ידיעוני פלורהולנד - 2012

ידיעון פלורהולנד - מספר 43 2012

האחדת תעריפי הקניינים תידָחה בשנה

בעקבות ההתנגדויות בקרב הקניינים להאחדת תעריפים בין שלושת המכרזות הגדולות עליה הודיעה הנהלת פלורהולנד הגיעו בשבוע שעבר ההנהלות של פלורהולנד וארגון הסיטונאים VGB להסכמה על דחיית הביצוע לינואר 2014.

ידיעון פלורהולנד - מספר 42 2012

החמרת הפיקוח על מכירות מחוץ למכרזה

מגדלים חברי פלורהולנד קבלו לאחרונה מכתב המפרט את התקנות החדשות לגבי מכירות מחוץ למערכת המכרזות. עיקר השינוי כרוך בצורך לקבל אישור מראש לכל עסקה שנקשרת מחוץ למערך החשבונאי של פלורהולנד.

ידיעון פלורהולנד - מספר 41 2012

האספה הכללית: אמון בחברי המועצה, וחשש משנוי המבנה

ביום חמישי בערב התקיימה בנאלדוויק האספה הכללית של חברי פלורהולנד. היתה זו שוב הפגנה יפה של החיים הדמוקרטים בקואופרטיב. גם מי שלא נכח באולם יכול היה לחוש את האווירה ע"י צפייה מרחוק באמצעות שידור וידאו.

ידיעון פלורהולנד - מספר 40 2012

סקירת היו"ר וחברי ההנהלה לאספה האזורית (אשר נדחתה לפי שעה)

מובאים עיקרי המידע שנמסר ע"י היו"ר ונציגי המועצה וההנהלה במפגשים אזוריים אשר נערכו בכל האזורים בהולנד, בבלגיה, בגרמניה, בקניה, ובאתיופיה. הכנס בישראל נדחה כידוע בגלל אירועי 'עמוד ענן', והוא יתקיים בינואר הקרוב: סיכום הפעילות השנתית; המשך טיפול במשוב מגדלים; חיזוק השעון; זכויות וחובות של החברים; זכויות וחובות של 'מגדלי חוזה'; הצעה לתעריפים לשנת 2013, וקידום מכירות 'ייחודי' לפי קבוצת מוצר. צפייה בזמן אמת במהלך האסיפה הכללית של חברי פלורהולנד, ביום ה' 6 בדצמבר, עם תרגום לאנגלית, אפשרית דרך אתר האינטרנט.

ידיעון פלורהולנד - מספר 39 2012

האספה הכללית של חברי פלורהולנד, ב-6 בדצמבר

חברי קואופרטיב פלורהולנד בישראל קבלו בימים אלה הזמנה רשמית (באנגלית) לאספה הכללית השנתית, אשר תתקיים בנאלדוויק ביום חמישי, 6 בדצמבר 2012, בשעה 19:30. מלבד הדוחות של מועצת המנהלים וההנהלה, והצגת התקציב ותכניות העבודה לשנת 2013, יועמדו לדיון ולהצבעה הנושאים הבאים: • אישור העמלות, ההיטלים, וגביה לקרנות לשנת 2013. • אישור החזרי כספים . • אישור שינוי התקנון המאפשר גביית היטל מיוחד לקידום מכירות של מוצר מסוים,. • בחירת חברי מועצת