ידיעוני פלורהולנד - 2016

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 47 2016

חדשות רויאל פלורהולנד

מפגש מעניין ביותר התקיים בגבעת ח"ן

ביום שני שעבר התקיים כמתוכנן המפגש התקופתי של מגדלים חברי רויאל פלורהולנד עם נציגי הנהלת הארגון.

ההשתתפות הייתה מאכזבת: רק כ-20 מגדלים טרחו לבוא, ואליהם הצטרפו עוד כמה פעילים בענף. קצת מביך, כאשר מנכ"ל רויאל פלורהולנד ועמו צוות מכובד מטריחים את עצמם לטוס לכאן במיוחד כדי לפגוש את החברים בישראל...

בפני הנאספים הוצגו הנושאים העומדים כעת על סדר היום של הארגון. הנה כמה מהם:

 • התוצאות המסחריות בשנה זו עד כה מפתיעות לטובה ומצביעות על ביקוש טוב לפרחים. נראה שעד סוף השנה המכירות יעלו על ההיקף שנקבע כיעד בתכנון השנתי. מגמת העלייה במכירות-ישירות נמשכת, אך בקצב אטי יותר.
 • הטיפול בפרויקט 'קואופרטיב 2020' מתנהל בקצב משׂביע רצון. צוות היגוי המורכב ממגדלים מקיים מפגשים עם חברים ומגבש הצעות לגבי המבנה הניהולי וצורות החברוּת בקואופרטיב (קבוצת מגדלים מישראל שבִּקרה לאחרונה ביריד באלסמיר השתתפה בדיון כזה; מפגשים בנושא אמורים להיערך בישראל בדצמבר).
 • ההתרחבות לשווקים חדשים – פרויקט 'מכרזת פרחים עולמית' – מתקדם; בעיקר ע"י הגדלת הפעילות בסין. נערכים להרחבת השיווק גם בתורכיה ובארה"ב.
 • שינויים בלוגיסטיקה – עובדים על שיטות חדשות עם יעד של חיסכון שנתי בהיקף 64 מיליון €. בינתיים יקצצו כבר השנה כשני מיליון. בשנה הקרובה יפוטרו כ-100 עובדים במחלקות הסחר ועיבוד הנתונים. צמצום בעובדי השינוע צפוי בשנה הבאה, לאחר שיופעלו שיטות לוגיסטיות חדשות.
 • נושא 'השעון החדש' עדיין לא ממש מגובש סופית. נקבע העיקרון של מכירה אלקטרונית רצופה במשך כל היממה, לצד שעונים 'פיזיים' בשעות הבוקר, שגם בהם תהיה רוב הקנייה מרחוק. בוחנים דרכים למכירה 'בשער המשק', לפי דרישת הלקוחות הגדולים. זה מביא לפיתוח קו של 'מכירה היום להספקה מחר', גם לגבי תוצרת שכבר נמצאת במכרזה. המכירה המוקדמת בשעון משתלבת במגמות אלה.
 • ההנהלה מניפה עוד 'דגל': ייצור 'ירוק'/ידידותי-לסביבה ולעובדים, או בשם השגור כבר באירופה 'קיימוּת'. ברור שהעולם מתקדם לכיוון של צרכנות המתחשבת בעתיד העולם, ועל ענף הפרחים להשתלב במגמה זו. רויאל פלורהולנד מתכוונת להוביל גם שינוי זה.
 • תקציב השנה הבאה לא יהיה כרוך בשינויים בעמלות ובהיטלים למגדלים (להוציא תיקון ב'התאמה מהירה' כפי שמתואר בידיעה הבאה בידיעון זה). מתכננים שינויים בעמלות ללקוחות, שעיקרם ייקור השימוש באולם השעונים, מול הוזלת העלויות של רכישה אלקטרונית לסוגיה, כדי לעודד מסחר מקוון.

המשתתפים העלו שאלות, במיוחד בקשר ל'שעון החדש'. מהתשובות ברור שהתכניות כאמור אינן מגובשות עדיין, וכי הכיוונים שתוארו אינם סופיים. הובהר כי 'מכירה בשער המשק' אמורה להתאפשר גם מישראל, אך לא בשלב הראשון של היישום.

