ידיעוני פלורהולנד - 2015

ידיעון פלורהולנד - מספר 49 2015

alt חדשות פלורהולנד

האסיפה הכללית של חברי פלורהולנד

כפי שפרסמנו כאן בידיעון מס' 47 , האסיפה הכללית השנתית של חברי פלורהולנד תיערך השנה ביום ה', 17 בדצמבר, בשעה 19:30 שעון הולנד, בנאלדוויק.

גם הפעם אנו ממשיכים את המסורת ונפגשים יחד כדי להיות חלק מאספת החברים של פלורהולנד. האספה תועבר בשידור חי וכל חבר יוכל להשתתף בהצבעות באמצעים אלקטרוניים.
השנה שיפרנו את התקשורת, וגם צרפנו את חביב האזה לצוות כמסביר ופרשן של האספה.

כמובן שניתן יהיה לעקוב אחר דיוני האסיפה מכל מקום בעולם, באמצעות שידור חי באינטרנט. אולם הצבעה מרחוק מתאפשרת, בשלב זה, רק ממקומות הכינוס בישראל ובקניה.

אסיפת החברים של חודש דצמבר היא המחליטה על התקציב של השנה הבאה; וכפועל יוצא מכך הנושאים הנידונים בה אקטואליים וחשובים. סדר היום טרם פורסם. הוא יישלח לחברים בדוא"ל, וגם יתפרסם בידיעון.

המפגש יתקיים במשרדי חב' 'ועידן' ברח' אפעל 35 באזור התעשייה פתח תקוה, החל מהשעה 19:30. יש להגיע במועד כדי להספיק לקבל קוד הצבעה, לקראת התחלת השידור ב-20:30 שעון ישראל.
[המקום נמצא באזור מחלף גהה ליד כביש מס' 4; מומלץ להיעזר בתוכנת ניווט כדי להגיע בקלות]

נמסר ע"י ואדה כהן ירון כוכבי

במפגשים האזוריים השתתפו מגדלים רבים

בהולנד התקיימו במשך חודש נובמבר מפגשים אזוריים של חברי פלורהולנד עם נציגי ההנהלה. סבב המפגשים החל הפעם, כזכור, בישראל [ראו בידיעון מס' 44].
התגובות המתקבלות ממגדלים שהשתתפו בדיונים הן חיוביות. גם אלה שלא הסכימו לכל ההצעות שהוצגו מציינים כי הם מרגישים שבמפגשים אלה יש להם השפעה על קבלת ההחלטות, במידה רבה יותר מזו שמתבטאת באסיפה הכללית. הייתה להם הזדמנות להביע את הסתייגותם, ונציגי ההנהלה התייחסו לכך ברצינות.

המפגשים נועדו אמנם להכין את דיוני האסיפה הכללית הקרובה, אך בפועל רוב הזמן בהם מוקדש לנושאים ה'כבדים' שהם חלק מיישום התכנית האסטרטגית 'פלורהולנד 2020'; נושאים שההחלטות לגביהם לא יתקבלו באסיפה הנוכחית, אלא רק בשנה הבאה.

נושא 'השעון החדש' זוכה לתגובות רבות במפגשים האזוריים. ישנה אחידות דעים בדבר הצורך להמשיך ולקיים מערכת שעונים חזקה; עם זאת רוב המגדלים משיבים לשאלון ומעריכים כי החלק היחסי של המכירות הישירות שלהם ילך ויגדל; לכאורה שני כיוונים סותרים. על הפער הזה יצטרך הדגם החדש של מכירות שעון לגשר. הדיונים מול מגדלים וקניינים יימשכו, ובתחילת השנה הבאה תגובשנה הצעות מעשיות, אשר תוצגנה לחברים לתגובה.

נושא 'מבנה ארגוני חדש למימון הפעילות של פלורהולנד' גם הוא נמצא בראשית הדיונים. במפגשים הוצגו מספר בעיות ומספר רעיונות לשינויים, ונתקבלו תגובות רבות ומגוונות. בינואר יגובשו הצעות מעשיות, אשר יובאו לסבב דיונים לקראת האסיפה הבאה ביוני 2016.

