ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2017

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 51 2017

חדשות רויאל פלורהולנד

'מועצת המגדלים' – ניסוי של מבנה-ארגוני חדש

כידוע, ההנהלה ו'מועצת המפקחים' של רויאל פלורהולנד הטילה על שתי 'המועצות המייעצות', לפרחים ולצמחים, לפעול כ'מועצת חברים' באופן זמני, כדי לבחון אם אכן גוף כזה יכול להתאים לקואופרטיב. [ראו דיווח של אורי ברוק על הדיון בסוגיה בידיעון מס' 37] שני יושבי-הראש של מועצות אלה, יאן מנטל Jan Mantel מהמועצה המייעצת לפרחים [מימין בתמונה], ושאק באויס Sjaak Buijs מהמועצה לצמחים, מנסים לקדם את הפיילוט, באופן שיוביל למסקנות הנכונות.

נקודת המוצא להצעת השינוי במבנה הארגוני, הם מסבירים, הייתה התחושה שבמבנה הנוכחי אין ביטוי מספיק וראוי למעורבות החברים-המגדלים בהחלטות הארגון. כך גם השתמע מתגובות החברים בסדנאות שנערכו במסגרת פרויקט 'הקואופרטיב ב-2020'. מצד שני, אומר מנטל, מספר החברים המשתתפים באספות הכלליות הולך וקטן. מכאן נובעת המסקנה, לדעתו, כי יש לייעל את התקשורת בין החברים להנהלה ולמועצת המפקחים. נראה לו שמועצת חברים יכולה לשפר את המצב, יחד עם מפגשים עם הקהל הרחב בסדנאות שמוקדשות לנושאים שעומדים על הפרק מדי-פעם.

וחברו באויס מספר כי בפברואר 2018 יתחילו בסבב סדנאות שיוקדש למבנה הקואופרטיב, בו ינסו לגבש עקרונות להפעלת 'מועצת החברים', יחד עם דעותיהם והצעותיהם של חברים רבים.

אחד הנושאים המרכזיים בדיונים אלה יהיה מעמדן של 'ועדות המוצר' FPC, אשר לדעת רבים חלקן אינן מתפקדות ביעילות, אבל ישנה הסכמה כללית שפורומים אלה יכולים לשמש מרכיב חשוב בתהליך המעורבות של החברים. שני הדוברים אינם מסבירים מה לדעתם יש לשנות במבנה הפעילות של ועדות המוצר; הם רק מבהירים כי גופים אלה חייבים להמשיך ולפעול.

המקור: 12/12/2017 RFH Nieuws

בקרוב יוחל בניסויים להפעלת 'מכירה היום עבור מחר'

השלב השני בניסוי דגם המכירה בשעונים 'היום עבור מחר' יתבצע בראשית שנת 2018. כזכור, מדובר במכירת תוצרת בשעון בעודה במשק המגדל, דרך 'מכירה מרחוק' KOA באופן וירטואלי, והספקתה למחרת היום השכם-בבוקר לידי הקונה [מה שכונה בהתחלת הדיונים 'מכרזים בשער המשק']. בניסוי הזה כרוכה גם התכנית להפעיל 'שעון ארצי' וירטואלי, שבו יוכלו המגדלים למכור את תוצרתם, ואז לספקה באלסמיר או בנאלדוויק.

הניסוי הראשון נעשה בקיץ עם קבוצה מצומצמת של מגדלי חרציות ומספר מוגבל של לקוחות [ראו פרטים בידיעון מס' 28] אז היו כל הלקוחות מרוצים, אך בקרב המגדלים היו גם הסתייגויות; לא כולם זיהו יתרונות שהם מפיקים מהשיטה. עכשיו מתכננים להרחיב את הניסוי למספר קבוצות-מוצרים ולאפשר הצטרפות לכל מי שמעוניין. טרם נקבע אילו קבוצות-מוצר ישותפו בניסוי, אך מדובר בארבע קבוצות קטנות, אשר כל המגדלים בהן יוכלו להשתתף. לא נקבע משך זמן לניסוי; זה ייקבע תוך כדי ההפעלה, ובהתאם לבעיות שתתעוררנה, והאפשרות לפתור אותן.

