ידיעוני פלורהולנד - 2015

ידיעון פלורהולנד - מספר 08 2015

ישיבת 'המועצה המייעצת' ופגישת-עבודה עם מפתח התוכנות

בימים 20-22 בינואר בִּקרו בהולנד אוּרי ברוּק, נציג הוועד האזורי לישראל, ואוֹרי פְרוֹם, הנציג בוועדת ענפי קישוט ירוקים, לצורך השתתפות בישיבה התקופתית של 'המועצה המייעצת' AC [כזכור, המועצה מורכבת מנציגי 'וועדות המוצר' FPC ו'הוועדים האזוריים' RAC].

ידיעון פלורהולנד - מספר 07 2015

יישום מדיניות האיכות החדשה

בהמשך לדיווחים האחרונים כאן על יישום מדיניות האיכות החדשה של פלורהולנד [ראו ידיעון מס' 3 וגם ידיעון מס' 4] אנו מביאים היום דיווח מפגישה של נציגים מישראל עם הגורמים האחראים בפלורהולנד.
בפגישה שנערכה בין מספר מגדלים לבין רוֹבּ Rob van Ruiten, מנהל פרויקט בקרת האיכות החדשה, וריצ'רד Richard Wiegel מנהל צוות של הבקרים, הוצגה תפיסת בקרת-האיכות החדשה בפלורהולנד.

ידיעון פלורהולנד - מספר 06 2015

עוד מפגש מוצלח בערבה

ושוב, כמיטב המסורת, התקיימו 'הימים הפתוחים' בערבה, זו הפעם ה-24, ומשכו אליהם אלפי חקלאים וספָּקי-שירותים לחקלאות מכל קצווי הארץ לאירוע שהפך לחשוב והגדול ביותר בענף בישראל. הערבה ממשיכה למשוך אליה את אנשי הענף, וממשיכה להיות 'ספינת הדגל' של החקלאות הצמחית בישראל, למרות הקשיים הגדולים הפוקדים אותה.

ידיעון פלורהולנד - מספר 05 2015

פלורהולנד יוצאת מפעילויות אשר אינן משתלבות באסטרטגיה החדשה

בעקבות אישור התכנית האסטרטגית 'פלורהולנד 2020' פועלת ההנהלה ליישום ההחלטות ללא דיחוי. בימים אלה נבדקים כל הפרויקטים שפועלים בשלבים שונים, במטרה להפסיק פעילותם של כל אלה אשר אינם עולים בקנה אחד עם תכנית 'פלורהולנד 2020', או אינם תורמים לקידומה.

ידיעון פלורהולנד - מספר 04 2015

יישום מדיניות האיכות החדשה

מדיניות האיכות החדשה באה לתת מענה במקרים של תלונות קונים. בשבוע שעבר נערכה פגישה עם מחלקת האיכות בפלורהולנד. בעקבות הפגישה ברצוננו להאיר כאן נקודות שלא היו ברורות לכולנו, כהשלמה להסבר שניתן בידיעון מס' 3.