ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2018

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 03 2018

חדשות רויאל פלורהולנד

הניסוי של 'מכירה היום עבור מחר' נדחה לספטמבר

המשך הניסוי המעשי בשיטת המכרזים 'היום עבור מחר' [מה שכונה בזמנו 'מכירה בשער המשק'] אשר תוכנן להתחיל בקרוב [ראו בידיעון מס' 51-2017] – נדחה לחודש ספטמבר הבא.

ברויאל פלורהולנד מסבירים את ההחלטה ברצון "לסגור את כל הקצוות" של המסלול הלוגיסטי הדרוש לצורך ביצוע הניסוי, וכן ברצון לכוון את מועד הניסיונות לתקופה שקטה, יחסית, בשוק.

הניסוי אמור, כזכור, למכור פרחים בשעון, בסוף יום המכירה, בעוד התוצרת עדיין במשקו של המגדל, ואלה יסופקו לקונה באחת משתי המכרזות הגדולות למחרת לפני השעה 06:00 בבוקר. אחרי ניסוי מוגבל בחרציות, מתכוונים עתה להריץ ניסוי בכמה קבוצות מוצרים, עם מספר גדול של מגדלים ולקוחות.

[כאמור, עד כה לא קראנו התייחסות לגבי היכולת של מגדלים מחוץ להולנד להשתלב במכרזים כאלה]

המקורות: RFH Nieuws + Vakblad vd Bloemisterij 11/01/2018

שיטת בחירת חברי 'וועדות המוצר' משתנה

רויאל פלורהולנד הודיעה לאחרונה על שינוי בשיטת הבחירה של חברים ל'וועדות המוצר' (FPC) השונות. מעתה לא תערכנה בחירות בהצבעה של כלל מגדלי המוצר הרלוונטי. השיטה התבררה כמסורבלת מדי ולא אפקטיבית.

מעתה, וועדת המוצר עצמה תבחר חברים חדשים, שיחליפו חברים שהסתיימה כהונתם, מבין החברים שיציגו את מועמדותם. הבחירה תובא לאישור 'המועצה לענייני הקואופרטיב'.

כל חבר באגודת רויאל פלורהולנד רשאי, כמובן, להציג את מועמדותו לחברות ב'וועדת מוצר' בתחום הגידולים שלו. (באופן מעשי, היה תמיד צורך לאתר מועמדים ולבקשם להצטרף...). יושבי הראש של כמה וועדות ציינו את החשיבות לשתף נציגים של כל מאפייני המגוון בו עוסקת כל וועדה. הם מאמינים ששיטת הבחירה החדשה תהיה יעילה ומועילה.

המקור: RFH News 20/12/2017

רויאל פלורהולנד לא תשתתף השנה באירוע ימים פתוחים בערבה

שלא כבשנים האחרונות, רויאל פלורהולנד לא תפגין נוכחות השנה בתערוכת 'ימים פתוחים בערבה'.
ההחלטה נפלה משיקולי עלות-תועלת.

 

החזרי 'הלוואת חברים' יהיו רק באוגוסט, אם בכלל

בניגוד לשנים עברו, ההחזר השנתי של הלוואת-מגדלים / קרן חיסכון לא יתבצע בחודש ינואר, ובלבד שיוחלט על כך באסיפה הכללית, רק באוגוסט 2018. השינוי החל כבר אשתקד, כאשר ההחזרים בגין 2009-2010 התבצעו באוגוסט 2017.

כזכור, ב-2016 הוחלט באספה הכללית לשנות את מבנה הלוואת-החברים, וכן את מועד הפירעון. במקום בשבוע השני של ינואר בכל שנה, מועד פדיון ההלוואה נקבע לקיץ, בכפוף לאישור האספה בחודש מאי. לכן בקיץ האחרון הועברו לחשבנות המגדלים סכומי פירעון ההלוואות שניגבו בשנים 2009 + 2010 . השבוע יועבר זיכוי רק עבור הריבית.

אם פעם תזמון פדיון ההלוואה היה קבוע תמיד אחרי השנה השמינית – הרי שמעכשיו תהיה גמישות בהחזרת הכסף בהתאם לחוסן הפיננסי של הקואופרטיב. ולכן לא ניתן לקבוע כעת שמקבלים או לא מקבלים החזר בקיץ, כי רק באספה הבאה יוחלט על כך.

נמסר ע"י ירון כוכבי

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

המקור: Het Nieuwsblad

השנה הייתה הספקה נמוכה לקראת חג-המולד

בתקופה מס' 13, [שבועות מס' 49-52, 4 עד 31 בדצמבר] היה מחזור המכירות של רויאל פלורהולנד נמוך ב-5%- לעומת תקופה זו אשתקד. זאת משום שהכמות הכללית הייתה נמוכה ב-5%-; המחיר הממוצע לכלל המוצרים היה זהה לאשתקד.

בפרחי קטיף הייתה ירידה של 5.5%- בכמות, וגם ירידה של 1%- במחיר הממוצע. בעיקר ירדו כמויות הוורדים (8%-) בגלל תנאי מזג אוויר קר במזרח אפריקה.

מצטבר מראשית השנה היה מחזור המכירות השנתי גבוה ב-1%+ מאשתקד; תוצאה של ירידה בת 2%- בכמות, ועלייה של 3%+ במחיר הממוצע. [חייבים לציין כי נתון זה שונה במקצת ממה שנפלט מהמחשב בשבוע שעבר... אבל אין שוני מהותי]

באיור שלפנינו אפשר לראות השוואה של מחזורי המכירות בתקופות השונות בשלוש השנים האחרונות. אין שינויים דרמטיים.

