ידיעוני רויאל פלורהולנד כל השנים

Archive

 • All
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • מהדקים את הפיקוח על הספקה סדירה הספקה סדירה, או יותר נכון: מניעת 'הספקה עודפת', היא חיונית ליציבות המחירים ולמניעת הפתעות לא נעימות. הבעיה בולטת במיוחד אצל מגדלים שאינם חברי המכרזה, ומספקים לה תוצרת במסגרת חוזה-הספקה.
  Read More
 • השפעת הסגר הייתה ניכרת, אך מוגבלת עם התרחבות ה'קניה מרחוק' והמסחר המקוון – פחות ופחות קונים רואים את התוצרת אותה הם רוכשים. אי-לכך על הקונה להסתמך, במידה גדלה והולכת, על התמונה המצורפת לתעודת המכרזה, או למידע ב-Floriday, בכדי להעריך את איכות הפרחים אותם
  Read More
 • סבב נוסף של רב-שיח אודות סוגי חָברוּת שונים מאז הדיווח האחרון שלנו אודות ההצעות המתגבשות לסוגים שונים של חברוּת בקואופרטיב המשיך כנראה הצוות המיוחד לנושא זה את דיוניו, במטרה לגבש הצעות למדיניות חדשה. מאחר ולא פורסמו כל דיווחים מדיוני הצוות במשך ארבעת
  Read More
 • החשיבות העולה של תמונה 'נאמנה למקור' עם התרחבות ה'קניה מרחוק' והמסחר המקוון – פחות ופחות קונים רואים את התוצרת אותה הם רוכשים. אי-לכך על הקונה להסתמך, במידה גדלה והולכת, על התמונה המצורפת לתעודת המכרזה, או למידע ב-Floriday, בכדי להעריך את איכות הפרחים אותם
  Read More
 • אודות חובת ההצטיידות בתווית ייצור נאות עם פרסום ההחלטות של רויאל פלורהולנד על חובת הצטיידות ב'תווית ייצור בר-קיימא' [ראו בידיעון מס' 52 מהשבוע שעבר] הופנו שאלות רבות ע"י מגדלים הולנדים, שדרשו להבין מדוע הונהגה חובה כזו.
  Read More
 • תזכורת: כדאי להשתתף בדיון המקוון אודות סוגי-חברוּת שונים במסגרת המאמץ ההסברתי לעידוד חברים להתנדב לפעול במוסדות הנבחרים של הארגון, התפרסם בשבוע שעבר ריאיון קצר עם אבנר שיר, חבר 'מועצת החברים' של רויאל פלורהולנד. אבנר, מגדל חמניות ומנכ"ל 'ערבה אופטימום', חבר במועצה מאז
  Read More
 • זה כבר היום: מפגש מקוון של מגדלים כזכור, במשך חודש נובמבר ארגנה 'מועצת החברים' של רויאל פלורהולנד סדרה של מפגשים מקוונים. הם עסקו בנושאים שעל הפרק: שעון 'ארצי' אחד; תפעול 100% דיגיטלי, תשלומים בינלאומיים, ועוד.
  Read More
 • מתקדמים לקראת 'מכרז ארצי' לאחרונה הריצו ברויאל פלורהולנד ניסוי/פיילוט של מכירת פרחי אנטוריום ב'שעון ארצי' [ראו ידיעון מס' 11]. הפרחים מוגשים למכירה במכרזות השונות, לפי נוחיות המגדל, אך המכירה בשעון מתבצעת במרוכז, מכל המלאי, באמצעות 'קניה מרחוק' KOA.
  Read More
 • אינסייטס – Insights - עדכון לגבי הMarket view - הפילטר השתנה והוא הפך להיות פילטר אקטיבי (כמו Daily report בדוח היומי). הכוונה היא שמה שמופיע בפילטר זה מה שמשווק כלומר: אם בפילטר מופיעים אורכים 50 – 60 – 80 זאת אומרת שרק אורכים אלו נמכרו.
  Read More
 • נבחרו חברים חדשים ל'מועצת החברים' במהלך 'יום הקואופרטיב', ב-10 בדצמבר, הוכרזו הנבחרים החדשים לחברוּת ב'מועצת החברים' של רויאל פלורהולנד. ביניהם, כצפוי, שני נציגים מישראל: רותם דביר ואורי ברוק. הנציג הוותיק של ישראל במועצה, אבנר שיר [בתמונה העליונה], פרש.
  Read More
 • נערכים לעידן הדיגיטלי לקראת סוף השנה, מגדלים וסוחרים נערכים לפעילות בפלטפורמה הדיגיטלית Floriday של רויאל פלורהולנד. כידוע, זו תהיה האפשרות היחידה לבצע עסקאות ישירות, החל מתחילת שנת 2021
  Read More
 • עדיין אפשר להצביע בבחירות הפנימיות כפי שנמסר כאן בידיעון מס' 45, יכול כל חבר להצביע בימים אלה עבור המועמדים לכהן ב'מועצת החברים'. ההצבעה אפשרית עד יום חמישי, 10 בדצמבר, בשעה 08:00 בבוקר (זמן ישראל). כל חבר קִבֵּל טופס-הצבעה בדוא"ל ובאמצעותו הוא יכול
  Read More
 • 'יום הקואופרטיב' ב-10 בדצמבר רויאל פלורהולנד תקיים ביום חמישי, 10 בדצמבר אחה"צ את 'יום הקואופרטיב' השנתי. בתוקף הנסיבות האירוע יתקיים השנה רק באופן דיגיטלי-מקוון, ללא התכנסות פיזית.
  Read More
 • מומלץ להשתתף בסדנא מקוונת ללמוד את מערכת Floriday החל מסוף השנה הנוכחית כל העסקאות והתקשורת הישירה עם קניינים יוכלו להתבצע רק באופן מקוון דרך מערכת Floriday ראו הסבר אודות ההשתלבות במערכת של מגדלים מישראל בידיעון מס' 37.  לקראת מועד זה תתקיימנה בתחילת
  Read More
 • לבחור בין המועמדים לכהן כחברי 'מועצת החברים' 'ועדת המינויים' של קואופרטיב רויאל פלורהולנד פרסמה את שמותיהם של שבעה מועמדים [בתמונה], שיעמדו לבחירה לכהונה כחברים חדשים ב'מועצת החברים'. ביניהם שני ישראלים: רותם דביר, ואורי ברוק.
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all