ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2018

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 29 2018

חדשות רויאל פלורהולנד

סמנכ"ל כספים חדש ברויאל פלורהולנד

המנכ"ל הנוכחי, שהתמנה לתפקידו ב-1 בינואר השנה, שימש קודם לכן 'מנהל כספים ראשי' CFO בארגון. מאז מינוי למנכ"ל משׂרָת מנהל הכספים אוישה באופן זמני ע"י מארק ואן דן ביגלאר Mark van den Biggelaar.

לאחרונה הסתיים תהליך מיון ובחירה, שבסופו הכריז יו"ר 'מועצת היועצים' על מינויו של דוד ואן מכֶלין David van Mechelen (45) לתפקיד ראש המערכת הפיננסית (למעשה, מס' 2 בארגון).

הוא ייכנס לתפקידו באוקטובר; ביגלאר יעזוב את הארגון בנובמבר.

הסמנכ"ל החדש מגיע מחב' התעופה KLM, שם שימש במשך 19 שנים בתפקידים בכירים בתחום הפיננסי. הוא מביא אתו ניסיון רב בתחומי הטמעת תהליכי דיגיטליזציה, התפרשׂוּת בינלאומית, ושרותי לוגיסטיקה.

לאחרונה הוא זכה בפרס היוקרתי 'המנהיג הפיננסי של השנה' מטעם ארגון מנהלי הכספים ההולנדים.

המקור: RFH Persberict 07/09/2018

חברים מוזמנים להציג מועמדות לחברות ב'מועצת החברים' החדשה

כזכור, האסיפה הכללית האחרונה, ב-31 במאי, החליטה על הקמת הגוף הניהולי החדש, 'מועצת חברים', אשר יחליף למעשה את מוסד האסיפה הכללית. נבחרה 'ועדת מינויים' ונקבע בהחלטה כי האסיפה הבאה, בדצמבר, תתבקש לאשר את הרכב המועצה אשר יומלץ ע"י וועדת המינויים ו'מועצת הייעוץ' [ראו פרטים בידיעון מס' 23; שם תמצאו גם קישורים לכתבות קודמות בנושא].

כל חבר בקואופרטיב רויאל פלורהולנד (או מי שמייצג חברה או שותפות החברים בו) רשאי להיבחר לחברות במועצה, ויכול לכן להציג את מועמדותו לתפקיד. כל חבר יכול כמובן גם להציע חבר אחר כמועמד לשמש חבר מועצה. הצגת מועמדות אפשרית עד יום 31 באוגוסט.

לאחרונה פורסמו דרישות התפקיד, הגדרת הכישורים, חובות התפקיד, והתנאים הכרוכים בהגשת מועמדות. כל אלה נמצאים וזמינים לעיון בדף המיוחד באתר האינטרנט של רויאל פלורהולנד.

[הפרסום הנ"ל הוא בשפה האנגלית; אולם מאחר ושליטה באנגלית היא אחד התנאים להתאמה לתפקיד (גם עבור הולנדים) אין סיבה להתלונן על-כך שהפרסום לא תורגם לעברית...]

המקור: RFH Nieuws 06/07/2017

'חיזוק השעונים' – דרישה לנקיטת צעדים מעשיים

כבר בדצמבר שעבר, בעת אישור הגדלת תעריפי השימוש בשעון, החליטה האסיפה הכללית של חברי רויאל פלורהולנד לפעול לחיזוק מערכת השעונים, ולהבטחת הדומיננטיות של השעון במערך יצירת המחיר. הדיונים הציבוריים על הדרכים להשגת מטרה זו היו אמורים להחל כבר בינואר השנה; אלא שהנושא 'נותר בצל' בגלל הדיונים המעמיקים שעסקו בשינוי 'מבנה המשילוּת' שהובילו להקמת 'מועצת החברים'. דיונים שאכן הובילו לשינויים, הלכה למעשה.

בכוונת רויאל פלורהולנד להעמיד את נושא חיזוק השעון במרכז הדיונים האזוריים בזמן הקרוב, אך גם גורמים בענף מנסים להאיץ את התהליך, ולהבטיח שיקבל את העדיפות הנכונה.

"אין חולק על כך שתפקוד השעונים כיום אינו אופטימלי" אומר מגדל שהתראיין בעילום שם. הוא טוען שהמחיר בשעון תלוי הרבה במועד בו הגיעה התוצרת למכירה, ואילו התור נקבע מדי יום בטכניקה של הגרלה וסדר אקראי, מה שהופך את השגת המחיר בשעון לסוג של הימור, "לעתים בלי קשר לאמינות שלך ולהספקה הסדירה שאתה מביא לשעון".

מגדלים טוענים כי קשה היום יותר מבעבר להביא לידי ביטוי את הייחוד של התוצרת שלך. זאת משום שרמת הידע המקצועי של הקניינים ירדה, ומשום ש'קניה מרחוק' אינה מאפשרת הבחנה טובה באיכות.

