ידיעוני פלורהולנד - 2015

ידיעון פלורהולנד - מספר 46 2015

alt חדשות פלורהולנד

מספר שיא של מבקרים ביריד המסחרי של פלורהולנד באלסמיר

היריד המסחרי שהתקיים בשבוע שעבר באלסמיר זכה לביקורים של כ-15,000 אנשים; כאלף יותר ממספרם אשתקד.

"מגדלים ולקוחות שוב עסקו בעתיד", אמרה ווילמה ואן שטראלן Wilma van Straalen מנהלת התערוכה. "הדוכנים נעשים יפים יותר כל שנה, והאווירה הייתה טובה וחיובית במיוחד".

ביריד השנה היה כל השטח תפוס; הוא התפרש על פני 25 דונם. 750 דוכנים הוקמו ע"י חברות מהולנד ומהעולם. 470 דוכנים של מגדלי צמחים, 180 של מגדלי פרחים, 50 של מטפחים, 7 דוכני חברות שיווק, ועוד 50 של חברות של 'שירותים מוסיפי ערך' בענף.

'בית פלורהולנד', עם הסיסמה Home of Opportunities 'בית של הזדמנויות', היה מרכז הפעילות. השנה הוקם הדוכן בסגנון חדש, והוא שימש מקום מפגש מרכזי למגדלים וללקוחות, ואירח הרצאות אינטראקטיביות שמשכו קהל רב [ראו בתמונה]. בפלורהולנד מסכמים את הפעלת דוכן FloraHolland House כהצלחה גדולה.

חידוש נוסף הייתה התחרות 'מחוץ לאגרטל' Out of the Vase שארגנו פלורהולנד וחב' 'אביב' הישראלית, שהייתה היוזמת. 12 סטודנטים שוזרי פרחים מרחבי העולם התחרו על עיצוב סידורי-פרחים יצירתיים [ראו פרטים בכתבה בידיעון מס' 44] האירוע זכה להתעניינות רבה, ובסופו העניקו לוקאס פוס ומשה פרץ את הפרס הראשון לזוכה ג'ודי לי Jody Lee מארה"ב [ראו תמונה כאן משמאל].

גם המחלקה לטיפול בפרח – מט"פ מסכמת בסיפוק את נוכחותה ביריד בביתן משלה [ראו תמונה]; זה תרם להידוק הקשר עם הלקוחות/מגדלים ולפתיחת קשרים חדשים, ואף לצירוף לקוחות חדשים לשירותי המחלקה. הקישו כאן לסרטון המחשה של מט"פ.

ישראלים רבים פקדו הפעם את היריד, ואת תערוכת IFTF המקבילה. היו למעלה מ-30 מגדלים, ועוד רבים מבין עובדי חברות היצוא והטיפוח. ביתנים ישראליים ביריד פלורהולנד היו ל'אביב' ול'מועצת הפרחים'; כמו-כן הציגו חברות הפריקה 'אופטימל קונקשן', וכאמור מט"פ.
בתערוכת IFTF היו ביתנים לחברות Agriver/ורד - יצוא, דנציגר/דן - טיפוח, וטקטו – מיכון.

גם האירועים שאורגנו במיוחד לישראלים [ראו פרטים בכתבה בידיעון מס' 44] נחלו הצלחה רבה; במיוחד צוין לשבח האירוע בו הוצגו התכניות המתגבשות לגבי 'השעון העתידי'.

המקורות: FH Nieuws 06/11/2015 + ירון כוכבי + ניצן מוקסיי

פורסמו תוצאות סקר שביעות-רצון הקונים של פלורהולנד

בשבוע שעבר פורסמו הממצאים העיקריים של הסקר שנערך בין לקוחות פלורהולנד ללימוד דעתם על יעילות הטיפול בתלונות. 95% מהמשיבים הביעו דרגות שונות של שביעות רצון.
הנושאים בעלי החשיבות הגדולה ביותר עליהם נתנו הנסקרים את דעתם הם: מהירות הטיפול; נוחיות הגשת התלונה; הידע המקצועי, והגינות השיפוט. כאמור, קיימת שביעות רצון לגבי נושאים אלה.
אולם הסקר גם מעלה בבירור את המסקנה שרוב הקונים סבורים כי רמת אמינות המידע על האיכות בשעונים אינה מספיקה. כיום המגדל עצמו מספק את המידע האיכותי, באחריותו הבלעדית, והמידע הזה לא תמיד נכון – אם במתכוון או שלא בכוונה.
זו הסיבה שמח' התלונות החלה לאחרונה בשתי פעילויות שמטרתן לשפר את המצב:
מנהל-הלקוח (איש הקשר) ואנשי שרות-הייעוץ לאיכות מקבלים התרעה כאשר אצל מגדל מתגלות בעיות רצופות של מידע שגוי על האיכות. עם המידע הזה הם מתקשרים אל המגדל ומשוחחים אתו. בו בזמן הביקורות על תוצרת המגדל הזה נעשות יותר תכופות, ואם צריך – נכנס 'צוות ההתערבות' לפעולה.
במקביל, מנהלת פלורהולנד מעקב לטווח ארוך לאיתור המקור לבעיות; כגון: כמה ואילו מגדלים סובלים מבעיות חוזרות של אי-אמינות המידע; האם יש תקופות בהן הבעיה מחמירה, והאם יש סימנים לשיפור. זאת על מנת ללמוד על הגורמים לבעיות, ולעקוב האם הצעדים שננקטו אכן גורמים לשיפור.

