ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2019

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 18 2019

חדשות רויאל פלורהולנד

מן הנעשה ב'מועצת החברים'

חברנו אבנר שיר הוא, כידוע, נציג ישראלי ב'מועצת החברים', שנבחרה באסיפה הכללית האחרונה [בתמונה: חברי המועצה ביום בחירתם. על בחירתו, ראו בידיעון מס' 51-2018]. לאחר מספר חודשי פעילות, הוא מדווח באמצעות הידיעון על פעילותו זו:

מועצת החברים היא הגוף הרשמי המחליף את האסיפה הכללית של אגודת רויאל פלורהולנד (להלן RFH). סמכויות המועצה הן סמכויות האסיפה, אבל כינונה מאפשר יכולת השפעה על התהליכים העוברים על RFH, באמצעות מעורבות מוקדמת ודו-שיח מתמשך עם צוות ההנהלה.

המועצה מתכנסת בערך כל חודשיים אבל וועדותיה מקיימות ישיבות בין ההתכנסויות. חברי המועצה מהמדינות שמחוץ להולנד משתתפים בפגישות באמצעות שיחות-ועידה בווידאו Video Conference.

בפגישה הראשונה התחלקו חברי המועצה לוועדות-משנה. אני בחרתי להצטרף לוועדת האסטרטגיה. באחת הפגישות הראשונות עודכָּנו על הכוונה להצטרף למערכת Blue Roots למסחר מקוון; ואחר כך, במסגרת מועצת החברים, אישרנו את ההשקעה במערכת החדשה. חשוב לציין שמועצת החברים הניסיונית, שקדמה למועצה שנבחרה רשמית, הייתה בסוד העניינים. לנו נותר לאשר את המהלך.

בפגישות הבאות של הוועדה, הציגו החברים שאלות למנהלים, ואת חזונם לגבי עתיד RFH. בהתכנסות של מליאת מועצת החברים מעדכנים חברי הוועדות את המועצה בנושאים בהם דנו, ודנים עם צוות ההנהלה בנושאים שונים. אני חייב לציין שההנהלה, ובראשה המנכ"ל Steven van Schilfgaarde, הצליחו לייצר אווירה של פתיחוּת והתייחסות חיובית להצעות שהועלו ע"י חברי מועצת החברים.

המשתתפים שאינם דוברי הולנדית, ואני ביניהם, מתקשים מאוד במעקב אחרי הדברים במהלך האסיפה, למרות התרגום הסימולטני. אנו נאלצים מדי פעם לבקש הסבר. לכן, אני נוהג להוציא דוא"ל לחברי הוועדה והמליאה ובו אני מתייחס לסיכומי הפגישה הקודמת. ההערות זוכות להתייחסות של חלק מחברי הוועדה וגם נרשמות בפרוטוקול. בפגישה הווירטואלית האחרונה, התקיים דיון נפרד עם דוברי האנגלית, בהשתתפות כמה חברים הולנדים שנענו לאתגר והצטרפו לשיחה שלנו עם המנכ"ל. המשתתפים ההולנדים והמנכ"ל ציינו שלמדו בפגישה על ההבדלים בצרכים ובראייה האסטרטגית בינינו לבין המגדלים ההולנדים. אני בטוח שעם הזמן, RFH תבנה פלטפורמה שיווקית שתתאים לצרכים וליכולות שלנו.

נושאים אחרים:

  1. כבר במפגש הראשון הובהר לחברי המועצה שהם לא מחליפים את וועדות המוצר FPC, ושאסור לחבר מועצה להיות חבר בוועדת-מוצר. לכן חשוב שיהיו לנו נציגים בוועדות המוצר, שהן המייצגות של המגדלים בענפים השונים.
  2. נושא מרכזי אותו שׂם המנכ"ל בעדיפות ראשונה הוא הקיימוּת. התברר לי במפגש האחרון של מועצת החברים כי ל-85% מחברי המועצה יש תו-תקן כגון MPS. ההנהלה מודעת להבדלים שבין הארצות השונות גם בנושא זה, ולכן הוחלט לקיים סדנאות אזוריות בנושא. הסדנאות בארץ תתקיימנה ביוני. חשוב להגיע, להשתתף, ולהעלות את השגותינו. חשוב לנסות ולהגיע לכללים שיהיו מקובלים על כל הצדדים. בואו לשמוע, להשמיע, ולהשפיע !

