ידיעוני פלורהולנד - 2016

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 29 2016

חדשות רויאל פלורהולנד

לוקאס פוס משיב לביקורת שעוררו דבריו בשיחה הקודמת

המנכ"ל לוקאס פוס יצא ביום שישי בבלוג-וידאו Vlog – העשירי במספר, בו הוא מדבר ישירות אל קהל המגדלים והקונים. את רוב שיחתו הקצרה הוא מקדיש הפעם לענות לשאלות וטענות שהועלו בעקבות שיחתו הקודמת, [ראו ידיעון מס' 24] שבה כזכור הוא הכריז על כמה שינויים-תיקונים לקווים המנחים של התכנית האסטרטגית.

"אם מישהו הבין אחרת", הוא אומר, "אני רוצה להבהיר כי לא נסוגונו מאף מטרה שהצבנו לעצמנו בתכנית האסטרטגית, וכי אנו ממשיכים לשאוב מהמגדלים ומהלקוחות רעיונות ודעות באשר לתכנית האסטרטגית". הוא מזמין כל אחד שרוצה להציע רעיון כלשהו, או להביע עמדה כלשהי, להתקשר אליו ולשוחח אתו בנושא.
[אמירה זו באה כנראה בתגובה לכמה תגובות פומביות, בין השאר של מנכ"ל החברה הגדולה ביותר למסחר בפרחים DFG, אשר הביע הפתעה על ההצהרות האחרונות של לוקאס, שלדבריו לא תואמו מראש עם 'פורום הלקוחות'; במיוחד הוא ביקר את נטישת התכנית 'מכירה בשער המשק'].

לוקאס מסביר כי הוא נוכח שהמטרה של הגדלת הצריכה של פרחים יותר קשה משנראה מלכתחילה, וכי יש להגביר את העשייה בתחום זה. על כך הוא הצהיר ב-Vlog #9. הוא מבין עכשיו כי אמירה זו התפרשה ע"י כמה לקוחות כניסיון לחזור אל ימי המתח שהיה לפני כשנתיים מול קהל הקונים [אשר האשימו את ההנהלה (הקודמת) בחדירה לתחום הפעולה של הסקטור המסחרי] והוא מבהיר כי אין כל כוונה כזו. הוא רוצה לעבוד עם מגדלים ולקוחות על רעיונות אשר יקרבו אותנו אל הצרכן, כדי להגדיל את הביקוש.
כדוגמה מוצלחת הוא מביא את הפעולה שנעשתה לאחרונה בסין, כדי להציג לקהל הקונים הסיני את הוורדים הקנייתים. זה נעשה בשיתוף מגדלים וסוחרים, וזכה להצלחה גדולה.

את חלק האחרון של השיחה לוקאס מקדיש לנטישת בריטניה את האיחוד האירופי, הגורמת לאי-וודאות בקרב העוסקים בענף. יצואנים לבריטניה חשו מיד את הקושי, בעקבות צניחת ערך הליש"ט; אולם השוק לאחרונה היה טוב בשאר אירופה, כך שלא נגרם כרגע נזק ממשי לענף.
הוא מודה שאין לו מושג מה יקרה בעתיד כתוצאה מההחלטה של האנגלים, והוא מעריך שאיש אינו ממש יודע. הוא משוכנע כי הסקטור יידע להתמודד עם הבעיות בבוא הזמן, ואינו רואה מקום לדאגה מוגזמת.

לצפייה והאזנה לשידור [באנגלית] גלשו אל Vlog #10 Lucas Vos

דוח מישיבתה של 'המועצה המייעצת' להנהלת רויאל פלורהולנד

המועצה המייעצת AC לפרחי קטיף של רויאל פלורהולנד התכנסה ביום 16/06/2016. נציג 'הוועד האזורי לישראל' (RAC), אורי ברוק, השתתף בישיבה, והוא מדווח:

רשמי סיור ההנהלה באפריקה:
בפתח הפגישה הוצגו רשמים מסיור שנערך באפריל באפריקה. למשלחת של הנהלת הקואופרטיב הצטרפו שני מגדלים חברי המועצה, ואחד מהם הציג את רשמיו.
הוצגו ההבדלים העיקריים בין המדינות: אתיופיה מתפתחת, עדיין סובלת מבעיות תשתית ומייצרת פרחים בעיקר לפלח שוק האגידה. לעומתה קניה, בה הענף מפותח ופונה לשוק היוקרתי. בשתי המדינות נמשכות ההשקעות והצפי הוא לגידול משמעותי בייצור הפרחים. פה הובעה תקווה שלא כל הייצור יופנה לשווקים באירופה.
ניתן היה לחוש בהתנגדות שעדיין קיימת אצל חלק מהחברים לתחרות מייבוא פרחים מחוץ להולנד והתנגדותם לבִּנאום הארגון . בסיור נערכו פגישות עם חברים, וכן עם מגדלים שאינם חברים, במטרה להבין טוב יותר כיצד הקואופרטיב יכול לשפר את תפקודו ומעמדו.
בין רשמי הסיור הובעה הערכה לעובדי רויאל פלורהולנד בקניה; זו מנוגדת לזו שהושמעה בפגישה קודמת מצד הנציג הקנייתי, אשר טען שחלק גדול מהם מיותר. (נשמע מוכר?)

נמסר דיווח על המכירות:
עד וכולל תקופה 5 נרשמה עלייה של כ-4% בפדיון מצמחים. גידול 4.7% בשעון ו-3.25% בעסקאות.
ואילו בפרחים העלייה הייתה רק 0.6% שרובה בעסקאות. כלומר השעון יציב לאחרונה. אולם ב-10 שנים האחרונות חלה ירידה של 30% בשעונים!

התקדמות תכנית פלורהולנד 2020:
לוקאס פוס הציג את ההתקדמות. הוא גורס שיש לבחון מחדש חלק מהתכניות. ישנן מספר התפתחויות חיצוניות שלא נלקחו מספיק בחשבון בעת גיבוש האסטרטגיה, ולכן יש לעדכנה.

 •  ההתפתחויות בתחום המסחר האלקטרוני מהירות מהצפוי ועלינו לחדד את ההחלטה באילו פעילויות ובאילו שווקים להיות על בסיס הפוטנציאל הגלום בהם.
 • עלינו לשקול איזה תפקיד עלינו למלא במסחר העולמי וכיצד להצליח בשווקים ובערוצי השיווק השונים. עלינו לבחון מהו המודל ומה קצב יישומו.

אולם המטרה והחזון - להשיג יותר רווח לחברים וללקוחותיהם, ולעודד רכישת יותר פרחים וצמחים ע"י יותר אנשים – נותרו נכונים, והם בתוקף ולא ישתנו. אנו בוחנים במשך כשנה וחצי כיצד נכון ליישמם, אך צריך להמשיך ולבחון את חמשת אבני הדרך:

 1. 100% חברוּת
 2. הבדלים בין מעמד שונה של חברים
 3. האם להשקיע במותג בינ"ל
 4. שאלת הבעלות על המוצרים
 5. אינטגרציה קדימה במטרה להגדיל מכירות.

תגובות החברים לדברי המנכ"ל היו חיוביות באופן כללי, אך גם ביקורתיות:

 • נאמר שהפרסום כיום לא מספיק אפקטיבי וצריך לשפרו
 • חלק גדול מהחברים תומך בהגדלת תקציב הפרסום אך בתנאי שתוכח יעילותו
 • כדאי לשקול השקעה במותג
 • עלתה טענה שרויאל פלורהולנד לא פעילה מספיק בשוק והנתח שלה קטן מידי
 • הובע רצון שגם מגדלים קטנים יכללו בגיבוש המדיניות
 • הוסכם שהאינטגרציה קדימה חשובה כלומר שיתוף פעולה עם מטפחים וסוחרים