כדי לנתח תוצאות וללמוד על המגמות יש כמובן צורך להשוות את המצב בתקופות זהות בין לפחות שתי שנים. לכן המסקנות הראשונות תוכלנה להתקבל בתחילת 2016.
סקרי שביעות רצון בין הקניינים ייערכו כל חצי שנה ע"י מחלקת התלונות, במטרה ללמוד ולהשתפר כל הזמן.

המקור: FH Nieuws 05/11/2015

alt בשוקי הפרחים באירופה

מסתמנת ירידה בחשיבות 'יום כל הנשמות'

בתקופה 11 [השבועות 41 עד 44; כלומר רובו של חודש אוקטובר] היה מחזור המכירות הכולל של פלורהולנד דומה מאוד לזה של תקופה זו אשתקד. מחירי פרחי הקטיף היו נמוכים ב-2.7%- בממוצע מאשתקד, עם ירידה בהספקה של 1%-; היו אלה צמחי הבית שאִזנו את מחזור המכירות, תוך עלייה במחירים שלהם.

תקופה 11 היא זו שבה מתבצעות הרכישות לקראת חגי ראשית נובמבר: יום כל הקדושים ויום כל הנשמות. בקהילות הקתוליות במיוחד מָרבּים לרכוש פרחים וצמחים לקראת ימים אלה, כדי להניח אותם על קבריהם של בני משפחה. מומחי השוק של פלורהולנד טוענים כי בשנים האחרונות מסתמנת נסיגה בנוהגי-חג אלה. הן בגלל שיותר נפטרים בוחרים לצוות על שריפת גופתם ואינם נקברים, הן בגלל שהדור הצעיר פחות דבק במסורת הדתית של ימים אלה, והן בגלל שצרכנים צעירים נוטים להניח על הקבר פרחים מלאכותיים, שאינם נובלים ואינם קופאים.
[עם זאת, נתוני המכירה אינם תומכים באופן מובהק בהערכה זו; השנה מכרו ב-4.2%+ יותר מאשר בתקופה 11 של 2013, והמחיר הממוצע לפרחי קטיף היה גבוה ב-5.5%+]

המקור: FH Marktontwikkelingen periode 11-2015

מדד פלורהולנד לפרחי קטיף

העקומה הנ"ל מספקת מבט-כללי על מצב השוק: הקו האדום מסמל את רמת המחיר באופן יחסי למחיר הממוצע הכללי אשתקד. הקו הכחול מסמל את הכמויות שסופקו, באופן יחסי לאלה של אשתקד. המדד של אשתקד מופיע כ-100 נקודות (%), כך שכאשר הקווים עומדים על 100 בסולם – המשמעות היא שהמחיר או הכמות זהים לאלה של השבוע המקביל אשתקד.

העקומה שלעיל מראה את הערכים המוחלטים של מחירי פרחי קטיף בשעונים בשלוש השנים האחרונות. מובאים נתונים של 12 השבועות האחרונים, וגם מחירי השבועיים הבאים בשנתיים הקודמות – מה שמסמן מגמה אפשרית (לפי נתונים היסטוריים).

בטבלה משמאל מופיעים שיעורי השינוי בכמות ובמחיר בשבוע המדווח, לעומת השבוע המקביל אשתקד. (הטבלה אינה כוללת מוצרים אשר השינויים בהם לעומת אשתקד היו קטנים).

הערה: הטבלה אינה מראה את נתוני המכירה של צמחי-גן, אך אלה אכן כלולים בנתון המסכם את סה"כ המכירות בשעונים.

בשבוע 44 בחלקו השני, ירדו המחירים לפרחי קטיף בשעונים לעומת רמתם בשבוע הקודם, והממוצע השבועי עמד על 29 סנט לגבעול (5%-), תוך עלייה בכמות הכוללת בשיעור 7%+.
בהשוואה לשבוע המקביל אשתקד היה המחיר גבוה בשיעור 3%+, תוך עלייה בכמות בשיעור 2%+. המחיר היה גבוה מזה של 2013 בשיעור חד של 25%+.
יש לציין כי העלייה (הקלה) במחיר הממוצע לעומת אשתקד התרחשה למרות שהמוצרים 'הגדולים' – וורדים, חרציות, וגרברה מיני – פדו מחירים נמוכים מאלה של 2014. היו אלה הצבעונים, הגיפסנית, הוורדים הקטנים, והקאלה אשר 'משכו' את הממוצע כלפי מעלה, יחד עם עוד לא מעט מוצרים 'קטנים' יותר, כמו הרוסקוס, שנעשה 'גיבור' לאחרונה...

