ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2018

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 11 2018

חדשות רויאל פלורהולנד

הסדנאות התקיימו כמתוכנן

בשבוע שעבר התקיימו, כמתוכנן, שתי התכנסויות לצורך סדנאות/דיונים בנושאים העומדים על הפרק באגודת רויאל פלורהולנד: המבנה העתידי של התאגיד ['הקואופרטיב ב-2020'], וחיזוק השעונים. בשני המפגשים גם יחד השתתפו כ-40 מגדלים, ועמם כמה נציגי חברות היצוא.

התכנית לשינוי המבנה התאגידי מובלת ע"י קבוצת מגדלים. הם יזמו שינוי בדרך התפקוד של הקואופרטיב והובילו שינוי תפיסתי בכך ששמו במרכז מנגנון שיאפשר לחברים להשמיע את קולם ולהשפיע על דרך ההתנהלות וקבלת ההחלטות. התקיימו כבר עשרות פגישות בהן נטלו חלק מאות חברים שהביעו את דעתם בנושאים שעל הפרק.

נציגי מגדלי ישראל ב'מועצת הייעוץ לפרחי קטיף' של רויאל פלורהולנד [המשמשת כידוע כיום כ'מועצת חברים מדומה'] אורי ברוק, המסיים את תפקידו, ורותם דביר שיחליף אותו, הנחו את הדיון. מטעם הנהלת רויאל פלורהולנד לא נכחו נציגים. מטעמם הגיע יועץ חיצוני, אימן סטרטנוס Iman Stratenus, שנשכר לצורך ליווי התהליך. הוא הציג את ההצעות המתגבשות לגבי מבנה האגודה בעתיד, אשר במרכזן, כידוע, הקמת 'מועצת חברים' אשר תחליף את רוב התפקידים והסמכויות של האסיפה הכללית [ראו הסבר בידיעון מס' 51-2017].

הכוונה היא להשאיר בידי האסיפה הכללית סמכויות-על, כמו פירוק האגודה, שינוי המבנה המשפטי שלה, או מיזוגה; כמו-גם מינויה של 'מועצת החברים', תוך דאגה לייצוג הולם של כל הקבוצות השונות. מוצע גם שאסיפה כללית מיוחדת תתכנס לפי דרישתם של לפחות 250 חברים, המייצגים לפחות 5% מכוח ההצבעה באגודה; כלומר: אפשרות ערעור על החלטות 'מועצת החברים', או דרישה לשינוי מבנה הארגון. שאר התפקידים והסמכויות של האסיפה יועברו כאמור לגוף החדש שיוקם – 'מועצת החברים'.

רוב רובם של המשתתפים בסדנאות הביעו תמיכה בשינוי המוצע.

אורי ברוק ורותם דביר הציגו את הבעיות המעיקות על תפקוד השעונים, ואת נתוני הביצוע של שעונים מול עסקאות ישירות; אבל הנתון המעניין ביותר הוא החלוקה בין המסלולים/ערוצים השונים של קניות במכרזות. האיור שכאן מראה את ההתפתחות בתחום זה ב-13 השנים האחרונות, וממחיש באופן ברור את צמיחת הקנייה הישירה {באדום-חום כהה] ו'קניה מרחוק' [באדום בהיר] וגם 'מכירה מוקדמת בשעון' [בשחור] על חשבון החלק היחסי של רכישות ע"י קניין היושב על הטריבונה באולם המכירות [בסגול]. וזה ממחיש את הצורך בחיזוק השעונים, אשר לדעת הכל הם עדיין 'לב' המכרזה, המסמן מחיר-שוק אובייקטיבי, הנוצר מאיזון בין היצע לביקוש. מאז כניסתו לתפקיד של המנכ"ל החדש סטיפן ואן סכילפחארדה - הנושא קבל עדיפות גבוהה בטיפול בו.

הוצגו גם הכשלים והחסרונות אשר החברים בהולנד מוצאים בשיטת העבודה הנוכחית, והצעות לתיקון, כמו מניעת 'הספקת היצף' ושיפור אמינות המידע אודות איכות המוצר. החברים התבקשו להביע דעתם על הנקודות הדורשות חיזוק ושיפור במערכת השעונים, ולהציע דרכים לפתרון. והמשתתפים אכן השמיעו את הערותיהם. אלה יועברו לידיעת הנהלת הקואופרטיב ומועצת הפיקוח לפני קבלת החלטות בנושא. נציגוֺת השעונים מריינסבורג, סנדרה מוּס Sandra Moes, ולינדה דה ראויטר Linda de Ruiter, השתתפו בסדנאות ותדאגנה להעביר את התגובות אל מקבלי ההחלטות.

