

סטפני הציגה את הצורך להיערך במהירות לדרישה הגוברת בשוק לייצור בתנאי קיימוּת. הנושאים החשובים הם חיסכון באנרגיה ושימוש באנרגיה ירוקה, אריזת המוצרים (מיחזור קרטונים, הפחתת השימוש בפלסטיק מזהם ומעבר לאריזות מתכלות ביולוגית) ורישום ורישוי סביבתי שקוף; כלומר: מעבר לייצור בתנאי קיימוּת מוּכּרת, כגון GlobalGAP ו-MPS. שוקלים ב-RFH להפוך את הרישוי לחובה לכל מי שמספק פרחים, על-מנת להגביר את השקיפות מול הקונים כחלק מאמינוּת המערכות החדשות.
המשתתפים במפגש, הביעו התנגדות לכפייה המסתמנת מצד RFH. מגדלים ציינו שמניסיונם, רישוי לתוויות כגון MPS או GlobalGAP לא תרם כלל מבחינת התמורה למוצר. הדרישה לרישוי היא בעיקר מצד הרשתות שאינן מהוות שוק למוצרי הנישה שלנו. הנוכחים אמרו שהתהליך לא מתאים למגדלים המבוגרים ושעדיף לדחות את רוע הגזירה. ובכל זאת, היו שהסכימו ללמוד את הנושא.

נכתב ע"י אבנר שיר

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 25 מחירי הפרחים בשעונים ירדו לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על 24 סנט לגבעול, כמעט 11%- פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 24. וזאת כשהכמות הכללית הייתה גבוהה ב-10%+ מזו של השבוע שעבר.
בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב-23%- (!), בעוד הכמות הייתה גבוהה מעט (1%+) מזו של אשתקד.
המחיר היה גבוה ב-24%+ מזה שהיה בשבוע מס' 25 בשנת 2017.

בשבוע מס' 26 מחירי הפרחים בשעונים ירדו עוד לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על פחות מ-20 סנט לגבעול, 18%- פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 25. וזאת כשהכמות הכללית הייתה קטנה ב-3.3%- מזו של השבוע שעבר.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל] היה המחיר הממוצע נמוך ב-28%- (!), בעוד הכמות הייתה קטנה ב-4%- מזו של אשתקד.

המחיר היה נמוך ב-18%- מזה שהיה בשבוע מס' 26 בשנת 2017 [ראו באיור למעלה מימין].

בתום חצי שנה ב-2019, מחזור המכירות הכללי המצטבר של רויאל פלורהולנד מראשית השנה עומד עתה כבר רק על 1.7%+ ביחס לזה של אשתקד (פרחי קטיף בלבד = 1.2%+), והוא גבוה בשיעור 2.3%+ מזה של 2017.

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

בקולומביה ובהולנד נערכים ברצינות לתובלה ימית של פרחים

לאחרונה מופיעים יותר ויותר פרסומים מדרום-אמריקה אודות האפשרות להוביל פרחים בים. עכשיו, כאשר חברות התעופה מתקשות לספק את נפח ההובלה והקטינו את תדירות הטיסות, הנושא מקבל יותר תשומת-לב.

קולומביה שולחת 80% מסך מיליארד $ יצוא הפרחים שלה לארה"ב. המסלול הכמעט בלעדי של משלוחים אלה הוא בטיסות מטען למיאמי, פלורידה, ומשם פיזור לרחבי ארה"ב וקנדה, רובו ע"י משלוחים במשאיות. משלוח ימי יכול לחסוך לא מעט בהוצאות הובלה, במיוחד עם יגיע לנמלים שונים בארץ היעד. אך זאת, כמובן, בתנאי שהתנאים הפיזיים בעת ההובלה יישמרו בקפדנות, וכי משך הזמן לא יתארך יותר מדי.

לא מצאנו נתונים על היקף המשלוחים הימיים מקולומביה כעת, אך ניתן להבין כי יצואנים מפעילים קווי-הספקה סדירים בים לנמלים בארה"ב ובקנדה. ידוע גם על קווי הספקה סדירים של ענפי קישוט ירוקים ממרכז אמריקה לאירופה. [כידוע, לקולומביה מוצא הן לים-הקריבי והן לאוקינוס השקט].