קשה להעביר בכתב ובקצרה את כל המידע החשוב והמעניין אליו נחשפו המשתתפים. מי שלא טרח להגיע הפסיד גם הזדמנות להכיר מקרוב את האנשים המנהלים את הארגון הזה, שאחראי במידה רבה לפרנסת המגדלים. חבל...

המידע נמסר ע"י ירון כוכבי

הנחות בתעריפי עסקאות ישירות בהיקפים גדולים

במטרה ללכת לקראת מגדלים המוכרים את רוב תוצרתם בעסקאות ישירות (במיוחד מגדלי צבעונים וסחלב פלנופסיס) יוזמת רויאל פלורהולנד הנחה מיוחדת בעמלה למגדלים כאלה: מגדל אשר יותר מ-90% מתוצרתו נמכרים במכירה ישירה, ללא יותר משלושה לקוחות, ישלם עמלה של 1.2% מהעסקה, במקום התעריף הרגיל של 1.6%. מנהל הפעילות המסחרית ברויאל פלורהולנד, סרוואס ואן-דר-פן Servaas van der Ven הסביר את המהלך לעיתון הענפי. התיקון ייעשה בתהליך 'התאמה מהירה' Quick Fix, כצעד-גישור עד לגיבוש מדיניות ארוכת-טווח בנושאים אלה במסגרת התכנית 'רויאל פלורהולנד 2020'. הוחלט לנקוט צעד מהיר, כדי למנוע פרישתם של כמה מגדלים גדולים מחברותם בארגון. הוא העריך שלפחות מגדל אחד או שניים יעזבו בקרוב, משום שהם רואים בעמלה לרויאל פלורהולנד הוצאה גבוהה מדי ביחס ליתרונות שהם מקבלים מחברותם בארגון. בו-בזמן מתקיימת הידברות עם נציגי הלקוחות על שינויים במבנה העמלות ללקוח בשנה הבאה. מדובר בשינויים שיעודדו רכישה באמצעים דיגיטליים, ויכבידו על רכישות באולמות השעונים.

המקורות: RFH Nieuws 17/11/2016 + Vakblad vd Bloemisterij 15/11/2016

החמרה באכיפת בקרת אמינות ואיכות נכנסה לתוקף

בהמשך לידיעה שפרסמנו כאן בידיעון מס' 45, הוחל בשבוע שעבר ביישום כללי המשחק החדשים בכל הנוגע לבקרת איכות ובדיקת אמינות הנתונים על התוצרת המועברת לשעונים. הכל, כאמור, במטרה להבטיח התאמה מלאה בין תעודת המכרזה והאצווה/קבוצת מכירה המוגשת למכירה, מה שחיוני להתפתחות מסלול 'קניה מרחוק' על כל נתיביה.

'צוות בדיקה ופיקוח' במתכונת חדשה יתחיל בפעילות יזומה בשלוש המכרזות הגדולות, כשהוא מתמקד בקבוצות מוצרים 'בעייתיות', ו/או בהתאם לפניות של כרוזים, וועדות המוצר, או וועדות-ייעוץ אזוריות. הצוות יטפל גם בתוצרת של מגדלים אשר לגביהם הוגשו תלונות בימים האחרונים.

 • שיעור התלונות מתוך סך-כל האצוות שהוגשו לשעון לא יהווה עוד קריטריון לקיום בדיקות.
 • כאשר תמצא חריגה/סטייה בין התעודה למציאות המגדל יישא בקנס של 30 €.
 • כאשר האיכות בתעודה תוקנה מ-1A ל-2A – התוצרת תימכר בו-ביום בשעון בקבוצת 2A. המגדל יסומן כיעד לבדיקה יזומה.
 • כאשר האיכות בתעודה תוקנה מ-2A ל-B – התוצרת תימכר בו-ביום בשעון בקבוצת B.
 • כאשר הסיווג האיכות בתעודה תוקן מ-1A ל-B – הקבוצה לא תוגש למכירה. המגדל יוכל להחליט אם להגיש את הקבוצה שנית למחרת, תחת הסיווג המתוקן, או לשלוח אותה להשמדה.
 • רכישות במסלול ממ"ש (מכירה מוקדמת בשעון) לא ייכללו בנהלים הנ"ל, מאחר שהבדיקה נערכת לאחר ביצוע העסקה.
 • אצווה שאינה מלווה בתמונה ראויה – תשלח למכירה בסוף התור [ראו פירוט בידיעון מס' 46].

