ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2019

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 03 2019

חדשות רויאל פלורהולנד

ראש אגף חדש ברויאל פלורהולנד: 'אחראי ראשי למסחר'

האחראי להטמעת תהליך הדיגיטליזציה, חרארד ואן דר בייל Gerhard van der Bijl, יהיה מעתה 'אחראי ראשי למסחר' Chief Commercial Officer, אשר יכלול גם את תחומי אחריותו הנוכחיים.

האגף החדש הזה יבוא במקום אגף 'שוק ולקוח', האחראי כיום לקשרי לקוחות ומגדלים. השינוי הזה הוא חלק בשינויי-מבנה אסטרטגיים בהם נוקט הארגון בימים אלה, והוא מבטא את המקום המרכזי שתופסים השירותים הדיגיטליים במסחר המנוהל ע"י רויאל פלורהולנד.

את תפקיד 'אחראי ראשי למסחר' מילא עד עתה פדור הופנארס Fedor Hoevenaars, באופן זמני.

המקור: RFH News 10/01/2019

תזכורת: מעתה חובה למלא את מספר הגבעולים באגד

החל מ- 1 בינואר 2019 חלה חובה על המגדלים-ספקים של פרחי-קטיף לרויאל פלורהולנד לציין בתעודת המשלוח (11L) את מספר הגבעולים באגד הנמסר למכירה, הן בשעון והן במכירה ישירה [ראו בידיעון מס' 42-2018].

ארגון הגג VBN, האחראי לרישום אחיד בכל שלבי המסחר בפרחים ולהקצאת קודים לזנים השונים, החליט להיענות בכך לבקשת הקונים, אשר יוכלו מעתה להעביר את הנתון הזה באופן אוטומטי לבסיס הנתונים שהם מעבירים ללקוחות שלהם, במיוחד בחנויות-המקוונות שלהם, ובכך לחסוך לעצמם הוצאות טיפול בניירת ובתוצרת, וכמובן למנוע טעויות.

ברויאל פלורהולנד מאמינים שהשינוי הזה, המקל על הקונים, יביא בעקיפין לשיפור בביקוש ובמחירים למגדל. ברור שהקונים יוכלו להפיק תועלת מהצעד הזה רק כאשר כלל המגדלים של כל מוצר אכן יבצעו את מילוי הנתון כנדרש.

מבהירים כאן כי החובה למלא מספר גבעולים ביחידת-מכירה חלה גם על פרחים הנשלחים בתפזורת או בקרטון, ועל כל המוצרים, ללא יצא מן הכלל.

יש לציין בתעודה 001 עבור תוצרת בתפזורת, 005 לאגדים בני 5 גבעולים, 010 לאגדי 10 גבעולים, וכן-הלאה. יש למלא קוד 999 עבור מוצר ללא מספר קבוע של גבעולים באגד – כמו במוצרים הממוינים לפי נפח. אין להשתמש יותר בקוד 000; הוא לא ייקלט במערכת.

לאחר תקופת ההטמעה יוטלו עיצומים כנגד מי שלא יעמוד בחובת מילוי מספר הגבעולים באגד.

RFH Nieuws 04/01/2019 המקור:

רויאל פלורהולנד תלחם בפשיעה יחד עם השלטון המקומי

השלטון המרכזי בהולנד, יחד עם הרשויות המקומיות, יוזמים שיתוף-פעולה עם הסקטור העסקי בפעילות לביעור הפשע באזורים השונים.

במסגרת זו, נודע לאחרונה, תשולב רויאל פלורהולנד בפרויקטים אזוריים בנאלדוויק, בריינסבורג, ובאלסמיר, לביעור 'פשעים סמויים' [המתבצעים 'מתחת לרדאר'] בשטח המכרזות.

מדובר, ככל הנראה, בעיקר במסחר בסמים; אך גם בנושאי אי-הקפדה על חוקי עבודה ובטיחות.

