ידיעוני פלורהולנד - 2009

ידיעון פלורהולנד - מספר 49 2009

עַל .

alt חדשות פלורהולנד

האספה הכללית של חברי פלורהולנד

האספה השנתית תערך הפעם בנאלדוויק, ביום חמישי, 11 בדצמבר 2009, בשעה 19:30.
לאספה מוזמנים כמובן כל חברי הקואופרטיב באשר הם (המגדלים החברים היו אמורים לקבל הזמנה אישית).
כבכל שנה האספה מתבקשת לאשר את תכנית העבודה ואת התקציב לשנה הבאה, כולל שינויים בעמלות והפרשה לקרנות [ראו פירוט בידיעון מהשבוע שעבר].
על סדר היום יעמדו גם נושאים אקטואליים כמו הקמת השותפות למכרזה מאוחדת של פלורהולנד וֶנלוֹ עם מכרזות לנדגארד הגרמניות בהֶרונגן [ראו ידיעה נפרדת בהמשך].
תתקיים גם בחירה של חברים במועצת המנהלים וב'ועד המפקח', במקום אלה שכהונתם פגה.
יו"ר המועצה ייבחר במקום היו"ר הנוכחי שפורש. בֶּרנָרד אוֹסטרוֹם הוא מועמד המועצה להחליף את חֶריט רָפֶנסבֶּרגֵן, אשר בִּקש לסיים את תפקידו כיו"ר שנה לפני תום הקדנציה שלו.
לפני האספה, בשעות 18:00 – 15:30, יתקיים 'מיני סמינר' בנושא "עסקים דיגיטליים", להצגת האפשרויות השונות העומדות בפני ספקים וקניינים למסחר בפרחים באמצעים אלקטרוניים.

הצבעה באמצעות שליח:
מגדל-חבר שנבצר ממנו להגיע לאספה הכללית יכול למנות חבר אחר להצביע בשמו באספה. לשם-כך יש למלא טופס מינוי, אותו ניתן לקבל לפי דרישה בדוא"ל.השליח מקבל את הקול הנוסף בהגיעו לאספה, עם הצגת כתב המינוי החתום.
כל שליח/בא-כוח יכול לייצג רק חבר אחד נוסף; כלומר יש לו זכות הצבעה של שני חברים, ולא יותר.
מיופה-הכוח נושא באחריות מלאה על שימוש בזכות שהוענקה לו.
עובדי פלורהולנד ועובדי חברות מייצגות אינם רשאים לייצג חברים באספה. כלומר: רק חבר יכול לייצג חבר אחר ולהצביע בשמו.

הצגת שאלות בשפה זרה:
לפי תקנון ההתאגדות של פלורהולנד, השפה הרשמית במוסדות הקואופרטיב היא הולנדית. חבר שאינו דובר הולנדית זכאי להתבטא ולהציג שאלות באספה באמצעות מתורגמן. בחירת המתרגם כפופה לנהלים שנקבעו בתקנון ההתאגדות:
לא ניתן להכניס לאספה מי שאינו חבר או מוזמן.
לתרגום מהולנדית לשפה אחרת (כלומר להאזנה למהלך הדיונים) ניתן לבקש את עזרת אנשי הקשר של פלורהולנד או עובדי החברות המספקות שרותי יבוּא; אלה יעשו את התרגום על אחריותם, ופלורהולנד לא תהיה אחראית לאמינות התרגום.
כדי לתרגם את דבריו או שאלותיו של חבר להולנדית (למטרת הבעת דעה או הצגת שאלה) לא ניתן לבקש את עזרת עובדי פלורהולנד; הם כאמור אינם רשאים לדבר באספה בשמו של חבר. יש אפוא להיעזר בשרותיו הטובים של אחד החברים, ובלבד שיבצע תרגום מדויָק ומיידי. בכל מקרה – יש לבקש אישור מראש להתבטא בעזרת מתורגמן באספה, ע"י הגשת בקשה כתובה מראש, רצוי לפחות 72 שעות ממועד האספה, תוך ציון שם המתרגם, החברה אותה הוא מייצג, ומספר החבר של חברה זו.
ליו"ר האספה שמורה הסמכות להפסיק שיחה מתורגמת אם היא מהווה הפרעה למהלך התקין של הדיונים.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות אל אנשי הקשר.

תצוגת פרחי ישראל בנאלדוויק

בשבוע שעבר התנוססו דגלי ישראל באולם התצוגה של המכרזה בנאלדוויק והוצגו פרחים מתוצרת הארץ.

אתר האינטרנט של VBN שודרג

האתר שבו מרוכז המידע על כל הסטנדרטים והקודים של הפרחים במכרזות חודש בימים אלה והופעלו בו טכנולוגיות חיפוש משופרות.
כל אשר נחוץ לדעת: קוד המוצר, הגדרות האיכות, קודי המיון, וכיו"ב ניתן לאיתור מהיר ונוח בשלוש שפות: הולנדית, גרמנית, ואנגלית.
חלק מהאפשרויות עדיין בתהליך התקנה. מראשית 2010 ניתן יהיה להוריד בקובץ אלקטרוני את 'ספר הקודים'.
את האתר מפעילה פלורהולנד וכדאי לגלוש אליו יש להקיש כאן.

מתקדמות ההכנות למיזוג ונלו-לנגארד

אספת החברים של לנדגארד בגרמניה אישרה פה-אחד את הצעת ההנהלה לפרוייקט משותף עם פלורהולנד, אשר ימזג את פעילות השעונים של ונלו, לולינגן, והרונגן.
חברי פלורהולנד באזור ונלו קיימו אספת הסברה בנושא. למרות שהאווירה הכללית היתה חיובית ותומכת, נשמעו גם דעות בקורתיות; בעיקר על הקצב המהיר של קיום התהליך. חברים הביעו חששות בגלל 'הבדלי תרבות הניהול' בין הולנד לגרמניה, ובגלל התחרות הצפויה בין מערך הסיטונאות של לנדגארד לבין משרד התיווך של פלורהולנד. הסמכות לקבל החלטה על קיום הפרוייקט נתונה בידי מועצת המנהלים של פלורהולנד, וזו היתה אמורה לדון ולאשר את היוזמה ב-2 בדצמבר, ולהביאה לאִשרור ב'ועד המפקח' ביום 7 בחודש. האספה הכללית של חברי פלורהולנד ב-11 בדצמבר תקבל דיווח על ההחלטה [שם פתוחה הדרך לחברים לערער על החלטת המועצה].

בינתיים מתקדמים הצוותים המשותפים לשני הארגונים בהכנות ובתכנון הפעילות המשותפת. המטרות ועקרונות הפעולה המנחים את פלורהולנד – שבמרכזן קידום האינטרסים של המגדלים – אומצו כקווים מנחים לארגון המשותף. התכנון האסטרטגי יהיה מבוסס על המטרה להפוך את המִכרזה המאוחדת למרכז מסחרי בינלאומי. המבנה הארגוני המשפטי מתגבש לקראת הקמת ישות משפטית לפי החוק הגרמני, אשר בה תחזיק לנדגארד 75% מהון המניות, ופלורהולנד ב-25%. מניות הניהול תחולקנה באופן שאף אחד מהצדדים השותפים לא יוכל לקבל החלטה ללא הסכמת השותף השני. הרכוש הקבוע לשימוש התאגיד המשותף יימסר לו ע"י הארגונים המייסדים בתנאי החכרה לזמן ארוך.
עד סוף השנה הנוכחית יוחלט על מינוי המנהל הכללי של הגוף המשותף, וכן ייבחרו השם והלוגו. על פי נתוני המכירות של שלושת המכרזות המתמזגות, מעריכים שהפרוייקט יחל את פעילותו במחזור שנתי של כ-250 מיליון €.
[ראו גם דיווחים קודמים בידיעונים מן השבועות 46, 35, 29, ו-28]

alt בשוקי הפרחים באירופה

יוצאים מן המשבר

בשבוע האחרון חלה עליה ברמת המחירים; את פרטיה נוכל להביא רק בשבוע הבא.
בשבוע שקדם, מס' 48, חלה ירידה בשיעור כ-5% בהשוואה לשבוע 47. המחירים היו נמוכים בשיעור דומה גם בהשוואה לשנתיים הקודמות.
את המחיר הממוצע הנמוך הכתיבו המוצרים 'הגדולים' – וורדים, חרציות, מיני-גרברה, וצבעונים – שמחיריהם אמנם ירדו.
רוב המוצרים 'הקטנים' שמרו על רמת המחיר, וחלקם אף השיגו מחירים גבוהים במיוחד. מעתה צפויים המחירים לעלות, כמובן, לקראת חג המולד, והשאלה הגורלית היא עד כמה נראה אותם מתרוממים.
לירוקים למיניהם, ענפים פורחים, ולפרח חג-המולד אמריליס צפוי לבטח ביקוש טוב; רמת המחיר תקָבַע כמובן ע"י הכמויות שתגענה לשוק.
בסיכום השבועות האחרונים מציינים בפלורהולנד סימנים ברורים לכך שהמשבר "עבר את הנקודה הנמוכה שלו". הולך ומצטמצם הפיגור לעומת אשתקד במחירים, במחזור המכירות, ובמחזור היצוא מהולנד. נראה שהשנה תסתיים בשיעור נסיגה נמוך מזה שנחזה בראשית השנה.