בשאלות ולהבהרות אפשר להתקשר אל אדה או ירון.

המקור: RFH News 18/11/2016

האסיפה הכללית השנתית – ב-8 בדצמבר

האסיפה הכללית של חברי רויאל פלורהולנד תתקיים בנאלדוויק ביום חמישי בערב, 8 בדצמבר.

הזמנות ואישורי הצבעה יישלחו בקרוב בדואר. התכנית וסדר היום יפורסמו באתר האינטרנט של פלורהולנד ב-28/11.

באסיפה יובאו סקירת תוצאות השנה המסתיימת, ויפורטו התכניות לשנה הבאה, כולל תקציב ועדכוני תעריפים, ותיסקר ההתקדמות בגיבוש ומימוש התכנית האסטרטגית 'רויאל פלורהולנד 2020'.

ההנהלה פונה לחברי הקואופרטיב להפגין נוכחות באסיפה, כדי להיות שותפים לקביעת השינויים בארגון, המתחייבים מן השינויים בשוק. כרגיל, ניתן יהיה להשתתף בהצבעה, ולהעביר שאלות, גם ע"י חיבור אינטרנטי מרחוק. פרטים יפורסמו בהמשך.

המקור: RFH News 18/11/2016

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

 

מדד רויאל פלורהולנד לפרחי קטיף

• ולמי שתוהה על ההבדלים הקטנים בין נתוני הכמות והמחיר בעקומה זו לבין אלה שבטבלת השוואת המחירים שלהלן, נזכיר כי המדד הנ"ל מתייחס לכלל מכירות פלורהולנד, ואילו טבלת ההשוואה מביאה נתוני השעונים בלבד.

העקומה הנ"ל מספקת מבט-כללי על מצב השוק: הקו האדום מסמל את רמת המחיר באופן יחסי למחיר הממוצע הכללי אשתקד. הקו הכחול מסמל את הכמויות שסופקו, באופן יחסי לאלה של אשתקד. המדד של אשתקד מופיע כ-100 נקודות (%), כך שכאשר הקווים עומדים על 100 בסולם – המשמעות היא שהמחיר או הכמות זהים לאלה של השבוע המקביל אשתקד.

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות. מובאים נתונים של 10 השבועות האחרונים, וגם מחירי השבועיים הבאים בשנתיים הקודמות – מה שמסמן מגמה אפשרית (לפי נתונים היסטוריים).

בטבלה משמאל מופיעים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו קטנים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך אלה אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

בשבוע 45 התאוששו מעט מחירי הפרחים בשעונים בהשוואה לשבוע הקודם (3.9%+); הממוצע עמד על 25.7 סנט לגבעול. זאת תוך ירידה בכמות הכללית בשיעור 5.6%.
בהשוואה לאשתקד היה הממוצע גבוה ב-3%+, עבור כמות קטנה ב-10%-.
זאת בזכות עליה במחירי הגרברה והשושן, ולמרות שהוורדים, החרציות, והצבעונים פיגרו אחרי הרמה של אשתקד.
האווירה הכללית בשעונים הייתה דומה לזו של השבוע שעבר. באופן מסורתי, התקופה שלפני 'השבוע הירוק' בברלין מתאפיינת בביקוש טוב לירוקים, ע"ח הפרחים האחרים. ואכן, מחירי כמה מהירוקים עלו בשבוע האחרון.