בנושאים שיעמדו לדיון באסיפה הקרובה ב-17 בדצמבר נמסר כי לא מתוכננים שינויים בתעריפים, מלבד שינוי אחד, אשר אינו מעלה או מוריד את סך-כל הגבייה: היטל אצווה lot levy יוזל ב-50 סנט, בעוד היטל העגלה trolley levy יועלה ב-50 סנט. זהו צעד שאמור לבטא יותר טוב את עיקרון 'יוצר ההוצאה נושא בתוצאה', לדברי ההנהלה.
התקציב מתוכנן על חיסכון בהוצאות התפעול בסך 14 מיליון €; רובו מצמצומים בכוח-אדם.
תכנית ההשקעות שתובא לאישור כוללת 55 מיליון €.

המקור: FH News 26/11/2015

מגדלים ישראלים בין העולים לשלב הגמר בתחרות 'צבעוני הזכוכית'

בהמשך למה שדווח כאן בידיעון מס' 42 אודות התחרות השנתית לפריצה המוצלחת בשוק לשנת 2016, עלה לשלב חצי הגמר בקטגוריית פרחי קטיף זן הנוריות Pon-Pon Malva [בתמונה] מכמה מגדלים. לצד הולנדים ואיטלקים עברו לשלב הגמר גם המגדלים משה הרמן, משק מלכה, ופרחי דניאל – כולם מעמק חפר.

בשלב השיפוט שנערך ב-19 בנובמבר הם נבחרו לעלות לשלב הגמר. המועמדים יציגו את המוצר שלהם ב – 17 בדצמבר, בפני צוות השופטים מקצועי. הצוות בוחן את המוצרים מנקודת מבט מסחרית: "מה עשויים לקוחות לחשוב על מוצרים אלו". ב–21 בינואר 2016 יוכרזו המנצחים בכל קטגוריה במהלך אירוע חגיגי.

נאחל הצלחה למועמדים הישראלים!

פרטים מלאים על התחרות ועל הזוכים במגזרים השונים בדף המיוחד באתר פלורהולנד.

המקור: חוזר למשתתפים שהועבר בשבוע שעבר. נמסר ע"י אדה כהן

ימים בהם המכרזות תהיינה סגורות בתקופת חגי דצמבר

המכרזות לא תפעלנה:
ביום שישי, 25 בדצמבר 2015, היום הראשון של חג-המולד ובימים חמישי ושישי, 31 בדצמבר 2015, ו-1 בינואר 2016, ימי חופשת ראש השנה האזרחית

alt בשוקי הפרחים באירופה

תחזית מזג האוויר לערים באירופה

מדד פלורהולנד לפרחי קטיף

העקומה הנ"ל מספקת מבט-כללי על מצב השוק: הקו האדום מסמל את רמת המחיר באופן יחסי למחיר הממוצע הכללי אשתקד. הקו הכחול מסמל את הכמויות שסופקו, באופן יחסי לאלה של אשתקד. המדד של אשתקד מופיע כ-100 נקודות (%), כך שכאשר הקווים עומדים על 100 בסולם – המשמעות היא שהמחיר או הכמות זהים לאלה של השבוע המקביל אשתקד.

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות. מובאים נתונים של 12 השבועות האחרונים, וגם מחירי השבועיים הבאים בשנתיים הקודמות – מה שמסמן מגמה אפשרית (לפי נתונים היסטוריים).

בטבלה משמאל מופיעים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו קטנים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך אלה אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

בשבוע 47 עלה המחיר הממוצע של פרחי קטיף בשעונים לעומת שבוע 46 בשיעור 12.5%+ ועמד על 28 סנט לגבעול. הכמות שנמכרה הייתה נמוכה ב-4%-.
בהשוואה לאשתקד היה המחיר גבוה ב-5%+, תוך ירידה בכמות בשיעור 2%-.
הוורדים, במיוחד אלה מיבוא, שוב הובילו את העלייה במחיר הממוצע לעומת אשתקד.

