ידיעוני רויאל פלורהולנד כל השנים

Archive

 • All
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • רויאל פלורהולנד עוברת שינוי ארגוני שקט בזמן האחרון נכתבים לא מעט מאמרים בתקשורת הפנימית של קואופרטיב רויאל פלורהולנד אודות שינויים, לכאורה, במבנה הארגוני של הארגון. אלה נובעים בעיקר מהעברת סמכויות מן האספה-הכללית אל 'מועצת החברים'.
  Read More
 • 'מועצת החברים' דנה בהגדרת סוגים שונים של חבֵרוּת בפגישה שהתקיימה ב-25 במרץ החלה 'מועצת החברים' לדון, בין השאר, בנושא הגדרת מודלים שונים לחברוּת באגודת רויאל פלורהולנד. 'צוות מוביל' שהורכב מנציגי מגדלים ומאנשי המנגנון הכין את הנושא לדיון.
  Read More
 • מבטיחים יותר מעורבות של המגדלים בהחלטות בטור שכתבו באתר של רויאל פלורהולנד מספרים המנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה Steven van Schilfgaarde [בתמונה: משמאל] ומנהל הכספים דויד ואן מכלן David van Mechelen [מימין] על התגובות שהם מקבלים ממגדלים-חברים, בעקבות ההחלטות שהתקבלו לאחרונה בארגון.
  Read More
 • המנכ"ל מוכן להאט את קצב יישום השינויים, אך נחוש לבצעם בהתייחסו לידיעות המתמשכות אודות השינויים המתוכננים בתוכנות התפעוליות וההסתייגויות מקצב יישומן הבהיר לאחרונה המנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה Steven van Schilfgaarde כי הוא נענה לפניות הרבות ולבקשה של 'מועצת החברים' להאט את קצב
  Read More
 • השפעת הסגר הייתה ניכרת, אך מוגבלת עם התרחבות ה'קניה מרחוק' והמסחר המקוון – פחות ופחות קונים רואים את התוצרת אותה הם רוכשים. אי-לכך על הקונה להסתמך, במידה גדלה והולכת, על התמונה המצורפת לתעודת המכרזה, או למידע ב-Floriday, בכדי להעריך את איכות הפרחים אותם
  Read More
 • נמשך המאבק המשפטי סביב הובלה ימית של פרחים בהמשך להתרחשות עליה דיווחנו בידיעון מס' 3, ממשיכה הגב' סוזנה ג'ונס Susanna Jones [בתמונה] מחב' Floration Europe לטעון בבית הדין כי רויאל פלורהולנד הפרה את זכויות הפטנט שלה, שנרשם ב-2007, להובלת וורדים וחרציות בים.
  Read More
 • בניין המשרדים החדש באלסמיר נכנס רשמית לפעילות בניין המשרדים החדש שנבנה בתחום מכרזת אלסמיר הושלם והושק רשמית בשבוע שעבר, ב-2 במרץ. הבניין, שנקרא Floradôme, בעל המבנה העגול הייחודי, הוא גם 'המילה האחרונה' בתחומי הקיימוּת, האוורור הטבעי, והשמירה על בריאות העובדים.
  Read More
 • משעים את החובה להצטייד בתווית-איכות נראה שהלחץ עבד... לאחרונה הודיע המנכ"ל סטיוון ואן סכילפחארדה Steven van Schilfgaarde כי הוא משעה בינתיים את הטלת החובה על כל מגדל להצטייד בתווית המעידה על ייצור תוך עמידה בתנאי השמירה על הסביבה. הוחלט לקחת פסק-זמן בהפעלת
  Read More
 • תמיכה בעסקאות ישירות מחוץ להולנד כפי שסיפרנו כאן בידיעון מס' 1 בתחילת שנה זו, בשנים האחרונות מתבצעות יותר ויותר עסקאות בין מגדלים מחוץ להולנד לבין לקוחות מחוץ להולנד, כאשר התשלום נעשה דרך מערכת רויאל פלורהולנד.
  Read More
 • סיכום תקופת כהונה של נציג ישראל ב'מועצת החברים' עם סיום כהונתו כנציג הישראלי ב'מועצת החברים' של רויאל פלורהולנד, הכין אבנר שיר [בתמונה] סיכום בכתב שהוגש לעמיתיו במועצה, על התובנות שצבר מפעילותו. להלן קטעים מתוך סיכום זה:
  Read More
 • גם הסוחרים דורשים ביצוע שינויים תוך שיתוף פעולה בין המגזרים בענף בהמשך לפעילות מגדלים להחתמת העצומה עליה דיווחנו כאן בידיעון מס' 8 מן השבוע שעבר ובידיעונים שקדמו לו, הייתה לאחרונה גם פעילות של מזכירות ארגון סיטונאי הפרחים VGB, מול רויאל פלורהולנד.
  Read More
 • רוצים לדבר אתך... הנהלת הקואופרטיב רויאל פלורהולנד מעוניינת לקיים קשר ישיר עם חברי הארגון, ולשמוע באופן בלתי-אמצעי מה חושבים החברים על התנהלות הארגון, ועל האסטרטגיה שעליו לנקוט. לשם-כך יתקיימו אירועי רב-שיח מקוונים מדי-פעם.
  Read More
 • אודות חובת ההצטיידות בתווית ייצור נאות עם פרסום ההחלטות של רויאל פלורהולנד על חובת הצטיידות ב'תווית ייצור בר-קיימא' [ראו בידיעון מס' 52 מהשבוע שעבר] הופנו שאלות רבות ע"י מגדלים הולנדים, שדרשו להבין מדוע הונהגה חובה כזו.
  Read More
 • השינויים מעוררים תסיסה הרוחות סוערות בקרב חברי רויאל פלורהולנד בהולנד, בעקבות כמה שינויים וחידושים שיוזמת ההנהלה. המעבר למערכת דיגיטלית, והחובה להתנהל באופן מקוון מול לקוחות בעסקאות ישירות, מעוררים חששות והתנגדות בקרב לא מעט מגדלים. ככל הנראה אין התנגדות לעצם התהליך, אלא לקצב
  Read More
 • מהדקים את הפיקוח על הספקה סדירה הספקה סדירה, או יותר נכון: מניעת 'הספקה עודפת', היא חיונית ליציבות המחירים ולמניעת הפתעות לא נעימות. הבעיה בולטת במיוחד אצל מגדלים שאינם חברי המכרזה, ומספקים לה תוצרת במסגרת חוזה-הספקה.
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all