ידיעוני רויאל פלורהולנד - 2017

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 52 2017

לוקאס פוס נפרד בסיפוק ובנימה אופטימית לגבי עתיד ענף הפרחים

בראיון פרידה למגזין הענפי, ובשיחת וידאו מוקלטת, האחרונה לפני פרישתו בסוף החודש, מסכם המנכ"ל לוקאס פוס Lucas Vos בסיפוק את ארבע שנות כהונתו.

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 51 2017

'מועצת המגדלים' – ניסוי של מבנה-ארגוני חדש

כידוע, ההנהלה ו'מועצת המפקחים' של רויאל פלורהולנד הטילה על שתי 'המועצות המייעצות', לפרחים ולצמחים, לפעול כ'מועצת חברים' באופן זמני, כדי לבחון אם אכן גוף כזה יכול להתאים לקואופרטיב. [ראו דיווח של אורי ברוק על הדיון בסוגיה בידיעון מס' 37]

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 50 2017

האספה הכללית אישרה את הצעת התעריפים של ההנהלה

ביום חמישי שעבר בערב התקיימה בנאלדוויק האספה השנתית של חברי רויאל פלורהולנד. הייתה זו אספה עמוסת רגשות, אך אי-אפשר לומר שהייתה 'סוערת', משום שהתנהלה ב'טונים נמוכים' ובנימוס, כדרכם של ההולנדים...

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 49 2017

הוויכוח על התעריפים נמשך בעוצמה רבה

הצעת ההנהלה למבנה תעריפים חדש, אשר תובא לאישור האסיפה הכללית ביום חמישי הקרוב, 7 בדצמבר, ממשיכה לגרור תגובות ותגובות-נגד בכל ערוצי התקשורת הענפיים בהולנד.

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 48 2017

מגָדלי-שעון קטנים מוחים נגד מדיניות התעריפים המוצעת

לאחר פרסום הצעת ההנהלה למדיניות תעריפים חדשה [ראו בידיעון מס' 47] העומדת עתה בדיוני המפגשים האזוריים, ואשר תובא להצבעה באספה הכללית ב-7 בדצמבר, נשמעו בהולנד בשבוע שעבר קולות מחאה של מתנגדים מקרב המגדלים הקטנים והבינוניים.