ידיעוני פלורהולנד - 2016

ידיעון רויאל פלורהולנד - מספר 26 2016

חדשות רויאל פלורהולנד

רויאל פלורהולנד תעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות ביחסי המסחר עם בריטניה

מיד עם היוודע תוצאות משאל-העם בבריטניה, אשר הכריע בעד יציאת הממלכה המאוחדת ממסגרת האיחוד האירופי, יצא מנכ"ל רויאל פלורהולנד לוקאס פוס בהודעה לעיתונות.
"תוצאות המשאל יובילו למידה רבה של אי-ודאות בענף. קשה עדיין להעריך במספרים וכמויות את משמעות הצעד הזה על יצוא ענף הפרחים; אך אנו נעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות, ונשמור את חברינו ואת לקוחותיהם בתמונה", הוא אמר. "אנו מקווים להמשיך את יחסי המסחר הטובים עם בריטניה, ורוצים שהעם הבריטי ימשיך לקבל הספקה טובה של פרחים וצמחים".

הממלכה המאוחדת מייבאת מהולנד 80% מהפרחים, ו-70% מהצמחים שהיא צורכת. היצוא לאנגליה מהווה 17% מסך כל יצוא הענף בהולנד, והסתכם אשתקד בסך 925 מיליון €.

גורמים בענף העריכו ביום שישי כי תהיה פגיעה מידית ביצוא לבריטניה בגלל צניחת ערך הפאונד מול היורו. בהמשך ייתכנו קשיים של תשלומי מכס ומגבלות יבוא אחרות, אשר איש אינו יכול להעריך אותן כרגע, וגם אינן צפויות בשנה הקרובה, אלא רק בתום התהליך הארוך של ההתנתקות.

המקור: RFH News 24/06/2016

דיווח על פגישת חברי 'המועצה המייעצת ישראל' בהולנד

""כחלק מפעילותה של 'הוועדה המייעצת' RAC של חברי רויאל פלורהולנד בישראל נערך ביקור עבודה בהולנד בימים 14-15 ביוני. השתתפו חברי הוועד, ונלווה אליהם ירון כוכבי. שני מגדלים נוספים הצטרפו ביוזמתם לנסיעה ולפגישות, כשהם נושאים בכל הוצאות המסע.
חברי הוועד הם: רותם דביר מכפר-הס, אורי ברוק מלכיש, יובל בן-שלום מעזריאל, עופר רונן מכפר-חיים, ארז יונאש מפארן, מני שמעוני מזכריה, ועומרי ישראל מציפורי.

נערכו פגישות עבודה עם בעלי תפקידים שונים, בנושאי מסחר מקוון/פלורהמונדו, בקרת-איכות ואכיפה, השעון החדש, בורסת פרחים עולמית, ועם 'צוות מבחר פרחים'. התקיימה פגישה גם עם המנכ"ל לוקאס פוס. כמו-כן נערכו סיורים בשעון הפלוריסטים, ואצל מגדלים, וחברות מסחר ואגידה.
היום אנו מביאים את הדיווח על הפגישה בנושאי האיכות. דיווחים נוספים יובאו בהמשך.

פגישה בנושא בקרת איכות וצוות התערבות
השתתפו: חברי המשלחת מישראל, מנהל צוות התערבות ריינסבורג Jaap Van De Eykel , ומנהל צוות החזרות פרחים באלסמיר Ramon Broersen. יאפּ סיכם את עונת הפרחים הישראלית מבחינת האיכות. המספרים מדברים על הפחתה בבעיות המשקלים בפרח השעווה. בכלניות ונוריות היו בעיקר בעיות של בוטריטיס. הרושם הכללי הוא שהדברים לא משתפרים, אותן הבעיות אצל אותם מגדלים. כ-10% מהמגדלים אחראים על 80% מבעיות האיכות.

דברים שצריכים לשנות:
""הבנה יותר מעמיקה של הנושא, ע"מ שאותם מגדלים ישנו את דרכיהם.
""במקרה שהופעל צוות התערבות, לא לשלוח פרחים דומים ללא ציון בעיית האיכות.

התקשורת בין הקניין המחזיר והמגדל:
העלינו טענה כי במצב הנוכחי, במקרה של החזרה במכרזה אחרת ממקום הפריקה, צוות בקרת האיכות לא פונה לפורק בפועל אלא לפורק הראשון שהוא רואה מהאפשרויות שבאתר. לצורך העניין הפורק שקיבל את הטלפון מבקרת האיכות אינו יודע דבר על איכות הפרחים מאחר ולא בא איתם במגע.
תשובתו של יאפּ: בנושא זה יחול שינוי תוך שבועות ספורים. הפורק שיקבל את הטלפון מבקרת האיכות יהיה הפורק שטיפל בפרחים בפועל. זאת ע"פ סימון מוצא הדלי שבו נמצאה התקלה.

