ידיעוני פלורהולנד - 2009

ידיעון פלורהולנד - מספר 41 2009

עַל .

חדשות פלורהולנד

שינוי מדיניות לגבי רצף ההספקה

בשנים האחרונות חל גידול מתמיד בהיקפי יחידות הקניה במכרזות, במיוחד בעסקאות של קניה מראש. התפתחות זו גורמת לעתים להפרעות משמעותיות ביצירת המחיר בשעונים, בגלל שינויים קיצוניים בכמות היומית של מוצרים מסוימים המגיעה לשעונים. נוצרים מצבים זמניים/יומיים של הספקת-יתר והיצף. 'ספקים מזדמנים' מרוויחים על חשבונם של הספקים הקבועים בתקופות של מחירי-שיא.
הנפגעים הם אפוא המגדלים המספּקים בנאמנות את תוצרתם לשעונים; אלה מבקשים כבר זמן רב לטפל בבעיה וליצור מדיניות אשר תמנע את הפרעות השוק הללו. מועצת המנהלים אכן תנקוט מדיניות כזו בעתיד הקרוב.
המדיניות תבחין בפירוש בין ספקים שהם חברים לאלה שאינם חברים. למגדל-ספק שאינו חבר בקואופרטיב אין חובת הספקה מוּבנֵית, לספקים שהם חברים עומדת כידוע הזכות והחובה לספק את כל תוצרתם למכרזות. אך זכות זו אינה מוגדרת לפי מכרזה. המכרזות האזוריות עלולות להקלע למצבי עודפים כתוצאה מהספקה לא מאוזנת. לכן מותר להן, לפי הסכם המיזוג, להגביל כמויות של חברים; כמובן בתיאום מראש.

[הערת המערכת: ידיעה זו משולחן מועצת המנהלים אינה מפרטת צעדים אופרטיביים, זוהי הצהרת-כוונות על שינוי במדיניות]

המקור: FH Magazine September 2009

חברי הנציגויות האזוריות תומכים במדיניות

ב-9 בספטמבר התכנסו חברי 'הנציגויות האזוריות' בבלֵייסוויק לדיונים עם חברי ההנהלה והמועצה. התכנית לשיתוף השעונים עם לנדגרד הגרמנית קבלה את תמיכת הפורום. במרכז הדיונים עמדו השינויים בדבָר ההבדלים בשֵרוּת בין חברים לספקים שאינם חברים. חברי הוועדות האזוריות תמכו במדיניות ההנהלה והמועצה, אך נשמעו גם קולות שדרשו להעמיק את היתרונות שנהנים מהם החברים.
נמסר כי עמלת הבסיס המתגבשת תהיה כנראה 1.4%, וכל שאר השרותים יחויבו לפי שימוש בפועל. פרטים על עלויות השֵרותים יפורסמו בקרוב. מוצע לקבוע תוספת עמלה לספק שאינו חבר בשיעור של לא פחות מ-2% למכירה בשעון, ולפחות 0.5% תוספת עמלה לעסקאות ישירות. הזכות לשימוש בשֵרותים שהם לפי בחירה (תמורת תעריף מוגדל) תעמוד לרשוּת ספקים שאינם חברים רק במידה והענקתם לא תגרום נזק לחברים.
חריגות והנחות לתקנות אלה יהיו תמיד זמניות, וינתנו תוך שקיפוּת מלאה. אסֵפָת הוועדות האזוריות אִשרה גם את המדיניות המוצעת לגבי צעדים למניעת הפרעות ברציפות ההספקה (ראו בידיעה הקודמת).
כאמור, נשמעו קולות שדרשו להחריף את הצעדים שמציעה ההנהלה בנושא זה, והועלתה דרישה ליישם אותם במהירות וביעילות. "באמצעים הטכנולוגיים הקיימים אין בעיה לאָתֵּר הפרעות-שוק כאלה בזמן-אמת, ולפעול נגדן באופן מיידי" טענו חברים. עם-זאת, היו גם קולות אחרים, אשר הזהירו מפני פגיעה ב'עיקרון השוק החופשי' של המכרזות. חברי המועצה וההנהלה לקחו לתשומת ליבם את כל התגובות שנשמעו בכנס, והם יתחשבו בהן בעת הגיבוש הסופי של התקנות וההסדרים, לפני שאלה יובאו לאישור באסיפה הכללית.