כתב: אבנר שיר

מפגשי המגדלים בישראל יתקיימו ביוני

שמרו את התאריך:

מפגשי המגדלים בישראל עם נציגי הנהלת רויאל פלורהולנד יתקיימו בימים 19 ו-20 ביוני 2019.

פרטים יימסרו בהמשך. על סבב המפגשים המתוכנן, בנושא 'קיימות', ראו בידיעון מס' 12.

נמסר ע"י ירון כוכבי

האם רויאל פלורהולנד עושה מספיק להפסקת השימוש במגשים חד-פעמיים?

ראשי הנהלת רויאל פלורהולנד, הנוכחית והקודמת, יצטרכו להשיב בתהליך שימוע בבית-משפט על הטענה כי לא עמדו בהסכם לקדם את השימוש במשטח-עציצים רב-פעמי, שאמור להחליף את המשטחים החד-פעמיים.

יצואן פרחים בשם פרנס טימרמנס Frans Timmermans טוען כי בשנת 2010 חתם על הסכם עם רויאל פלורהולנד, לפיו יקדמו במשותף את השימוש במשטח רב-פעמי לעציצים מסוג 'פלורטינו' Floratino [בתמונה: משמאל]. לדבריו, המכרזות לא עשו מספיק לקיום חלקן בהסכם, וזאת משום שהן נהנות מרווחים גדולים יותר ממכירת משטחים חד-פעמיים למגדלים. הוא הגיש תביעה משפטית נגד רויאל פלורהולנד, והשופט פסק שיתקיים שימוע בסוף מאי, בכדי לקבוע האם על המכרזות להשיב על התביעה.

דובר רויאל פלורהולנד טוען כי רויאל פלורהולנד חתמה לאחרונה על 'אמנת הפלסטיק' המחייבת הפחתת שימוש באריזות פלסטיק. כמו-כן בינואר האחרון הוזלו דמי השימוש במשטח הרב-פעמי, מה שהעלה את השימוש בו ב-20%. הדובר גם גינה את כתב העת Follow the Money אשר כתב מספר פעמים על שימוש במשטחים חד-פעמיים מבלי שטרח לבדוק את העובדות עם רויאל פלורהולנד, והציג את התמונה באופן חד-צדדי.

[הערת העורך: קשה שלא להבחין כי תשובות הדובר מתייחסות לצעדים שננקטו ממש לאחרונה, בעוד התובע טוען לאי עמידה בהתחייבות משנת 2010... כך-או-כך, הידיעה הזו ממחישה לנו עד כמה 'חם' נעשה הנושא של 'ייצור בתנאי קיימוּת'. חשוב להבין זאת לקראת המפגשים עם נציגי ההנהלה בחודש יוני, אשר יעסקו בנושאי הקיימוּת. ראו גם ידיעה נוספת בנושא, על פעילות AIPH, במדור 'שמועות פורחות' בהמשך גיליון זה]

המקור: Vakblad vd Bloemisterij 18/04/2019

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 16 מחירי הפרחים בשעונים עלו עוד לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על 25.3 סנט לגבעול, כמעט 9%+ יותר מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 15. וזאת כשהכמות הייתה גבוהה ב-8%+ מזו של השבוע שעבר.
ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע גבוה ב-27%+, בעוד הכמות הייתה גבוהה ב-7%+.
המחיר היה גבוה ב-14%+ ביחס לזה שהיה בשבוע מס' 15 בשנת 2017.

בשבוע מס' 17 מחירי הפרחים בשעונים ירדו מעט לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על 24.4 סנט לגבעול, 3.4%- פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 16. וזאת כשהכמות הכללית הייתה נמוכה ב-22%- (!) מזו של השבוע שעבר.

ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל] היה המחיר הממוצע גבוה ב-6%+, בעוד הכמות הייתה נמוכה ב-9%- מזו של אשתקד.

המחיר היה דומה (0.7%-) לזה שהיה בשבוע מס' 17 בשנת 2017 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכללי המצטבר מראשית השנה ברויאל פלורהולנד עומד עתה על 3.3%+ ביחס לזה של אשתקד והוא גבוה בשיעור 1.6%+ מזה של 2017.

המקור: RFH Markt Informatie

ימי פרחים בשנת 2019

מקרא:  = קונים פחות פרחים מהרגיל    = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד
החודש היום החג / אירוע במדינות
מאי      
מאי 1 יום העבודה הבינלאומי בכל העולם
מאי 2 יום מדריד ספרד
מאי 3 יום החוקה יפן, פולין
מאי 4 יום הצמחיה והירק יפן
מאי 4 יום פלוריאן הקדוש אוסטריה
מאי 4 יום הזיכרון לחללי מלחה"ע השניה הולנד
מאי 5 יום השיחרור (מלחה"ע השניה) דנמרק, הולנד
מאי 5 יום האם הונגריה, ליטא, ספרד, פורטוגל, רומניה 
מאי 5 יום הילד יפן
מאי 5 חגיגות 5 במאי בקהילה המקסיקנית ארה"ב
מאי 6 תחילת חודש הרמדאן הקהילות המוסלמיות בעולם
מאי 6 יום האחיות ארה"ב
מאי 6 יום העבודה אירלנד
מאי 7 יום המורה ארה"ב
מאי 8 יום השחרור (מלחה"ע השניה) בריטניה, נורבגיה, סלובקיה, צ'כיה, צרפת
מאי 9 יום הניצחון (מלחה"ע השניה) אוקראינה, יוון, פינלנד, רוסיה, שוויץ
מאי 12 יום האם אוסטריה, איטליה, ארה"ב, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הולנד, יוון, יפן, סין, סלובקיה, פינלנד, צ'כיה, שוויץ
מאי 12 יום האב רומניה
מאי 17 יום העצמאות/יום החוקה נורבגיה
מאי 17 יום גליסיה ספרד
מאי 17 יום התפילה דנמרק
מאי 18 יום הכוחות המזוינים ארה"ב
מאי 26 יום האם פולין, צרפת, שוודיה
מאי 26 יום הולדת נסיך הכתר פרדריק דנמרק
מאי 27 יום הזיכרון ארה"ב
מאי 30 יום האב גרמניה
מאי 30 עליית ישו השמימה Ascension Day אוסטריה, איטליה, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, צרפת, שוודיה, שוויץ 
מאי 30 יום האיים הקנרים ספרד
מאי 31 יום השכן צרפת
מאי 31 יום קסטיליה לה-מנשה ספרד
יוני      
יוני 1 יום הילד פולין, רומניה
יוני 2 יום הרפובליקה איטליה
יוני 2 יום האב שוויץ
יוני 4 יום הסבתא והסבא הולנד
יוני 5 יום האב / יום החוקה דנמרק
יוני 5 יום האם הונגריה
יוני 5+6 עיד-אל-פיטר סוף חודש הרמדאן קהילות מוסלמיות בעולם
 

מקרא:  = קונים פחות פרחים מהרגיל    = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד

ללוח השנתי 2019 - נא להקיש כאן

המקור: BBH

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

ארגון AIPH דן בהפחתת השימוש בפלסטיק

ברנרד אוסטרום Bernard Oosterom, יו"ר הארגון הבינלאומי של מגדלי הפרחים AIPH [ומי שהיה יו"ר קואופרטיב רויאל פלורהולנד] מספר בטור אישי על יום-עיון של הארגון בנושא 'פלסטיק בענף צמחי הנוי' שנערך לאחרונה בהולנד, תחת הסיסמה "יצירת שרשרת הספקה בת-קיימא". בכנס הופיעו מספר חוקרים ומומחים בנושאי חומרים ואריזה.

