שיווק

נציגי מגדלי ישראל

הוועדה שם הנציג מושב תפקיד מספר טלפון דוא"ל
מועצת חברים  אבנר שיר  פארן  חבר  052-4260720   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
פרחי עונה  דרור נקש  לכיש  חבר  050-5538987  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ענפי קישוט  אורי פרום  עין-ורד  יו"ר  050-6565625  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ענפי קישוט  טל לביא  כפר-ויתקין  חבר  052-4470960  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ענפי קישוט  גלעד מורקס  חניאל  חבר  052-2726737  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הוועדה המייעצת  אורי ברוק  לכיש  יו"ר  050-5434539  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הוועדה המייעצת  רותם דביר  כפר-הס  חבר  054-9720736  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הוועדה המייעצת  ארז יונאש  פארן  חבר  052-4260688   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הוועדה המייעצת  גיל פרנק  גבעת-חן  חבר  052-4883476  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הוועדה המייעצת  יעקב אברהמי  יד-נתן  חבר  052-3446040  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
הוועדה המייעצת  עמרי ישראל  ציפורי  חבר  052-3786867  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.