ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2018

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 52 2018

סיכום סיור של 'הוועדה המייעצת האזורית' בהולנד

בתחילת דצמבר התקיים הביקור השנתי של חברי 'הוועדה המייעצת האזורית – ישראל' – RAC - בהולנד. מטרת הביקור הייתה לחזק את הקשר של חברי הוועדה עם הקואופרטיב באמצעות פגישות עם בעלי תפקידים, להתרשם ממגמות השוק דרך פגישות עם לקוחות, ולקדם את 'פרויקט השיווק' שהחל בשנה שעברה.

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 51 2018

נציג ישראל ב'מועצת החברים' מסביר את גישתו לתפקיד

כידוע, במסגרת תהליך מינוי חברים ל'מועצת החברים' החדשה של רויאל פלורהולנד נבחר ע"י וועדת המינויים, ואושר בהצבעה ע"י חברי הקואופרטיב, גם נציג ישראלי. זהו אבנר שיר, ממושב פארן, מגדל פרחים המנהל את ארגון המגדלים 'ערבה אופטימום'.

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 50 2018

האסיפה האחרונה התקיימה בשקט, בדיוק לפי התכנון

ביום חמישי בערב, 6 בדצמבר, התקיימה בנאלדוויק האסיפה הכללית האחרונה של חברי קואופרטיב רויאל פלורהולנד. למרות הגדרתה כאחרונה מסוגה, התעקשו מנהליה להכניס בה סגנון חדש

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 49 2018

המפגשים עם נציגי ההנהלה נערכו בשבוע שעבר

כפי שנמסר כאן מראש [ראו בידיעון מס' 47] התקיימו שני מפגשים בישראל. בעין-ורד נכחו 24 מגדלים, ובתלמי יוסף 12 בלבד...