הוא מספר כי בכנס למדו כי השימוש בפלסטיק בעולם גדל פי-עשרים בין השנים 1964 ועד 2014, וכי היקף השימוש עתיד להכפיל את עצמו עד שנת 2030, ולשלש את עצמו עד 2050. הכנס דן בתרומת החומרים הפלסטיים להגדלת שאריות 2CO, ובצורך החיוני להקטין את השימוש בו.

התובנה שברנרד מנסה להעביר בטור שלו היא פשוטה: התרומה הגדולה ביותר ל'עקבות הפחמן' באה מבזבוז; לכן הפחתת פליטת הפחמן הדו-חמצני בדרך של מניעת בזבוז – יש לה גם יתרונות כלכליים, של הפחתת עלויות. הפחתת השימוש בפלסטיק לאריזת מוצרי הענף היא בהחלט אפשרית, אך היא מחייבת שיתוף פעולה בין כל הגורמים לאורך שרשרת המוצר. ברנרד קורא אפוא לכל העוסקים בענף להתגייס ביחד למאמץ להפחתת השימוש הבזבזני בחומרים הפוגעים בסביבה, ולא להמתין לצעדים שיוטלו עלינו ע"י הרשויות.

המקור: HortiPoint 09/04/2019

דרום-אפריקה: מקדמים חקלאים קטנים להפוך ליצואני פרחים

בדרא"פ מתקיימת פעילות ממוסדת של סיוע לחקלאים קטנים להשתלב ביצוא הפרחים הדרום-אפריקאים הייחודיים, מה שנקרא אצלם 'פינבוס' fynbos – מבחר הפרחים ממשפחת הפרוטיאות.

ארגון 'קייפ פלורה' Cape Flora, הוא חברה ציבורית ללא מטרות רווח, מעין 'מועצת פרחים' שתפקידה לפתח את ייצור ויצוא הפרחים 'הטבעיים' של דרא"פ.

בין-השאר, הארגון מסייע בדרכים שונות לחקלאים זעירים וקטנים להשתלב בייצור מודרני, להעלות יבולים, ולהתקשר עם חברות יצוא.

לעניים ביותר, אלה שקוטפים פרחים משטחי-בר, הארגון אף מסייע במימון לרכישת מזמרות וציוד לקטיף. אך הפעילות המהותית ביותר היא העברת ידע מקצועי, דרך ימי-עיון, בכל הקשור בגידול ובהספקת איכות טובה ליצוא.

לפרטים על מבחר המוצרים בהם עוסקת הפעילות [176 זנים, מ-4 מינים] אפשר לגלוש לאתר Cape Flora.

המקור: FloralDaily 29/03/2019

אוקראינה – יש גם מחקר-שוק

לאחר פרסום הידיעה אודות התפתחות שוק הפרחים באוקראינה – [ראו בידיעון מס' 16] – נודע כי בעת יום-עיון אשר התקיים בימי התערוכה הבינלאומית Flower Expo Ukraine 2019 הוצג גם מחקר-שוק מפורט אודות שוק הפרחים האוקראיני, אשר בוצע בהזמנת שגרירות הולנד באוקראינה.

המחקר מכיל פרטים רבים על ייצור, צריכה, ויבוא, והוא זמין [באנגלית] לכל דורש בקישור זה.

המקור: Hortibiz/ agroberichtenbuitenland.nl 22/04/2019

לשטוף את העיניים...

הביטאון המקוון של מגדלי הפקעות לפרחים בהולנד, Greenity, העלה לרשת סרטון שצולם מרחפן, ומציג מראה מרשים של שדות פקעות-הפרחים באזור הגידול העיקרי, 'רצועת הפקעות' במערב הולנד.

הצילום התבצע רגע לפני, וגם תוך-כדי, שמכונות-הקיטום עוברות ומסירות את הפרחים מן הצמחים. צפו ותהנו...

המקור: Greenity 16/04/2019