בשבוע 48 נותר המחיר הממוצע לפרחי קטיף בשעונים כמעט זהה (0.8%+) לזה של שבוע 47, תוך ירידה בכמות הכללית בשיעור 4.7%-.
בהשוואה לאשתקד עלה המחיר בחצי סנט (2%+) לפרח, תוך ירידה של 5%- בכמות.

המקורות: Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland 47

alt שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

הולנד תשתף פעולה עם איראן בתחום החקלאי

מזכר הבנות לשיתוף פעולה בתחום החקלאות נחתם בטהרן ביום שישי האחרון. על ההסכם חתמו שר החקלאות האירני מחמוד הוג'איטי, ושר הכלכלה ההולנדי הנק קאמפ, אשר עומד בראש משלחת כלכלית גדולה המבקרת באירן, במטרה לזהות הזדמנויות כלכליות באירן שלאחר תקופת הסנקציות.

בטקס החתימה הביע השר האירני תקווה כי החתימה על הסכם להגבלת פיתוח אטומי עם מעצמות המערב יביא להרחבת הסחר בין שתי המדינות.

היוזמה להסכם החלה בביקורו של שר החוץ ההולנדי ברט קונדרס בטהרן בחודש ספטמבר, בשיחות שקיים עם עמיתו מוחמד זריף. שם הוסכם כי שיתוף פעולה בתחום החקלאות יקבל עדיפות. זאת לצד פיתוח מואץ של הסחר והשיתוף הטכנולוגי בתחומי הנפט והגז הטבעי.

קדמו לכך שיחות דו-צדדיות של פקידים בכירים ושל נציגי הסקטור הפרטי שהשתתפו במשלחת. בשיחות אלה הובעה התקווה שהולנד תעביר טכנולוגיה חקלאית, כולל חממות, לחברות באירן, וכי הסחר החקלאי בין המדינות יתפתח.
[אגב: לעומת ההתלהבות באירן, העיתונות ההולנדית טרם דיווחה, עד למועד סגירת הידיעון, על ההסכם שנחתם...]

המקורות: Tehran Times Economic Desk 28/11/2015 + Mehr News Agency 24/11/2015

alt מוצרי פריחה – מבזקי מוצרים ומחקרים

מנסים להשתמש בכלבים לגילוי מחלות צמחים

גילוי נגיעות במחלות צמחים בשלב מוקדם ככל האפשר הוא, כידוע, אחד מסודות ההצלחה בהדברת הנגע. לאחרונה טוענת קבוצת סטודנטים לחקלאות באוניברסיטת אִינהולנד ההולנדית בעיר דלפְט לייתכנות לכאורה של שימוש בכלבי-גישוש למטרה זו; הם מציעים לשירותי ביקורת הצמחים לאמץ את השיטה.

הסטודנטים יזמו מחקר ראשוני אשר הראה כי גילוי נגעים בחממה, בשדה פתוח, או בחדרי קירור אפשרי ע"י שימוש בכלבים אשר אומנו למטרה זו. אין סיבה, הם טוענים, שגילו נגעים יהיה שונה עבור כלבים שכבר הוכיחו יכולת בגילוי סמים, חומרי-נפץ, ואפילו סוגים מסוימים של סרטן.

אחד מראשי שירות הביקורת הממלכתי אישר את הנחת היסוד. הוא מאמין שכלב יכול לאתר מיקום מדויק של נגיעות בשלב מוקדם, ובכך לאפשר למשל הרחקת מספר צמחים נגועים במקום ריסוס הדברה של שדה שלם.

בשלב הנוכחי התארגנה קבוצה צעירה של סטודנטים כדי להמשיך את המחקר הבסיסי שיזמו חבריהם הבוגרים. הם ישלבו ידע מענפי הווטרינריה והצומח, וישתפו פעולה עם מומחי הגנת-הצומח במוסדות הפיקוח, כדי למצוא את שלב הבדיקה האידאלי בשרשרת התפתחות הצמח, לנתח עלויות, ולהציע דרכי שת"פ בין גורמים שונים בשרשרת המוצר.
היוזמים משוכנעים כי טמון כאן פוטנציאל כלכלי עצום עבור ענפי חקלאות הצומח.

המקור: 19/11/2015 www.inholland.nl/studentinbeeld