פרויקט 'עולם הפרחים':
הוצג מיזם להקמת 'מוזיאון לפרחים' שאמור לשמש מחד כאתר תיירות, ומאידך כמקדם מכירות ותדמית לענף. בוצע סקר ייתכנות והרעיון שגובש הוא השקעה משותפת של רויאל פלורהולנד, המסחר, וכן הסקטור הציבורי, שאמור להרוויח מהפרויקט ממשיכת תיירים. הובעה תמיכה מצד השותפים השונים והנהלת רויאל פלורהולנד צריכה לאשר את ההשקעה.
המיקום המועדף שנבחר מתוך כמה חלופות הוא בצמוד למכרזת אלסמיר.
סה"כ עלות 28 מיליון €, מתוכם חלקה של רויאל פלורהולנד כ-5 מיליון, שמהם כ-3.3 הם ערך הקרקע, והשאר בהלוואה.
בהנחה שיאושר התקציב ע"י כל השותפים הבנייה תחל ב-2017 והפתיחה מתוכננת לזמן התערוכה בשנת 2018.

עמלות:
בשנת 2014 עודכן מודל התמחור שהתבסס על עלויות שימוש בשירותים השונים וערכם למגדלים. בעקבות ביקורת מצד מגדלים אשר טוענים כי הם משלמים על שירותים שהם אינם נהנים מהם (למשל: מגדלי צבעונים שמוכרים את רוב הפרחים בעצמם ועדיין משלמים עמלת מכירה ישירה) ניתנו לחלק מהם הנחוֹת, אך ללא קריטריונים ברורים ושקופים. לאור זאת וכחלק מהאסטרטגיה, הוחלט שהנושא ייבחן ויסוכם לקראת תחילת 2019. עד אז יבוצעו התאמות כדי לשפר את 'הצדק', ולהגדיל את מחויבות החברים לארגון (ובעברית פשוטה: למנוע עזיבת מגדלים).

הערות, שאלות, ותשובות:

 • הצגתי רעיון, שאותו העלינו בפני המנכ"ל ואנשי בקרת האיכות, להגדיל את טווח הערות האיכות שכיום הוא קטן (לכל בעיה יש רק 2 אפשרויות: הערה קלה או קשה, ושתיהן מורידות את המחיר באופן דרסטי) ייתכן שטווח יותר גדול יאפשר ללקוחות להבין שלעיתים הבעיה שולית ולא צריכה לפגוע במחיר באופן קיצוני.
 • בתשובה לשאלה נמסר שהשנה עזבו את הארגון כ 110 עובדים ובשנה הבאה צפויה ירידה של 60-70, אך יחד עם זאת גויסו עובדים חדשים לתפקידים מסוימים.

במסגרת הביקור בהולנד השתתפתי גם במסיבת הפרידה מברנרד אוסטרום. הבעתי את הערכתנו לפועלו למען הארגון בכלל ולמען המגדלים הישראלים בפרט, וציינתי שאנו מודָעים לאהבתו לישראל.
הענקתי לו שי צנוע - ספר תצלומי אויר 'קו האופק' בשם ציבור המגדלים, ואיחלתי לו הצלחה בהמשך דרכו. [בתמונה: פגישת חברי משלחת הוועד האזורי לישראל עם המנכ"ל לוקאס פוס – ראו בידיעון מס' 26]

רשם: אורי ברוק

מן הנעשה ב'שעוני הפלוריסטים'

ברויאל פלורהולנד פועלים כידוע שני שעונים המיועדים בעיקר לקהל הקונים בשוק המקומי ההולנדי; מה שמכונה 'שעוני הפלוריסטים'. אלה מאופיינים בקהל לקוחות שברובו מורכב מקמעונאים. שעון אחד פועל כמו תמיד במכרזת אילדה שבצפון המדינה, והשני בנאלדוויק, לשם הועברה הפעילות שהייתה קודם-לכן בבלאסוויק.
אָרי בֵּיזמר מנאלדוויק, האחראי לשעוני הפלוריסטים, וטום סטלינגוורף, האחראי ליבוא באילדה, החלו לאחרונה לספר לקוראי הידיעון על הנעשה בשעונים ייחודיים אלה. בכוונתם לקיים מדור קבוע בידיעון, גם אם לא יופיע בכל שבוע ושבוע. זאת במטרה לידע את המגדלים בישראל, אשר רובם מספקים פרחים ייחודיים, אודות האפשרויות הגלומות בשעונים אלה עבור המגדל המתמחה בפרחים מיוחדים במינם ו/או באיכותם.

והפעם – בסימן מלאת שנתיים למעבר מבלאסוויק
לנאלדוויק ב-1 ביולי מלאו שנתיים מאז שעון הפלוריסטים 'עבר דירה' מבלאסוויק לנאלדוויק; זה היה אז צעד משמעותי עבור המגדלים והלקוחות של מכרזת נאלדוויק.
עתה זהו מועד מתאים להסתכל לאחור ולבחון לאן הוביל אותנו הצעד הזה.
לאחרונה ערכנו משאל בין לקוחות שעון הפלוריסטים בנאלדוויק, אשר הראה רמת מעורבות גבוהה של הקונים.
כ-40% מהלקוחות מילאו את השאלון. 80% מהם הביעו רצון לנהל דו-שיח עם הנהלת המכרזה כדי להיות שותפים בגיבוש המדיניות של ההתנהלות בעתיד.

כללית – הפלוריסטים שמחים על כך שמתקיים שעון בו אפשר לראות את הפרחים ולקנות מתוך מבחר עשיר. תהליך הקנייה מהיר וסיום מהיר של התהליך מהווים יתרון חשוב לקונים האלה.

להלן כמה הערות חשובות אשר עלו מן המשאל/סקר:

 • היו הערות ביקורתיות לגבי מהירות המכרזים וסדרי ההפסקות.
 • יש מקום לשיפורים במידע המועבר, בנושאי פעולת המכרזה, בנושא מחירים, ומידע אודות מבחר המוצרים.
 • ישנה דרישה להעשרת המבחר, ודרושה תשומת לב להבטחת המשכיות בהספקה של מגדלים.
 • ישנה דרישה לזירוז תהליך חלוקת התוצרת לאחר השעון. הפלוריסט רוצה לחזור לחנות שלו כמה שיותר מהר.
 • יש מקום לשיפורים בנושא אמינות נתוני האיכות.

אנו רוצים לשמור על הנושאים לגביהם היו הערות חיוביות, ולטפל מיד בכל ההערות הביקורתיות. אנו עומדים לשוחח מיד עם הלקוחות ועם המגדלים על השיפורים הנדרשים.

יש לכם הזדמנות אמתית! כל מי שמגדל מוצר שמתאים לשעוני הפלוריסטים, וזמין להספקה רציפה וקבועה, מוזמן ליצור עמנו קשר באמצעות אנשי הקשר אדה וירון, או לפנות אלינו ישירות:
Tom Stellingwerf in Eelde: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; mobile: +31655721044 
Arie Bezemer in Naaldwijk: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel: +31174635529

* קחו בחשבון כי ארי וטום יהיו בחופשה עד ה-7 באוגוסט.

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

מדד רויאל פלורהולנד לפרחי קטיף

העקומה הנ"ל מספקת מבט-כללי על מצב השוק: הקו האדום מסמל את רמת המחיר באופן יחסי למחיר הממוצע הכללי אשתקד. הקו הכחול מסמל את הכמויות שסופקו, באופן יחסי לאלה של אשתקד. המדד של אשתקד מופיע כ-100 נקודות (%), כך שכאשר הקווים עומדים על 100 בסולם – המשמעות היא שהמחיר או הכמות זהים לאלה של השבוע המקביל אשתקד.

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות. מובאים נתונים של 10 השבועות האחרונים, וגם מחירי השבועיים הבאים בשנתיים הקודמות – מה שמסמן מגמה אפשרית (לפי נתונים היסטוריים).

בטבלה משמאל מופיעים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו קטנים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך אלה אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

בשבוע 27 עלו מחירי הפרחים בשעונים עוד יותר. הממוצע עמד על 30 סנט לגבעול (!) כ-17%+ יותר מזה של השבוע הקודם. זאת תוך ירידה של 4.5%- בכמות הכללית.