בשבוע 45 השבוע הראשון בנובמבר, ירדו המחירים, כצפוי. ממוצע פרחי קטיף בשעונים עמד על 25 סנט לגבעול; 4 סנט (13.5%-) פחות ממחיר השבוע הקודם, תוך ירידה בכמות בשיעור כ-10%-.
בהשוואה לאשתקד היה המחיר נמוך ב-2%-, והכמות פחתה ב-1%-. המחיר היה זהה לזה של 2013.
יש לציין כי המחיר הממוצע לפרחי יבוא דווקא עלה לעומת אשתקד, וזאת בזכות עלייה במחיר הוורדים מיבוא, המהווים כ-22% מכמות הפרחים שנסחרה בשעונים. אך עוד כמה מוצרי יבוא מובהקים, כמו גיפסנית ורוסקוס, עלו במחיר. כלומר: ההולנדים הם שספגו את רוב הירידות במחיר בהשוואה לאשתקד.

המקורות: Vakblad vd Bloemisterij/FloraHolland wk 45

alt שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

הספקת תוצרת טרייה לבריטניה משתבשת

ארגון המובילים ההולנדי TLN יצא בתביעה תקיפה לשלטונות צרפת לטפל ביעילות בבעיית הפליטים המשבשים את תנועת הרכבות במנהרת התעלה. בגלל הניסיונות האגרסיביים של מבקשי-מקלט להתגנב לרכבות ולמשאיות כדי להגיע מצרפת לחופי בריטניה השתבשו לחלוטין לוחות הזמנים של מעבר משאיות על-גבי הרכבת. המסלול המהיר המיועד למטעני תוצרת טרייה של משאיות 'מאושרות' אינו מתפקד למעשה, ומשלוחי הירקות והפרחים אינם מגיעים בזמן אל הלקוחות האנגלים.
כל החלופות, לפי טענת הארגון, אינן מעשיות כי הן אטיות ויקרות הרבה יותר מהרכבת, וכעת גם אין למעבורות קיבולת מספיקה לקלוט את תנועת המשאיות המתעכבות בהמתנה לרכבת.

בנוסף לעיכובים סובלים המשלוחים של מזון טרי מפסילה ע"י שלטונות הבריאות כאשר אנשים מתגנבים למשאית ושוהים עם התוצרת במשך שעות.
גם הנהגים חשופים לסכנות ולאיומים על חייהם מצד פליטים שמכריחים אותם לצרף אותם לנסיעה.
הארגון מלין על אזלת היד של ממשלת צרפת ושל מוסדות האיחוד האירופי לטפל בבעיה.

[עם-זאת יש לציין כי יצוא הפרחים מהולנד לבריטניה ממשיך להתרחב, בעקבות יחסי שער החליפין הנוח של המטבעות. לא נמסרו פרטים על התקלות והשיבושים שנגרמו למשלוחי פרחים; הידיעות מדברות על 'תוצרת טרייה']

מקורות: Vakblad v d Bloemisterij 20/10 + 04/11/2015

ביקורת על 'הריצה לסין' של ראשי הענף בהולנד

ביקורת בנימה מלגלגת ומרירה הושמעה בשבוע שעבר מצד ארגון סיטונאי הפרחים ההולנדי VGB על תשומת הלב התקשורתית שהייתה לאחרונה סביב ביקור משלחת המלך בסין.
אנטון בריל Anton Bril, מנהל המח' לשירותי מסחר בארגון, שואל בציניות בטורו בביטאון הארגון: "מתי בפעם האחרונה יצאו כל המנהלים הנכבדים לבקר את הלקוחות שלנו בגרמניה, המשלמים לנו 1.6 מיליארד € בשנה, וניסו לקדם את היצוא לגרמניה הנמצא בנסיגה?"

בכל שנה, טוען הכותב, יוצאות משלחות של מנהלים וחברי הנהלות חדשים לביקורים בשווקים 'האקזוטיים' בסין ובשאר מדינות מזרח אסיה, שהיצוא אליהן מהווה רק כ-0.11% מהיקף היצוא הענפי, וביחד עם יפן הצליח לרדת ב-15 השנים האחרונות אל מתחת ל-1%. "מדוע כל הנכבדים האלה אינם מסייעים לשימור השווקים המסורתיים שלנו?"
והוא מסיים: "אנו, הסוחרים, מעדיפים לחלום על אלָדין בארץ הפלאות הרחוקה רק בשעות הלילה..."

המקור: Floranexus 03/11/2015