המקור: RFH Markt Informatie

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.
בטבלה משמאל מופיעים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו קטנים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך אלה אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

בשבוע מספר 1 לשנת 2018 [כפי שדווח כאן בשבוע שעבר] ירדו מחירי הפרחים בשעונים בשיעור 6.7%- בהשוואה לשבוע האחרון של 2017, והממוצע עמד על 23.5 סנט לגבעול. הכמות הכללית הייתה גבוהה ב-25%+ [זאת משום שהיו בשבוע זה יותר ימי מכירה מבשבוע שקדם לו]
בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר גבוה ב-8%+, בעוד הכמות הייתה נמוכה ב-9%-.
המחיר היה גבוה ב-3.5%+ מזה שהיה ב-2016.

בשבוע מספר 2 [ראו בטבלה כאן משמאל] עלו מחירי הפרחים בשעונים בשיעור כמעט 7%+ לעומת השבוע הקודם; הממוצע עמד על 25 סנט לגבעול. זאת תוך עלייה בכמות של כ-22%+ [בעיקר משום שהיה זה שבוע עם יותר ימי מכירה]
בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב-10%+, תוך עלייה בכמות בשיעור 3%+. זאת בזכות העלייה הגדולה במחירי החרציות וגרברה מיני, ולמרות ירידה קלה במחירי הוורדים.
גם בהשוואה ל-2016 היה המחיר גבוה (9.4%+) [ראו בעקומה שכאן למעלה]

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

פרחי אקוודור חייבים (בינתיים) במכס בארה"ב

הסכם הסחר GSP לפיו פטורים פרחים מאקוודור מתשלום מכס בכניסה לארה"ב הוא בעל אופי זמני. בסוף 2017 פג תוקפו, ועד כה הוא לא חודש; כנראה מסיבות פוליטיות. המשמעות היא שכעת יבואני הפרחים משלמים מכס, בתקווה שאולי התשלומים יוחזרו להם, אם וכאשר ההסכם יחודש בקרוב.

שיעור המכס על וורדים הוא 6.8%, על ציפורן ננסית 3.2%, ועל שאר הפרחים 6.4%. ענפי קישוט ירוקים פטורים ממכס ממילא.

[המשמעות של התפתחות זו היא שהכדאיות לייצא מאקוודור לאירופה גדלה כרגע, ובוודאי תשפיע על שיקולי היצואנים]

המקור: HortiBiz / Flowersandcents 04/01/2018

תווית האיכות העצמאית הקולומביאנית הוכרה כזהה ל- GlobalGAP

תווית האיכות Florverde® Sustainable Flowers (FSF) העצמאית של מגדלי הפרחים בקולומביה הוכרה לאחרונה בשנית כ'תכנית זהה' לתווית הבינלאומית GlobalGAP.

התווית הקולומביאנית נוסדה כבר ב-2002 ע"י ארגון יצואני הפרחים Asocolflores. היא שודרגה באופן משמעותי ב-2011. התכנית הוכרה לראשונה ע"י ארגון GlobalGAP בשנת 2008.

מעתה, מגדל שהורשה ע"י הארגון המקומי יקבל מספר-זיהוי של GlobalGAP, ויוכל להשתמש בו לסימון תוצרתו ובכל אמצעי התקשורת שלו.

[נזכיר שמערכת הבקרה העצמאית של מגדלי קניה, המנוהלת ע"י 'מועצת הפרחים של קניה' ,KFC כבר הוסמכה לפני שנים רבות להעניק הרשאות לכל תכניות התוויית-האיכות הבינלאומיות]

המקור: 30/11/2017 Florverde Sustainable Flowers

מוצרי פריחה – מבזקי מוצרים ומחקרים

שינויי אקלים מקשים על גידול היפריקום באתיופיה

שינויי האקלים הביאו לכך שבאתרי גידול באתיופיה שוררת טמפרטורה נמוכה מאוד, כפי שלא הייתה שם בעבר. כך טוענים בעלי משק Yalkoneh Flowers, המגדלים היפריקום על-פני 170 דונמים באזור סבטה Sebeta, בגובה 2,100 מ' מעל פני הים. זו השנה השנייה בה הטמפרטורות בחודש דצמבר ירדו אל מתחת לאפס במשך כמה לילות. מגדלים אחרים מספרים שאצלם נשמדו יבולים בתקופה זו.

המצב החדש מחייב את המגדלים להיערך בהתאם. כיום הם עוסקים בהתקנת מערכת ממטרות, כדי לאפשר הפעלת המטרה בעִתּוֺת קרה, להגנה מפני קפיאה.

נוסף לכך, לדברי בעלי המשק, מחירי ההיפריקום בקיץ, בין אפריל לאוגוסט, ירדו בהולנד לרמה שאינה מצדיקה משלוחים; מה שמקצר עבורם את עונת היצוא. הם מנסים להגדיל לכן את היצוא ליפן, שם הם זוכים למחירים טובים. כבר כיום הם מייצאים כ-25% מיבול ההיפריקום שלהם ליפן, והם מקווים להגיע ל-40%.

המקור: BPN 08/01/2018