המקור: FH Magazine September 2009

מכתב תודה

אחר שלוש שנים בתפקיד אשת-קשר למגדלי ישראל, בתחילה מטעם מכרזת אלסמיר, ומאז המיזוג – מטעם פלורהולנד המאוחדת, עוזבת גָ'נֵט ואן סכָאחן את תפקידה ועוברת לעבוד בחברה פרטית.
ואנו רוצים לומר לה - תודה. תודה לך ג'נט על שלוש שנים של עבודה קשה. תודה על שייצָגת אותנו בהצלחה אל מול הבירוקרטיה שהייתה לפעמים קשוחה.
תודה על תרומתך לשיפור הקשר בינינו לבין המערכת הגדולה של FloraHolland תודה על האמון ההדדי שיצרת.
תודה על המאמץ ועל המסירות.

תודה, והצלחה בהמשך דרכך. חברי הנציגות האזורית (Region Board) בישראל בשם כל מגדלי פלורהולנד בישראל

בשוקי הפרחים באירופה

השוק מתנהל בעצלתיים

בניגוד להערכות/תקוות של אנשי הענף, רמת המחירים בשבוע מס' 40 ירדה לעומת השבוע שקדם לו, ובשבוע החולף, מס' 41 היתה עליה מסוימת, אך המחירים לא חזרו לרמה של שבוע 39.
בשוק מסתמן עודף הספקה של פרחים רבים, ומזג האוויר טרם השתנה במידה שתגרום לעידוד הצריכה. גם תחזית מזג האוויר בהולנד לשבוע הנוכחי אינה מראה שינוי משמעותי. אמנם מעונן ואף גשום לעתים, אך הטמפרטורות אינן צפויות לרדת אל מתחת לרמה של º13 ביום ו-º7 בלילה.
הכמות הכללית בשבוע מס' 40 היתה רק מעט (0.5%+) גבוהה מאשתקד, אך המחיר היה נמוך ביותר מ-20%- מהשבוע המקביל ב-2008. זה מצביע, לכאורה, על ביקוש נמוך; לאו-דווקא על כמויות חריגות.
עיקר התוספת בהספקה הגיעה מיבוא; במיוחד וורדים גדולים. ההספקה ההולנדית אפילו ירדה במקצת לעומת 2008. חריגים, שהגיעו בכמות מופחתת, ולכן פדו מחיר דומה או גבוה מאשתקד היו, בין השאר: אסטר, דלפיניום, חרציות, חמניות, סולידגו, סיפנים, ושושן לונגיפלורום. בארבעת השבועות האחרונים – 'תקופה 10' – היה שוב מחזור המכירות של פלורהולנד נמוך ב-4.2%- לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה היתה כולה בפרחי הקטיף, בעוד הצמחים שמרו על רמה דומה לאשתקד.
המכירות המצטברות עד סוף ספטמבר מסתכמות בירידה של 6.7%- לעומת 2008. פלורהולנד מציינת עליה יחסית בהיקף העסקאות הישירות; רוב הגידול היה במכירות וורדים קצרים.

נתוני היצוא לסוף ספטמבר טרם פורסמו באתר האינטרנט של HBAG; אנו מקווים להביא אותם בשבוע הבא. בפלורהולנד תולים תקוות רבות בחגי סוף-אוקטובר-תחילת נובמבר, המצטיינים תמיד ברכישה מוגברת של פרחים (במיוחד בקרב קהילות קתוליות כמו ספרד ופולין, ובעיקר לצרכי קישוט קברי המשפחה). השפעת חגים אלה אמורה להיות מורגשת כבר עתה בקניות מִצָד השווקים הרחוקים. אלה מעדיפים תמיד לרכוש פרחים לחגים אלה מספיק זמן מראש, שכן פרחים לשימוש בבית הקברות אינם צריכים להיות בעלי חיי-מדף ארוכים במיוחד.

