ידיעוני פלורהולנד - 2015

ידיעון פלורהולנד - מספר 28 2015

'שעון הפלוריסטים' בנאלדוויק פועל כבר שנה

אולם השעונים המיועד לקונים מהמגזר הקמעונאי, אשר החליף את פעילות מכרזת השוק המקומי בבלאסוויק, פועל במקומו החדש במכרזת נאלדוויק כבר שנה שלמה. כזכור, זהו שעון בו כל הפרחים עוברים לפני השעון, 'כמו בימים הטובים ההם', וניתן לרכוש בו כמויות קטנות, המתאימות לבעל חנות פרחים או למי שעוסק בקישוט אירועים.

ידיעון פלורהולנד - מספר 27 2015

עוד מביקור עבודה של 'הוועדה המייעצת לישראל' בהולנד

חברי 'הוועדה המייעצת האזורית' RAC הישראלית של פלורהולנד יצאו לביקור-עבודה בהולנד, בימים 8 עד 10 ביוני; הם קיימו כמה ביקורים ופגישות. בשבוע שעבר הבאנו את רשמיו של רותם דביר. היום אנו מביאים את רשמיו של חבר הוועדה יובל בן-שלום, המעיד על עצמו שהיה זה ביקורו הראשון בפלורהולנד כחבר הוועדה.

ידיעון פלורהולנד - מספר 26 2015

ביקור עבודה של 'הוועדה המייעצת לישראל' בהולנד

חברי 'הוועדה המייעצת האזורית' RAC הישראלית של פלורהולנד יצאו לביקור-עבודה בהולנד, בימים 8 עד 10 ביוני; הם קיימו כמה ביקורים ופגישות. להלן דיווח ראשון, אותו כתב רותם דביר: בנושא מדיניות האיכות החדשה נערכה פגישה עם הצוות המלווה את פרויקט מדיניות האיכות החדשה, ומנהלי מחלקת פקחי האיכות.

ידיעון פלורהולנד - מספר 25 2015

אושר לשימוש הקרטון לענפי קישוט ירוקים

בישיבת ועדת-המוצר (FPC) של פלורהולנד לענפי קישוט ביום שישי 12 ביוני, אושר לשימוש העיצוב הגרפי של הקרטון לענפי קישוט. כל מגדל מכל מדינה רשאי להשתמש בעיצוב זה לקרטונים שלו לאספקת ענפי קישוט ירוקים לשעוני פלורהולנד, כמו גם במכירה ישירה. הקרטון חייב לעמוד בדרישות התקן (איכות הייצור) של פלורהולנד, אותן ניתן לקבל אצל אנשי הקשר,

ידיעון פלורהולנד - מספר 24 2015

האספה הכללית אישרה את המאזן

ביום חמישי בערב התקיימה באלסמיר האספה הכללית החצי-שנתית של חברי האגודה השיתופית פלורהולנד. ההשתתפות לא הייתה מרשימה במיוחד: הגיעו 224 חברים-מגדלים, אשר ייצגו כוח הצבעה של 3223 'אצבעות'. כ-10.5% מכוח-ההצבעה הכולל של חברי הקואופרטיב. אבל מגדלים רבים צפו באספה מרחוק, ברשת האינטרנט, כולל מגדלים בישראל, בקניה, ובאתיופיה