ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2019

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 04 2019

חדשות רויאל פלורהולנד

איך מטפלים בשגיאות וטעויות הקורות בתהליך המכירה בשעון?

תהליך המכירה בשעון עובד, כידוע במהירות רבה. אי-לכך לא ניתן למנוע לחלוטין טעויות-אנוש, אשר משבשות את המכירה. תיקון טעויות מטופל כמובן במהירות האפשרית ע"י צוות המכרזה. טעויות יכולות להיגרם ע"י הכרוז, או ע"י הקונה, וכמובן – ע"י המגדל אשר סיפק את התוצרת למכירה. לאחרונה פורסמו ע"י רויאל פלורהולנד 'כללי המשחק' והנהלים לפיהם מטופלות ומתוקנות טעויות כאלה במערכת.

שגיאה Error שנגרמה ע"י הכרוז או ע"י הלקוח יכולה להיות קשורה לשם המוצר, לכמות שנרכשה, למחיר, או לנתון אחר. השגיאה יצרה 'קנייה בלתי רצויה' unwanted purchase, והאצווה תימכר-שוב (מכרז-חוזר re-auction).

במידת האפשר, מכירה-חוזרת כזו תתקיים בו-ביום, בכדי לצמצם ככל האפשר את הנזק למוכר ולקונה. אם הטעות נגרמה ע"י הכרוז – המכירה החוזרת תתבצע בשם רויאל פלורהולנד, והיא נושאת בעלות הפעולה החוזרת.

תיקון Correction הוא כזה הנגרם ע"י המגדל-הספָּק. בעיקרון מדובר במוצר שנמצא כלא מתאים למה שנרשם בתעודת-המשלוח האלקטרונית, או לתמונה שצורפה. תיקון כזה נדרש ע"י הקונה, לאחר שקיבל לידיו את התוצרת. אם תלונת הקונה נמצאה מוצדקת, הוא יכול להחזירה, והאצווה יכולה להישלח למכירה-חוזרת, במידה והמגדל מעוניין בכך. מאחר ותלונה כזו יכולה להתקבל רק לאחר סיום המכירות – האצווה יכולה להימכר שוב רק ביום המכירות הבא.

הסבר מלא אודות תיקון טעויות ניתן לקרוא, בשפה האנגלית, בדפדפת המיוחדת שבאתר האינטרנט של רויאל פלורהולנד.

ניתן לעיין גם בפירוט תקנות המכרזים בשעונים של רויאל פלורהולנד [גם הן רק באנגלית, בנוסף למקור ההולנדי]

המקור: RFH News 17/01/2019

מהי 'הספקה-עודפת' לשעון, וכיצד מטפלים בה

בסבב הדיונים האזוריים האחרון התקיימו, כידוע, בין השאר, דיונים אודות הדרכים לחיזוק השעונים. נושא מרכזי שנדון בהקשר זה הוא 'הנאמנות' של מגדלים בהספקה לשעון. דיונים כאלה התקיימו גם בכל 'וועדות המוצר' FPC. קיימת הסכמה כללית על-כך שתנודות קיצוניות בהספקה משבשות את יצירת המחיר הנכון, וכי 'נאמנות' של המגדל לשעון מבטיחה יציבות יחסית בהספקה. כולם מסכימים גם על הצורך ב'כללי משחק' שימנעו ממגדלים להשתמש בשעון כפתרון לעודפי הספקה שלהם, ע"י משלוחים לשעון רק כשדרכי השיווק האחרות אינן קולטות את התוצרת.

