ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2017

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 47 2017

חדשות רויאל פלורהולנד

כמה מבקרים הגיעו לתערוכות נובמבר?

בשבוע שעבר הבטחנו כאן להביא נתונים על מספרי המבקרים ביריד המסחרי של רויאל פלורהולנד באלסמיר, ובתערוכה הפרטית המקבילה IFTF בפייפהאויזן הסמוכה. ובכן, גם השבוע לא הצלחנו למצוא נתונים אלה; הם פשוט לא נמסרו לפרסום. מה זה אומר? אולי לא היה במה להתפאר...(?)

הנתון היחיד שפורסם, ביום השני ליריד, היה אודות היום הראשון, אשר "שבר שיאים" עם כ-6,000 מבקרים; אך כאמור, לא היה המשך לדיווחים. במקומון אחד באלסמיר נכתב שהיו "הרבה מאוד מבקרים", מבלי לציין מספרים, אך בתוספת הערה כי כמעט כל המבקרים היו אנשי מקצוע בענף, וכי מומלץ להנהלת היריד לשקול הוספת יום פתיחה נוסף, בשבת, שיהיה מיועד לקהל הרחב, כמו שהיה מקובל בעבר, כאשר האירוע עוד נקרא 'התערוכה המקצועית הבינלאומית לפרחים'.

בשולי היריד נשמעו השבוע טענות של מגדלים שאינם חברי רויאל פלורהולנד על-כך שהם נדרשו לעמוד בתנאי-סף מסוימים, ולהתחייב להגדלת מחזור המכירות דרך המכרזה, כתנאי לכך שיוכלו להציג ביריד בעתיד. דוברת מטעם רויאל פלורהולנד אִשרה את המגמה והסבירה שהיריד נועד קודם כל לחברי הקואופרטיב, ואילו 'מגדלי-חוזה' יתקבלו בברכה כל עוד הם עומדים ב'כללי משחק' ברורים, אשר עתה גם נמסרו בכתב לנוגעים בדבר.

המקורות: Aalsmeervandaag 10/11/2017 + 07/11/2017 Vakblad vd Bloemisterij

שינוי מבנה התעריפים הוצג במפגש עם נציגי ההנהלה

ביום רביעי שעבר התקיים בגבעת-ח"ן המפגש התקופתי של חברי רויאל פלורהולנד עם נציגי ההנהלה, שהגיעו במיוחד מהולנד, ובראשם המנכ"ל הפורש, לוקאס פוֺס [ראו רשימת המשתתפים בהזמנות שפורסמו בידיעון בשבועיים הקודמים].

למפגש הגיעו כ-20 מגדלים [בהחלט ייצוג-חסר...], ולצדם נציגי כל חברות היצוא. נציגי ההנהלה מסרו עדכון לגבי המועצה המפקחת הזמנית (זו שאמורה להחליף את האספה) והמגדלים ההולנדים שנכחו במפגש הסבירו מהם היתרונות ומהי החשיבות בעצם הקמת הפורום הזה. נמסרו עדכונים על התקדמות יישום האסטרטגיה 'רויאל פלורהולנד 2020', והסברים על Floriday היישום החדש למסחר מקוון.

במרכז הדיון, כמו גם בכל שאר המפגשים בהולנד ובאפריקה, עמדה הצגת המודל החדש של חָברוּת ותעריפים במכרזות, כפי שההנהלה גיבשה, בעקבות העדפות החברים, כפי שהשתקפו מסדרת המפגשים האזוריים במשך הקיץ האחרון. המודל הזה יובא לאישור בהצבעה באסיפה הכללית הבאה ב-7 בדצמבר. לקראת המפגש בישראל, ההנהלה טרחה והכינה מצגת בעברית, אשר מנסה להסביר את מבנה התעריפים החדש באופן 'ציורי'; מה שלא מבטיח שכל אחת ואחד אכן יבינו את הכללים המורכבים... אולם בינתיים הועלה לרשת גם 'מחשבון' המאפשר לכל מגדל לחשב את העלויות שתחולנה עליו במבנה החדש. לשם כך יש להיכנס בעזרת הסיסמה האישית אל המדור 'הסגור' המיועד לחברים My Royal FloraHolland, ואז לבחור בתפריט המוצג שם באופן בולט [ראו הריבוע הסגול באיור המצורף]