המקורות: FH Marktontwikkelingen periode 10 + FH Bolbloemenbericht week 40 + ITC/VBN Stat wk 40

שמועות פורחות – מבזקי חדשות מן העולם

אושרה התמיכה בביטוח אשראי בהולנד

נציבת התחרותיות במוסדות האיחוד בבריסל אישרה לממשלת הולנד לקיים תמיכה בביטוח אשראי ליצוא חקלאי.
התמיכה תתבצע כביטוח-משנה למבטחים פרטיים, והיא תוגבל להיקפי האשראי שהיו לפני פרוץ המשבר. גם לקוחות חדשים יוכלו ליהנות מביטוח מסובסד. הסיוע יובטח עד סוף 2010.
שׂר הכלכלה ההולנדי הבהיר שהסיוע לא יינתן לעסקים שאינם עומדים במבחן האיתנות הכלכלית. בענף בהולנד מקווים שהסיוע הזה, יחד עם הלוואות הגישור להון-חוזר שהובטחו למגדלים [ראו דיווחים קודמים], ישׁפרו את כושר התחרות של היצוא החקלאי ההולנדי, ויסייעו לו לעבור בשלום את המשבר.

[הערת המערכת: בעוד הלוואות הגישור מסייעות רק למשקים בהולנד, הרי שהתמיכה בביטוח אשראי מקלה על הסוחרים, ולכן תשפיע בעקיפין לחיוב גם על היצרנים מחוץ להולנד, המשווקים באמצעות המסחר ההולנדי]

המקור: FH Marktontwikkelingen periode 10

אריזה 'ירוקה' לצמחי-נוי

במסגרת המגמה של ייצור ידידותי לסביבה יצא עתה לשוק קרטון לאריזת צמחים הבנוי מקרטון שמיוצר מחומר עשׂבּוני, ומנייר ממוחזר, והוא ניתן בקלות למִחזוּר.

חברת SolidPack יחד עם מגדל צמחים מחדירים לשוק את האריזה, שעונה להגדרה 'ברת-קיימא'. החומר הטבעי בקרטון הוא עשב-בר, המצוי בהולנד בשפע, ומשמש בד"כ לייצור תחמיץ לבהמות, ולייצור קומפוסט.

פלורהולנד תסייע בהחדרת המוצר. הדגם הראשון שנכנס לשימוש מתאים לסטנדרטים של חומרי אריזה בפלורהולנד וקִבּל קוד אריזה מתאים.

המקורות: Bloemisterij + FloraHolland 08/10/09

הבנק האתיופי מקל את תנאי החזר ההלוואות

בעקבות המשבר בקרב יצואני הפרחים באתיופיה, וריבּוי המקרים של משקים שהפכו חדלי-פרעון, הִפעיל הבנק הממלכתי לפיתוח של אתיופיה את סמכותו, והעמיד מספר משקים למכירה פומבית, כדי להחזיר לעצמו את החובות. אלא שלמשקים הכּושלים לא נמצאו קונים, ואיש לא השתתף במִכרזים.
במקביל, יזם ארגון היצואנים הקמת ועדת מומחים ע"י הבנק, שתציע פתרונות למשבר האשראי ולהצלת ענף הפרחים. לאחרונה הגישה הועדה את המלצותיה, ובמרכזן – שינוי בלוח ההחזרים של ההלוואות שניתנו למשקיעים בגידול פרחים, והתאמת קצב ההחזר ליכולת הכלכלית של הענף.
ועדת המומחים זיהתה בעיות ניהוליות בענף, וכּשָׁלים איכותיים ושיווקיים, אך גם העבירה בקורת על מדיניות האשראי של הבנק, שהיתה מנותקת מן המציאות הכלכלית בענף.
הרשׁוּת החדשה לפיתוח החקלאות הצִמחית תקיים ניתוח והדרכה להבראת משקי הפרחים. מדיניותה המוצהרת היא "דגש על ייצור איכותי, על חשבון התרחבות כמותית". 37 משקי פרחים קמו במימון הבנק הממלכתי לפיתוח, וקִבּלו הלוואות בסכום כולל של כ-80 מיליון $. חמישה מהם חדלו לעמוד בהחזר ההלוואות בשנה האחרונה.

המקור: Flowerweb /Capital 29/09/09