הכתב שראיין מגדלים לכתבה מביע דעתו שהמצב מחייב מציאת פתרונות מתאימים בדחיפות, וכי יש לקוות שקולם של המגדלים יישמע בקרוב באופן מסודר.

המקור: Vakblad vd Bloemisterij 09/07/2018

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

במחצית הראשונה של 2018 מחזורי המכירות והיצוא ההולנדי היו דומים לאשתקד

נתוני היצוא ההולנדי של פרחים וצמחי-נוי מראים כי בחודשים ינואר-יוני השנה סכום מחזור המכירות הכולל היה כ-3.4 מיליארד €; כמעט זהה למה שהיה ב-2017. הרבעון השני הסתכם בנסיגה במכירות (למרות שחודש יוני סימן גידול של 2.5%+); זאת לאחר 16 רבעונים רצופים שסימנו עלייה בהיקפי היצוא. הנסיגה כולה הייתה ביצוא פרחי קטיף, בעוד הצמחים סימנו עלייה קלה.

גם סיכום מכירות רויאל פלורהולנד בתקופה זו מראה, כמובן, מגמה דומה. המכירות הסתכמו ל-2.6 מיליארד €, כמעט כמו אשתקד. עליה של 3.9%+ במחיר הממוצע של פרחי קטיף התקזזה ע"י נסיגה של 4%- בכמות הפרחים, ולמרות עלייה קלה בכמות הצמחים. לא הסתמנו שינויי-מגמה בין מכירות שעון למכירה ישירה.

בתקופה האמורה סופקו למכרזות כ-250 מיליון גבעולי פרחים פחות מהכמות שסופקה אשתקד. כמחצית מהגרעון הזה היו וורדים, אשר הספקתם מאפריקה ירדה; במיוחד בגלל מזג אוויר מעונן וגשום בשבועות 24 ו-25, אך גם בעקבות שביתות ואי-שקט באתיופיה. המחסור בוורדים גרם למחיריהם לעלות באופן דרמטי [עד כדי הכפלת המחיר בשבוע 25].

מזג האוויר באירופה השפיע על הביקוש לפרחים. אביב קר חתך את מכירות צמחי הגן, אבל עודד מכירות פרחים. וכאשר התחמם – נפגעו מכירות הפרחים, ועלו מכירות צמחי הגן. החל מסוף יוני, משבוע 26, שטף גל חום, יחסי, את אירופה; וזה כמובן שולח את קהל הקונים אל מחוץ לבית, ומפחית קניית פרחים. עם-זאת, חגיגות סיום הלימודים מעוררות את השוק.

המסר החשוב של ארגון הסיטונאים VGB, המפרסם את נתוני היצוא, הוא בנימה האופטימית שהם מוצאים אצל רוב היצואנים. רובם מזהים פוטנציאל לגידול, במיוחד בשוקי מזרח אירופה, ומייחסים את הנסיגה לגורמי מזג אוויר ולהספקת-חסר, ולא לנסיגה בביקוש לפרחים אצל הצרכנים באירופה.

המקורות: RFH Markt & Informatie + Vakblad vd Bloemisterij / VGB + FloralDaily 7-12/07/2018

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.
בטבלה משמאל מופיעים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו קטנים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך אלה אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

בשבוע מספר 27 מחירי הפרחים בשעונים ירדו באופן חד.
הממוצע עמד על 22 סנט לגבעול, כמעט 20%- פחות מהממוצע בשבוע הקודם. זאת תוך ירידה של כ-2%- בכמות.
ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע נמוך ב-9%-, עבור כמות שהייתה נמוכה ב-7%-.
המחיר היה נמוך בקרוב ל-28%- מזה שהיה בשבוע 28 בשנת 2016.

בשבוע מספר 28 מחירי הפרחים בשעונים ירדו עוד. הממוצע עמד על 20 סנט בלבד לגבעול, כמעט 7.5%- פחות מהממוצע בשבוע הקודם. זאת תוך ירידה של 6%- בכמות.

ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל] היה הממוצע נמוך ב-6%-, עבור כמות שהייתה נמוכה ב8%-.
המחיר היה נמוך בשיעור 20%- מזה שהיה בשבוע 28 בשנת 2016 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות המצטבר מראשית השנה עומד עתה על 0.6%- פחות מאשתקד, ועל 0.4+ יותר מזה של 2016.

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

מנסים לעודד מגדלים להירשם לתוויות האיכות MPS

בזמן האחרון מוצפת הרשת החברתית של ענף הפרחים בכתבות ובלוגים הקוראים למגדלי הפרחים לקבל הסמכה של אחת מתוויות-האיכות במסגרת MPS, תוך הסבר שהדרישה להסמכה כזו הולכת וגוברת בקרב הצרכנים, ולכן בקרב רשתות השיווק. רויאל פלורהולנד עומדת בראש הקוראים לקידום המגמה, ומעורבת כגורם מוביל בכל הארגונים התומכים בהתוויית 'גידול בתנאי קיימוּת'.