גם באירופה מדברים על הנושא, בעיקר בהקשר ליצוא לארה"ב. נראה שחברת היצוא הגדולה בהולנד, קבוצת Dutch Flower Group (DFG) עוסקת ברצינות בסוגייה, כולל הובלת וורדים בים; אך משום-מה החברה שומרת על חשאיות סביב הנושא, לבד מרמזים שמפזר מדי-פעם המנכ"ל Marco van Zijverden.

ביריד הלוגיסטיקה Transport Logistic 2019 שהתקיים לאחרונה במינכן, גרמניה, הוצגה מכולה ימית המצוידת בבקרת אקלים מלאה, כולל פנלים סולאריים להספקה עצמית של חשמל, שמתאימה, בין השאר להובלת תוצרת טרייה. נמסר כי המכולה, ששמה ’Container 42’ [בתמונה], יכולה לשדר את כל נתוני הסביבה שבתוכה מכל מקום, ומאפשרת מעקב צמוד ופיקוח בזמן-אמת. המכולה יצאה עכשיו למסע סביב העולם, שבמהלכו תערכנה בדיקות לביצועיה. אפשר ללמוד על מכולה זו באתר החברה.

המקורות: 07/06/2019 + Hortibiz / The Produce News 25/06/2019 Vakblad vd Bloemisterij

כבר קשה להשיג עובדים זרים בהולנד

בהולנד מתבססים ענפים שלמים, והחקלאות בראשם, על כוח-עבודה זר. כבר שנים רבות אלה בעיקר פולנים, ולאחרונה התרבו גם עובדים מרומניה. הם רשאים לעבוד במדינות מערב אירופה, מכוח היותם אזרחי מדינות החברות באיחוד האירופי. אלא שלאחרונה מגיעים פחות ופחות פועלים ממזרח אירופה לחפש עבודה בהולנד. הצמיחה הכלכלית במדינות מזרח-אירופה יוצרת שם יותר הזדמנויות עבודה, נוצר מחסור בידיים-עובדות, ושכר העבודה עולה בהתמדה.

בעקבות דוח כלכלי שפרסם לאחרונה בנק ABN Amro, שהציף את הבעיה, החלה התקשורת ההולנדית לעסוק בנושא. מגדלים שהתראיינו הביעו דאגה, והעריכו כי בקרוב יצטרכו להרחיק לאסיה כדי למצוא עובדים. [לא נתפלא אם בתוך שנים ספורות נראה המוני תאילנדים בחממות בהולנד...]

המקורות: Algemeen Dagblad 19/06/2019 + Vakblad v d Bloemisterij 07+14/06/2019

משק פרחים בטנזניה למכירה. מעוניינים?

לא בכל יום מתפרסמת מודעת 'למכירה' אודות משקים לגידול פרחים. לאחרונה פרסמה חברה הולנדית וותיקה לגידול פרחי שושן Moerman Lilium BV כי היא מעמידה למכירה את השלוחה שלה בטנזניה. לטענת בעלי החברה, הם נוכחו כי אין יתרון יחסי לגדל פרחי שושן באפריקה, וכך עברו בהדרגה לגדל בטנזניה פרחי-קיץ שונים. אבל הם מעוניינים להתמקד בתחום ההתמחות שלהם, שושן, ולכן קבלו החלטה אסטרטגית למכור את המשק בטנזניה.

מדובר במשק מודרני מצויד היטב, לרגלי הר מרו Meru, בצפון טנזניה מצפון לעיר ארושה Arusha, לא הרחק מהגבול עם קניה [כלומר, לא הרחק מקו המשווה]. המשק נמצא בגובה של כ-2,000 מ' מעל פני הים, ומתאים לכן לפרחים הנהנים מלילות קרירים. המשק מחזיק 57 דונמים של בתי-רשת עם כל התשתיות הנחוצות, כולל מערכות תאורה-מחזורית. הוא נוסד שם ב-2007.

יש קופצים? מוזמנים ליצור קשר דרך אתר החברה.

המקור: FloralDaily Daily 25/06/2019