ידיעוני פלורהולנד - 2016

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 48 2016

חדשות רויאל פלורהולנד

נמשכים הניסויים לשיפור עבודת השעון

שלב ב' בניסוי 'מכרז רב-עסקתי' שביצועו החל באוקטובר [ראו בידיעון מס' 41] - הופסק. הניסוי, שהתבצע בשעונים 12,11,ו-13 בנאלדוויק, היה אמור להימשך עד סוף נובמבר, אך הופסק מוקדם יותר לאחר שהלקוחות והכרוזים מצאו שביצועו מורכב/מסובך מדי.

הניסוי היה אמור לבדוק את האפשרות לקבל שתי הצעות-מחיר בעצירה אחת של השעון, ע"י הקצאת יותר זמן לפעולת העצירה [יותר מקונה אחד ויותר ממחיר אחד יכולים להתבצע בכל מהלך]. הכל בניסיון לזרז את פעולת השעון ולקצר את משך המכרזים בכל יום.

החל מ-24 בנובמבר חזר הניסוי למתכונת הראשונית שלו – מחיר אחד בכל עצירה, עם אפשרות ליותר מקניין אחד לקנות במחיר זה את התוצרת אשר 'הלוחץ' הראשון לא לקח.

הניסוי יימשך תוך ליווי צמוד של ביה"ס לעסקים של אוניברסיטת ארסמוס ברוטרדם, אשר עוסק בניתוח הנתונים. מעריכים שמסקנות תהיינה ברבע הראשון של 2017.

'מסירת הכמות בלחיצה' הוא ניסוי נוסף, הנערך בשעוני הוורדים באלסמיר; והוא דווקא נמשך בהצלחה. כידוע, מאז ומתמיד מודיע הקונה לכרוז, בדיבור דרך התקשורת הקולית, כמה יחידות [אגדים או דליים] הוא קונה, לאחר שזכה במכרז המחיר [היה 'הלוחץ הראשון' שעצר את השעון]. מטרת הניסוי היא למנוע את התקשורת בדיבור, ולעבור לתקשורת דיגיטלית; כלומר: הקונה מקיש את הכמות דרך מערכת התקשורת הדיגיטלית.
השיטה עובדת כבר בנאלדוויק. עכשיו יכניסו אותה גם לאלסמיר ולריינסבורג.

כל זה נעשה במיוחד במטרה לאפשר לקונים ממרחק, במיוחד כשהם דוברים שפה שונה, להשתתף במכרזים, ולמנוע עיכובים וטעויות הנובעות מתקשורת קולית.

המקור: RFH News 23/11/2016

מפגשים לדיון במבנה העתידי של רויאל פלורהולנד

במסגרת גיבוש התכנית האסטרטגית 'רויאל פלורהולנד 2020' הוקם כידוע צוות של מגדלים-מתנדבים העוסק מזה שבועות רבים בגיבוש הצעות למבנה הארגוני העתידי של הקואופרטיב [ראו בידיעון מס' 30]. בשלב הנוכחי עסוק הצוות במפגשים עם קבוצות מגדלים, להצגת רעיונות שהתגבשו, לקבלת היזון חוזר, ולאיסוף רעיונות 'מן השטח'. סבב המפגשים הזה מגיע גם לישראל.

השאלות העולות לדיון הן בעיקר:

  • כיצד ניתן לקיים עמלות והיטלים מתאימים לצרכי החברים/מגדלים?
  • אילו סוגי חברוּת בארגון מתאימים לצרכים שלנו?
  • איך נארגן את ניהול הארגון?

בשלוש סדנאות בישראל יתמקד הדיון:

  • בערך המוסף שהקואופרטיב מעניק לנו
  • צווארי-בקבוק ופתרונות לעתיד מוצלח
  • דיווח ומסקנות מן הסדנאות שכבר נערכו בהולנד

המפגשים/סדנאות (באנגלית) יתקיימו:
ביום ראשון 11/12 במושב תלמי-יוסף, ביום שני 12/12 בכפר-ידידיה וביום שלישי 13/12 בעין-ורד.

כדאי להתעדכן מראש בפרטי הדיונים, ולהכיר את חברי צוות ההגוי בדף האינטרנט באתר רויאל פלורהולנד

כל החברים בישראל מוזמנים ליטול חלק בסדנאות, לגלות מעורבוּת, ולהשפיע.

המקור: הזמנה מטעם צוות Cooperative 2020

הפקדת כספי 'הלוואת חברים'

מגדלים המעוניינים להפקיד את כספי 'הלוואת החברים' שהצטברו לזכותם לחמש שנים נוספות [במקום לפדות אותם בהגיע מועד ההחזר], יכולים לעשות זאת עכשיו.

על המעוניינים ליצור קשר עם אדה או ירון.

נמסר ע"י ירון כוכבי

מכירות מוקדמות בשעון באמצעות FloraMondo – ממשיכות להיות משתלמות

גם בשבועות האחרונים הוסיפו המגדלים אשר מכרו תוצרת במכירה מוקדמת בשעון – ממ"ש / Clock Pre Sales – לפדות מחירים גבוהים יותר מאלה שהתקבלו עבור אותן האצוות / קבוצות-מכירה כאשר אלה עברו בשעון מאוחר יותר.

בשבוע מס' 46 היה המחיר הממוצע במכירות ממ"ש של פרחי קטיף בשלושת המכרזות הגדולות גבוה ב-20%+ מזה שנפדה במכירות השעון עבור אותן האצוות. בטבלה שכאן מפורטים מחירי עשרת המוצרים המובילים [לצערנו אין בידנו נתוני מחיר של הפרחים העיקריים מישראל].