הוויכוחים מתחילים כאשר דנים בדרכים בהן ראוי לנקוט כדי למנוע 'עודפים' כאלה בשעונים, וכיצד לעודד מגדלים לשמור על 'נאמנות' לשעון. אפשר לומר שחילוקי-דעות נשמעו בעיקר סביב השאלה כיצד להגדיר 'נאמנות' או 'הספקת עודפים'. ברור שקשה מאוד למצוא לכך נוסחאות ברורות, מאחר שגם מגדל השומר נאמנות מוחלטת לשעון עלול להיקלע למצב בו הצטברו אצלו 'עודפים' חריגים, שאינם תואמים את המהלך התקין של ההספקה הרגילה שלו; וזאת כתוצאה משינויים חדים במזג האוויר, וכד'. הבעיה בולטת במיוחד בגידולים משטח-פתוח, וב'פרחי-עונה' למיניהם. אין כוונה 'להעניש' מגדל על הספקה-עודפת אשר אינה תוצאה של 'משחק' בין המכרזה לערוצי שיווק אחרים, אך קשה מאוד לזהות את הסיבה האמתית לתנודה חריפה בהספקה.

הנהלת רויאל פלורהולנד הפיצה לאחרונה שני סרטוני וידאו המנסים להסביר כיצד מטפלים ב'עודפים'. האחד הוא למעשה תיאור כיצד נראה יומו של כרוז, ובמסגרתו מסביר הכרוז, בין השאר, כיצד הכרוזים מזהים עודפים, וכיצד הם מטפלים בהם.
הסרטון השני, סרט אנימציה מיוחד, מסביר את נושא ההספקה העודפת והטיפול בה.

RFH News 16/11/2018 + 08/01/2019 המקורות:

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

היקף היצוא ההולנדי ב-2018 היה דומה לזה של אשתקד, בזכות הצמחים

נתוני היצוא של ענף הפרחים וצמחי-הנוי מהולנד לשנת 2018 מראים כי השיא של כ-6 מיליארד € שהושג ב-2017 נשמר. זאת הודות לגידול של 3%+ ביצוא הצמחים, שהסתכם ל-2.3 מיליארד €, ולמרות נסיגה של כ-2%- בהיקף יצוא פרחי-הקטיף, אשר הגיע לכדי 3.7 מיליארד.

הירידה הקלה במכירות הפרחים נזקפת בעיקר לחובת הקיץ החם והארוך ששרר ברוב חלקי אירופה. זו הפעם הראשונה בה נרשמה נסיגה במכירות לכל חמשת היעדים המובילים של היצוא ההולנדי, אלה הקולטים כשני שלישים מסך-כל היצוא. הם רשמו ביחד נסיגה של כ-2%-. ואילו היעדים הקטנים יותר, במזרח אירופה ו'מעבר לים', סימנו עלייה במכירות.

ארגון היצואנים מציין עלייה של 4.5%+ בחלקן היחסי של רשתות השיווק מתוך כלל המכירות; מגזר זה קונה כבר קצת יותר מ-40% מכלל הפרחים המיוצאים מהולנד. היצואנים גם טוענים לשחיקה ברווחיות שלהם, כתוצאה מהגברת התחרות, ומהתרחבות המסחר המקוון, שגורר הספקה ללקוחות בתדירות גבוהה יותר. ועדיין, החשש הגדול ביותר של היצואנים הוא מפני 'התפתחויות פוליטיות' המתבטאות בתנודות חריפות בשערי-החליפין של היורו, או במגבלות כפי שצפויות כתוצאה של פרישת בריטניה מן האיחוד האירופי.

המקור: VGB/Floridata 15/01/2019

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 2 מחירי הפרחים בשעונים ירדו מעט ביחס לשבוע הקודם. הממוצע עמד על 25 סנט לגבעול, 5.5%- פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 1. זאת כשהכמות הכללית הייתה גדולה ב-40%+ מזו של השבוע שעבר.
ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע ממש זהה, בעוד הכמות הייתה קטנה ב-7%- מזו של אשתקד.
המחיר היה גבוה בכמעט 10%+ ביחס לזה שהיה בשבוע מס' 2 בשנת 2017.