בהשוואה לאשתקד התמונה מדהימה: עלייה של 88%+ במחיר הממוצע, תוך ירידה של 13%- בכמות. כך זה נראה במיוחד מאחר ואשתקד היה הממוצע בשעונים בשבוע 27 לפרחי קטיף 16 סנט בלבד...
מחיר הוורדים בשעון, למשל, כמעט הוכפל לעומת אשתקד, תוך ירידה של 19%- בכמות.
[כזכור, אין בידינו נתונים של כלל המכירות, אלא של השעונים בלבד. התמונה הכוללת הייתה כנראה פחות 'דרמטית'.]

בשבוע 28 ירדו המחירים בהשוואה לשבוע הקודם, אך עדיין נותרו ברמה גבוהה מהרגיל. הממוצע לפרחי קטיף בשעונים היה 26 סנט לגבעול; כ-13%- פחות מהשבוע הקודם, אך עדיין 53%+ גבוה מהממוצע בשבוע המקביל אשתקד (שאז היה הממוצע 17 סנט בלבד).
הכמות הכללית הייתה נמוכה רק ב-4%- מזו של השבוע שעבר, וגם מזו של אשתקד.

באמצע השבוע כבר אפשר היה לחוש בהאטה בביקוש. מגמה שתמשך ללא ספק לקראת שׂיא עונת החופשות. גם מזג האוויר בהולנד מתחמם בהדרגה, לכן צופים גידול בהספקה המקומית. אולם בקניה עדיין קריר.

המקורות: Vakblad vd Bloemisterij/Royal FloraHolland + Market Report Rose wk 28

לוח חגים ומועדים בעולם הפרחים 2016

מקרא:  = קונים פחות פרחים מהרגיל    = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד
החודש היום החג / אירוע במדינות
יולי      
יולי 20 יום הולדת נסיך הכתר האקון נורבגיה
יולי 20 יום איליה הקדוש רומניה
יולי 21 יום הימייה יפן
יולי 21 החג הלאומי בלגיה
יולי 25 יום השליח סנטיגו ספרד
יולי 29 יום ההימנון הלאומי רומניה
יולי 29 יום אולאף הקדוש נורבגיה
אוגוסט      
אוגוסט 1 החג הלאומי שוויץ
אוגוסט 14 - 16 יום כל הקדושים / או-בון יפן
אוגוסט 15 חג עליית מריה השמימה אוסטריה, איטליה, בלגיה, גרמניה, הונגריה, יוון, סלובניה, ספרד, פולין, פורטוגל, צרפת, רומניה, שוויץ
אוגוסט 19 יום הולדת הנסיכה מטה מריט נורבגיה
אוגוסט 20 יום החוקה הונגריה
אוגוסט 24 יום העצמאות אוקראינה
אוגוסט 29 יום ההתקוממות הלאומית סלובקיה
אוגוסט 30 יום אלכסנדר הקדוש רומניה
ספטמבר      
ספטמבר 1 תחילת שנת הלימודים פולין, צ'כיה, רומניה, רוסיה
ספטמבר 1 יום החוקה סלובקיה
ספטמבר 1 יום הידע אוקראינה
ספטמבר 1 יום העבודה ארה"ב
ספטמבר 8 יום הקהילות האוטונומיות ספרד
ספטמבר 8 יום הולדת מריה רומניה
ספטמבר 11 החג הלאומי של קטלוניה ספרד
ספטמבר 11 יום הסבתות והסבים ארה"ב
ספטמבר 11 יום האנשים החולים בלגיה, הולנד
ספטמבר 15 יום הבתולה מרי סלובקיה
ספטמבר 18 יום החרטה והתפילה שוויץ
ספטמבר 19 יום הכבוד לזקנים יפן
ספטמבר 22 יום הולדת הנסיכה מרתה-לואיז נורבגיה
ספטמבר 23 היום השווה הסתווי יפן
ספטמבר 24 יום הלקוח בלגיה
ספטמבר 27 יום הקהילה הצרפתית בלגיה
ספטמבר 28 יום ייסוד המדינה צ'כיה
ספטמבר 29 יום התודה גרמניה

מקרא:  = קונים פחות פרחים מהרגיל    = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד

ללוח המלא, יש להקיש כאן

המקור: BBH

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

למרות הגשמים – יהיו מספיק סיפנים לצעדת ארבעת הימים

בשבועות האחרונים היה חשש שלא יהיו מספיק סיפנים לחלוקה לצועדים בצעדת ניימכן, משום שמזג האוויר הקריר, וכמות המשקעים העצומה בדרום-מזרח הולנד גרמו לעיכוב בהבשלת הפרחים אשר יועדו לאירוע זה.
בשבוע האחרון נודע כי הקטיף כבר החל, ולא יהיה מחסור בימי הצעדה. דאגה דומה הייתה גם ב-2012, וגם אז עבר האירוע בשלום...
[ראו בידיעון מס' 30-2012]

'צעדת ארבעת הימים' בעיר ניימכן Nijmegen שבמזרח הולנד תצא לדרך ביום שלישי השבוע בפעם המאה (!) נרשמו לאירוע כ-48,000 צועדים מהולנד ומכל העולם [למעשה הביקוש גדול יותר, אך יש הגבלה מטעמי בטיחות על מספר צועדים מרבי] זהו אירוע הצעידה הגדול בעולם.

הסיפן הפך לסמל הצעדה, וכל צועד המגיע לגמר מקבל זר סיפנים, המחולקים למסיימים לאורך שדרת Via Gladiola בעיר ניימכן. הכל בעקבות מסורת רומאית עתיקה, הקשורה לגלדיאטורים.
כמובן שמסורת חלוקת הפרחים הפכה גם לקידום מכירות יעיל לפרחי הסיפן, מאחר וסיום הצעדה זוכה תמיד לסיקור עיתונאי וטלוויזיוני נרחב; לא רק בהולנד.

לכבוד יובל המאה לצעדה השיק מגדל הסיפנים Theo Theunissen זן כתום חדש ששמו ‘The Walk of the World’ – 'הצעדה של העולם'. טאוניסן יספק 300,000 פרחי סיפן, ב-6 צבעים, לשם חלוקה לצועדים.

בהולנד מגדלים כיום סיפנים על-פני שטח של 7,500 דונם, ב-70 משקים. הם מוציאים לשוק 260 זנים שונים. כ-90% מהפרחים מיועדים ליצוא. עונת הסיפנים בהולנד נמשכת עד סוף ספטמבר.

הכל על הצעדה - באתר האינטרנט המיוחד

המקור: Bloemenplantennieuws.nl 14/07/2016

הסתיים משבר ביטוח קרן נזקי טבע: המדינה התחייבה לשלם לקרן

התאחדות חקלאי ישראל הודיעה בשבוע שעבר כי הסתיים משבר ביטוח קרן נזקי טבע (קנט): המדינה התחייבה לשלם עד סוף השנה לקרן, הן עבור נזקי טבע והן עבור אסון טבע. בעקבות סיום המשבר הודיעה קנט להתאחדות כי היא מחדשת את פוליסות הביטוחים לחקלאים.

מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל, מאיר צור: "לקרן נזקי טבע חשיבות לחקלאים ולמדינה כולה, והיא משמעותית לקיומה של החקלאות. על מדינת ישראל להשכיל ולהבין כי ביטוח זה דבר בסיסי, אשר אי אפשר לחיות בלעדיו, בעיקר בענף החקלאות, בו קיימים נזקי טבע שיכולים בבת אחת להחריב עבודה של עונה שלמה לחקלאים, ובכך לפגוע ישירות בצרכן הישראלי. אני מברך את שר החקלאות אורי אריאל שלקח אחריות וסיים את הפרשה".

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן: "טוב שמדינת ישראל מעבירה הכספים ומאפשרת לחקלאים לחתום על חוזי הביטוח ולשתול ירקות מידית. מצערת מאד העובדה שכספים שהיו צריכים לעבור לפני מספר חודשים הושבו רק עתה, והדבר גרם לסחרור מיותר ומזיק. ככה לא בונים חקלאות! העינוי הסיני שעברנו בנושא איננו לתפארת מדינת ישראל".

המקור: bpnieuws.nl 01/06/2016