כזכור, 'היוזמה לקיימות בפרחים' Floriculture Sustainability Initiative – FSI, גוף בו שותפה רויאל פלורהולנד, קבע מטרה: להגיע עד שנת 2020 לכך ש-90% מהפרחים הנסחרים מיוצרים תחת תווית 'ייצור בתנאי קיימוּת' [ראו כתבה בידיעון מס' 11] והמשמעות של יעד זה היא דחיפה מתמדת של המגדלים להצטרף למעגל ההסמכה.

לאחרונה דיווחנו כאן [בידיעון מס' 26] על כך שרשת בינלאומית מובילה, Lidl הגרמנית, הודיעה כי תחייב את כל ספקי הפרחים שלה להצטייד בתווית GlobalGAP החל מסוף 2019. אין ספק שבקרוב יצטרפו רשתות נוספות לדרישה כזו, משום שאף אחת מהן אינה יכולה להרשות לעצמה לזלזל ב'תקינות הפוליטית' בעיני הצרכנים.

בהולנד ובקניה נמצאים עתה כ-40 מגדלים בעיצומו של תהליך להסמכה בתווית MPS-ProductProof, שהיא בדירוג גבוה מזה של MPS-ABC ומעידה על אי-שימוש מוחלט בחומרי הדברה אסורים. עד כה הוסמכו לתווית זו כ-80 מגדלי פרחים וצמחי-נוי. עמידה בתנאי ההסמכה מחייבת בדיקות תכופות של התוצרת ע"י המבקרים, ולכן כרוכה גם בעלות לא מבוטלת. ברור לכולם שעם הגידול במספר בעלי תווית כזו – יעדיפו הרשתות לרכוש רק תוצרת מיצרנים כאלה.

ידיעה אחרת מספרת על כך שמספר חנויות פרחים מקצועיות החלו להציע פרחים עם תווית Fair Trade. זוהי כידוע תווית המעידה על ייצור תוך הבטחת תנאים סוציאליים לעובדים בחממות, והיא נהוגה עד כה רק ברשתות שיווק. זאת משום שהחנות המקצועית מתקשה להציג זר מעורב אשר כל המרכיבים בו הוסמכו לתווית החברתית הזו. החדרת המותג גם לחנויות יוקרתיות מסמנת אפוא שלב נוסף בהחדרת 'ייצור בתנאים נאותים' לשוק.

כאמור, הרשת מלאה לאחרונה בכתבות, מאמרים, ובלוגים, כולם בתמיכה לא מוסתרת של רויאל פלורהולנד, אשר מעבירים את המידע ואת המסר לכלל ציבור המגדלים [ראו לדוגמה בלוג כזה שתורגם לאנגלית] כלומר: ארגון MPS, כמו גם FSI, מייצרים את אפקט 'כדור השלג'. ככל שמספר המצטרפים גדל – תגדל גם הדרישה לתוויות אלה. והמסר של רויאל פלורהולנד ברור: "אל תפגרו מאחור!"

המקורות: 05/07/2018 RFH News/AIPH

הוארך מועד ההרשמה לתחרות 'המגדל הבינלאומי לשנת 2019'

בהמשך למה שפרסמנו כאן בידיעון מס' 28 בשבוע שעבר, בדבר ההרשמה לתחרות לקבלת תואר 'המגדל הבינלאומי של השנה' IGOTY, לשנת 2019, יצאה בשבוע שעבר הודעה מטעם ארגון AIPH כי מועד ההרשמה כמועמד בתחרות הוארך בחודש נוסף, עד ליום 13 באוגוסט.

לתשומת לב המעוניינים! הארגון מדגיש כי ההרשמה אינה כרוכה בדמי הרשמה, וניתנת לביצוע באופן מקוון.

כאמור, כל הפרטים נמצאים בדף האינטרנט - International Grower of the Year Award .

המקורות: 13/07/2018 Hortibiz/AIPH

גם מצרים מייצאת פרחים

מסתבר ששכנתנו מדרום, מצרים, מייצאת גם פרחים וצמחי-נוי. על-פי העיתון אל-מסרי-אל-יום, המצטט את סייד חליפה, מזכיר ארגוני החקלאים, היצוא הסתכם [כנראה ב-2017] ל-35 מיליון $.

רוב היצוא נעשה לארצות ערב השונות, אך גם למדינות אירופה. לא צוין בידיעה אילו מוצרים נשלחו ליצוא.

[ייתכן שהנתון כולל גם יצוא של צמחי-תבלין]

המקורות: FloralDaily / Egypt Independent 08/07/2018