בשבוע מס' 3 מחירי הפרחים בשעונים היו דומים לאלה של השבוע הקודם. הממוצע עמד על כ-25 סנט לגבעול, 0.6%- פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 2. זאת כשהכמות הכללית הייתה גדולה ב-3%+ מזו של השבוע שעבר.
ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל] היה הממוצע נמוך ב-3%-, בעוד הכמות הייתה נמוכה ב-5%- מזו של אשתקד.
המחיר היה גבוה ב-3.3%+ ביחס לזה שהיה בשבוע מס' 3 בשנת 2017 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכללי בשבועות מס' 1-3 היה נמוך ב-4.2%- מזה של השבועות האלה אשתקד, וגבוה ב-3.8%+ ממה שהיה ב-2017.

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

באפריקה ובדרום אמריקה ממשיכים לגוון את מבחר הפרחים

בשנה האחרונה מתרבות הידיעות והכתבות בתקשורת הענפית אודות מגדלי וורדים בקניה ובדרום-אמריקה אשר פועלים במרץ להעשיר את מגוון הפרחים שהם מייצרים, במטרה להפחית את ההתבססות המוחלטת על גידול וורדים.

בהמשך לידיעה שהבאנו בידיעון מס' 40-2018 , אודות מגדלים קטנים של פרחים מאקוודור אשר הפגינו נוכחות בתערוכה בהולנד, וגילו עניין בפיתוח יצוא עצמאי של מגוון פרחים לשוקי אירופה, קראנו לאחרונה ראיון עם מנהלת חב' וורדים גדולה, Florpaxi, מהמובילות והוותיקות באקוודור, אשר מספרת בגאווה על גידול חמניות בהיקף מסחרי גדול, והתחלת גידול בהיקף ניסיוני של הידרנג'אה/הורטנסיה/בקעצור, סקביוזה/תגית, וקרספדיה/'מקלות-תופים'. כחלק ממגמת הגיוון הם מתכננים הכנה עצמית של אגדים מעורבים ליצוא. כלומר: מגמת הגיוון אינה עוד נחלתם של מגדלים קטנים בלבד, אלא תופסת גם את משקי הוורדים הענקיים.

ואילו מקניה, בהמשך למגמה עליה סיפרנו כבר בידיעון מס' 24-2018 ביוני אשתקד, ממשיכות להגיע ידיעות על התפתחותם של מגדלים מקומיים קטנים, לצד חברות ההשקעה הגדולות, אשר רובם מתמקדים בייצור מִגוון רחב של פרחים, רובם בשטחים פתוחים, או תחת חיסוי קל, ומטבע הדברים אלה הם 'פרחי-קיץ'. הממשלה מנסה לעודד מגמה זו, ומעניקה הטבות ליזמים המקומיים. חברות-יצוא מסחריות מאגדות מגדלים כאלה ליצוא משותף, בעיקר להולנד. נמסר כי יצרנים כאלה פזורים על פני כל אזורי הגידול בקניה; אך לא נמסרו נתונים על מספרם ועל היקף הייצור והיצוא שלהם. מעצם הִתרָבות הפרסומים לאחרונה אפשר להעריך כי מגמה זו תופסת תאוצה בקניה, וכי המִבחר המגיע משם לשוק הולך ונעשה עשיר יותר.

המקורות: FloralDaily 09/01/2019 + BPN 11/01/2019

'יום הצבעונים' באמסטרדם מושך קהל רב

בשבת האחרונה, כמו בכל שבת שלישית של חודש ינואר, מאז 2012, מזמינים מגדלי הצבעונים ההולנדים את הקהל הרחב לקטוף בעצמם פרחי צבעונים בגינה ענקית הנפרשת בכיכר הדאם באמסטרדם. כ-200,000 צבעונים 'נשתלים' ע"י מגדלים-מתנדבים במכלים בסידור מרהיב, והקהל יכול לקטוף פרחים באופן חופשי, החל משעת הצהריים, עד 20 גבעולים לנפש, ולשאתם הביתה בשמחה.