כפי שמסביר המיועד למנכ"ל סטיפן ואן סכילפחארדה Steven van Schilfgaarde בשיחתו המוקלטת, המבנה החדש מבוסס על בידול, על תשלום לפי שימוש, ועל העדפת חברים על-פני ספקים שאינם חברים. כמו-כן באה לידי ביטוי הדרישה/המלצה של רוב החברים שהשתתפו בסדנאות, להקל את העומס הכספי ממגדלי-שעון קטנים.

השינויים האחרונים שהכניסה ההנהלה בהצעתה, על-פי המצגת שהוקרנה למשתתפי המפגש בגבעת-ח"ן, מפורטים באיור מתוך המצגת, המובא כאן בהמשך. נכון, לא הסבר מובן-מאליו, אבל ביחד עם המחשבון האמור, ניתן אולי להבין מה הנוסחה הזאת אומרת לגבי כל אחד באופן אישי.

מצב קיים מצב עתידי

המפגש בגבעת-ח"ן התארך מעל המתוכן בגלל מעורבות המגדלים בדיון; בעיקר בדיון על התעריפים.

המקורות: ירון כוכבי + מצגת שהוכנה למפגש

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

היצוא ההולנדי גדל, אבל פחות

לפי נתוני ארגון Floridata, היצוא ההולנדי של פרחים וצמחים עלה באוקטובר רק בשיעור 2%+ לעומת אשתקד. זאת בשונה מהמגמה שהסתמנה לפני-כן, של שיעורי צמיחה גבוהים יותר. עד וכולל סוף אוקטובר 2017 היה הגידול ביצוא, בהשוואה לתקופה זו ב-2016, בשיעור נאה של 5%, והסתכם לכדי 5.1 מיליארד €. מניחים שזה יהיה גם שיעור הצמיחה השנתי. פרחי הקטיף צמחו ב-6%+, ואילו יצוא הצמחים התרחב בשיעור 4%+.

היצוא לרוסיה המשיך להפתיע בשיעור צמיחתו המחודשת; הצמיחה החודשית הייתה לאחרונה 31-51%+. זאת בעקבות התייצבות שער הרובל מול היורו, והתאוששות יחסית בכוח הקנייה של הציבור ברוסיה.

היצוא לבריטניה ממשיך לפגר, עקב ירידת ערך הפאונד, והאווירה סביב תכנית הנטישה של בריטניה את האיחוד האירופי, המכונה Brexit. מתחילת השנה עד סוף אוקטובר יש נסיגה של 6%- לעומת אשתקד. גם היצוא לארה"ב נמצא בנסיגה, עקב שער דולר נמוך, הוצאות הובלה שעלו, ולפי יצואן מוביל – גם בגלל החמרה בדרישות הגנת הצומח.

דנמרק נסוגה ב-8%- בסה"כ היצוא הענפי, בגלל ירידה חדה בהיקף יצוא הצמחים; ושוודיה גם היא נסוגה מעט – 1%-; בעוד נורבגיה (4%+) ופינלנד (10%+) נמצאות בעלייה.

ואילו יצוא הפרחים מישראל נמצא בנסיגה. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתקופה ינואר-אוקטובר ירד יצוא הפרחים בשיעור 10.5%- בהשוואה לתקופה זו אשתקד, והיצוא החקלאי כולו נסוג בשיעור 2.6%-.

