ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2018

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 39 2018

חדשות רויאל פלורהולנד

מתח בין נציגי העובדים להנהלת רויאל פלורהולנד

נציגי ארגוני העובדים אליהם משתייכים עובדי רויאל פלורהולנד האשימו בשבוע שעבר את הנהלת הארגון ב'סחבת', והימנעות מדיון ענייני עמם בדבר תוספות שכר. "נגמרה לנו הסבלנות" הכריזה דוברת אחד משני הארגונים היציגים, והשמיעה איום מרומז כי הארגונים ינקטו צעדים אם לא יקבלו מיד תשובות.

'הכרזת המלחמה' הזאת לוותה בהגשת עצומה, אשר נחתמה ע"י יותר מ-1,200 עובדים של רויאל פלורהולנד [מתוך כ-3,000 בסך-הכל]. העובדים דרשו, בתחילת המו"מ, תוספת שכר של 3.5%+, בגין העלייה ביוקר-המחייה בהולנד, ובזכות השיפור בכלכלה. הטענה לפי שעה היא שההנהלה נמנעת מלהשיב לפנייה זו, ונוהגת סחבת מכוונת. בתשובה לשאלה הבהירה הדוברת כי "עדיין מוקדם לדבר על שביתה".

מאוחר יותר בשבוע שעבר נמסר כי בעקבות העצומה התקיים דיון ממושך בין הארגונים להנהלה. שני הצדדים הגדירו את הדיון "רציני וקונסטרוקטיבי", אך הבהירו שטרם הגיעו להסכמות.

המקורות: Vakblad vd Bloemisterij 18+19/09/2018

עוסקים בתכנון הרחבת המבנים במכרזת ריינסבורג

לפי שעה לא הובאו לדיון בקואופרטיב תכניות להשקעה במבנים במכרזת ריינסבורג, אך נודע, ופורסם בתקשורת, כי לרשויות הוגשה מטעם רויאל פלורהולנד בקשה לתוספות בנייה באתר המכרזה.

מדובר על אולם ממוזג עבור הסוחרים על שטח של 9 דונם, בתי קירור על-פני 11 ד', וחדרי משרד בשטח של 3 ד'. כמו-כן מבוקשת התקנת פנלים לחשמל סולארי על גג-המבנה.

[הידיעה ודאי תשמח את כל אלה שחוששים לגורלה של מכרזת ריינסבורג, מעוזם של סוחרים מסוג 'ההולנדי המעופף', אשר לדעת רבים הם השומרים על תחרותיות גבוהה בין סיטונאי הפרחים, משום שהם עובדים ללא מנגנונים יקרים, ומסתפקים במתח רווחים נמוך מזה של חברות היצוא הגדולות]

המקור: Logistiek 31/08/2018

לא ברור מי יממן – אבל יש תכנית לשלוש שנים...

בעצם ימי הוויכוח הציבורי סביב מימון תקציב המוסד לקידום מכירות פרחים BBH, יוצא הארגון בהודעות על הקמפיין המתוכנן לשלוש השנים הבאות. הסיסמה תהיה הפעם 'נחוצים לנו יותר פרחים' [הסיסמה הקודמת הייתה 'יופי, מה שפרחים עושים', ולפניה 'פרחים אוהבים אנשים'] זה יהיה הסלוגן במסעות קידום המכירות שיופעלו בהולנד, בגרמניה, ובבריטניה. בימים אלה יושק הקמפיין ע"י הקרנת סרטון בטלוויזיה.

וממש בימים אלה פורסמו ברחבי הולנד מודעות לעידוד הענקת זר פרחים לשכנה, לרגל 'יום השכנים', שחל בשבת האחרונה [ראו תמונה]. כלומר: קידום המכירות ממשיך לעבוד כרגיל [בינתיים]...

