ידיעוני פלורהולנד - 2009

ידיעון פלורהולנד - מספר 47 2009

עַל .

alt חדשות פלורהולנד

פלורהולנד נערכת לעידן ההדמַיָה

המעבר ההדרגתי למכרזים בהדמיה תפס לאחרונה תנופה רבה, עם התקדמות ההתאמה הטכנולוגית המאפשרת פעילות השעונים תוך השתתפות של קונים מרחוק, ומספקת לקונה מידע יותר מפורט על התוצרת המוצעת למכרז. למרות הדיווחים השוטפים על התקדמות בטכנולוגיה, ועל התאמת 'כללי המשחק' לשיטות החדשות, נראה שמגדלים רבים, במיוחד אלה הנמצאים מעבר לים ואינם מבקרים באופן סדיר במכרזות, טרם הפנימו את גודל השינויים, ואת ההשלכות המעשיות והמסחריות שלהם. לכן אנו חוזרים ומסכמים את המידע הרלוונטי הקשור לתהליך.

דירְק הוֹחֶרפוֹרסט, מנהל מכרזת ריינסבורג, מסביר: העדיפות העליונה של פלורהולנד ממשיכה להיות כמו שהיתה תמיד: השגת המחיר המרבי האפשרי, בעלויות הנמוכות האפשריות. לשם-כך נוסדה שיטת המכרזות ההולנדיות, שהחלו ב'שיטת הצעקות'. אח"כ נוצר מנגנון השעון. עכשיו אנחנו בשלב התפתחות נוסף – השעון המוקרן. העיקרון נותר זהה: ריכוז מרבי של הספקה מול ריכוז מרבי של ביקוש. הטכנולוגיות החדשות מאפשרות ריכוז יותר רחב ויעיל, משום שיותר כוח קניה מרוכז מול יותר היצע, באמצעות התחברות לתהליך המכרז מכל מקום: קניין במכרזה אחת יכול להשתתף בו זמנית גם במכרז במכרזה אחרת, וגם קניין במדינה אחרת יכול להשתתף במכרזים במספר אולמות ובמספר מכרזות.
עבור המגדל ההתפתחות הזאת משמעותה להיות חשוף בו-זמנית מול יותר ויותר קונים פוטנציאליים, והטכנולוגיה מאפשרת לו להעביר מידע יותר מפורט אל הקניינים, כולל תמונה של המוצר, ולוגו של המגדל, שמסייע לקניין לזכור את היצרן עבור קניה חוזרת. העברת התמונות והלוגו אינה מוגבלת למכרזים וירטואליים בלבד, אלא גם למוצרים שנמכרים עדיין (ואולי ימשיכו להמכר תמיד) במכרז שבו הפרח מוצג באופן פיזי לפני השעון; 'המסך המוקרן' מאפשר זאת. ההצלחה של החידושים הללו היא כבר עובדה קיימת. כיום נרכשים כ-50% מכלל הפרחים ע"י 'קניה מרחוק' KOA, כשהקניין אינו יושב מול השעון, אלא מחובר אליו מאולם אחר במכרזה, ממכרזה אחרת, ממשרדו הפרטי, או בכלל ממדינה אחרת.
מספר חברות בהולנד כבר הקימו לעצמן 'אולמות קניה מרחוק' והקניינים שלהן אינם מגיעים בכלל למכרזה. גם מספר המגדלים שמספקים תמונה 'אישית' של המוצר שלהם, יחד עם תעודת המשלוח האלקטרונית, הולך וגדל כל הזמן. כבר יותר מאלף יצרנים עושים שימוש באופציה הזאת.

[הערת המערכת: למגדלים הוותיקים ודאי זכורים הפרשנים למיניהם בישראל (ולא רק בישראל) שמיהרו להספיד את 'שיטת השעונים' בתקופה שהסחר האלקטרוני החל לתפוס תנופה בעולם. מסתבר שהנהגת פלורהולנד השכילה לנצל את טכנולוגית הסחר האלקטרוני דווקא לחיזוק מערך השעונים. היום כבר ברור שדווקא בזכות טכנולוגית התקשורת השעונים מתחזקים והולכים, והשעון נשאר 'עושה המחיר' בענף הפרחים באירופה. מסתבר גם שהמיזוג בין המכרזות הגדולות הוא זה שמאפשר ניצול הטכנולוגיה בצורה המיטבית, למען ריכוז מֵרב ההיצע מול מֵרב הביקוש. ומי שעוד מפקפק – שיתבונן בעמיתינו ההולנדים בענף הירקות, שמיהרו לזנוח את שיטת השעון, ואִבּדו את המעמד המוביל שהיה להם פעם]

ככל שזה נראה כיום, אין כל כוונה לרכז את המלאים של כל המכרזות. השאיפה היא להגיע לזמנים מתואמים בין שלושת 'מכרזות היצוא' הגדולות, שבהן יימכרו סוגי הפרחים העיקריים. הקונה תמיד ירצה ויוכל לדעת היכן התוצרת נמצאת; זהו אחד משיקולי המחיר שלו. עם-זאת, ייתכן שבעתיד תתאפשר רכישה של תוצרת שנמצאת עדיין במשק של המגדל, והיא תִשָלח משם ישירות אל הקונה שרכש אותה במכרז. אך שלב זה עוד רחוק מביצוע, ועוד חזון למועד (כיום אפשרות זו קיימת בסחר אלקטרוני, אך לא בקניה מרחוק בשעון).

