ידיעוני פלורהולנד - 2009

ידיעון פלורהולנד - מספר 42 2009

מומלץ שלא להמר על וולנטין

ום וולנטין 2010 אינו מבטיח במיוחד. הוא יחול הפעם ביום ראשון, מה שעשוי לגרום לכך שחלק גדול מהשוק המוסדי לא ישתתף בחגיגה [בסוף השבוע לא ניתן להגיש פרחים לבחורות במקום העבודה...]. כמו-כן היום הזה חל שוב בסוף השבוע של הקרנבל, אירוע שאינו מעודד רכישת פרחים בד"כ.

ידיעון פלורהולנד - מספר 41 2009

שינוי מדיניות לגבי רצף ההספקה

בשנים האחרונות חל גידול מתמיד בהיקפי יחידות הקניה במכרזות, במיוחד בעסקאות של קניה מראש. התפתחות זו גורמת לעתים להפרעות משמעותיות ביצירת המחיר בשעונים, בגלל שינויים קיצוניים בכמות היומית של מוצרים מסוימים המגיעה לשעונים. נוצרים מצבים זמניים/יומיים של הספקת-יתר והיצף. 'ספקים מזדמנים' מרוויחים על חשבונם של הספקים הקבועים בתקופות של מחירי-שיא.

ידיעון פלורהולנד - מספר 40 2009

הקפדה על קוד-מוצר אמיתי

במקרים רבים מוגשים (במכוון) פרחים למכירה במכרזות תחת קוד מוצר שגוי. הפעולה נעשית ע"י מגדלים-ספקים בכדי להסתיר את זהות הזן, על-מנת להתחמק מתשלום תמלוגים עבור הזן הנמכר, או בכדי לשפר את מחיר המכירה ע"י שימוש בשם של זן מבוקש. זהו מצג-שווא שגורם לפגיעה בזכויות מטפחים, לתחרות לא הוגנת, ולהטעיית הקונים. כמו-כן פעולה כזאת נוגדת את החוק, ואת תקנות פלורהולנד.