המקורות: למ"ס +VGB/Floridata 15/11/2017

מחירים וכמויות בשעונים בהשוואה לאשתקד

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות.
בטבלה משמאל מופיעים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו קטנים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך אלה אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

בשבוע מספר 45 [כפי שפרסמנו בשבוע שעבר] זינקו מחירי פרחי הקטיף בשעונים בשיעור כמעט 16%+ לעומת השבוע הקודם. הממוצע עמד על קרוב ל-28 סנט לגבעול. הכמות הכללית ירדה מעט (3.7%-).
בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה ב-8%+, בעוד הכמות הכללית לא השתנתה.

בשבוע מספר 46 [ראו בטבלה כאן משמאל] המשיכו מחירי הפרחים בשעונים לעלות. הממוצע עמד על יותר מ-29 סנט לגבעול; ב-6%+ גבוה מזה של השבוע הקודם. הכמות כמעט לא השתנתה (0.7%-).
בהשוואה לשנה שעברה היה המחיר הממוצע גבוה ב-9%+, כשהכמות עלתה בשיעור 1%+ בלבד.
את הממוצע משכו כלפי מעלה בעיקר הוורדים והחרציות, אשר הביאו מחירים גבוהים בהרבה מאשתקד.
רמת המחירים הייתה גבוהה בכמעט 19%+ מזו של השבוע המקביל ב-2015 [ראו בעקומה כאן למעלה מימין]

המקור: RFH Markt Informatie

לוח חגים ומועדים בעולים הפרחים 2017-18

מקרא:  = קונים פחות פרחים מהרגיל    = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד
החודש היום החג / אירוע במדינות
נובמבר      
נובמבר 22 יום החרטה והמחילה גרמנה
נובמבר 23 יום התודה לעבודה יפן
נובמבר 24 יום מתן תודה Thanksgiving Day ארה"ב, סין
נובמבר 25 יום קתרין הקדושה צרפת, בלגיה
נובמבר 26 יום ראשון של זכרון המתים גרמניה
נובמבר 26 יום האם רוסיה
נובמבר 30 יום אנדרו הקדוש בריטניה, רומניה, פולין, צ'כיה
דצמבר      
דצמבר כל החודש חודש מתנות החורף יפן
דצמבר 1 חג לאומי / יום האיחוד רומניה
דצמבר 1 יום השבת העצמאות פורטוגל
דצמבר 3 יום ראשון הראשון של 'אדוונט' גרמניה, הונגריה, נורבגיה, פינלנד, שוודיה
דצמבר 5 סט. ניקולאס / סינטרקלאס הולנד
דצמבר 6 יום ניקולאס הקדוש אוסטריה, בלגיה, גרמניה, יוון, סלובקיה, פולין, רומניה
דצמבר 6 יום החוקה הספרדית ספרד
דצמבר 6 יום העצמאות פינלנד
דצמבר -10
-17
-24
'אדוונט' 3 ימי ראשון גרמניה, הונגריה, נורבגיה, פינלנד, שוודיה
דצמבר 7 יום פרל הארבור ארה"ב
דצמבר 8 יום החוקה רומניה
דצמבר 8 יום בשורת ההיריון של מריה אוסטריה, איטליה, ספרד, שוויץ
דצמבר 12 נר ראשון של חנוכה מורגש בארה"ב
דצמבר 23 יום הולדת הקיסר יפן
דצמבר 24 ערב חג המולד דנמרק, נורבגיה, פינלנד, שוודיה
דצמבר 25 - 26 חג המולד העולם הנוצרי – להוציא הכנסייה האורתודוקסית
דצמבר 26 יום העצמאות סלובניה
דצמבר 26-31 קוואנזה - חג הקהילה האפריקאית ארה"ב
דצמבר 31 ערב השנה האזרחית החדשה
ינואר  2018    
ינואר 1 ראש השנה האזרחית בכל העולם המערבי
ינואר 2 - 1 ראש השנה האזרחית אוקראינה, רומניה, שוויץ
ינואר 3 - 1 ראש השנה האזרחית יפן, סלובניה
ינואר 6 חג ההתגלות הנוצרי Epiphany ברוב מדינות אירופה
ינואר 7 יום ג'והן הקדוש יוון, רומניה
ינואר 7 חג המולד האורתודוקסי אוקראינה, רוסיה
ינואר 13 ראש השנה האורתודוקסי אוקראינה, רוסיה
 