לצורך פעילויות אלה, על-פי הידיעות, יובטח לרויאל פלורהולנד תקציב ציבורי בהיקף כולל של 950,000 €.

רויאל פלורהולנד טרם הגיבה לידיעות השונות שפורסמו בעיתונות אודות הפרויקט.

המקורות: Vakblad vd Bloemisterij 06+17/12/2018 + BPNieuws 30/11/2018

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

"המסחר המקוון גרם לירידת מחירים ב-2018"

תיאוריה מעניינת באשר להשפעת המסחר המקוון בפרחים על מחירי השוק השמיע לאחרונה מגדל וורדים מקניה, סצ'ין אפאצ'ו Sachin Appachu [בתמונה]. לדבריו, מחירי הוורדים השנה היו "הנמוכים ביותר ב-24 שנותיי בענף", הן במכירות הישירות, והן בשעוני המכרזות. ולדעתו התופעה נגרמת מהתרחבות החשיפה למכירות ישירות מקוונות, על-חשבון הכמויות בשעונים. והוא מסביר: העובדה שהקונה יכול להבטיח לעצמו את הכמות הקריטית לה הוא זקוק עוד לפני התחלת המכירה בשעון, מורידה מהקניין את הלחץ, והוא אינו רואה הכרח להתחרות ע"י הצעת מחיר גבוהה. במילים אחרות: המתח בשעון יורד, וזה משפיע לרעה על המחיר המושג.

בנוסף לכך, טוען המגדל, המגדלים עצמם מורידים את רף המחיר, כשהם מציעים, ב'מכירה מוקדמת' או בזירת המסחר המקוון, מחירים נמוכים מדי. בד"כ מתבסס המגדל על המחירים שהושגו אתמול, ולכן לא מעלה במידה מספקת את רף המחיר למחר. כמובן שהקונה לעולם לא יציע מחיר גבוה מזה... על המגדלים, לדעתו, לדרוש תמיד מחיר שלא ירד מרמת המחיר הדרושה לכיסוי הוצאות הגידול והבטחת רווח סביר. הוא לא פירט או פירש כיצד הוא מציע לבצע 'הסכמה כללית' כזו.

[בינתיים לא נשמעה תגובה, לאישור או לשלילת ניתוח זה, מצד גורמים נוספים בענף; אך אין ספק שזו תיאוריה הראויה לתשומת לב. נעיר רק שמחירי הוורדים הגדולים בשעוני רויאל פלורהולנד בשנת 2018 כולה ירדו בשיעור 2%-; אבל: כל הירידה נרשמה בוורדים הולנדים, בעוד וורדי היבוא, שרובם כידוע באים מקניה, שמרו על מחיר זהה בשלוש השנים האחרונות, 23 סנט לגבעול. המחיר השנתי לוורדים קטנים מיבוא היה נמוך ב-4%- מאשתקד. כאמור, אין בידינו מידע על המחיר שהתקבל במכירות ישירות; הוא אינו מתפרסם לציבור]

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.

בטבלה משמאל מופיעים ערכי הכמות והמחיר, ושיעורי השינוי בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו מזעריים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך הם אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות.

בשבוע מס' 1-2019 מחירי הפרחים בשעונים עלו ביחס לשבוע הקודם. הממוצע עמד על יותר מ-26 סנט לגבעול, 10%+ יותר מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 52. וזאת כשהכמות הייתה גבוהה בכ-4%+ מזו של השבוע שעבר. ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע גבוה ב-13%+ בעוד הכמות הייתה נמוכה ב-19%- מזו של אשתקד.
המחיר היה גבוה בכמעט 19%+ ביחס לזה שהיה בשבוע מס' 1 בשנת 2017.

בשבוע מס' 2 מחירי הפרחים בשעונים ירדו מעט ביחס לשבוע הקודם. הממוצע עמד על 25 סנט לגבעול, 5.5%- פחות מן המחיר הממוצע של השבוע מס' 1. הכמות הכללית הייתה גדולה ב-40%+ מזו של השבוע שעבר.
ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל] היה הממוצע ממש זהה, בעוד הכמות הייתה קטנה ב-7%- מזו של אשתקד.

