ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2018

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 23 2018

חדשות רויאל פלורהולנד

האסיפה הכללית אישרה את הקמת 'מועצת החברים'

ביום חמישי שעבר, 31 במאי, התכנסה באלסמיר, כמתוכנן, האסיפה הכללית של חברי רויאל פלורהולנד, כשהנושא המרכזי על סדר-יומה היה שינוי התקנון באופן שיאפשר הקמת מוסד 'מועצת החברים', אשר יחליף, למעשה, את האסיפה הכללית כגוף העליון לאישור החלטות וקביעת מדיניות בארגון. בסופו של דיון, שהיה ער מהרגיל, אושרה ההצעה שהוכנה ע"י ההנהלה ו'מועצת המפקחים' ברוב של יותר מ-79% מקולות המצביעים [לשינויים בתקנון דרוש רוב של לא פחות מ-2/3] ונבחרה ועדת-מינויים שתבחר את 40 חברי המוסד החדש. האסיפה הכללית הבאה, בדצמבר, תאשר את מינוי חברי המועצה, ותהיה האסיפה הכללית האחרונה של חברי קואופרטיב רויאל פלורהולנד. לאחר-מכן, החל מ-01/01/2019, ינוהלו ענייני האגודה בידי 'מועצת החברים'. על הרקע ועל פרטי ההצעה, אפשר לקרוא בידיעון מס' 22, שם נמצאים גם קישורים למקורות מידע קודמים ונוספים.

186 חברים נכחו באסיפה, ועוד 253 השתתפו בהצבעה מרחוק, אשר התאפשרה לכל חבר, כולל הצבעה מראש, לראשונה בתולדות הארגון. לא פורסם נתון על מספר ה'קולות' בהם החזיקו המשתתפים, אך בהצבעות נמנו יותר מ-9,700 קולות; מספר כפול ממה שהיה מקובל באספות קודמות. בתחילת האסיפה סיפר היו"ר כי חברים רבים הודיעו על היעדרות בגלל פגעי מזג אוויר מהם סבלו החממות שלהם בימים האחרונים, כשגל סופות ברד וגשם פקד חלקים מהולנד. אך נראה, כאמור, כי רבים מאוד לקחו חלק בהצבעה מרחוק [לא נמסר כמה הצביעו מישראל].

גם שאר הנושאים שעמדו להצבעה, כמו אישור המאזן, ובחירת ועדת-מינויים, אושרו בהצבעות ברוב גדול. להצבעות קדמו סקירות של יו"ר 'מועצת המפקחים' ג'ק חוסנס Jack Goossens, אשר ניהל את האסיפה, ושל המנכ"ל סטיפן ואן סכילפחארדה Steven van Schilfgaarde.

מסקירת המנכ"ל ראוי לציין שלושה מוטיבים עיקריים:

   א) הוא מתח ביקורת מרומזת על מדיניות קודמו, "אשר לקתה ביעדים שאין בכוחנו להגשים", כמו למשל העלאת צריכת הפרחים באירופה לכדי מיליארד € עד שנת 2020, והציג את האסטרטגיה של ההנהלה הנוכחית כ"עמידה בשתי רגליים על הקרקע", תוך התמקדות בנושאי הבסיס של המכרזה: שיפור ושִׁדרוג השירותים היומיומיים, פיתוח המסחר האלקטרוני, והשלמת תהליך המיזוג בין המכרזות, אשר עד היום לא הסתיים למעשה.
   ב) הוא מנה את המשימות בהן הארגון לא הצליח לעמוד ב-2017; ובראשן הטמעת תהליך 'השעון החדש'. גם יעדי הגידול במכירות לא הושגו, והשנה הנוכחית החלה בנסיגה מסוימת בהיקף המכירות. ובמיוחד: הוצאות התפעול השוטף (336 מיליון €) היו גבוהות מהתקציב המתוכנן (322 מיל.)
   ג) המנכ"ל צופה עתיד אופטימי לארגון, על בסיס מצב פיננסי יציב ואיתן, וסימנים להגברת הביקוש לפרחים.