שאלנו מדוע לא לדווח ישירות למגדל? לטענתם לפעמים הבעיה קטנה ולא מצדיקה התקשרות למגדל. בנוסף הם טוענים שחשוב שהפורק יהיה מעורב בתהליך ע"מ שיהיה מודע לבעיה וידווח למגדל.

ביקשנו שמבקרי האיכות יתייחסו לבקשת/העדפת המגדל, ויתקשרו ישירות אליו (בהתאם למה שבחר המגדל).

שאלנו מה הקריטריונים להחזרת הפרחים? תשובתו של Ramon הייתה שהתלונה לא מתקבלת/נענית במקרה של בעיות איכות בפחות מ-5% מכמות הפרחים שהוחזרו.

ביקשנו לשנות את הקריטריון להפעלת צוות ההתערבות מכמות לחלק יחסי. היום כמות המינימום היא 3 דליים, בלי קשר לגודל יחידת המכירה. הבקשה היא להתייחס לגודל יחידת המכירה. לדוגמא: 3 דליים מתוך 10 דליים מהווים 30% ואילו 3 דליים מתוך 100 דליים מהווים 3% בלבד.
לדברי Jaap מתוך כל יחידות המכירה שנבדקות על ידי צוות ההתערבות, רק 25% נמצאו עם בעיות איכות, ומכירת אותם הפרחים נדחית ליום שלמחרת.

הוועדה שאלה מדוע מוציאים פרחים מיום המכירה ודוחים אותם ליום שאחרי? תשובתו הייתה שהמדיניות הנוכחית נקבעה ע"י רויאל פלורהולנד, ופועלים בנושא לשיפור המצב.
הוועדה דרשה בכל תוקף כי לא תתבצע דחייה של מכירת פרחים ליום המחרת בשל הפגיעה הקשה ברציפות האספקה ובשמו של המגדל.

מדרג בעיות האיכות:
הוועדה טענה שחלוקה לשלוש רמות איכות בלבד היא מעטה מידי A1/A2/B וכאשר מגדל רוצה לציין בעיית איכות קלה הוא נפגע באופן משמעותי במחיר. לדברי אנשי האיכות יש ירידה של כ-35% במחיר התוצרת כאשר נרשמת הערת איכות A2.
ביקשנו אפוא להגדיל את מדרג בעיות האיכות משלוש לחמש (בדומה למדרג בשלב הפתיחה) על מנת שנוכל לציין בעיית איכות קטנה והמחיר לא יפגע באופן מאוד משמעותי.

מגדל אשר מעוניין לקבל סיוע בנושא בקרת האיכות והתנהלות צוותי ההתערבות בבורסה מוזמן ליצור קשר עם חברי הוועדה המייעצת.

רשם יובל בן שלום

זיהוי הקונה יושמט מחזית השעונים גם בריינסבורג

""החל מיום 16 ביוני לא יופיעו יותר גם בריינסבורג פרטי הזיהוי (מספר הקונה) של הקניין אשר זכה במכרז של כל קבוצת מכירה. זהו צעד נוסף בהיענות לדרישה של מגדלים ושל קניינים ליישם פחות שקיפות באשר לזהותו של הקונה במכרזים [ראו בידיעון מס' 9-2015].
ההנחה שצעד כזה יתרום ליציבות במחירים עדיין נלמדת ע"י רויאל פלורהולנד. [עד כה נקבע במעקבים שנעשו כי לא הייתה השפעה לרעה על המכירות. כנראה שטרם הוכחה ההנחה שישנה לכך השפעה חיובית]

בינתיים הוצאה הצגת זהות הקונה מכל שעוני מכרזות-היצוא, למעט שעון צמחי-הבית באלסמיר; שם עדיין לא הסתיים תהליך השדרוג הטכני שמאפשר ביטול הצגת פרטי הקונה. לקראת סוף השנה ייערכו דיונים עם קהל הקונים של שעון זה.

כל זה נעשה במסגרת הצעדים להתאמת השעונים למציאות החדשה; זה חלק מתכנית 'השעון החדש' במסגרת האסטרטגיה הכוללת 'פלורהולנד 2020'.

המקור: RFH Nieuws 23/06/2016

בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

מדד רויאל פלורהולנד לפרחי קטיף

""העקומה הנ"ל מספקת מבט-כללי על מצב השוק: הקו האדום מסמל את רמת המחיר באופן יחסי למחיר הממוצע הכללי אשתקד. הקו הכחול מסמל את הכמויות שסופקו, באופן יחסי לאלה של אשתקד. המדד של אשתקד מופיע כ-100 נקודות (%), כך שכאשר הקווים עומדים על 100 בסולם – המשמעות היא שהמחיר או הכמות זהים לאלה של השבוע המקביל אשתקד.