המקורות: אורי ברוק, ירון כוכבי, והמסמכים שהוצגו במפגשים

רויאל פלורהולנד קוראת לחבריה להיערך ל'ייצור בתנאי קיימוּת'

כפי שנמסר כאן במספר הזדמנויות [ולאחרונה בידיעון מס' 6] הדרישה לפרחים המיוצרים בתנאים מתחשבים בסביבה ובבריאות האדם, מה שנקרא 'קיימוּת', הולכת ומתקדמת ממצב של 'העדפה' להגדרה של 'דרישה' מצד הלקוחות; במיוחד הלקוחות הגדולים ביותר – רשתות השיווק השונות.

בהתחשב בכך, נוסד ע"י רויאל פלורהולנד וכמה חברות מסחר מובילות בענף הפרחים הארגון 'יוזמה לקיימות בענף הפרחים' FSI (Floriculture Sustainability Initiative), אשר הציב לעצמו מטרה מוגדרת: להגיע עד 2020 לכדי 90% מהפרחים הנסחרים ע"י הארגון מיוצרים תחת תווית 'ייצור בתנאי קיימוּת'. מקימי ארגון FSI חתמו על אמנה ברוח זו, והצהירו כי הענף בהולנד מחויב ליוזמה זו, וישאף להוביל את המגמה בשוק העולמי.

רויאל פלורהולנד קוראת אפוא לכל חבריה וספקיה להתארגן מהר ולהצטייד ברישוי של אחת מתוויות האיכות המוכָּרות. כל אחד מהמגדלים מוזמן לפנות לרויאל פלורהולנד לקבלת ייעוץ והכוונה. פרטים על פעילות FSI אפשר לקרוא (באנגלית) בדפדפת הדיגיטלית, ועל פעילותה של רויאל פלורהולנד בנושא – באתר רויאל פלורהולנד.

המקור: RFH News 08/03/2018

ימים בהן המכרזות תהיינה סגורות למכירות בשבועות הקרובים

בימים הללו, מלבד 'יום המלך' המכרזות תהינה פתוחות להספקת תוצרת. על כל אחד להתעדכן מול הפורק שלו.

 

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.
בטבלה משמאל מופיעים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו קטנים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך אלה אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

בשבוע מספר 9 [כפי שדווח כאן בשבוע שעבר] ירדו מחירי הפרחים בשעונים בשיעור 6.6%-, והממוצע עמד על 26 סנט לגבעול; זאת תוך עלייה בכמות הכללית בשיעור 5%+.
בהשוואה לאשתקד היה המחיר נמוך בשיעור 9%-, עם כמות נמוכה ב-3%-.
עם זאת המחיר היה גבוה בכמעט 4%+ מזה של 2016 בסיכום: מכירות יום האישה הבינ"ל השנה לא הצטיינו במיוחד, למרות הציפיות הגבוהות שנבעו מהעובדה שהוא חל השנה באותו השבוע עם יום האם הבריטית..

בשבוע מספר 10 המשיכו המחירים לרדת, בהתאם למגמה בשנים קודמות. הממוצע עמד על 25 סנט לגבעול, כ-3%- פחות מן השבוע הקודם, עם ירידה בכמות בשיעור 9.5%- בהשוואה לאשתקד [ראו בטבלה כאן משמאל] היה המחיר נמוך רק ב-2%-, והכמות פחתה בשיעור 1%-.
עם-זאת, המחיר היה גבוה ב-8% מזה שהיה בשבוע זה בשנת 2016 [ראו בעקומת המחירים כאן למעלה מימין].

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

אוסטרליה מקשה על יבוא פרחים

נראה שממשלת אוסטרליה נוקטת לאחרונה צעדים מנהליים שתכליתם להגן על התוצרת המקומית. ב-1 במרץ נכנסו לתוקף תקנות חדשות של ביקורת על משלוחי יבוא, המעמידות בספק את הייתכנות של משלוח פרחים למדינה זו. מעתה על התוצרת להיות "100% נקייה" מרשימה של כ-400 מחלות ומזיקים... (עד כה ההגדרה הייתה "כמעט נקייה") לשם אכיפת המגבלות הללו יינקטו צעדים כמו:

  1. על המגדל לספק פרוטוקול גידול בהתאם לדרישות (בהולנד לא קיים כעת נוהל כזה).
  2. על ביקורת התוצרת לבדוק את כל המשלוח, ולא להסתפק בבדיקה מדגמית.
  3. דרישות מחמירות של סגירה ואיטום של אריזות.
  4. טיפולי הדברה/איוד לפני המשלוח לכל חומר צמחי המיועד להמשך גידול (שתילים וייחורים) כולל חובת שימוש במתיל-ברומיד (אשר כידוע אסור לשימוש באירופה)

ארגון יצואני הפרחים ההולנדים VGB, האחראי להנפקת תעודות היצוא, הודיע כי לא ניתן להנפיק תעודות העומדות בדרישות הנ"ל, והפציר בממשלת הולנד לנהל מו"מ עם אוסטרליה להקלת הדרישות. בשלב ראשון פנו הרשויות ההולנדיות בבקשה לדחות את מועד התחולה של התקנות החדשות [בינתיים לא מצאנו פרסומים אודות התגובות של יצואני פרחים אחרים לאוסטרליה, כמו קולומביה וטאיוואן, עבורם השוק האוסטרלי הוא יעד יצוא חשוב].

עוד לפני-כן נודע באוסטרליה על הקמת ארגון חדש של 'מגדלים-קטנים' של פרחים, אשר יוצא במסע הסברה לציבור לעידוד רכישת תוצרת מקומית, תחת הסיסמה 'grown not flown' – בתרגום חופשי: 'צָמחו, לא צָנחו'... מטרת הארגון לעודד מגדלים 'זעירים' לגדל פרחים בהיקף מסחרי, ולהתארגן יחד לשיווקם.

המקורות: VGB 06/03/2018 + FloralDaily 16/02/2018

'אמזון' אכן נכנסת למכירת פרחים

מסתבר שלוקאס פוס, ובעקבותיו סטיפן ואן סכילפחארדה צדקו בחששות שהביעו בפומבי. לאחרונה פורסם כי ענקית הקמעונאות המקוונת, חב' אמזון, החלה לכלול פרחים וצמחי-בית בסל המוצרים שהיא מציעה ללקוחותיה בארה"ב.

בשלב זה לא ידוע על תכניות החברה באשר לאירופה, אך ישנם דיווחים על פעילותה בגרמניה, באמצעות 'מרכזי גינון' קיימים.

לוקאס פוס התריע [ראו לראשונה בידיעון מס' 32-2017] כי אינו חושש מתחרות בתוך הענף, אלא מגופים חיצוניים, כמו 'אמזון' אשר לוטשים עין לשוק הפרחים, "ועלולים לאכול את הגבינה מהכריך שלנו" אם לא נפעל ביחד, כל מרכיבי הענף, לשמר את השליטה בשוק. נראה שידע על מה הוא מדבר.

המקור: Vakblad v d Bloemisterij 27/02/2018

מוצרי פריחה – מבזקי מוצרים ומחקרים

'חישתיל' בגישה חדשנית

חב' 'חישתיל' הוותיקה ממשיכה להוביל רעיונות חדשניים. בעזרת שימוש בטכנולוגיות חדשות, ובדרכים מקוריות של הגשה לצרכן, הם מפתחים למעשה 'מוצרים חדשים', מצמחים מוכָּרים וידועים.

'טריו' של חישתיל הוא מארז הידרופוני לגידול ביתי של ירקות ותבלינים על מים. הגידול על המים מאפשר לצמחים להתפתח מהר יותר ביחס לגידול בקרקע, וכעת הוא זמין לראשונה בקלות ונוחות ללא צורך בציוד מיוחד. המארז שפותח במשתלות חישתיל מעוצב בצורה נוחה לשימוש ביתי וגידול עצמי. אשתקד הוחדרו לשוק מארזי 'טריו' של ירקות, תבלינים וחליטות (תה). לאחרונה נוספה גם סדרה של צמחי-נוי, לגידול נוח בבית, על השיש במטבח, או במרפסת העירונית.

המארז כולל תמיד שלושה סוגי פרחים, בהתאם לעונה. צמחים פורחים כמו בגוניה, ציפורן ברבטוס, אמנון ותמר, פטוניה, ועוד, אשר ניצבים בשלשות להנאת הצרכן. המשתמש מונחה להוסיף מים בכל כמה ימים, ומובטחים לו חיי-מדף ארוכים.

[אכן, דוגמה יפה לחדשנות שיווקית. כדאי ללמוד מ'חישתיל'!]

המקור: IsraelAgri 15/01/2018