אולם הרוב המוחץ שתמך בהצעות ההנהלה אינו משקף את האווירה באסיפה עצמה. שורה ארוכה מן הרגיל של דוברים תקפו את ההצעה להקמת 'מועצת החברים' כפי שהוגשה. נכון יותר לומר שרוב הדוברים תקפו את ביטול מוסד האסיפה הכללית. למעשה, לציבור הרחב התברר רק בעת הצגת ההצעה באסיפה [שנעשתה בסרט וידאו ערוך היטב] כי המועצה המוצָעת תבטל לחלוטין את האפשרות לכנס אסיפה, וכי בפני ציבור החברים עומדת האופציה לערער על החלטות המועצה רק ע"י גיוס 250 חתימות בדרישה לכנס ישיבה מיוחדת של המועצה, שתהיה פתוחה לכל; אבל אין דרך לכנס אסיפה כללית [לא נמסר אם 'מועצת המפקחים' תהיה מוסמכת לכנס אסיפה, וגם לא נאמר במפורש שמוסד האסיפה מתבטל; הנושא הוצג באופן מעורפל]. רוב הדוברים, לפחות 10 במספר, הביעו תמיכה בייעול מערכת ההחלטות ע"י הקמת 'מועצת חברים', אך תקפו את העובדה שלחברים לא נותרה דרך אפקטיבית לערער או לפטר את המועצה במקרים של החלטות עקרוניות, כמו מיזוג, פירוק, או שינוי התקנון. המשיבים מטעם ההנהלה, 'מועצת המפקחים', ו'מועצת החברים הניסיונית' לא נתנו הסבר מלומד על הסיבה לביטול האופציה לכנס אסיפה; הם רק טענו שזה צעד שאינו נחוץ, שיסרבל את ניהול הקואופרטיב.

ביקורת נשמעה גם לגבי ההרכב המוצע של 'ועדת המינויים', ולגבי המדיניות של הפסקת הפעילות לקידום מכירות. כאמור, למרות ההתקפות הרבות – ההצעה אושרה ברוב מוחץ, והאסיפה נתנה 'אור ירוק' להקמת 'מועצת החברים'. הרושם מהצפייה הוא שעדיין 'לא כל הפינות נסגרו' בדרך פעולתה של המועצה, אך ניתנה ברכת הדרך לבנות אותה.

המקורות: צפייה בשידור האסיפה + RFH Nieuws + Vakblad vd Bloemisterij 31/05 +01/06/2018

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

השוק מוצף באדמוניות

שיא-העונה של האדמונית באירופה השנה גבוה מהרגיל. ההספקה מצרפת ומאיטליה התאחרה מעט, בגלל מזג-אוויר סגרירי שם, ואילו בהולנד הקדימו השטחים הפתוחים להבשיל, בעקבות ימים חמים שפקדו את האזור, וכך התנגשה הספקה מדרום-אירופה עם זו של חממות הולנדיות, יחד עם השטחים הפתוחים [כמו זה שבתמונה], שהם תמיד האחרונים לפרוח.

בארבעת השבועות 18-21 היו כמויות האדמונית במכרזות גדולות ב-21%+ מאלו של השבועות המקבילים אשתקד, והמחיר הממוצע צנח ב-21%-; הוא עמד על 44 סנט, לעומת 58 אשתקד.

המגדלים ההולנדים טוענים שאחסון בקירור אפשרי, ברוב הזנים, לתקופה של כ-4 שבועות. אחסון ממושך יותר כבר פוגע באיכות. בעקבות 'משבר העודפים' הזה נקטו כמה מגדלי אדמונית גדולים בהולנד יוזמה, והם מצטרפים לתצוגות 'ימי השושן ההולנדי', במספר מקומות במקביל, שתוכננו לימים 5-8 ביוני, ושם יוצגו לקהל זני אדמונית לצד זני שושן.

המקור: FloralDaily 28/05/2018

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.
בטבלה משמאל מופיעים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו קטנים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך אלה אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

בשבוע מספר 21 מחירי הפרחים בשעונים ירדו עוד, כצפוי. הממוצע עמד על פחות מ-28 סנט לגבעול; כ-9%- פחות מזה של השבוע הקודם; זאת תוך ירידה בכמות הכללית בשיעור 8%-.
ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה הממוצע גבוה ב-8%+, בעוד הכמות הייתה נמוכה ב-7%-.
המחיר היה נמוך מזה שהיה בשבוע 21 בשנת 2016, בשיעור כ-10%-.

בשבוע מספר 22 מחירי הפרחים בשעונים המשיכו לרדת עוד. הממוצע עמד על 23 סנט; 16.3%- פחות מהממוצע בשבוע הקודם. זאת תוך ירידה בכמות בשיעור 8.6%-.

ואילו בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל] היה הממוצע גבוה ב-22%+, תוך ירידה של 16%- בכמות הכללית.
המחיר היה נמוך ב-17%- מזה שהיה בשבוע 22 בשנת 2016 [ראו באיור למעלה מימין].

מחזור המכירות הכולל המצטבר מראשית השנה עומד עתה על 1.4%- פחות מאשתקד, ועל 0.6%+ יותר משל 2016.

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

"עתיד משקי הפרחים בהולנד טמון במיזוגים"

מגדל ציפורן מאזור ווסטלנד בהולנד, שהתראיין למגזין הענפי, סבור שהזדקנות המגדלים והמחסור בבנים ממשיכים, מאיימים על המשך קיום הענף. לדעתו, הפתרון הוא למזג מספר משקים לתוך חברות בע"מ שמקיימות 'אשכול' של משקי-גידול [כלומר: להפסיק להיות משק משפחתי].