כזכור, מנכ"ל רויאל פלורהולנד הכריז לאחרונה כי לא יסכים לכך שרויאל פלורהולנד, עם מגדליה ולקוחותיה, יישׂאו בעצמם בתקציב המוסד לקידום מכירות פרחים. הכרזתו זכתה לתמיכה מצד ארגון הסיטונאים VGB, אך טרם נמצאה הדרך המעשית לשיתוף כלל המשווקים בהוצאה [ראו פרטים בידיעה במדור 'שמועות פורחות' בהמשך ידיעון זה]

המקורות: Hortipoint 18/09/2018 + Gouds Dagblad 21/09/2018

בשוקי הפרחים באירופה

צמצום שטחי החרציות בהולנד גורם לעליית מחירים

חרציות הן הפרח הגדל בהיקף הנרחב ביותר בהולנד. 340 משקים מייצרים חרציות על-פני כ-4,500 דונמים. לאחרונה הצטמצם היקף הגידול בכ-5%-, והדבר התבטא מיד בעליית מחירים.

בקבוצה הגדולה ביותר בין סוגי החרציות, אלה הנקטפות בתפרחת, היה קיטון בשטח בשיעור 6%-, ומחירן כבר עלה ב-4 סנט לגבעול: מצטבר עד סוף שבוע 37 המחיר עומד על 28 סנט, לעומת 24 סנט אשתקד; עליה של 18%+. קבוצת 'סנטיני' / חרצית קטנת-פרח, זכתה לעליית מחיר של סנט אחד. ואילו בקבוצת החרציות הקטומות ['חרציות ראש'] עלתה ההספקה ב-4%+, מה שהביא לירידת מחיר של 4 סנט במחיר הממוצע.

בגלל ההיקף הגדול של פרחי חרצית בשוק – יש למחירן השפעה גם על רמת המחיר הכללית בשוק. במקרה זה – השפעה חיובית. יעדי היצוא העיקריים של חרציות מהולנד הם בריטניה ורוסיה; כך שגם לשערי מטבעות אלה השפעה משמעותית על מחיר החרציות.

בינתיים נודע גם כי יבול פקעות הצבעונים בהולנד בעונה הנוכחית ירד ב-20%- לעומת אשתקד, בעקבות הבצורת והחום. מעריכים שעובדה זו תשפיע על היקף שטחי גידול פרחי הצבעונים בשנה הבאה, והם יצטמצמו.

המקורות: Bloemenkrant 18/09/2018 + BPN 20/09/2018

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.
בטבלה משמאל מופיעים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו קטנים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך אלה אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

בשבוע מספר 37 מחירי הפרחים בשעונים ירד בחדות; הממוצע עמד על 28 סנט לגבעול; 14.5%- פחות מזה של השבוע הקודם. וזאת כשהכמות הכללית הייתה גבוהה ב-4.5%+ מזו של שבוע 36.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע נמוך ב-8%-, בעוד הכמות הייתה גבוהה ב-2%+.

המחיר היה גבוה ב-20%+ מזה שהיה בשבוע 37 בשנת 2016.

בשבוע מספר 38 מחירי הפרחים בשעונים ירדו; הממוצע עמד על 25 סנט לגבעול; 12%- פחות מזה של השבוע הקודם. וזאת כשהכמות הכללית הייתה קצת (1.3%+) גבוהה מזו של שבוע 37.

בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל] היה הממוצע נמוך ב-19%-, והכמות דומה: 1%- ההפרש הגדול נובע כנראה מכך שאשתקד במועד הזה הייתה ירידה פתאומית בהספקה, שגרמה למחירים גבוהים במיוחד, בהשוואה לשנים קודמות.

המחיר היה מעט נמוך (2.8%-) מזה שהיה בשבוע 38 בשנת 2016 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכללי המצטבר מראשית השנה עומד על 1.3%- פחות מאשתקד, והוא דומה (0.3%+) ל-2016.

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

הסיטונאים מחכים להבהרות מצד רויאל פלורהולנד

בטור אישי במגזין הענפי מביע מנכ"ל ארגון הסיטונאים VGB, מתייס מֶסקן Mathijs Mesken [בתמונה] תמיכה עקרונית בעמדותיו של מנכ"ל רויאל פלורהולנד באשר לעתיד קידום המכירות הקולקטיבי של פרחים, ובאשר לתקציב המוסד לקידום מכירות BBH [כפי שהבאנו כאן בידיעון מס' 36]. הוא תומך בגישה שאין הצדקה לכך שרק המגדלים והסוחרים המשתמשים בשרותי רויאל פלורהולנד ישלמו את ההיטל למימון קידום המכירות, וכי יש צורך למצוא דרך שגם שאר 'זירות המסחר' ישלמו את חלקן.