אין להסיק מסקנות נמהרות מתוצאה של שבוע מסוים או של פרח מסוים. התוצאה בפועל מבטאת את הצלחת המגדל 'לנבא' את המחיר אותו יהיו הקונים מוכנים לשלם. אם ידרוש מחיר גבוה מדי – הם לא יקנו... ואילו אם ידרוש מחיר 'נמוך מדי' – הוא 'יוצא פראייר', כי בשעון היה מקבל יותר.

אבל גם הקונים מהמרים כאן, כי איש אינו יכול לדעת בוודאות מה יהיה המחיר בשעון מחר בבוקר. העובדה שהמגמה מראה כי רוב המכירות המוקדמות פודות מחיר גבוה מזה שיכלו להשיג בשעון מעידה על כך שהמסלול הזה משרת היטב הן את הקונים והן את המגדלים.

עוד על מכירה מוקדמת בשעון, ראו בידיעון מס' 16

למדריך מקוון (באנגלית) ראו floramondo-for-growers

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

 

מדד רויאל פלורהולנד לפרחי קטיף

• ולמי שתוהה על ההבדלים הקטנים בין נתוני הכמות והמחיר בעקומה זו לבין אלה שבטבלת השוואת המחירים שלהלן, נזכיר כי המדד הנ"ל מתייחס לכלל מכירות פלורהולנד, ואילו טבלת ההשוואה מביאה נתוני השעונים בלבד.

העקומה הנ"ל מספקת מבט-כללי על מצב השוק: הקו האדום מסמל את רמת המחיר באופן יחסי למחיר הממוצע הכללי אשתקד. הקו הכחול מסמל את הכמויות שסופקו, באופן יחסי לאלה של אשתקד. המדד של אשתקד מופיע כ-100 נקודות (%), כך שכאשר הקווים עומדים על 100 בסולם – המשמעות היא שהמחיר או הכמות זהים לאלה של השבוע המקביל אשתקד.

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות. מובאים נתונים של 10 השבועות האחרונים, וגם מחירי השבועיים הבאים בשנתיים הקודמות – מה שמסמן מגמה אפשרית (לפי נתונים היסטוריים).

בטבלה משמאל מופיעים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו קטנים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך אלה אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

בשבוע 46 מחירי פרחי הקטיף בשעונים בכל זאת עלו בסנט אחד לגבעול. הממוצע עמד על 27 סנט לגבעול, 5%+ יותר מהממוצע בשבוע שעבר; זאת למרות שהכמות הכללית ירדה רק ב-1.2%-.
בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה בשיעור 8%+, תוך ירידה בכמות של 11%-. בעיקר בזכות עלייה חדה במחירי הגרברות והשושן, בעוד הוורדים והחרציות משתרכים מאחור.

בשבוע 47 המחירים לפרחי קטיף נשארו ברמה של השבוע הקודם (0.8%+), תוך עלייה קלה בכמות (2%+).
בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע נמוך ב-3%-, והכמות פחתה בשיעור 6%-.

באופן כללי השוק מתנהג קצת יותר טוב מאשתקד; אולם מגדלי הוורדים אינם מרוצים, כי מחיריהם בפיגור יחסי, למרות שאין הספקת-יתר.

המקורות: Vakblad vd Bloemisterij/Royal FloraHolland + Market Report Rose wk 47

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

לרוב משקי החממות בהולנד אין דור המשך

לא מפתיע, אך בכל-זאת הנתונים הבדוקים מדברים בעד עצמם: לרוב המשקים החקלאיים בהולנד, שבעליהם עברו את גיל 55, אין כרגע מועמד להמשך קיום המשק. כך עולה מסקר המשקים שנערך ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה CBS בהולנד.

מפתיעה אולי העובדה שדווקא משקי החממות הם אלה שברובם הגדול אין ממשיך. רק ל-21.3% ממשקי הפרחים, 18.5% ממשקי צמחי הנוי, ו-19.5% ממשקי הירקות בחממות היו לאחרונה מועמדים להמשיך את קיום המשק. כלומר: ל-4 מכל 5 משקים כאלה אין פתרון של דור המשך.

מפתיע גם הנתון של הקצה השני: דווקא ל-60% ממשקי רפת החלב יש בן ממשיך. כ-55% ממגדלי העזים, וכ-50% ממגדלי העופות גם-כן מדווחים על מועמד קיים להמשך המשק.

הניתוח מראה גם נתון חשוב נוסף: ככל שהמשק גדול יותר – שיעור הממשיכים בו רב יותר. בין המשקים הגדולים מדווחים כ-70% על דור המשך, לעומת רק 27% מבין המשקים הקטנים.

[הערת העורך: התמונה בישראל, מן הסתם, אולי גרועה עוד יותר; אבל איש אינו טורח לפקוד את המשקים ולספר לנו מה המצב; פשוט משום שככל הנראה זה לא ממש מעניין את מישהו...]

המקורות: BPN + CBS 21/11/2016

מוצרי פריחה – מבזקי מוצרים ומחקרים

ניצנית כפרח קטיף – היצוא מישראל אסור

בהמשך לידיעה מן השבוע שעבר אודות התפתחות גידול ניצנית כפרח קטיף, נודע לנו כי הניצנית הזו אכן גדלה בארץ באופן מסחרי, אך המטפח מונע יצוא שלה לאירופה. לכן היא נמכרת, לפי שעה, בשוק המקומי בלבד.

הסוכן בישראל של חב' Queen הדנית היא דנציגר - משק פרחים דן ממשמר השבעה.

מצאנו גם שכבר ב-2013 הכריזה חברה מטאיוואן כי פיתחה זני ניצנית לקטיף, אשר נותרים 'טריים' במשך שבועות ללא מים (בתמונה)

נמסר ע"י ירון כוכבי, ונמצא ברשת