ידיעוני פלורהולנד - 2011

ידיעון פלורהולנד - מספר 52 2011

הוקמה 'ועדת מוצר' לליזיאנטוס

במסגרת הגדלת מספר 'ועדות המוצר' והשינוי בייעודן במסגרת החלטות האספה על שינוי מבנה מעורבות המגדלים, המעביר את הייצוג מן הועדות האזוריות אל ועדות המוצר - הוקמה לאחרונה 'ועדת מוצר לליזיאנטוס'.

ידיעון פלורהולנד - מספר 51 2011

תמונות מהחגיגה בכפר המכביה

הנה סו"ס התגברנו על התקלות הטכניות והאנושיות, ואנו מגישים לכם קישור לאלבום-אינטרנט ובו מאות תמונות שצולמו בנשף המאה של פלורהולנד בכפר המכביה ברמת-גן, שהתקיים ב-1 בדצמבר.

ידיעון פלורהולנד - מספר 50 2011

אספה כללית בעידן הדיגיטלי

אמנם הקיבוצים בישראל השכילו להעביר אספות חברים אל מכשירי הטלויזיה בדירות הפרטיות כבר לפני שנים רבות, אבל פלורהולנד הפליאה להשתמש בטכנולוגיות החדישות ביותר, כדי לאפשר לכל חבר, באשר הוא, לעקוב בשידור חי אחרי מהלך האספה השנתית, ואף להציג שאלות בזמן אמת בפני היו"ר.

ידיעון פלורהולנד - מספר 49 2011

'חגיגת המאה' ברמת-גן – אירוע מרגש

ברוב פאר ובאווירה לבבית נחוג ביום חמישי האחרון, בכפר המכביה ברמת-גן, נשף 'מאה שנות צבע' של פלורהולנד, לציון מאה שנות המכרזות הקואופרטיביות בהולנד. היה זה הנשף האחרון בסדרת חגיגות בהולנד (שלושה אירועים), בקניה, באתיופיה, ובישראל.

ידיעון פלורהולנד - מספר 48 2011

אפשר לעקוב מרחוק אחרי האספה הכללית

כזכור, ההצבעות באספה הכללית של חברי פלורהולנד תהינה מעתה אלקטרוניות. חברים יצביעו בעמדות-הצבעה, בעזרת כרטיס מגנטי לזיהוי, ותוצאות ההצבעה בכל נושא יִוָדעו מיד בסיום ההצבעה.
אבל כדי להצביע – החבר חייב להיות נוכח באספה, או למסור ייפוי-כוח לחבר אחר (שאינו יכול לייצג קבוצת חברים, אלא חבר אחד נוסף).