[עד כה לא קראנו התייחסות של מתכנני השיטה לנושא היכולת של מגדלים מחוץ להולנד להשתלב במכרזים כאלה]

אחת השאלות הפתוחות היא מה גורלה של תוצרת שלא נמכרה. לדברי האחראי לפרויקט ברויאל פלורהולנד, חירט-יאן ואן-דר קוי Geert Jan van der Kooij, במכירת 'היום עבור מחר' לא יהיה 'סיבוב ריק' של השעון, ואין כוונה לחייב את המגדל להשמיד במשקו תוצרת שלא נמכרה; יש לאפשר לו להציעה למחרת בשעון 'במסלול הרגיל' [הוא לא ציין האם יש מי שמציע אחרת; אך אם הבעיה הועלתה – כנראה שנשמעה גם מחשבה כזו...]

המקור: Vakblad vd Bloemisterij 30/11/2017

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

השלג שיבש את המסחר במערב אירופה

בשבוע שעבר ירד לא מעט שלג במערב אירופה, וגרם ל'בלגן' בתחבורה; באוויר ובדרכים. כמובן שהייתה השפעה מידית על משלוחי הפרחים, ממש בתחילת השיא של משלוחים לקראת חג המולד. בנמל התעופה סכיפהול נגרמו מיד שיבושים, בגלל ביטול טיסות, וזאת בנוסף לעומס-יתר ממנו סובל נמל זה גם בימים רגילים.

ברחבי הולנד, וחלקים מבלגיה וגרמניה, היו שיבושי תנועה בכבישים החלקים, ויעדים מסוימים היו בלתי נגישים למשך 24 שעות לפחות. בכל האזור השתרכו פקקים ארוכים, ומשאיות החליקו וירדו מהכביש. עם-זאת, לא נרשמו שיבושים בהגעת תוצרת מהמגדלים אל המכרזות; רק במכרזת ריין-מאס בגרמניה אכן היו משלוחים שהחמיצו את היעד. למרות הכל, לא נראה שהנזק למסחר היה בממדים משמעותיים, עד כה.

המקור: BPN 12/12/2017

היצוא ההולנדי כנראה ישבור שיאים השנה

על-פי נתוני היצוא של פרחים וצמחי-נוי מהולנד עד סוף נובמבר, מסתמנת ההערכה שהיקף היצוא בשנת 2017 יעבור את הרף של 6 מיליארד € (!) יותר מאי-פעם; תוך מגמת גידול מתמשכת. כך מסתמן מנתוני Floridata ומהערכת-המצב של ראשי ארגון סיטונאי הפרחים VGB. בחודש נובמבר היה גידול של 7%+ ביצוא פרחי קטיף, בעוד יצוא הצמחים היה בהיקף דומה לאשתקד. את הגידול הוביל היצוא לרוסיה, שהתרחב לאחרונה ב-40%+ לעומת תקופה זו ב-2016. גם פולין וצ'כיה הראו צמיחה; ואילו היצוא לבריטניה היה דומה לאשתקד, שיפור לעומת נסיגה מתמשכת בחודשים האחרונים. ואילו ביצוא לגרמניה הסתמנה האטה.

מחזור המכירות של רויאל פלורהולנד גדל בתקופה מס' 12 [שבועות מס' 45-48, עד 1 בדצמבר] בשיעור 5%+. זה נוצר מעלייה של כ-10%+ במכירות הפרחים, מול נסיגה במגזר הצמחים. הגידול במכירות הפרחים נבע כולו מעלייה במחירים, בעוד הכמויות לא גדלו כלל. כמויות הוורדים והגרברה היו נמוכות מאשתקד. מאפיין מעניין היה יציבות בשיעור המכירות הישירות מול מכירות השעונים; אלה נותרו זהים לתקופה המקבילה אשתקד.

במצטבר מראשית השנה היו המכירות עד סוף נובמבר גבוהות ב-1.1%+ לעומת 2016.

המקורות: VGB/Floridata + RFH Markt & Informatie 15/11/2017

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.
בטבלה משמאל מופיעים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו קטנים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך אלה אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

בשבוע מספר 49 [כפי שפרסמנו בשבוע שעבר] המשיכו מחירי הפרחים בשעונים לרדת. הממוצע עמד על 26 סנט לגבעול; כ-8%- פחות מזה של השבוע הקודם, כשהכמות הכללית ירדה ב-2.6%-.
בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב-7%-, כשהכמות גבוהה מעט (1%+).

בשבוע מספר 50 [ראו בטבלה כאן משמאל] עלו המחירים, כצפוי, עם התקרב מועד חג המולד. הממוצע לפרחי קטיף בשעונים עמד על יותר מ-30 סנט לגבעול; 15.5%+ יותר מזה של השבוע הקודם.
הכמות בשעונים עלתה ב-7.4%+.
אולם בהשוואה לאשתקד היה המחיר בשבוע 50 נמוך בשיעור 6%-, וגם הכמות הייתה נמוכה ב-7%-.
עם-זאת רמת המחיר השנה בשבוע זה הייתה גבוהה ב-5%+ מזו של 2016; אז היה הממוצע רק 29 סנט לגבעול [ראו בעקומת השוואת המחירים כאן למעלה מימין].

המקור: RFH Markt Informatie

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

פלורידה: צפוי מחסור בשרך עלה-העור לקראת יום וולנטין

הקואופרטיב של מגדלי ענפי-קישוט ירוקים בפלורידה Floral Greens Farmers of Florida הודיע לאחרונה כי צפוי מחסור בענפי שרך בשוק לקראת יום וולנטין, בגלל יבולים נמוכים, ברמה הנמוכה ביותר מזה 30 שנה. זאת בעקבות נזקי שתי סופות הוריקן שפקדו את האזור בתוך פחות משנה.

הוריקן מתיו, באוקטובר 2016, והוריקן אירמה, בספטמבר האחרון, הותירו אחריהם נזקים מצטברים ומתמשכים, והיבולים טרם חזרו לרמתם הרגילה. אנשי הארגון, שהוקם בזמנו בעקבות הוריקן מתיו, במטרה להתמודד עם הנזקים בכוחות משותפים, מסבירים שגם תהליך תיקון הנזקים, בעיקר פרישׂת רשתות-צל חדשות, כרוך בנזק ליבול. "אין מנוס מדריסת צמחים בעת העבודה; אנו נאלצים לפגוע ביבול המידי, כדי להבטיח ייצור בעתיד". ונוסף לכך, הם מסבירים, קיים באזור מחסור חמור בידיים עובדות.

על נזקי הוריקן אירמה לענף בפלורידה אפשר לקרוא בידיעון מס' 38

המקור: SAF 15/12/2017

חששות בהולנד מהשלכות הניתוק מבריטניה

ראש ממשלת הולנד, מרק רוטה Mark Rutte הזהיר לאחרונה את החקלאים בהולנד מפני האפשרות שהמו"מ בין האיחוד האירופי לממשלת בריטניה על תהליך ההיפרדות – Brexit - ימשיך לדשדש, ואולי אף יעלה על שׂרטון; מה שיכול להביא להרעה משמעותית של תנאי הסחר. הוא מציע לחקלאים להכין את עצמם לתסריט הגרוע ביותר, כדי לא להיות מופתעים. כ-10% מכלל היצוא החקלאי ההולנדי מופנה כיום לבריטניה, והוא הסתכם ל-6.1 מיליארד € ב-2016. נזכיר כי בריטניה היא השוק השני בחשיבותו, אחרי גרמניה, עבור יצוא ענף הפרחים מהולנד.

עוד לפני כן קרא יו"ר ארגון הארגון הבינ"ל למסחר בפרחים יוניון פליירס Union Fleurs, הרמן דה-בון Herman de Boon לכל הגורמים בענף לשתף פעולה בהכנות לקראת השינויים הצפויים עם פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי. הוא הודיע שהארגון בראשו הוא עומד שׂם את נושא ה- Brexitבראש סדר היום שלו; ולשם-כך נוצר שיתוף פעולה בנושא עם ארגון סיטונאי הפרחים ההולנדי VGB, עם מועצת הפרחים של קניה Kenya Flower Council, ועם הארגון הקולומביאני Asocolflores.

דה-בון מסביר שההשלכות של הפרעות ליצוא מהולנד לבריטניה ישפיעו קשה גם על היבוא ממדינות אחרות, המתבצע דרך המערכת ההולנדית, ואולי בעקיפין גם על יבוא ישיר מקולומביה ומקניה. החשש העיקרי הוא מהיטלי מכס, ולא פחות מכך – מיצירת נהלים ובקרות שיכבידו וייקרו את תהליך היבוא. מה-גם שכרגע אין כל תשתית המאפשרת בקורת בגבול, ועל השלטונות יהיה להקימה מחדש. גם היבוא לאירלנד, העובר כיום ברובו דרך בריטניה, עלול להיפגע קשה.

מחוגי המטפחים הביעו לאחרונה חשש כי בריטניה עלולה לבחור בנתיב בדלני בנושא זכויות מטפחים, מה שיביא לתוספת משמעותית להוצאות הפיקוח וניהול הזכויות מצד המטפחים, ויחייב אותם להקים נציגויות בבריטניה [ומי שישלם בסופו של יום את החשבון הוא כמובן המשתמש הסופי; כלומר המגדל...].

המקורות: + Vakblad v d Bloemisterij 15/12/2017 nu.nl 06/12/207 + FloriBusiness 15/11/2017