אולם בניגוד לקריאה של סטיפן ואן סכילפחארדה, אשר קבע שקידום המכירות הוא בתחום האחריות של הסקטור המסחרי – הרי שנציג הסוחרים "מחכה להבהרות מצד רויאל פלורהולנד" באשר לצעדים שהיא מתכוונת לנקוט בהם, ואינו מרים את הכפפה להציע דרכים מעשיות לשיתוף כלל השחקנים בענף במימון הפעילות הקולקטיבית הזו.

[הערת העורך: זורקים את הכדור מאחד לשני; אבל לפחות יש הסכמה על היעד...]

המקור: Vakblad v d Bloemisterij 16/09/2018

בקניה נוצר מחסור בדשנים, בגלל... סחבת

מזה כמה שבועות מרימים מגדלי הפרחים בקניה קול צעקה גדולה: הם חווים מחסור חמור בדשנים, ובכמה משקים, המגדלים בשיטה הידרופונית, כבר נגרם נזק ממשי. וכל כך למה?

מסתבר שממשלת קניה החמירה לאחרונה את בקרת האיכות על דשנים מיובאים, מה שגרר השהיית משלוחי הדשנים בנמל למשך שבועות ארוכים... לפי גרסה אחרת – הסיבה היא בכלל פיטורים של כל צוות הביקורת [בעקבות פרשת שחיתות של מכירת דשן מסובסד לסוחרי השוק-השחור] וכניסה לעבודה של אנשים חסרי ניסיון, הזקוקים לזמן בכדי ללמוד את תהליכי הבדיקה. כך-או-כך, הדשנים תקועים בנמל.

ארגון המגדלים בירך על הצעדים להבטחת איכות הדשנים המגיעים למדינה, אך הוא דורש מהממשלה לקצר את תהליכי הבדיקה והביקורת, ולמנוע את הסחבת, אשר גורמת נזק חמור למגדלים.

המקורות: HortiBiz / Top Farmer 17/09/2018 + Floribusiness 21/09/2018

שׂרת החקלאות – הפופולרית מבין שׂרי ממשלת הולנד

השׂרה לענייני חקלאות, טבע, ואיכות המזון – הגב' קרולה סכאוטן Carola Schouten [בתמונה] זוכה לאמון הרב ביותר מצד אזרחי הולנד, יותר מכל חבריה לממשלה. כך עולה ממחקר שנערך לאחרונה בין כ-20,000 נסקרים. 52% מבין הנסקרים רואים בה שׂרה מסורה לתפקידה וראויה לאמון.
ראש הממשלה עצמו, מרק רוּטה Rutte, זכה ל-31 אחוזי תמיכה בלבד. זה כבר סקר שני בו קרולה סכטואן זוכה להיות המוערכת מבין חברי הממשלה.

השׂרה, בעצמה בת לשפחת חקלאים, מכהנת בתפקידה כשנה. היא נושאת גם בתואר סגנית ראש-ממשלה, מכוח קואליציה שהקימה מפלגתה עם מפלגתו של ראש הממשלה רוּטה, לאחר הבחירות האחרונות.
היא מעוררת עניין רב בקרב החקלאים, משום שהקימה מחדש את משרד החקלאות, אשר בוטל ונבלע במשרד הכלכלה בממשלה הקודמת. נראה שהיא גורמת למגזר החקלאי 'לזקוף את קומתו' שוב.

והרי אי אפשר בלי 'נקודה ישראלית': קרולה סכאוטן, בת 41, ידועה כאם חד-הורית אשר התעקשה, לפני 18 שנים, להביא לעולם ולגדל בעצמה ילד שנולד מיחסים מזדמנים בעת לימודיה באוניברסיטת תל-אביב...
והיא משמשת השראה לנשים יחידניות רבות בהולנד, כהמחשה לכך שגם הן יכולות להצליח בחיים.

המקור: 18/09/2018 Greenity