המקורות: FH Bolbloemenbericht week 48 + ITC/VBN Stat wk 48 + Marktontwikkelingen periode 12-2009

לוח חגים ומועדים בעולם הפרחים 2010 - 2009

המקור: BBH

alt שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

הסוחרים חוקרים את נושא המכרז בתמונות

בהזמנת ארגון סיטונאי הפרחים בהולנד VGB נערך לאחרונה סקר בין קנייני הפרחים, במטרה לנתח את הרצונות והצרכים של הקונים באשר לסוג התמונה שתלווה את תהליך המכרז-בהדמיה.
מן המשאל הראשוני עולה כי רוב הקניינים רוצים לקבל תמונה עכשווית של כל קבוצת מכירה, ומאמינים שאלה עדיפות הן על תמונות סטנדרטיות ממאגר VKC, והן על תמונות שסופקו ע"י המגדל.
השלב הבא של המחקר ירכז רעיונות ויוזמות מטעם המכרזות, ומטעם VKC Florecom, אשר ישמשו לניתוח והמלצות.

המקור: Vakblad v d Bloemisterij 30/11/09

מחסור בחשמל פוגע ביצוא מזימבבווה

מגדלי הפרחים בזימבבווה הולכים מדחי אל דחי. מי שהצליח לשרוד את הרעות הפוליטיות מוצא את עצמו מול שטחים מתייבשים, מאחר והחשמל להפעלת המשאבות אינו מגיע.
חברת החשמל הלאומית אמנם התחייבה לאספקת זרם למשך 21 שעות ביממה, אך בפועל הפסקות החשמל הן שאורכות 23-22 שעות כל יום. באזורים מסוימים היו מקרים שחלקות לא יכלו לקבל מים במשך חודש.
תחנות הכוח המקומיות מתישנות ואינן מסוגלות לספק את הצריכה במדינה, ומחסור במטבע זר מונע את האפשרות ליבא חשמל ממדינות שכנות.
ארגון המגדלים הביע חשש מפגיעה סופָנית ביצוא הפרחים עבור מגדלים רבים.
פרשנים מביעים הערכה שהמחסור בחשמל יפגע קשות במאמצי השיקום הכלכלי במדינה.

המקור: The Zimbabwean 27/11/09

אקוודור תזכה לנגישות ישירה לסיביר

פתיחתה של קונסוליה אקוודורית בּוְלָדיווֹסטוֹק שבמזרח רוסיה תהווה כנראה פריצת דרך בנתיבי הסחר של דרום-אמריקה עם החלק המזרחי של רוסיה. הקמת הקונסוליה באה בעקבות ביקור נשיא אקוודור ברוסיה, ולאחר כריתת ברית ערים תאומות בין ולדיווסטוק ועיר הנמל מָנטַה שבאקוודור.
במרכז האינטרסים המסחריים שהביאו לצעד הדיפלומטי הזה עומדת האפשרות להוביל תוצרת חקלאית – בעיקר בננות ופרחים – מאקוודור לרוסיה, בנתיב הקצר שחוצה את האוקינוס השקט. עד היום מגיעה תוצרת אקוודור לסיביר דרך אירופה ומוסקבה; הקפת כשלושת רבעי כדור הארץ.

המקור: vladivostoktimes.com 20/11/09

צרפת – מאזן מסחרי שלילי בצמחי-נוי

הפער בין יצוא ויבוא פרחים וצמחי-נוי של צרפת גדל ב-2008, לאחר שהיה בו צמצום מסוים ב-2007.
צרפת ייצאה ב-2008 מוצרי ענף הנוי בסכום של 163 מיליון €, וייבאה מוצרים כאלה בהיקף של 1,058 מיליון €; פער שלילי של 895 מיליון, שמהווה גידול של 4.4%+ לעומת השנה הקודמת.
96.3% מהיבוא מגיע מאירופה, מתוכם מספקת הולנד 64.4%. המוצר המוביל ביבוא הם פרחי-קטיף.
היצוא מצרפת, שמובילים אותו שתילים לגננות, נסחר גם הוא ברובו באירופה; היעדים המובילים הם הולנד (18.3%), איטליה (13.1%), וגרמניה (10.8%).

המקור: FloraCulture International 11/2009

רשת מרכולים תמשיך למכור פרחים 'ביולוגים'

רשת הסופרמרקטים ההולנדית 'יוּמבוֹ' תמשיך, לאחר ניסיון של שנה, להציע בחנויות שלה זרים הכוללים פרחים ביו-אורגניים.
לדברי האחראי למכירת פרחים ברשת הם שואפים להציע אגדים על טהרת הגידול האורגני, אך ההיצע אינו מספיק כרגע, ולכן הם ימשיכו בינתיים להשלים את ההספקה בפרחים שקבלו תווית MPS A+.
האגדים נמכרים תחת השם made with שמשמעותו מצביעה על המציאוּת: תוצרת אורגנית משולבת בתוצרת מתנאים ידידותיים לסביבה.
לרשת 'יומבו' 128 חנויות בהולנד, מתוכן 120 מחזיקות מח' פרחים.
בקרוב יגדל מספר החנויות, לאחר שהרשת תשלים את רכישתה של רשת 'סופר דה בּוּר'.

המקור: Vakblad v d Bloemisterij 30/11/09