מקרא:  = קונים פחות פרחים מהרגיל    = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד

ללוח השנתי 2017 - נא להקיש כאן

המקור: BBH

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

מתחרים רבים בזירת המסחר המקוון בפרחים

ההכרזות הנחרצות של מנכ"ל רויאל פלורהולנד, לוקאס פוס, אודות 'העידן הדיגיטלי' אליו צועד הענף, ועל האסטרטגיה הברורה של המכרזות להיערכות מהירה למתן שירותי מכירה מקוּוֵנת, עוררו גורמים רבים בענף להכריז על פתיחת זירות/'פלטפורמות' למסחר מקוּוָן בפרחים. ממול – הביאה ההתפתחות הזאת את קברניטי רויאל פלורהולנד להתמיד בהתבטאויות פומביות הקוראות לשיתוף-פעולה ולמניעת 'פיצול כוחות' במעבר למסחר דיגיטלי/מקוון. הם קוראים לכולם להתאחד תחת המותג שלהם Floriday.io, שנוצר לאחר שרויאל פלורהולנד רכשה את החברה המתקדמת ביותר בתחום – FloraExchange [ראו בידיעון מס' 27]

לא מזמן דיווחנו כאן [ראו בידיעון מס' 41] על הפעלת זירה מקוונת בשם ClockOnline של היזם מרקו סטולצה. מאז התבשרנו על הכרזה של זירה בינלאומית נוספת, בשם Newgreen.market שנוסדה ע"י "קבוצת יזמים בעלי ניסיון בענף", ועל זירה שהוקמה בקניה, בשם iFlora, ע"י יזמים פרטיים מענף הפרחים, בשיתוף 'מועצת הפרחים של קניה', שהיא ארגון פרטי של יצואני פרחים. כל אלה מבטיחים "חיסכון גדול", "קיצור דרך" וכיו"ב יתרונות של קשר ישיר בין המגדל ללקוח. אף אחד מהם אינו מציע הבטחת תשלומים, אלא רק 'הסדרת התשלום'.

אולם האיום הרציני על הדומיננטיות אשר רויאל פלורהולנד שואפת להשיג ולשמר בתחום המסחר המקוון בא מהיוזמות של הגדולה בחברות הסחר בפרחים, Dutch Flower Group (DFG), אשר נוקטת בימים אלה בכמה יוזמות, בשיתוף עם חברות סחר נוספות, ואשר לאיש עדיין אין מושג מה בדיוק מסתתר מאחוריהן.

כבר דיווחנו כאו, [גם-כן בידיעון מס' 41] על ההכרזה של DFG על הקמת זירת e-flora, יחד עם חב' BloomPost המתמחה במשלוח פרחים לצרכן בדואר. לאחר מכן נודע על יוזמה להקמת Blueroots , של DFG בשיתוף עם שורה של סיטונאי פרחים גדולים, שתוארה כזירה שתכסה את כל תחום המסחר המקוון.

כל אלה הביאו לכך שראשי הענף והתקשורת המקצועית עוסקים בנושא 'הקרב על מסחר המקוון', והנושא הפך לשיחת היום בענף בהולנד. גם כלכלני 'רָבּוֺבָּנק', שהציגו ביום עיון את ממצאי המחקר שערכו על עתיד ענף הפרחים, התייחסו לנושא כ'שאלָה גורלית' – "מי ישלוט במכירת הפרחים המקוונת?" ויצרו עוד כותרות...