המחיר היה גבוה בכמעט 10%+ ביחס לזה שהיה בשבוע מס' 2 בשנת 2017 [ראו באיור למעלה מימין].
מחזור המכירות הכללי בשבועות מס' 1+2 היה נמוך ב-6.3%- מזה של השבועיים האלה אשתקד, וגבוה מעט ממה שהיה ב-2017.

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

מגדלי הפרחים באירן סובלים מהעיצומים הבינלאומיים

בתערוכת IFTF בנובמבר האחרון בהולנד נראו מגדלים ואנשי עסקים אירנים רבים. באותה עת הם עוד קיוו כי שערי היצוא לאירופה ייפתחו בפניהם, בעקבות הסכם-הגרעין של אירן עם מדינות המערב. אך הכרזתו של הנשיא טראמפ על פרישת ארה"ב מן ההסכם – טרפה בפניהם את הקלפים.

ארה"ב הכריזה על חידוש הסנקציות על מי שסוחר עם אירן, כבר באוגוסט 2018; עם זאת, עוד באוקטובר פרסמנו כאן [ראו בידיעון מס' 44-2018] הודעה של ממשלת אירן על התפתחות גדולה ביצוא הפרחים. אך לדברי האירנים ששוחחו עם עיתונאים בהולנד, הסנקציות המחודשות של ארה"ב מונעות מהם לחלוטין לממש את תכניות היצוא שלהם, וגם הרחיקו חברות מערביות אשר תכננו להשקיע בהקמת חממות באירן [על אחת מהן דיווחנו כאן בידיעון מס' 1-2018].

יתר-על-כן: הצריכה המקומית של פרחים באירן, ע"י 90 מיליון האזרחים, שרובם חובבי פרחים, נסוגה לאחרונה בגלל הירידה ברמת החיים; גם היא בעקבות העיצומים.

המקור: Floribusiness 27/11/2018

לא צופים מגבלות על היצוא לארה"ב

המגזין הענפי ההולנדי 'בלומיסטריי' הושיב שלושה מנכ"לים מובילים לדיון על השלכות אפשריות על מסחר הפרחים הבינלאומי כתוצאה ממדיניות ההגנה על יבוא שהנהיג לאחרונה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

מנכ"ל רויאל פלורהולנד סטיפן ואן סכילפחארדה Steven van Schilfgaarde, מנכ"ל Dutch Flower Group מרקו ואן זייוורדן Marco van Zijverden, ומנכ"ל FleuraMetz פרנק קוּנן Frank Koenen הביעו את הערכותיהם בנושא. שני היצואנים מבין השלושה הם המובילים בהולנד ביצוא לצפון אמריקה, ושתי החברות שבראשן הם עומדים מחזיקות סניפים ברחבי ארה"ב.

שלושת הדוברים היו תמימי דעים בהערכה שמדיניות טראמפ לא תפגע ביבוא הפרחים. זאת משום שהייצור המקומי של פרחים בארה"ב הפך זניח, כשרוב ההספקה מגיעה מקולומביה ומאקוודור; כל העלאת תעריפים תביא רק להתייקרות הפרחים עבור הצרכן האמריקאי.

הדוברים לא התיימרו לנבא מה תהיינה ההתפתחויות בשער הדולר, והשפעתן על כדאיות היצוא לאמריקה. מנכ"ל רויאל פלורהולנד מסביר שהמסחר הבינלאומי מושפע משלל גורמים, ולא רק ממדיניות ארה"ב.

הדוברים לא העריכו שינוי מהותי במעמדה של הולנד כספק פרחים לארה"ב מול המתחרים מדרום אמריקה; אך הם נשמעו אופטימיים לגבי הפוטנציאל הטמון בשוק זה עבור היצואנים ההולנדים.

המקור: Vakblad v d Bloemisterij 09/01/2019