בשבוע 46 מחירי פרחי הקטיף בשעונים בכל זאת עלו בסנט אחד לגבעול. הממוצע עמד על 27 סנט לגבעול, 5%+ יותר מהממוצע בשבוע שעבר; זאת למרות שהכמות הכללית ירדה רק ב-1.2%-.
בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע גבוה בשיעור 8%+, תוך ירידה בכמות של 11%-. בעיקר בזכות עלייה חדה במחירי הגרברות והשושן, בעוד הוורדים והחרציות משתרכים מאחור.

המקורות: Vakblad vd Bloemisterij/Royal FloraHolland + Market Report Rose wk 46

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

שכר המינימום בהולנד יעלה ב-2017

בתחילת 2017 יעלה שכר המינימום אשר המעסיקים בהולנד חייבים לשלם על-פי חוק. התעריף לעובד בוגר, מעל גיל 23, יהיה 71.61 € ליום, או 1,551.60 € לחודש [כ-294 ₪ או 6,377 ₪ בהתאמה, לפי שער נוכחי] התעריף לעובד בגיל 22 יהיה: 60.87 € ליום או 1,318.85 € לחודש. לצעירים יותר התעריף יורד בהדרגה; למשל עובד בן 20 זכאי לשכר יומי של 44 €. השנה עמד שכר המינימום לבוגר על 70.37 € ליום / 1,524.60 € לחודש. כלומר מדובר בעלייה של 1.7%+.

המקורות: BPN 17/11/2016 + Rijksoverheid, Staatscourant 04/11/2016

ממשלת הולנד מעודדת סילוק גגות אסבסט

כל חקלאי בישראל אשר החליף (או חשב להחליף) לאחרונה את גגות האסבסט בחצרו לחומר אחר, או לסלקם, מודע לעלויות העצומות שגובה המדינה – ישירות או בעקיפין – על פעולה ברוכה זו. מעניין לכן ללמוד כי בהולנד המדינה דווקא משלמת סובסידיה על החלפת גגות אסבסט...

מדי שנה מקציבה הממשלה סכומים נכבדים למטרה זו. השנה נגמר התקציב באוגוסט; אז הוסיפו לו עוד 50%, תוך הבטחה שב-2017 יוקצבו סכומים נוספים.
ב-2016 יסתכמו כספי הסובסידיה לכדי 15 מיליון €, אשר יספיקו לפינוי של כ-4.5 מיליון מ"ר אסבסט (!) עד סוף השנה.

[הערת העורך: זה אינו סיפור מובהק על ענף הפרחים; אבל זה סיפור על ממשלה שמשתדלת לתמוך בחקלאים שלה...]

המקור: BPN 03/11/2016

מוצרי פריחה – מבזקי מוצרים ומחקרים

מוצר ישן-חדש בשוק: ניצנית כפרח קטיף

חברה דנית לטיפוח זנים מחדירה לשוק בשנתיים האחרונות בהצלחה זני ניצנית שהותאמו לשמש כפרחי קטיף. הניצנית הפורחת, Kalanchoë, הידועה היטב כצמח עציץ או גינה, גם בישראל, היא צמח טרופי מקבוצת הסקולנטים. היא מיוצרת ומופצת כפרח קטיף מזה שנתיים וחצי, וזוכה להתעניינות רבה בשוקי אירופה, יפן, וארה"ב.

חב' Queen Genetics הדנית טִפּחה קו של זני קטיף, הנמכרים תחת המותג Queen® Kalanchoë. הם מצויים בשלל צבעים, ומצטיינים בחיי-אגרטל ארוכים במיוחד. החברה מעניקה למגדלים תמיכה טכנית ומלווה אותם עד שלב האסיף והטיפול בפרח. החברה מחפשת עכשיו מגדלים נוספים ברחבי העולם, אשר ירחיבו את הייצור והתפוצה.

כיום מגדלים את הזנים הללו, בנוסף לדנמרק, גם בהולנד, איטליה, קולומביה, אקוודור, ברזיל, וייטנאם, קוריאה, ויפן. המגדל ההולנדי מספק כבר 70,000 ענפים בשבוע, וכמעט הכל נמכר מראש בעסקאות; לכן הוא מתכנן להרחיב את הייצור.

המקורות: FloralDaily 17/11/2016 + www.queen.dk