לכן היה חשוב ומרגיע לשמוע או לקרוא את דבריו של מנכ"ל קבוצת DFG, מרקו ואן זייוורדן Marco van Zijverden, אשר הצהיר כי ארגון Blueroots שקם ביוזמתו יהיה פתוח לשיתוף פעולה מלא עם רויאל פלורהולנד. לדבריו, בניגוד לזירות האחרות – Blueroots היא פלטפורמה 'מונחָה ע"י הביקוש'; הוא נתן להבין שאין בהכרח תחרות בין היוזמה הזו למה שיוזמת רויאל פלורהולנד [כאמור, הרושם הוא שגם היזמים השונים טרם יודעים או יכולים להגדיר איך הם מתכוונים לפעול; נראה שכולם רצו 'לדחוף רגל בדלת' ולהבטיח את השתתפותם במשחק, גם אם הם אינם ערוכים לכך עדיין...]

מנכ"ל DFG נשא את הצהרתו הנ"ל בעת נאומו בפני 'הפסגה העולמית של ענף הפרחים' באלסמיר בשבוע שעבר. באותה הזדמנות אמר שם מנכ"ל רויאל פלורהולנד כי הוא אינו חושש מתחרות בין השחקנים השונים בענף, אלא מתחרות מצד גופי-ענק חיצוניים, כמו גוגל ואמזון, אשר עשויים להתעניין במסחר בפרחים ולנסות להשתלט עליו. לוקאס פוס רמז בכך שעל הגורמים בענף הפרחים להתאחד, ולמנוע פיצול שיקל על הגופים החיצוניים את ההשתלטות המסוכנת.

המקורות: Vakblad v d Bloemisterij 03+07+09/11/2017 + FloralDaily 06/11/2017 + BPN 01/11/2017

מגדלי הפרחים באירן רוצים לפרוץ לשוק העולמי

פרחים הם חלק בלתי נפרד מחיי היומיום באירן, בשמחות ובאבל, אומר מגדל פרחים אירני גדול, אבל פיגור טכנולוגי מונע מן הענף להתפתח ולפרוץ לשוק הבינלאומי, לדבריו. במשך שנים הייתה הדרך לטכנולוגיה מודרנית חסומה בפני החקלאים האירנים; אולם מאז הסכם-הגרעין ב-2015 הוסרו המגבלות ונפתחה הדרך ליבוא של ידע וציוד מודרניים.

מספר מגדלי פרחים אירנים פנו לאחרונה לממשלתם, ולנשיא חסן רוחני באופן אישי, בבקשה להקל על משקיעים זרים ומקומיים ביבוא וביישום של אמצעים מודרניים בענף, בכדי לסייע למגדלים המקומיים להפוך את הענף למקור הכנסה יעיל מיצוא תוצרתם. לדבריהם המגדלים המקומיים מסוגלים להתייעל ולהיות תחרותיים; הם רק חסרים את האמצעים. כבר כיום – כמחצית מיבול הפרחים באירן הולכת לאיבוד; אם בדרך אל השוק, ואם מחוסר ביקוש בשווקים עצמם.

המקור: Al Jazeera News 29/10/2017

מוצרי פריחה – מבזקי מוצרים ומחקרים

החלה עונת האדמונית בצ'ילה

האדמונית, התופסת מקום חשוב בשוק האמריקני, בעיקר כפרח 'הכרחי' לזרי-כלה, מסופקת בשנים האחרונות ממדינות שונות, בהתאם למועד פריחתה הטבעי באזורי אקלים שונים [ראו בידיעון מס' 31-2011 על הספקת אדמונית מאלסקה בחודשי יולי-ספטמבר, וגם בידיעון מס' 18-2014 על הספקה מהרי האטלס בחודשים אפריל-יוני].

כעת תורה של צ'ילה למלא תפקיד חשוב זה, בעונתה.

עונת הפריחה והספקת אדמוניות לשוק מתחילה בצ'ילה בנובמבר, ומסתיימת בתחילת ינואר, בהתאם לזנים שונים, ולאזורים השונים במדינה הארוכה הזו...

יותר פרטים ניתן למצוא באתר

 

06/11/2017 FloralDaily המקור: