ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2018

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 20 2018

הסדנאות התקיימו כמתוכנן

בשבוע שעבר התקיימו בישראל שתי סדנאות, במסגרת הסבב השני של דיונים בנושאי מבנה המשילות באגודה, ובדרכים לחיזוק השעונים. המפגשים נועדו גם להעביר מידע לקראת האסיפה הכללית הקרובה. בשני המפגשים, בעין-ורד ובתלמי-יוסף, השתתפו כ-42 מגדלים-חברים...

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 19 2018

האסיפה הכללית – ב-31 במאי

האסיפה הכללית החצי-שנתית של חברי קואופרטיב רויאל פלורהולנד תתקיים ביום ה', 31 במאי, בשעות הערב. במרכז סדר היום, לדיון והצבעה, יעמוד נושא הקמת 'מועצת חברים', והשינוי בתקנון הדרוש לשם הענקת סמכויות לגוף כזה. הצעת 'מועצת הייעוץ' של האגודה נמצאת, כידוע, במרכז דיוני המפגשים האזוריים בימים אלה.

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 18 2018

פורסם הדוח השנתי של רויאל פלורהולנד ל-2017

בשבוע שעבר, ביום 24 באפריל, שוחרר לפרסום הדוח השנתי לשנת 2017 של רויאל פלורהולנד. זה הדוח אשר יובא לאישור האסיפה הכללית הבאה ביוני. המנכ"ל סטיפן ואן סחילפחארדה Steven van Schilfgaarde אמר עם הפרסום כי הדוח מבטא את ההתקדמות של הארגון בהגשמת המשימות העיקריות העומדות בפניו: שיפור השירותים היומיומיים למגדל וללקוח,

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 17 2018

מתחילים סבב נוסף של סדנאות לדיון בפני הקואופרטיב בעתיד

כיצד נבטיח שקולות החברים אכן יישמעו בעת קבלת החלטות? כיצד נגביר את משקלה של דעת ציבור החברים, ונרחיב את מעורבותם בניהול הקואופרטיב? כיצד נבטיח שהשעונים ימשיכו למלא תפקיד מרכזי ביצירת המחיר לתוצרתנו?