""

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות. מובאים נתונים של 12 השבועות האחרונים, וגם מחירי השבועיים הבאים בשנתיים הקודמות – מה שמסמן מגמה אפשרית (לפי נתונים היסטוריים).

בטבלה משמאל מופיעים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו קטנים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך אלה אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

בשבוע 24 המחיר הממוצע לפרחי קטיף בשעונים עלה מעט, בשיעור 5.5%+ לעומת השבוע הקודם, ועמד על כמעט 25 סנט לגבעול.
הכמות הכללית ירדה מעט, בשיעור 3.3%-.
בהשוואה לאשתקד היה המחיר גבוה ב-18%+, תוך ירידה של 1%- בכמות. בתחילת השבוע היו עליות וירידות במחירם, ולקראת סופו הסתמנה יציבות.

בשבוע 25 המשיכו מחירי הפרחים בשעונים לטפס. הממוצע עמד על 26.5 סנט לגבעול; 7%+ יותר מהממוצע בשבוע 24. הכמות הכללית בשעונים ירדה בשיעור 5.5%-.
בהשוואה לאשתקד היה המחיר הממוצע הרבה יותר גבוה: 21%+, תוך ירידה בכמות של 7%-.
משכו את הממוצע כלפי מעלה בעיקר הוורדים, החרציות, הגרברה, והאדמונית.

הסתמנה עליה בביקוש לקראת סוף יוני מצד מדינות במזרח אירופה לרגל סיום שנת הלימודים; זו עשויה להימשך גם בשבוע הנוכחי. צופים ביקוש טוב בשבועיים הקרובים, עד ראשית עונת החופשות; אך מזג אוויר חם יכול עוד להפריע.
ימים קרירים באפריקה מביאים להספקה מתונה מאזור זה של העולם.

המקורות: Vakblad vd Bloemisterij/Royal FloraHolland + Market Report Rose wk 25

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

נזקי ברד כבדים לחממות בדרום הולנד

""'כרעם ביום בהיר'; ביום חמישי שעבר, 23 ביוני, גרמה סופת ברד פתאומית לנזקים עצומים לחממות בדרום-מזרח הולנד. לחברות הביטוח הגיעו לפחות 400 תלונות על נזקים לחקלאות. מעריכים כי לפחות 1,000 דונם חממות נפגעו. בחלקן נשברו גגות שלמים, מנפילת ברד בגודל של כדורי טניס. הטלוויזיה דיווחה על היקף נזקים סביב 100 מיליון €. בחלק מהחממות נשמד גם היבול לחלוטין.

רוב הנזק לחממות, בעיקר לגידול ירקות, נגרם באזור הכפר Asten אשר שוכן בין הערים ווֶנלו ואיינדהובן. גם לגגות בתים נגרמו נזקים, כשהברד הכבד פשוט שבר רעפים.
אפשר לצפות באירועים ובנזקים בשורה של תמונות וסרטונים באתר www.omroepbrabant.nl

יותר מוקדם בשבוע שעבר עברו על אזורים נרחבים יותר בדרום הולנד ובבלגיה גשמי-זעף בעוצמה גדולה, אשר גרמו להצפה של שדות וחממות. בכמה מקרים קרסו חממות מעומס המים על הגגות.

המקורות: Vakblad v d Bloemisterij + FloralDaily 24/06/2016

השוק הסיטונאי של פריז כבר מעביר הרבה פחות פרחים

""מעיון בכתבת תחקיר על השוק הסיטונאי ב-Rungis, מדרום לפריז, הנחשב לגדול באירופה, ואולי הגדול בעולם, מסתבר שהיקף המסחר בפרחים באתר זה פחת ב-50%- בחמש השנים האחרונות.
אין זאת שהצרפתים קנו פחות פרחים; אלא שחלק גדול מהמסחר נעשה כיום ישירות מול הקונה הסופי – במיוחד רשתות סופרמרקט ורשתות של חנויות פרחים. הנה עוד מאפיין של השינויים במבנה השוק המתרחשים באירופה.

השוק הסיטונאי ברנג'יס הוא למעשה 'עיר בתוך עיר', עם בית חולים משלו, גני ילדים, וכמובן בנקים ושירותים אחרים. האתר משתרע על-פני 2,540 דונמים, ופועלות בו 1,200 חברות, המעסיקות כ-12,000 עובדים. עוברות בשוק כ-25,000 משאיות בכל יום, והוא משנע 1.5 מיליון טונות בשנה של ירקות, פירות, בשר, דגים, וכאמור פרחים.

גם אחרי הצמצום הדרסטי בכמויות, עברו בשוק זה אשתקד כ-50 מיליון פרחים וצמחים; 90% מהם הגיעו מהולנד.

המקור: bpnieuws.nl 01/06/2016