'יום הצבעונים' נקבע כפתיחה חגיגית של עונת פריחת הצבעונים, אשר תמשך עד אפריל. הוא מתקיים במטרה להביא את הצבעונים לתודעת הקהל הרחב, ולעודד אותם לקנות את הפרח, שהפך כבר לסמל לאומי הולנדי, וכמבשר האביב.

העובדה שהאירוע, אשר עולה למגדלים לא מעט, בממון ובשעות עבודה, נמשך זו השנה השמינית ברציפות, מעידה על-כך שהם נוכחו ביעילותה של הפעולה הפרסומית הזו.

האירוע זוכה לחשיפה נרחבת בטלוויזיה ובעיתונות בכל רחבי אירופה. קהל עצום, כולל תיירים, נוהר לכיכר כדי להשתתף בחגיגה, למרות מזג האוויר החורפי.

[אין לנו אלא להתפעל, ולהצדיע למגדלים ההולנדים, המתגייסים ביחד לקידום המוצר שלהם, ודווקא בהולנד, בה פרח הצבעוני מושרש כל-כך בתודעת הקהל]

המקורות: BPN / tulpentijd.nl 15/01/2019

כתבה על משפחת מגדלי פרחים בישראל

אם החמצתם את הגיליון האחרון של 'קו-למושב' – תוכלו לקרוא את הכתבה הנרחבת על משפחת וינברגר, מגדלי פרחים ממושב ערוגות, בגרסה המקוונת של השבועון.

בכתבה, שזכתה לכותרת 'האופק לא נראה ורוד', מציירים האחים וינברגר, מגדלי קאלה וכלניות, מציאות קשה, וראיה פסימית למדי של עתיד הענף, והחקלאות הישראלית בכלל.

המקור: קו-למושב, 17/01/2018

מוצרי פריחה – מבזקי מוצרים ומחקרים

הלקוחות באירופה מצפים לחיי-אגרטל ארוכים

סקר נרחב שנערך באירופה עבור חב' 'קריזל' Chrysal, המייצרת חומרים להארכת חיי הפרח, הראה שצרכני הפרחים באירופה מצפים מהפרח שקנו להחזיק מעמד באגרטל למשך שמונה ימים לפחות.

הסקר, בו רואיינו 8,000 צרכני פרחים ברחבי אירופה, נערך ע"י חב' Q&A במימון 'קריזל', הראה כי 91% מהצרכנים רואים את טריוּת הפרח כגורם החשוב ביותר בשיקולי ההעדפה שלהם. עם-זאת, רק 54% מהצרכנים מודעים בכלל לאפשרות השימוש ב'מזון-פרחים' להארכת חיי האגרטל של פרחים.

לטענת 'קריזל', לא ניתן לצפות מפרח קנוי להישאר טרי באגרטל למשך 8 ימים, כפי שהצרכן מצפה, אלא אם משתמשים ב'מזון פרחים', חומר להארכת חיי-אגרטל. החברה רוצה, כמובן, לעודד את הקמעונאים לצרף לפרחים שהם מוכרים גם שקית של 'מזון פרחים', ולתדרך את הצרכנים כיצד להשתמש בחומר. המטרה, הם מציינים בצדק, היא להשיג יותר לקוחות מרוצים, אשר יחזרו שוב לרכוש פרחים.

החברה יצאה לשוק לאחרונה עם שני חומרים משופרים, אשר, לדבריה, מוסיפים 60% לאורך חיי הפרח באגרטל. חומר אחד מיועד לחנויות פרחים, והשני לרשתות סופרמרקט. על אריזת החומר ישנו הסבר כיצד להשתמש בו, ומהם יתרונות השימוש בו. החברה שואפת להגיע, בשיתוף הקמעונאים, לכך כי לפחות 85% מצרכני הפרחים באירופה ישתמשו ב'מזון פרחים'. זה יכול להיות הישג שישפיע באופן משמעותי על הביקוש לפרחים.

המקורות: FloralDaily / www.chrysal.com 11/01/2019