כְּריס דוּלמן Chris Doelman [בתמונה] הוא שותף במשק גידול ציפורן. הוא הגיע לגיל 49, והוא מתכונן... בשלב המידי הוא מתכנן להתחיל שת"פ עם משק נוסף באזור, וב-2020 הוא מתכנן את השלב הבא – הפיכת שני המשקים לחברה בע"מ אחת, עם קליטת שני מנהלים שכירים.

לדבריו, בהסתמך על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הגיל הממוצע של מגדל הפרחים בהולנד היה לפני עשרים שנה 48, וכיום הוא כבר 52; והממוצע ילך ויעלה. לשלושה רבעים מבין מגדלי הפרחים שגילם מעל 55 – אין בן ממשיך במשק.

הכלכלה בהולנד ובאירופה ממשיכה לצמוח, ומוסיפה הזדמנויות עסקיות; אולם בענף החממות לא ממצים את הפוטנציאל. מגדל שעבר את גיל 55 אינו שׂשׂ להשקיע בהרחבת המשק, השקעה שתחזיר את עצמה רק בעוד 15 שנים. הוא מעדיף לתכנן פרישה מכובדת, ביודעו שמחיר הקרקע שברשותו הולך ומאמיר. כבר היום, לדבריו, מחיר הקרקע באזור ווסטלנד הוא 60 € למ"ר. לכן הענף מפגר בהשקעות, ומחמיץ הזדמנויות. גם התהליך הטבעי של הגדלת היחידה המשקית, שהוא תנאי להתייעלוּת ותחרותיוּת, נפגם מחוסר ההשקעות.

"עלינו לתת מענה לבעיות אלה, ע"י מיזוגים ושינויים במבנה הבעלות, אחרת קרוב סופם של משקים רבים", הוא מסכם.

המקור: Vakblad v d Bloemisterij 11/05/2018

ענף הפרחים בהוואי מאוים ע"י ההתפרצות הוולקנית

ההתפרצות הוולקנית של הר הגעש Kilauea באי הגדול בהוואי ממשיכה לפלוט לבה, הגולשת לאיטה במורד ההר ומאיימת על יישובים ועל הכלכלה המקומית.

עובדה פחות ידועה היא העובדה שבאי הזה מרוכזת תעשיית פרחים ענפה, המספקת את כל צריכת הפרחים של הוואי, אותה מייצרים כמה מאות מגדלים.

כרגע קיים איום ממשי על ייצור הפרחים, אם מנזק ישיר של גלישת הלבה, ואם מנזקים עקיפים של עשן, זיהום-אוויר, וחומרים רעילים הנפלטים עם הגעת הלבה הרותחת אל מי הים. מספר לא ידוע של משקים כבר 'נמחקו' ע"י הזרם הלוהט.

כבר עתה מורגש מחסור בפרחים במדינה, ויש חשש שיהיה צורך לייבא להוואי פרחים טרופיים. הענף תורם לכלכלת המדינה כ-35 מיליון $ בשנה; חלק מההכנסות נובע מיצוא.

המקור: FloralDaily 23/05/2018

פרחים לזכר הנופלים

בארה"ב מתקיים נוהג יפה, שראוי ללמוד ממנו: ביום הזיכרון לחללי המלחמות, אותו מציינים מדי שנה ביום שני האחרון לחודש מאי, מתקיים מבצע התנדבותי של הנחת פרח על קברו של כל נופל.

בשנת 2010 החלה היוזמה, בבית הקברות הצבאי הלאומי בארלינגטון, וירג'יניה, ליד וושינגטון הבירה; ומאז הנוהג מתרחב בכל רחבי ארה"ב, ומתקיים כבר ב-40 בתי-קברות צבאיים שונים. לצורך זה הוקמה Memorial Day Flowers Foundation, קרן הדואגת להתרמה של פרחים וכספים, ולגיוס מתנדבים לביצוע חלוקת הפרחים.

העמותה נוסדה ע"י מספר חברות העוסקות בהפצה ובהובלה של פרחים, וכיום היא כוללת גם קמעונאים, ולא רק מתחום הפרחים.

מעניין לציין כי מגדלי הפרחים, לפחות ארגון המגדלים בקליפורניה, CalFlowers, הצטרף ליוזמה רק לאחרונה. גם ארגון המגדלים-יצואנים של קולומביה תורם, וכך גם ממשלת אקוודור.

תנועת הצופים בארה"ב מגייסת בני נוער למבצעי החלוקה. השנה גויסו 220,000 פרחים לבית העלמין ארלינגטון, ועוד 250,000 ל-40 בתי קברות אחרים.

[בארה"ב 'נזכרו' להתחיל במנהג המכובד הזה כ-100 שנים לאחר קביעת יום הזיכרון הלאומי. אולי אפשר לחשוב על כך בישראל, גם 70 שנה מאז נקבע יום הזיכרון הלאומי שלנו. חומר למחשבה...]

המקורות: DVFlora + Society of American Florists 31/05/2018