ומה קורה בשטח?

באלסמיר כבר נצבר ניסיון של מספר שנים. למעשה פיתוח הפרוייקט כולו התבסס על הצלחת המודל שנוסה באלסמיר. כיום 5 מתוך 14 השעונים משתמשים בתמונות בתהליך המכרז, ושעון אחד מופעל כ'מכרז בהדמיה', ללא הצגת הפרחים. שני שעונים נוספים יוסבו לדגם המוקרן במשך 2010.
מאז אוקטובר יכולים קניינים הממוקמים בטריבונה E/F להתחבר למכרזים בטריבונה A/B. כלומר קניין יכול להשתתף במכרזים בכל עשרת שעוני פרחי הקטיף, בו-זמנית. בנאלדוויק נמשכת החלפת כל השעונים לדגם המוקרן. שעון נוסף, שמיני במספר, יותקן כדי לאפשר תיאום זמני המכירות עם שתי 'מכרזות היצוא' האחרות. בתהליך שיימשך מראשית דצמבר עד אמצע 2010 יעברו 5 מתוך 8 שעוני פרחי הקטיף למכרזי הדמיה. זה יביא את חלקם של מכרזי ההדמיה עד 70% מסך המכירות. עם הפעלת השעון השמיני, ב-7 בינואר הקרוב, תשתנה תכנית המכרזים: וורדים יעברו לשעון מס' 8, צבעונים, אדמוניות, נרקיסים, ועוד – לשעון מס' 4, ופרח שעווה, קורטם, ופרזיה יעברו לשעון מס' 7.
כפי שפּרסמנו בשבוע שעבר, החל מן השבוע הנוכחי עוברים למכרז בהדמיה לימוניום וסולידגו. במשך דצמבר וינואר יוסבו להדמיה קבוצות הוורדים השונות. באביב 2010 מתוכננת הסבת לאוקדנדרון, קורקומה, ומוצרי עלים למכרזי הדמיה. בדיונים עם ועדות היצרנים והקניינים מתכננים עתה את ההסבה להדמיה של ליזיאנטוס, קאלה, אלסטרומריה, וסחלבים.
בריינסבורג, כפי שדווח כאן בשבוע שעבר, עברו בימים אלה כל השעונים לדגם מוקרן, ונוסף שעון שביעי. זאת לאחר שהושלמה התאמת עמדות הקניינים לטכנולוגיה החדשה. לאחר תקופת התאמה בת ארבעה שבועות יעבדו כל שבעת השעונים בטכנולוגיה מוקרנת; שניים מהם יפעלו במכרזים בהדמיה.
כרגע נמכרים בהדמיה גרברה גדולה, גרברה-מיני בקרטונים, ואנטוריום. בדצמבר יוסבו להדמיה חלק מקבוצות הוורדים, וכל החרציות. מוצרים נוספים יוסבו במשך 2010.

המטרה הכללית בשלב הנוכחי היא להגיע עד שנת 2011 לתיאום מרבי של זמני המכירה של המוצרים העיקריים בשלושת 'מכרזות היצוא' הגדולות.

אכיפת אמינוּת הנתונים

אמינוּת הנתונים בתעודת המכרזה היא חלק בלתי נפרד מתהליך המעבר ל'מכרזי הדמיה' ול'קניה מרחוק' KOA. כאשר הקונה אינו יכול לראות את התוצרת בעיניו – הוא חייב להתבסס על המידע שסופק ע"י המגדל, ואשר הוקרן בחזית השעון. יתר-על-כן, קבוצות מכירה רבות כבר עוברות ישירות אל הלקוח של הקניין, בד"כ בחו"ל, ורק ביעד הסופי הן נפרקות ונבדקות. לכן היצואן ההולנדי שקנה בשעון מסתכן בתלונות עבור תוצרת שנמכרה ונשלחה הלאה.
ארגון הסיטונאים VGB מתנה את הסכמתו להרחבת מכרזי ההדמיה בכך שרמת אמינות הנתונים תהיה גבוהה ביותר. הארגון גם מקיים מעקב משלו אחר שכיחוּת הטעויות, וממצאיו עדיין אינם משביעים רצון.
בלחץ הקונים, מחריפה פלורהולנד את אמצעי האכיפה והענישה שמטרתם להעלות את רמת האמינות, וגם להטיל את ההוצאות הנגרמות בגלל טעויות על אלה מהיצרנים שגורמים להן. זאת במסגרת העיקרון המנחה את מדיניות פלורהולנד: 'יוצר ההוצאה – הוא הנושא בתוצאה' (עיקרון שיתבטא גם במדיניות העמלות החדשה), ובמסגרת מבצע 'עדיפוּת לאמינוּת'.

החל מ-1 בינואר 2010 יופעלו העיצומים הבאים:
בכל המכרזות תופעל תכנית אחידה לבקרה אינטנסיבית, שתופעל במוצרים שיוסבו ל'מכרז בהדמיה'.
החיוב על תיקונים במסגרת 'מדד האמינוּת' (BI בהולנדית; RI באנגלית) יועלה מ-5 ל-10 € לתיקון.
החיוב על בדיקה-חוזרת יועלה מ-10 ל-15 €.
קניין שיגיש תלונות בלתי מוצדקות יחויב ב-15 € לתלונה חוזרת.
סָף האמינוּת המזכּה בבונוס יועלה מ-95% ל- 98% במוצרים שנמכרים במכרז הדמיה,
קבוצה שהביקורת מצאה בה טעות במידע על מיון ואיכות (לא כולל שלב פתיחה) תועבר למכירה בסוף התור, במסגרת מכירת 'קבוצת השגויים' (מה שלמעשה מהווה הצהרה מראש כי הקבוצה היא בלתי אמינה).

אמינות לקויה פוגעת בלקוחות. לפיכך, מעתה היא תגרום לאחראים לה הן תוספת הוצאה, והן פגיעה אפשרית במחיר. מומלץ אפוא לכל המגדלים להפנים היטב את כל ההשלכות הכרוכות באמינוּת הנתונים, להקפיד על רישום מדויָק בתעודות, ולהקפיד על ביצועי הפּוֹרֵק הממלא עבורם את תעודות המכרזה.

לוח פעילות במכרזות בחגי דצמבר 2009

alt שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

שטחי הפרחים בהולנד ממשיכים להצטמצם

לפי פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של הולנד CBS בשנת 2009 התרחבו שטחי החממות במדינה. אך כל ההרחבה חלה בשטחי הירקות, שתילי העצים, וצמחי-העציץ; ואילו שטחי הפרחים הצטמצמו.
לשטחי הירקות בחממות נוספו 1,800 דונם; למשתלות העצים נוספו 200 ד', ושטחי צמחי-נוי בעציצים התרחבו ב-320 דונמים.
שטח פרחי הקטיף בחממות ירד ב-1,190 דונם, לאחר שבשנת 2008 ירד השטח ב-1,940 דונם. שטחי הוורדים הצטמצמו השנה ב-520 דונם; שיעור ירידה שנתי של 8.9%-.
השטחים שנגרעו התחלקו בין 55 מגדלים. שטח הוורדים עומד עתה על 5,320 ד'. אשתקד היה הצמצום חד יותר. שטח החרציות הוא עתה 4,930 דונם, לאחר צמצום של 5.7%-.
כמה דוגמאות נוספות: גרברה: 2,170 דונם (4.3%+), סחלבים: 2,090 ד' (2%+), אנטוריום: 950 ד' (22%+) ואלסטרומריה: 680 ד' (14%-).

הלשכה מבהירה כי הנתונים מבוססים על סקר שנערך בחודש מאי, וייתכנו שינויים במונחי השנה כולה.

[בהולנד נשמעו טענות של מגדלים על אי-דיוקים בנתונים אלה, אך אין בידנו נתונים אחרים].

המקורות: V vd Bloemisterij 13+16/11/09

יוזמה באוגנדה לשילוב חקלאים קטנים

המחלקה החקלאית באוניברסיטת מָקֵרֵרֶה באוגנדה יוזמת שילובם של חקלאים קטנים מקומיים בגידול פרחים.
הפרוייקט, בתמיכת ארגון IUF הבינלאומי לעובדי מזון, מתכוון לארגן קבוצות של חקלאים, ולספק להם ידע ותשומות, על-מנת לאמץ תהליכי ייצור מודרניים [לא נמסר אם קיימת גם תכנית לארגון השיווק].

כיום פעילים באוגנדה 26 משקי פרחים, המעסיקים בעונת השיא כ-10,000 עובדים. אולם רוב המשקים הם בבעלות משקיעים זרים.
הפרוייקט אמור לשלב בענף גם חקלאים זעירים מקומיים, מאחר וגידול פרחים יכול להתבצע גם ביחידות משק משפחתי, ולהפוך אותן ליחידות מסחריות.
הפרויקט אמור לעסוק גם בשיפור תנאי התעסוקה של עובדי הענף בכללם, ע"י יישום נהלי הטיפול בחומרי הדברה.

המקורות: Allafrica.com /The Monitor 05/11/09